Середа, 12.08.2020, 05:59
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Газінська О., РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА СВОБОДУ СЛОВА - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Соціальні, економічні та політичні перспективи розбудови державності України » Газінська О., РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА СВОБОДУ СЛОВА
Газінська О., РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА СВОБОДУ СЛОВА
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 13:52 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineОльга Газінська,

2 курс, спец. «менеджмент готельного
курортного та туристичного сервісу», д.ф.н.,
Наук. кер. - Коваленко Н.Ю.,
Чернівецький торговельно-економічний інституту КНТЕУ, м. Чернівці

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА СВОБОДУ СЛОВА

Свобода є чи не найбільшим здобутком з людських цінностей і надбань.
У Всезагальній декларації прав людини, прийнятій 1948 року, закладено принцип демократії, який передбачає, що «при здійсненні своїх прав і свобод кожна людина може обмежуватись тільки тими нормами, які встановлені законом виключно з метою забезпечення безпеки, належного визнання і поваги прав і свобод інших людей та задоволення вимог моралі, суспільного порядку та громадського благоустрою у демократичному суспільстві.
У Міжнародному пакті про громадянські та політичні права задеклароване право на вільне висловлення власної думки, але тут же застережені особливі обов’язки та відповідальність, які полягають у певному законодавчому обмеженні заради «поваги прав і репутації інших осіб».
В Європейській Конвенції про права людини, у конституціях держав західної демократії можливість застосування обмежень свободи слова та інформації зводиться до мінімуму. Держава не тільки не повинна втручатися у використання людиною цих прав і свобод, але й зобов’язана забезпечити їх реалізацію і захист. Крім того, Конституція України визнає права і свободи інших людей від посягань, у тому числі від посягань представників влади і посадових осіб.
Стаття 34 Конституції України гарантує кожному громадянину право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на вільне збирання, зберігання, використання і поширення інформації. У статті 15 Основного Закону України зазначено, що цензура заборонена. Цензура як контроль за ідеологічним змістом передач забороняється і статтею 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». А стаття 2 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» забороняє створення та фінансування державних органів, установ, організацій або посад для цензури масової інформації. Згідно з цим документом не допускається вимога попереднього погодження повідомлень і матеріалів, за винятком інтерв’ю.
Положення цих законодавчих актів України відповідають Міжнародному пакту про громадянські та політичні права, де підкреслено, що кожна людина має право на свободу думки, на безперешкодне дотримання своїх поглядів та на вільне вираження свого погляду . Останнє включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження.
В пункті 1,статті 10 Європейської конвенції зазначено,що кожна людина має право на свободу виявлення своїх поглядів . Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і поширювати інформацію та ідеї без втручання держави і незалежно від кордонів.
Таким чином, в Україні за роки незалежності було створено значну за обсягом нормативну базу, яка покликана гарантувати свободу слова.Окремим видом цензурування в нашій країні є кадрова політика в інформаційній сфері. Відповідно до Основного Закону та інформаційних законів України до органів, що регулюють відносини в інформаційній сфері, належать:
Верховна Рада України, яка у своїй структурі має профільний Комітет з питань свободи слова та інформації;
– Державний комітет телебачення і радіомовлення, Голови якого призначаються на посаду Президентом України за згодою Верховної Ради;
– Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, склад якої призначається Президентом України та Верховною Радою.
На самкінець, хочеться зазначити,що свобода слова – одне з найбільших досягнень демократії. Вона, власне, й полягає у забезпеченні плюралізму думок і позицій, у можливості дискусійності з будь-якого питання, і безпосередньо впливає на державну інформаційну політику.
Найбільшим полем для реалізації права на свободу слова є засоби масової комунікації. Таким чином, журналістика загалом і журналісти зокрема зацікавлені в тому, щоб стояти на сторожі свободи слова, а отже – і демократичних засад у суспільстві. Це покладає величезну відповідальність на них: свободою слова треба користуватися обережно і виважено, не забуваючи, про необхідність підкорятися об’єктивним законам природи і суб’єктивним – суспільства. Не може бути свободи для однієї особи за рахунок обмеження свободи іншої особи.
Взаємини суспільства і засобів масової комунікації випливають із необхідності людства виживати в умовах однієї планети. Вони регулюються писаними законами та загальноприйнятими моральними нормами. Свого часу відомий американський журналіст, видавець газети «Нью-Йорк таймс» Артур Сульцберґер влучно визначив свободу слова так: «Суть полягає не у «свободі видавців друкувати», а в «праві громадян знати». Саме з «права громадян знати» має виходити влада, формуючи державну інформаційну політику.
Список використаних джерел
1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р.[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
2.Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні : закон України від 16.11.1992 р.[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2782-12
3.Декларація ООН вiд 10.12.1948 р.[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.media-yuryst.com/declaration_UN_human_rights.aspx
4.Міжнародний пакт про громадянські і політичні права ООН : Міжнародний документ від 16.12.1966 р.[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_043
5. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р.[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Соціальні, економічні та політичні перспективи розбудови державності України » Газінська О., РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА СВОБОДУ СЛОВА
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: