Субота, 03.12.2022, 00:45
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Морозов А., Лугініч О., АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ МОНІТОРИНГУ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності » Морозов А., Лугініч О., АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ МОНІТОРИНГУ...
Морозов А., Лугініч О., АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ МОНІТОРИНГУ...
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 14:46 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Морозов Андрій, Лугініч Олексій,

3 к., спец. «Економічна кібернетика» д.ф.н.,
Наук. кер. – Галочкіна О.О.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ МОНІТОРИНГУ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

У даний час промислові підприємства виявляють все більш зростаючий інтерес до технологій комп'ютерного менеджменту якості, що реалізують автоматизацію функцій системи менеджменту якості (СМЯ) на підприємстві. Серед них: електронний документообіг, комп'ютеризація моніторингу та управління процесами та інші. Автоматизація проводиться з метою створення ефективного інструменту з виявлення та усунення витрат і невідповідностей у процесі розробки, виробництва та експлуатації продукції, а також для постійного вдосконалення діяльності. Існує безліч думок і концепцій щодо вирішення даного питання, однак, виходячи з ретельного аналізу ситуації, яка склалася з управлінням якістю на вітчизняних промислових підприємствах, рішення даного питання засноване на впровадженні підприємствами програмних продуктів, спрямованих на комп'ютеризацію СМЯ, які дозволяють управляти якістю на всьому життєвому циклі продукції. Існує багато прикладних програм для комп'ютеризації процесів СМЯ на підприємстві. Їх можна розділити на кілька груп:
1. програми, які здійснюють моделювання, реінжиніринг і документування бізнес-процесів підприємства;
2. програми, які виступають в якості покрокового керівництва для виконання вимог міжнародного стандарту та проходження сертифікації;
3. програми, які здійснюють статистичний аналіз та обробку даних з наданням графічних рисунків;
4. програми, які мають у своєму арсеналі систему управління документацією з майстром створення всіляких звітів і апарат для створення переліку процесів з наступним заповненням карти процесу, а також довідники з невідповідностями у виробництві тощо;
5. програми, які призначені для управління потоками робіт, та містять апарат для графічного зображення процесів, розвинену систему управління документацією по процесах, а також систему відстеження відповідності отриманих у ході реалізації процесів показників і виведення відповідних звітів [1, с.216].
До прикладним програмам, які здійснюють моделювання, реінжиніринг і документування бізнес-процесів підприємства відноситься пакет прикладних програм (ППП) BPwin 4.0, який є не лише потужним засобом графічного визначення інформації, а й інструментом її аналізу, що дозволяє здійснювати функціональне моделювання процесів СМЯ. На основі даного ППП здійснюватиметься автоматизація процесу моніторингу, як частини процесів СМЯ. Створення сучасних інформаційних систем, заснованих на широкому використанні розподілених обчислень, об'єднанні традиційних і новітніх інформаційних технологій, вимагає тісної взаємодії всіх учасників проекту: менеджерів, бізнес-аналітиків і системних аналітиків, адміністраторів баз даних, розробників. Для цього на різних етапах і різними фахівцями використовуються засоби моделювання і розробки, які повинні бути об'єднані загальною системою організації спільної роботи. Реалізація процесного підходу на підприємстві і управління одним з провідних процесів функціонування СМЯ ставить перед керівництвом підприємства ряд завдань для підвищення ефективності та результативності процесу [2, с.207].
При описі бізнес-процесів за допомогою графічних схем у керівників і співробітників організації виникає ряд питань:
1. яку методику обрати для опису і документування бізнес-процесів організації;
2. яке програмне забезпечення використовувати для опису;
3. як моделювати процеси з використанням обраного програмного продукту;
4. як проводити аналіз і виявляти проблеми за допомогою отриманих описів бізнес-процесів.
У даний час на вітчизняному ринку представлено досить велика кількість методик (нотацій) опису процесів, які підтримують ці методики програмних продуктів. Багато з них призначені для створення комплексних описів (моделей) бізнес-процесів організації. Очевидно, що вибір методики і програмного продукту значною мірою визначає весь подальший хід проекту [3, c.215].
Як правило, опис бізнес-процесів проводиться з метою документування, тобто опису процесів у вигляді регламентуючих діяльність документів і аналізу реорганізації процесів. Функціональне призначення програмних продуктів, присутніх сьогодні на ринку і, які позиціонуються як «програми управління підприємством», умовно можна представити у вигляді трьох груп.
Група 1 – інформаційні системи. Ці продукти також зустрічаються під назвами: корпоративні інформаційні системи (КІС), інформаційно-аналітичні програмні продукти, автоматизовані робочі місця (АРМ), обліково-управлінські програми, ЕRP-продукти (Enterprise Recourse Planning – планування ресурсів підприємства), МRР (MRP II) продукти (Manufacturing Recourse Planning – планування виробничих ресурсів підприємства).
Група 2 – програмні продукти для моделювання бізнес-процесів. Вони дозволяють відобразити бізнес-процеси організації в графічному або табличному вигляді. Основне їх призначення – візуалізація технологічних та управлінських ланцюгів дій, подій і функцій. Найбільш характерні та поширені програмні продукти цього типу: ARIS Toolset (програмний продукт, що підтримує методологію ARIS – архітектура інтегрованих інформаційних систем); BPWin (підтримка стандартів опису процесів IDEF0, IDEF3, DFD), ЕМ Тооl і IDEF0 Doctor тощо.
Група 3 – програмне забезпечення класу DocFlow і WorkFlow. Фактично ці програмні продукти виконують функції зберігання, обліку, передачі інформації і забезпечують контроль за проходженням потоку документів і робіт [4, c.139].
Автоматизація обробки інформації з моніторингу дозволяє оперативно виділити процеси, що є «вузькими місцями» організації, які структуровані, наприклад, по імені власника процесу або назвою процесу тощо.
Автоматизація моніторингу також дозволить оптимізувати багато показників, такі як час роботи, час на узгодження документації, знизити частку ручної праці в процесі розробки і експлуатації, підвищити ефективність впроваджуваних заходів, краще прогнозувати витрати на процес і знижувати витрати, ефективніше планувати програми проведення внутрішніх аудитів та показників процесу, що піддаються перевірці.
У результаті автоматизації процесу моніторингу значно підвищиться ефективність таких напрямків діяльності підприємства, як забезпечення відповідності вимогам, що пред'являються до процесу моніторингу, підвищення результативності СМЯ, постійне поліпшення якості діяльності підприємства.
Список використаних джерел:
1. Дж. Кампанелла Экономика качества. Основные принципы и их применение [Текст] / Под ред. Дж. Кампанеллы / Пер. с англ. А. Раскина / Науч. ред. Ю.П. Адлер и С.Е. Щепетова. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2005. – 233 с.
2. Гринберг А. С. Информационные технологии управления [Текст] / А. С. Гринберг, Н.Н. Горбачев, А. С. Бондаренко. – М.: ЮНИТА-ДАНА, 2004. – 479 с.
3. Репин В. В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов [Текст] / В. В. Репин, В. Г. Елиферов. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2004. – 405 с.
4. Елиферов Е.Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление [Текст] / Е.Г. Елиферов, В. В. Репин.– Москва: ИНФРА-М, 2004. – 319 с. 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності » Морозов А., Лугініч О., АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ МОНІТОРИНГУ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: