Четвер, 29.09.2022, 16:22
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Беца Н., Беца Л., Контрольні повноваження Державної... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Беца Н., Беца Л., Контрольні повноваження Державної...
Беца Н., Беца Л., Контрольні повноваження Державної...
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 11:34 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineБеца Надія, Беца Любов,


спец. «Фінанси і кредит», д/ф, 244 групи
Наук. кер – Юрій С.М.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ


Контрольні повноваження Державної казначейської служби України

В даній статті, проаналізовано роль Державної казначейської служби України, яка здійснює реалізацію попереднього контролю та контролю на стадії здійснення платежів при виконанні бюджетів, а також запропоновано напрямки підвищення ефективності фінансового контролю.

Однією із найважливіших складових економічної безпеки держави є реалізація її фінансової політики на належному рівні, оскільки саме вона є матеріальним підґрунтям для реалізації державою своїх функцій. Проте у зв’язку із складними економічними процесами, які ще більше загострилися після світової фінансової кризи, питання фінансового контролю стають все більш актуальнішими.
Попередження бюджетно-фінансових зловживань та злочинів, покращення фінансової дисципліни є запорукою ефективного функціонування державних фінансів, як специфічного виду економічних відносини. Визначальну роль в цьому напрямку діяльності відіграє Казначейська служба, яка здійснює реалізацію попереднього контролю та контролю на стадії здійснення платежів при виконання бюджетів усіх рівнів.
Фінансовий контроль являє собою сукупність видів, форм і методів перевірки законності і доцільності здійснення фінансових операцій та реалізації на цій основі завдань фінансової політики [4]. При цьому суть казначейського контролю, як виду фінансового контролю полягає в здійснені уповноваженими суб’єктами органів Державної казначейської служби України контролюючих дій з метою визначення фактичної відповідності законодавству певної діяльності чи фінансових операцій, реалізації визначених повноважень або угод, пов’язаних з надходженням чи використанням коштів в ході виконання бюджетів [2].
Роль казначейського контролю сьогодні в Україні відіграє значно більшу роль, ніж у розвинених країнах, що пояснюється відсутністю громадського контролю, який повинен забезпечувати високий рівень фінансової дисципліни на локальному рівні, при безпосередньому виконанні розпорядниками коштів своїх прямих обов’язків. Але за тих умов, що на сьогодні склалися в Україні, саме для органів Державної казначейської служби України делеговані ці повноваження. Хоча можливо в майбутньому, коли рівень свідомості і відповідальності населення на буде на значно вищому рівні, значення казначейського контролю не буде таким затребуваний.
Оскільки, відповідно до чинного законодавства, на органи Державної казначейської служби покладені функції виконання видаткової частини Державного бюджету України, то безпосереднє ведення касового обслуговування операцій з бюджетними коштами, дозволяє не тільки контролювати виконання бюджетів всіх рівнів, а й попереджувати настання небажаних для держави наслідків у процесі виконання бюджетів. Таким чином, казначейський контроль включає в себе попередній та поточний фінансовий контроль.
Попередній контроль, що передує здійсненню операцій надходження та витрачання коштів, проводиться на етапі реєстрації зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та при перевірці відповідності платіжних документів взятим бюджетним зобов’язанням.
Поточний контроль, що проводиться у процесі здійснення видатків включає перевірку відповідності платіжних документів затвердженим кошторисам, відповідності бюджетним призначенням та виділеним асигнуванням згідно до затвердженого Закону України про Державний бюджет. Також він включає контроль за повнотою та своєчасністю перерахування платежів у загальнодержавні фонди при отриманні готівки для виплати заробітної плати, контроль наявності підтвердних документів при отриманні готівки на оплату товарно-матеріальних цінностей.
Поточний контроль, що проводиться після здійснення видатків передбачає контроль відображення здійсненних операцій у бухгалтерському обліку розпорядника бюджетних коштів, контроль за відповідністю взятих зобов’язань доведеним асигнуванням, а також даних бухгалтерського обліку казначейства даним обліку розпорядника бюджетних коштів [4].
Проте реалізація казначейського контролю в повному обсязі можлива лише при дотриманні загальних принципи фінансового контролю, а саме: законності, об’єктивності, поєднання державних, регіональних і приватних інтересів, розподілу контрольних повноважень, повноти охоплення об’єктів контролем, достовірності фактичної інформації, збалансованості контрольних дій, превентивності контрольних дій, самодостатності системи контролю, ефективності та відповідальності. Тільки за таких умов Державна казначейська служба України забезпечить дієвий попередній та поточний контроль за використанням бюджетних коштів і недопущення їх нецільового використання.
Все це тільки підтверджує особливий характер та необхідність здійснення казначейського контролю, його складну структуру.
Якщо проаналізувати дані результатів попереднього та поточного контролю Державної казначейської служби України, контролюючим органом станом на листопад 2010 року було попереджено 34860 правопорушень, що відповідало 1276,1 млн. грн. (дивись таблицю 1) [1].
Станом на листопад 2011 року порівняно з попереднім роком кількість попереджених правопорушень контролюючим органом була меншою на 21507 випадків і становила 13353, проте загальна їх сума зросла на 1241,6 млн. грн. і склала 2517,7 млн. грн., у тому числі:
- при виконанні державного бюджету у процесі взяття або реєстрації зобов’язань, фінансових зобов’язань надано 2671 попереджень та відмов на загальну суму 851,5 млн. грн., у прийнятті до виконання платіжних доручень – 970 попереджень та відмов на 599,9 млн. грн.;
- при виконанні місцевих бюджетів у процесі взяття або реєстрації зобов’язань, фінансових зобов’язань оформлено 7578 попередження та відмови на загальну суму 1028,6 млн. грн., у прийнятті до виконання платіжних доручень – 2134 попереджень та відмов на 37,7 млн. грн.;
Таблиця 1
Динаміка показників попереджених правопорушень контролюючими органами Державної казначейської служби України станом на листопад 2010 – 2012 рр

Показники
2010
листопад
2011
листопад
2012
листопад Абсолютний приріст Темп приросту
11/10
листопад 12/11
листопад 11/10
листопад 12/11
листопад
Кілкість порушень 34860 13353 8939 -21507 -4414 -61,6954 -33,0562
Загальна сума порушень млн. грн. 1276,1 2517,7 1616,8 1241,6 -900,9 97,29645 -35,7827

За відповідний період 2012 року кількість виявлених і попереджених правопорушень зменшилася на 4414 випадків або 33,1 % ніж у попередньому році і склала 8939 загальною вартістю 1616,8 млн. грн., у тому числі:
- при виконанні державного бюджету у процесі взяття або реєстрації зобов’язань, фінансових зобов’язань надано 2015 попереджень на загальну суму 686,4 млн. грн., у прийнятті до виконання платіжних доручень – 564 попередження на 41,1 млн. грн.;
- при виконанні місцевих бюджетів у процесі взяття або реєстрації зобов’язань, фінансових зобов’язань надано 5166 попереджень на загальну суму 837,3 млн. грн., у прийнятті до виконання платіжних доручень – 1187 попереджень на 52,0 млн. грн. [1].
Отже, проведений вище аналіз засвідчує особливу роль Державної казначейської служби, оскільки саме діяльність цього органу дозволяє не тільки мінімізувати втрати бюджетів, а й взагалі попереджувати настання таких подій.
Однак, науковці та практичні фахівці і надалі працюють в напрямку підвищення ефективності фінансового контролю в органах казначейської служби, та виділяють такі напрямами:
– своєчасне доведення інформації, отриманої органами казначейської служби при здійсненні превентивного контролю, до органів, які здійснюють наступний контроль, що буде сприяти реалізації одного з пріоритетних завдань Державної казначейської служби України, а саме: координації роботи казначейства з Державною фінансовою інспекцією в частині своєчасної кваліфікації та упередження порушень у процесі виконання бюджету;
– залучення відповідальних фахівців органів казначейства до здійснення попереднього фінансового контролю на стадії планування бюджетів;
– запровадження аудиту в органах казначейської служби, що буде сприяти підвищенню ефективності й результативності діяльності органів казначейської служби та якості звітності;
– розробка відомчого класифікатора порушень, у якому будуть уніфіковані та систематизовані порушення, встановлені в результаті контрольних заходів органами казначейської служби, що сприятиме зменшенню порушень у бюджетній сфері, підвищенню впливу для недопущення причин їх виникнення;
– систематичне проведення казначейством семінарів-нарад з відповідальними працівниками бухгалтерських служб розпорядників і одержувачів бюджетних коштів щодо вивчення і роз’яснення законодавчих актів з питань казначейського обслуговування бюджетних коштів та змін до них;
– розміщення в засобах масової інформації публікацій відповідальних фахівців органів казначейства з актуальних питань казначейського обслуговування бюджетних коштів та результатів проведеного контролю [3].
Реалізація намічених цілей повинна забезпечити підвищення казначейського фінансового контролю, а так і покращення фінансової дисципліни в цілому.
Отже, Державна казначейська служба України є важливим суб’єктом фінансового контролю, оскільки саме вона здійснює реалізацію попереднього контролю та контролю на стадії здійснення платежів при виконанні бюджетів усіх рівнів. Постійний характер його проведення дозволяє акумулювати фінансові ресурси держави та регіонів на належному рівні, уникаючи їх нецільового використання. Проте, невід’ємним елементом його реалізації повинно стати постійне вдосконалення діяльності казначейського контролю, що забезпечить якісне виконання бюджетної політики на всіх рівнях.

Використані джерела:
1. Державна казначейська служба Уккраїни [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://treasury.gov.uа
2. Клітенко І. Ю. Державне казначейство України – повноважний учасник бюджетного контролю [Текст] / І. Ю Клітенко // Науковий вісник. – 2011р. - №2. - С. 109
3. Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1584072036601
4. Фалько Л. В. Особливості реалізації контрольних повноважень органів Державного казначейства України у сфері державних закупівель [Текст] / Л. В. Фалько // Науковий вісник. – 2012. - №4. – С. 28 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Беца Н., Беца Л., Контрольні повноваження Державної...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: