Субота, 03.12.2022, 00:38
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Гаденко М., Реформування світової валютної системи - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Міжнародна конкурентоспроможність України в умовах євроінеграційних процесів » Гаденко М., Реформування світової валютної системи
Гаденко М., Реформування світової валютної системи
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 12:09 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineМарина Гаденко,

3 курс, д/ф,
Наук. кер. - Козменко А.В.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці
Реформування світової валютної системи

Стан світової валютної системи здійснює помітний вплив на функціонування системи міжнародних економічних відносин. Останнім часом світове господарство та, зокрема, міжнародні фінансові ринки почали швидко змінюватися, проте це не знайшло відображення в організації роботи світової валютно-фінансової системи. У зв'язку з цим виникає необхідність визначення перспектив розвитку світової валютно-фінансової системи та окреслення можливих шляхів її реформування, що обумовлює актуальність теми.
Вивченню питань розвитку світової валютної системи присвячено праці багатьох видатних науковців
Метою наукової роботи є дослідження особливостей реформування світової валютної системи.
На думку С. В. Лукашенко, світова ва¬лютна система - це сукупність елементів різних приро¬ди, значення, політичних, економічних, правових, інституційних, функціональних, організаційних форм і механізмів у їх взаємодії, яка спрямована на захист інтересів суб'єктів різного статусу в національних, регіональних, міжнародних валютних відносинах, що склалася внаслідок об'єктивних політичних, економіч¬них та інших реалій сучасного світу, а також суб'єктив¬них дій окремих центрів сили, і юридично закріплена в національних законодавствах, приватно- та публічно правових правочинах суб'єктів різного статусу і, пере¬дусім, у міждержавних договорах та статутних доку¬ментах спеціалізованих міжнародних організацій [4, с. 8].
Світова валютна система виступає однією з головних рушійних сил, які можуть або сприяти розширенню міжна¬родних економічних відносин, або обмежувати їх інтенсивність, тому розвиток міжнародних економічних відносин значною мірою залежить від характеру світової валютної системи і дієвості функціонування її інститутів.
Сучасна світова валютна система характеризується домінуван¬ням долара США, євро, британського фунта стерлінгів, японської ієни та обмеженим використанням невеликої групи валют інших розви¬нених економік (наприклад, швейцарського франка, канадського й австралійського доларів). Валюти нових ринків використовуються в міжнародному масштабі обмежено, незважаючи на те, що ці економіки інтегруються у світовий простір досить швидкими темпами, а їх внесок у розвиток світової економіки в цілому, торгівлю й рух капіталів постійно зростає.
Сучасна валютна система має безліч переваг в порівнянні з попередніми етапами її розвитку. З іншого боку, Ямайська валютна система не є ідеальною, і її функціонування пов'язане з появою безлічі проблем для суб'єктів світового господарства. До найбільш значних сучасних валютних проблем можна віднести наступні:
 в умовах глобалізації світова валютна система стає більш нестабільною, що виявляється в збільшенні масштабів коливань валютних курсів і розвитку валютно-фінансових криз;
 останнім часом спостерігається підвищення ступеня волатильності курсу долара, що пов'язане як з певними внутрішніми економічними проблемами в США, так і з появою противаги долару у вигляді єдиної європейської валюти;
 сучасна світова валютна система ґрунтується на режимі плаваючих валютних курсів, передбачити рух яких з високим ступенем точності досить проблематично, оскільки плаваючі курси на відміну від фіксованих можуть вільно змінюватися під впливом ринкових сил [2, с. 17].
Багато економістів вважають, що устрій сучасної світової валютної системи не відповідає новим умовам функціонування міжнародного фінансового середовища, і пов'язують з цим основну проблему глобальних валютно-фінансових потрясінь. З позиції монетарних чинників можна виділити такі основні варіанти забезпечення стабільності світової валютної системи:
 формування нової глобальної фінансової архітектури;
 формування валютних союзів як спосіб регіоналізаційно-інтеграційного реагування на виклики глобалізації та недоліки глобальних ринків капіталу;
 посилення симетрії інституціонального забезпечення функціонування центральних банків та зближення їх функцій реагування на зміни у монетарних процесах;
 підвищення уваги до проблеми фінансових дисбалансів як фактора волатильності валютних курсів і потоків капіталу [1, с. 67].
Основними елементами нової фінансової архітектури, яка відображає регулюючі впливи на функціонування міжнародного валютного устрою та системи фінансових ринків глобального рівня, є: прозорість, відповідальність та ефективне регулювання; міжнародні стандарти й коди; посилення фінансових систем (національних, але у контексті фінансової відкритості й ефективного виконання ринками функцій фінансового посередництва); лібералізація руху капіталів; стійкі режими валютних курсів; ідентифікація і моніторинг зовнішньої вразливості; підвищення відповідальності й ролі приватного сектору в урегулюванні криз; розширення ролі МВФ [6].
Отже, глобалізація та формування багатополярності світової економіки, зміна розстановки сил між провідними економіками, поява нових валют, що претендують на роль світових грошей, є чинниками сучасної трансформації світової валютно-фінансової системи. З огляду на еволюцію світової валютної системи в контексті основних етапів ґенези грошей, доводиться визнати, що основу подальшої логіки її розвитку формуватиме ідея мультивалютних відносин в умовах дивергенції геофінансового простору. Значний вплив на розвиток СВС спричинила глобальна економічна криза XXI ст., яка стала результатом провалу існуючої світової валютної системи. Під впливом світової фінансово-економічної кризи виникла суттєва боргова криза у більшості країн ЄС.
Список використаних джерел
1. Барсегян А.Г. Перспективы реформирования мировой валютной системы / А.Г.Барсегян // Экономика и управление. - 2011. - № 1. – С.63-67
2. Бозуленко О.Ю. Інтернаціоналізація валют нових ринків: стан та перспективи / О.Ю. Бозуленко // Економічний простір. – 2012. - №63. – С. 12-24
3. Гаденко М. Тенденції реформування світової валютної системи: проблеми і перспективи / М. Гаденко // Сучасний стан, ретроспективи та перспективи розвитку економічної системи України. – Чернівці, ЧТІКНТЕУ. – 2012. - С. 289-293
4. Лукашенко С. В. Глобальна валютна система в контексті трансформації глобальної фінансової архітектури / С. В. Лукашенко // Економічний часопис – ХХІ. – 2011. - №5-6. – С. 8-12
5. Башко В. Яким бути валютному курсу [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.epravda.com.ua/columns/2012/12/5/349014/
6. Красавина Л. Н. Тенденции развития международных валютных отношений в условиях глобализации мировой экономики [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/krasavina_11_11.pdf 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Міжнародна конкурентоспроможність України в умовах євроінеграційних процесів » Гаденко М., Реформування світової валютної системи
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: