Субота, 03.12.2022, 01:59
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Чоп О., ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ДОЛАРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Міжнародна конкурентоспроможність України в умовах євроінеграційних процесів » Чоп О., ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ДОЛАРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Чоп О., ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ДОЛАРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 11:53 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineЧоп Оксана,

4 курс, спец. «Міжнародна економіка», д.ф.н.,
Наук. кер. – Бурдяк О.В.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ДОЛАРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Доларовий обіг в Україні відіграє значну політичну та економічну роль. Маючи тенденції до зростання, він підриває національні інтереси України, є вагомим фактором, що сприяє незаконному відпливу капіталу за кордон, а також знеціненню національної грошової одиниці.
Дослідженнями даної теми займались такі вітчизняні науковці як: Стецько Л.І., Шира Н.О., Жмурко Н.В., Мелих О.Ю. та інші.
Метою даної роботи є визначення суті явища доларизації економіки України та пошук заходів щодо його подолання.
Доларизація – це заміна національної валюти доларом США, який використовується як засіб обміну, заощадження та вартості. Під терміном «доларизація» розуміють витіснення національної валюти не тільки доларом США, а й іншою валютою світу. Однією з вагомих причин застосування валюти-замінника є її перевага відносно внутрішньої валюти, коли замінник (долар) є більш стабільний і конвертований, ніж національна валюта. Безпосередньою причиною зростання доларизації є слабкий контроль за національною валютою, тобто економічні агенти, прагнучи зменшити ризики знецінення своїх активів, переводять їх в більш надійні [1, с. 288].
Доларизація економіки, як свідчить практика, потенційно спроможна впливати на стан грошово-кредитної політики країни, оскільки в умовах навіть часткової доларизації центральний банк втрачає монетарні важелі регулювання грошового обігу, і це робить його політику неефективною.
За умов що склалися в Україні, назріла потреба у проведенні активної державної політики, спрямованої на подолання несприятливих тенденцій у грошово-кредитній системі країни. В її основі повинен бути комплекс заходів, націлених на нівелювання впливу чинників, що породжують доларизацію економіки України [3].
Причинами зростання рівня доларизації у трансформаційних економіках (зокрема в Україні) можна назвати значну відкритість економіки, високий рівень інфляції, суттєву девальвацію національних грошових одиниць, значні політичні та економічні ризики, недовіру суспільства до органів влади, банківської системи та національної валюти. Це призвело до того, що більшість фінансових установ та їх клієнтів почали укладати угоди та здійснювати розрахунки за ними в іноземній валюті [2].
Відповідно до офіційних заяв НБУ можна говорити про поступове зниження доларизації економіки України. Доларизацію можна оцінювати, наприклад, як співвідношення депозитів або кредитів в іноземній валюті до їх загального обсягу. В період з 2009 р. до кінця 2012 р. найкращу динаміку продемонстрував показник співвідношення кредитів в інвалюті до загального кредитного портфеля банків. Він знизився з 50,8% до 37,8%. Такий успіх багато в чому досягнутий завдяки забороні валютного кредитування.
За даними НБУ відношення депозитів у вільноконвертованій валюті до загального обсягу депозитів у банківській системі зменшилося за вказаний період з 48,3% до 43,3%.
Є певний прогрес і в питанні співвідношення грошової маси в іноземній валюті до всієї грошової маси. Цей показник зменшився з 31,7% до 30,9% [3].
Офіційний рівень «доларизації» української економіки знаходиться на межі 30% бар’єру, за яким знаходиться область поглинання національної фінансової системи більш ефективною іноземною валютою, тобто перехід від «неофіційної» до «офіційної» доларизації України, де масштаби цін спочатку в ділових кругах, потім у населення, а тепер і на рівні Уряду України оцінюються в доларах США. Тобто, економіка України і надалі залишається високодоларизованою.
Висока довіра до національної валюти є запорукою зниження доларизації економіки країни, в першу чергу за рахунок стабільності курсу національної грошової одиниці.
Не дивлячись на деякі позитивні зміни, для подолання 30%-го «бар’єру доларизації» національної економіки і відновлення довіри до національної валюти необхідна реалізація наступних заходів:
- чітке визначення курсу монетарної політики Центрального банку України на подолання інфляції та гарантування стабільності грошової одиниці;
- плавне і поступове переведення гривні в режим повної конвертованості. Необхідно створити такі умови, щоб гривня як валюта необмежено й вільно обмінювалася за поточними, капітальними та інвестиційними операціями, а для цього необхідні ефективні структурні перебудови;
- ліквідація і створення законодавчих нормативів, які виведуть з тіні велику частку тіньової економіки, яка обслуговується переважно доларами;
- заборона розрахунків у іноземній валюті між резидентами і нерезидентами на внутрішньому ринку [1].
- посилення контролю за надходженнями податків до державного бюджету з метою ліквідації його дефіциту. Водночас адміністративна заборона купівлі-продажу іноземної валюти населенням у банках не буде ефективною, вона може тільки спровокувати банківську паніку. Податок на купівлю можна розглядати як джерело бюджетних надходжень, а не як серйозний бар’єр для доларизації економіки [2].
Отже, одним з найважливіших чинників доларизації економіки України є саме недовіра населення до національної валюти. Така криза недовіри спричинена в першу чергу нестабільністю грошової одиниці. Першочерговим завданням НБУ є відновлення довіри у населення до національної валюти через реалізацію наступних заходів: визначення курсу монетарної політики Центрального банку України, переведення гривні в режим повної конвертованості, удосконалення законодавчої бази, контролю за надходженнями податків до державного бюджету.
Список використаних джерел:
1. Стецько Л.І. Доларизація економіки України, її наслідки і напрямки зниження / Л.І. Стецько // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – №21 (15). – С.287-292.
2. Шира Н.О. Проблема доларизації в Україні та шляхи її вирішення / Н.О. Шира // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/eprom/2010_52/st_52_02.pdf
3. Прасолов І.В.: Нацбанк сприяє зниженню рівня доларизації економіки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.licasoft.com.ua/index.p....a-.html 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Міжнародна конкурентоспроможність України в умовах євроінеграційних процесів » Чоп О., ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ДОЛАРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: