Субота, 14.12.2019, 14:41
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Хохлова О., Критерії вибору теми наукового дослідження - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Соціальні, економічні та політичні перспективи розбудови державності України » Хохлова О., Критерії вибору теми наукового дослідження
Хохлова О., Критерії вибору теми наукового дослідження
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 13:36 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineХохлова О.О.


Студентки 3 курсу 432 групи
Спеціальності: «Менеджмент
організацій торгівлі»
Наук.керівник – Микитюк М.В.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
Критерії вибору теми наукового дослідження

Початковим етапом наукового дослідження є вибір теми наукового дослідження. Для того, щоб забезпечити відповідну ефективність наукового дослідження, тема, обрана дослідником, повинна відповідати таким критеріям:актуальність, перспективність, тема має відповідати профілю дослідника, наявність теоретичної бази, визначення осіб, які зацікавлені в результатах роботи і можуть допомогти у її виконанні.
Начальным этапом научного исследования является выбор темы научного исследования. Для того, чтобы обеспечить соответствующую эффективность научного исследования, тема, выбранная исследователем, должна отвечать следующим критериям: актуальность, перспективность, тема должна соответствовать профиля исследователя, наличие теоретической базы, определение лиц, которые заинтересованы в результатах работы и могут помочь в ее исполнении.
The starting point is the choice of research topic of scientific research. To ensure correct performance of scientific research, the theme chosen by the researcher, must meet the following criteria: relevance, perspective, theme must match the profile of the researcher, the existence of a theoretical framework, identifying people who are interested in the work and can assist in its implementation.
Ключові слова: тема, наукове дослідження, перспективність, теоретична база.
Успіх наукового дослідження в значній мірі залежить від того, наскільки правильно, виважено обрано тему. Проте завжди виникає проблема вибору теми наукового дослідження, адже не кожен може правильно визначитись про те, що саме йому буде цікаво дослідити і написати у своїй роботі, вибір теми наукового дослідження досить важливий та відповідальний етап у науковій діяльності.
Над проблемами критерію вибору теми наукового дослідження працювали такі видатні вчені, як У. Еко, П. Приходько, А. Дудченко та інші.
Метою даної роботи є визначення критеріїв вибору теми наукового дослідження та їх обґрунтування.
Відомий італійський культуролог і філософ У. Еко досліджував дану проблему в своїх працях і дає поради щодо технології вибору теми наукової роботи як поетапне планування, організацію й оформлення результатів досліджень. На його думку, наукова робота є перевіркою рівня професійності дослідника.
Професор П.Т. Приходько не без підстав підкреслює, що уміння правильно поставити перед собою наукову задачу, визначити актуальну тему - справа непроста, яка потребує високої компетенції дослідника. Уміло поставити задачу - це вже наполовину мати її рішення. Для цього мало однієї допитливості, а потрібно знати історію розвитку теми, витратити певний час на її осмислення, роздуми щодо суті поставленої задачі. У цьому питанні особливу роль відіграє керівник наукових досліджень, який може реально допомогти молодому досліднику, у тому числі студенту, правильно зорієнтуватися у виборі теми дослідження [2, с.28].
Важливою вимогою до вибору теми дослідження є її перспективність або стабільність: дослідник має усвідомлювати тенденції розвитку явищ і процесів, які він збирається досліджувати. Вимоги перспективності визна-чають параметри для вибору об'єкту обстеження, добору відповідних методів дослідження, а також характеристики умов, для яких буде здійснюватися впровадження результатів наукової роботи.
Для оцінки перспективності тем застосовують такі два методи: математичний і експертних оцінок.
Професор А. Дудченко пропонує використовувати в прикладних темах показник перспективності Кп, в основу якого покладені економічні показники ефективності:
Кп = Езаг./Зд(1-Рр), де:
Езаг - загальний очікуваний економічний ефект (грн.);
Р - вірогідність ризику, встановлюється на основі наукового прогнозу;
З - загальні витрати на наукове дослідження (грн.).
Чим вищий Кп, тим перспективніша тема, яка планується для опрацю-вання. При застосуванні методу експертних оцінок використовують бальну шкалу оцінювання теми за певними критеріями перспективності групою експертів. Тема, яка набере найбільше балів, вважається перспективною [1, с.25].
Вибрана тема мусить відповідати профілю роботи та арсеналу методів, які фахівець буде мати змогу кваліфіковано використовувати в практичній діяльності. Але це не означає, що в процесі дослідження тема не може виходити за межі основної спеціальної дисципліни. Навпаки, при виборі теми студент може накреслити проведення досліджень питань і з суміжних дисциплін [4, с.56].
При виборі теми дослідник повинен враховувати наявність теоретичної бази, завдяки якій він може отримати максимально повну уяву про те, що у досліджуваній галузі економічної науки вже зроблено і що необхідно зробити. Іншими словами, щоб обрати тему, дослідник повинен познайо-митися з фундаментальною літературою з теми. Працюючи з теоретичними джерелами, необхідно пам'ятати, що в кожному з них, особливо в частині формулювання загальних висновків, присутній момент суб'єктивного. А це означає, що читати треба праці різних авторів, в тому числі й зарубіжних дослідників [3, с.47].
Необхідно визначити коло організацій і осіб, які зацікавлені в результатах роботи і можуть допомогти у її виконанні. Може бути корисним обговорення змісту майбутнього дослідження із зацікавленими особами. Це дає змогу конкретизувати задачі або додати ще інші, запобігти дублювання робіт, а також домовитись про проведення спільних досліджень [5, с.70].
Підсумовуючи вище сказане, для того, щоб правильно вибрати тему наукового дослідження потрібно, для початку визначити актуальність теми, тобто скеруватися на роз’яснення конкретних і корисних задач, які є важливими у тій чи іншій галузі науки. Визначення актуальності теми базується на вивченні спеціальної періодичної літератури вітчизняних чи зарубіжних вчених. Основною складовою є фахова готовність та зацікавле¬ність дослідника вибраною темою дослідження. Крім того, розробка теми має сприяти розвиткові нау¬ки. Важливо, щоб вибрана тема у такій постановці до цього часу не розроблялась. Дублювання можливе лише у виняткових випадках, коли необхідно забезпе¬чити вирішення певних наукових і практичних завдань у найкоротші строки або застосовуючи різні підходи.

Список використаних джерел:
1. Афанасьєв А.В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник / А.В. Афанасьєв // - Х.: ХНЕУ. - 2005.- 96с.
2. Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник / В.С. Марцин // - Л.: Ромус-Поліграф. - 2002.- 128c.
3. Пилипчук М.І., Григор’єва А.С., Шостак В.В. Основи наукових досліджень: Підручник / М.І. Пилипчук // - К.: Знання. - 2007. - 270с.
4. Філіпенко А.Г. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій / А.Г. Філіпенко // - К.: Академвидав. - 2005. - 207с.
5. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник / Г.С. Цехмістрова // - К.: ВД «Слово». - 2003.- 240с. 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Соціальні, економічні та політичні перспективи розбудови державності України » Хохлова О., Критерії вибору теми наукового дослідження
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: