Понеділок, 27.01.2020, 21:56
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Білоконь А., Шляхи удосконалення функціонування місцевих... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Білоконь А., Шляхи удосконалення функціонування місцевих...
Білоконь А., Шляхи удосконалення функціонування місцевих...
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 11:33 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineБілоконь Аліна,

5 курс, спец. «Фінанси і кредит», д/ф
Наук.кер. – Рошило В.І.
Чернівецький торговельно-економічний
інститут КНТЕУ, м. Чернівці


Шляхи удосконалення функціонування місцевих бюджетів


Місцеві бюджети займають одне з центральних місць в економічній системі кожної держави, в них зосереджується значна частина державних фінансових ресурсів. Місцеві бюджети є також найбільш чисельною ланкою бюджетної системи країни, вони відіграють важливу роль у перерозподілі валового внутрішнього продукту, фінансуванні державних видатків, перш за все, соціальної справедливості. Вони здійснюють безпосередній вплив на задоволення різноманітних потреб населення, стан та якість надання державних послуг. Видатки найбільш яскраво віддзеркалюють їх значення у функціонуванні місцевого господарства, утриманні об’єктів соціально-культурного призначення, проведенні інвестиційної політики, здійсненні соціального захисту населення, охороні навколишнього природного середовища.
До основних проблем, з якими стикаються органи місцевої влади при виконанні своїх функцій за рахунок місцевого бюджету, належать:
- надмірна централізація грошових коштів, що не дає змоги регіонам повністю чи більшою мірою перейти на самофінансування;
- нестача грошових коштів через надмірно великий тягар видатків на соціальну сферу, які покладені на місцеві бюджети;
Проблемні питання формування та виконання місцевих бюджетів стали предметом наукових досліджень багатьох українських вчених: С.Буковинського, О.Василика, О.Данілова, В.Кравченка, І.Луніної, І.Сала, В.Федосова, Д.Чирки, С.Юрія та ін.
Метою цієї статті є дослідження рівня забезпеченості місцевих бюджетів фінансовими ресурсами, визначення основних проблемних питань, що виникають в процесі формування та виконання місцевих бюджетів, пошук напрямків щодо їх вирішення.
Місцеві бюджети – це не просто балансові розрахунки доходів і витрат, які мобілізуються і витрачаються на відповідній території, а й важлива фінансова категорія, основу якої становить система фінансових відносин, що складається між місцевими та державним бюджетами, а також усередині сукупності місцевих бюджетів. Місцеві бюджети є головним каналом доведення до населення кінцевих результатів суспільного виробництва, спрямованих на суспільне споживання.
За статтею 82 Бюджетного кодексу України видатки бюджетів поділяються на:
1) видатки на забезпечення конституційного ладу, державної цілісності та суверенітету, незалежного судочинства, а також інші передбачені цим Кодексом видатки, які не можуть бути передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню;
2) видатки, які визначаються функціями держави і можуть бути передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню з метою забезпечення найбільш ефективного їх виконання на основі принципу субсидіарності;
3) видатки на реалізацію прав та обов'язків Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування, які мають місцевий характер і визначені законами України.
Розмежування видів видатків, визначених пунктами 2 і 3 частини першої статті 82 Бюджетного Кодексу, між місцевими бюджетами здійснюється на основі принципу субсидіарності з урахуванням критеріїв повноти надання гарантованих послуг та наближення їх до безпосереднього споживача. Відповідно до цих критеріїв види видатків поділяються на такі групи:
1) Перша група - видатки на функціонування бюджетних установ та реалізацію заходів, які забезпечують необхідне першочергове надання гарантованих послуг і які розташовані найближче до споживачів. Видатки першої групи здійснюються з бюджетів сіл, їх об'єднань, селищ, міст.
2) Друга група - видатки на функціонування бюджетних установ та реалізацію заходів, які забезпечують надання основних гарантованих послуг для всіх громадян України. Видатки другої групи здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення, а також районних бюджетів.
3) третя група - видатки на функціонування бюджетних установ та реалізацію заходів, які забезпечують гарантовані послуги для окремих категорій громадян, або реалізацію програм, потреба в яких існує в усіх регіонах України. Видатки третьої групи здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів.
З бюджетів міст Києва та Севастополя здійснюються видатки всіх трьох груп
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад, сільські голови (якщо відповідні виконавчі органи не створені згідно із законом) забезпечують здійснення видатків, визначених пунктами 2 і 3 частини першої статті 82 Бюджетного Кодексу за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі трансфертів з Державного бюджету України.
Держава може передати Раді міністрів Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування право на здійснення видатків лише за умови відповідної передачі фінансових ресурсів у вигляді закріплених за відповідними бюджетами загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів) або їх частки, а також трансфертів з Державного бюджету України.
В 2012 році місцеві бюджети Глибоцького району Чернівецької області затверджені за доходами в обсязі 261877,2 тис.грн., уточнені показники за результатами року складали 294989,4 тис.грн., отримано доходів в сумі 289180,8 тис.грн., або 98,0 відсотків до уточненого річного плану. Недоотримано 5808,6 тис.грн. Обсяг дохідної частини порівняно з 2010 роком зріс на 77120,8 тис. грн. або 36,4 відсотка, порівняно з 2011 роком – на 53653,0 тис.грн або 22,8 відсотка.
Дохідна частина загального фонду бюджету району затверджена в обсязі 254561,8 тис. грн, уточнений річний план складав 283962,0 тис.грн., надійшло коштів в сумі 275913,6 тис.грн., або 97,2 відсотка (- 8048,4 тис.грн) до уточнених показників. Приріст надходжень склав 73205,4 тис.грн. або 36,1 відсотків до 2010 року та 50353,3 тис.грн., або 22,3 відсотка.
За Бюджетним кодексом доходи бюджету класифікуються за такими розділами: податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій з капіталом; трансферти.
До загального фонду бюджету району упродовж досліджуваного періоду отримано наступні платежі.
Податкових надходжень в 2012 році отримано 23062,8 тис.грн., що на 1295,4 тис.грн., або 5,3 відсотка менше уточнених річних показників. Збільшення податкових надходжень склало порівняно з 2010 роком 3419,4 тис.грн., або 17,4 відсотка та 2269,5 тис.грн., або 10,9 відсотка порівняно з 2011 роком. Частка податкових надходжень серед джерел, що формували загальний фонд мала тенденцію до зменшення, так в 2010 році вона складала 9,7 відсотка, в 2011 – 9,2 відсотка, в 2012 році – 8,3 відсотка.
Неподаткових надходжень надійшло до загального фонду 459,2 тис.грн., або 84,6 відсотка (- 83,5 тис.грн) до уточненого річного плану. Відбулося зменшення неподаткових надходжень в 2012 році порівняно з 2010 роком на 960,2 тис.грн., або 77,6 відсотка, з 2011 роком – на 353,2 тис.грн або 43,5 відсотка. Питома вага зазначеного джерела також зменшилася від 0,7 відсотка в 2010 році, 0,4 відсотка – в 2011 році до 0,2 відсотка в 2012 році.
Доходів від операцій з капіталом в 2012 році отримано 11,3 тис.грн., що на 2,6 тис.грн., або 29,9 відсотка більше ніж уточнений річний план. В порівнянні з 2010 роком надходження зменшилися на 7,2 тис.грн., або 38,9 відсотка, з 2011 роком – зросли на 2,0 тис.грн., або 21,5 відсотка. Частка доходів від операцій з капіталом серед джерел загального фонду є мізерною, в 2010 році – 0,01 відсотка, в 2011 та 2012 роках – по 0,004 відсотка.
Міжбюджетних трансфертів в 2012 році надійшло до загального фонду бюджету району 252380,3 тис.грн., що на 6672,1 тис.грн., або 2,6 відсотка менше ніж уточнені річні показники. Збільшення обсягу отриманих міжбюджетних трансфертів склало порівняно з 2010 роком 70753,4 тис.грн., або 39,0 відсотків та 48435,0 тис.грн., або 23,7 відсотка порівняно з 2011 роком. Питома вага міжбюджетних трансфертів зросла на 1,9 відсотка порівняно з 2010 роком та 1,1 відсотка порівняно з 2011 роком та в 2012 році склала 91,5 відсотка.
Дохідна частина спеціального фонду бюджету району затверджена в обсязі 7315,4 тис. грн, уточнений річний план складав 11765,0 тис.грн., надійшло коштів в сумі 13267,2 тис.грн., або 112,8 відсотка (+1707,3 тис.грн) до уточнених показників. Приріст надходжень склав 3915,4 тис.грн або 41,9 відсотків до 2010 року та 3299,7 тис.грн., або 33,1 відсотка.
До спеціального фонду бюджету району упродовж досліджуваного періоду отримано наступні платежі.
Податкових надходжень в 2012 році отримано 5800,5 тис.грн., що на 1462,7 тис.грн., або 33,7 відсотка більше уточнених річних показників. Збільшення податкових надходжень склало порівняно з 2010 роком 4832,1 тис.грн., або 6,0 разів та 2780,1 тис.грн., або 92,0 відсотка порівняно з 2011 роком. Частка податкових надходжень серед джерел, що формували спеціальний фонд різко зросла: в 2010 році вона складала 10,4 відсотка, в 2011 – 30,3 відсотка, в 2012 році – 43,7 відсотка.
Неподаткових надходжень надійшло 4997,8 тис.грн., або 103,8 відсотка (+183,8 тис.грн) до уточненого річного плану. Відбулося збільшення неподаткових надходжень в 2012 році порівняно з 2010 роком на 1550,7 тис.грн., або 45,0 відсотка, та зменшення порівняно з 2011 роком – на 682,9 тис.грн або 12,0 відсотків. Питома вага зазначеного джерела коливалася від 36,9 відсотка в 2010 році, 57,0 відсотків – в 2011 році до 37,7 відсотка в 2012 році.
Доходів від операцій з капіталом в 2012 році отримано 608,2 тис.грн., що на 80,2 тис.грн., або 15,2 відсотка більше ніж уточнений річний план. В порівнянні з 2010 роком надходження зменшилися на 1068,1 тис.грн., або 63,7 відсотка, з 2011 роком – на 118,9 тис.грн., або 16,4 відсотка. Частка доходів від операцій з капіталом серед джерел спеціального фонду складала в 2010 році – 17,9 відсотка, в 2011 – 7,3 відсотка, в 2012 році – 4,6 відсотка.
Обсяг надходжень до цільових фондів склав в 2012 році 244,8 тис.грн., це на 9,4 тис.грн., або 3,7 відсотка менше уточненого плану на рік. Зменшення в порівнянні з 2010 роком складало 63,3 тис.грн., або 20,5 відсотка, з 2011 роком – 84,5 тис.грн., або 25,7 відсотка. Цільовим фондам належало 1,8 відсотка серед джерел спеціального фонду, а це на 1,5 відсотка менш ніж в 2011 та 2010 роках.
Міжбюджетних трансфертів в 2012 році надійшло до спеціального фонду бюджету району 1615,9 тис.грн., що на тис.грн., або 2,6 відсотка менше ніж уточнені річні показники. Зменшення обсягу отриманих міжбюджетних трансфертів склало порівняно з 2010 роком 1336,0 тис.грн., або 35,3 відсотка, порівняно з 2011 роком надходження зросли на 1405,9 тис.грн., або в 7,7 раза. Питома вага міжбюджетних трансфертів зменшилася на 19,4 відсотка порівняно з 2010 роком та зросла на 10,1 відсотка порівняно з 2011 роком та в 2012 році складала 12,2 відсотка.
Бюджет Глибоцького району за видатками в 2012 році затверджений в обсязі 262986,1 тис. грн., уточнений річний план складав 301801,1 тис. грн., профінансовано видатків 286318,7 тис. грн., або 94,9 відсотка (-15482,4 тис. грн.) до уточнених річних показників. Обсяг видатків щорічно зростає, так, порівняно з 2010 роком збільшення складало 72153,3 тис. грн., або 33,7 відсотка, порівняно з 2011 роком – 50703,1 тис. грн., або 21,5 відсотка.
За рахунок коштів загального фонду планувалося профінансувати видатків в сумі 254561,8 тис. грн., уточнений річний план на 2012 рік складав 270763,0 тис. грн., витрачено коштів 266933,3 тис. грн. або 98,6 відсотка (-3829,7 тис. грн.) до уточнених призначень. Видатки загального фонду порівняно з 2010 роком зросли на 62742,4 тис. грн., або 30,7 відсотка, з 2011 роком – на 45878,4 тис. грн., або 20,8 відсотка. Видатковій частині за загальним фондом належало 93,8 відсотка обсягу видатків, що на 2,1 відсотка менше ніж в 2010 році та на 0,6 відсотка менше ніж в 2011 році.
Питома вага витрат на освіту в 2012 році склала 38,7 відсотка, що на 2,0 відсотка менше ніж в 2010 році та на 0,4 відсотки менше ніж в 2011 році. На освіту профінансовано за рахунок загального фонду 103380,7 тис. грн, або 98,3 відсотка уточненого плану на рік. В порівнянні з 2010 роком на освіту витрачено на 20749,7 тис. грн або 25,1 відсотка більше, порівняно з 2011 роком - на 17054,5 тис. грн, або 19,8 відсотка більше.
На утримання закладів та проведення заходів охорони здоров'я, витрачено 37461,5 тис. грн, або 99,7 відсотка уточнених річних призначень. В порівнянні з 2010 роком витрачено на охорону здоров’я на 6157,5 тис. грн, або 19,7 відсотка більше, порівняно з 2011 роком - на 6521,5 тис. грн, або 15,4 відсотка більше. Частка витрат на охорону здоров'я в обсязі загального фонду в 2012 році склала 14,0 відсотків, що на 1,4 відсотка менше ніж в 2010 році та на рівні 2011 року.
На соціальний захист та соціальне забезпечення профінансовано видатків за рахунок коштів загального фонду в 2012 році на суму 103119,5 тис. грн, або 99,2 відсотка уточнених планових показників. Обсяг цих витрат збільшився на 35873,8 тис. грн., або 53,3 відсотка порівняно з 2010 роком, а порівняно з 2011 роком – на 19607,8 тис. грн., або 23,5 відсотка. Частка видатків на соціальний захист населення та соціальне забезпечення щорічно зростала: з 33,1 відсотка в 2010 році, 37,8 відсотка – в 2011 році, до 38,6 відсотка – в 2012 році.
На житлово-комунальне господарство обсяг профінансованих видатків в 2012 році складав 669,8 тис. грн., або 91,1 відсотка (- 65,6 тис. грн.) уточнених річних призначень. В порівнянні з 2010 роком зазначені витрати зменшилися на 105,8 тис. грн., або 13,6 відсотка, з 2011 роком – на 33,7 тис. грн., або 4,8 відсотка. Частка витрат на утримання житлово-комунального господарства в 2012 році склала 0,3 відсотка, що на рівні 2011 року та на 0,1 відсотка менше ніж в 2010 році.
За 2012 рік з бюджету району видатків на утримання дорожнього господарства профінансовано в сумі 923,5 тис. грн., або 79,2 відсотка (-243,0 тис. грн.) уточнених призначень та на 254,2 тис. грн., або 38,0 відсотків більше ніж в 2010 році та на 104,2 тис. грн., або на 12,7 відсотка більше ніж в 2011 році. Видаткам на утримання дорожнього господарства належала частка 0,3 відсотка в 2010 та 2012 роках та 0,4 відсотка в 2011 році.
Обсяг видатків спеціального фонду бюджету запланований в сумі 8424,3 тис. грн., уточнений річний план складав 31038,1 тис. грн, профінансовано в 2012 році видатків спеціального фонду на суму 19385,4 тис. грн., що на 11652,7 тис. грн, або 37,5 відсотків менше уточненого річного плану. Частка видатків спеціального фонду в 2012 році склала 6,8 відсотка це на 2,1 відсотка більше частки видатків спеціального фонду в 2010 році та на 0,6 більше ніж в 2011 році.
В порівняні з 2010 роком обсяг витрат спеціального фонду зріс на 9413,9 тис. грн., або на 94,4 відсотка, порівняно з 2011 роком витрати збільшилися на 4824,7 тис. грн., або 33,1 відсотка.
Видатків спеціального фонду на освіту за 2012 рік проведено 3721,0 тис. грн., або 72,9 відсотка ( -1379,9 тис. грн.) уточненого плану на рік та на 2595,2 тис. грн. або в 3,3 раза більше порівняно з 2010 роком та на 2413,4 тис. грн., або 39,3 відсотка менше порівняно з 2011 роком. Частка видатків на освіту складала в 2012 році 19,2 відсотка, що на 7,9 відсотка більше ніж в 2010 році та на 22,9 відсотка менше ніж в 2011 році.
На житлово-комунальне господарство витрачено за 2012 рік коштів спеціального фонду в сумі 712,2 тис. грн., що на 241,1 тис. грн., або 25,3 відсотка уточненого плану на рік. Упродовж досліджуваного періоду витрати на утримання житлово-комунального господарства зросли на 117,3 тис. грн., або 19,7 відсотка до 2010 року, порівняно з 2011 роком - на 119,1 тис. грн., або 20,1 відсотка. Питома вага зазначених видатків у спеціальному фонді в 2010 році складала 6,0 відсотків, в 2011 році – 4,1 відсотка, в 2012 році - 3,7 відсотка.
За 2012 рік за кошти спеціального фонду на будівництво витрачено 10092,7 тис. грн., або 55,3 відсотка (-8173,7 тис. грн.) уточненого річного плану та на 6699,6 тис. грн., або в 2,9 раза більше ніж в 2010 році та на 6059,8 тис. грн., або в 2,5 раза більше ніж в 2011 році. Частка видатків на будівництво склала 52,1 відсотка обсягу видатків спеціального фонду в 2012 році, що на 18,1 відсотка більше ніж в 2010 році та на 24,4 відсотка більше ніж в 2011 році.
Зі спеціального фонду в 2012 році на утримання транспорту, дорожнього господарства, зв’язку, телекомунікацій профінансовано видатків на суму 2108,9 тис. грн, що на 961,4 тис. грн., або 31,3 відсотка менше уточненого річного плану та на 1160,1 тис. грн., або в 2,2 раза більше порівняно з 2010 роком та на 1448,3 тис. грн., або в 3,2 раза більше порівняно з 2011 роком. Частка витрат на утримання транспорту, дорожнього господарства, зв’язку, телекомунікацій у спеціальному фонді становила в 2010 році – 9,5 відсотка, в 2011 році – 4,5 відсотка, 2012 році – 10,9 відсотка.
Отже, за наслідками проведеного аналізу можна зробити висновок, що дохідна частина бюджету району за загальним фондом формується за рахунок міжбюджетних трансфертів, і їх частка щорічно зростає. Видатки спрямовані на забезпечення виконання органами місцевої влади, в основному, делегованих повноважень.
Про недостатність коштів для виконання власних повноважень свідчить обсяг профінансованих видатків на утримання дорожнього господарства та житлово-комунального господарства.
Шляхами покращення фінансового стану місцевих бюджетів є:
Посилення самостійності місцевих бюджетів та принципу самофінансування, збільшення частки закріплених доходів, що стимулюватиме органи місцевої влади до пошуку джерел поповнення фонду грошових коштів, збільшення частки власних засобів, розширення участі населення у фінансуванні загально регіональних заходів.
Удосконалення системи місцевих податків та зборів, а саме: підвищення їх рівня для деяких видів діяльності та посилення контролю за повнотою та правильністю їх справляння.
Варто посилити роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів, що вимагатиме розробки та реалізації регіональної податкової політики, яка має ґрунтуватися на чіткому законодавчому розподілі повноважень, відповідальності та фінансово-економічної бази між державними, територіальними та місцевими рівнями управління.
Обов’язковість формування і використання бюджету розвитку, що дасть змогу: забезпечити державну підтримку найважливіших напрямів розвитку на галузевому, регіональному, місцевому рівнях.
Удосконалення казначейської системи виконання місцевих бюджетів, що передбачає попередній контроль за витрачанням бюджетних коштів, посилення цільового їх використання, суттєво скорочує час проходження бюджетних коштів при проведенні їх до конкретного одержувача, дотримання фінансово-бюджетної дисципліни, всі операції з бюджетними коштами належним чином санкціоновані, заду коментовані і, головне, не перевищують встановлених обсягів призначень і повністю відповідають їм, застосування єдиного підходу до бухгалтерського обліку операцій з виконання місцевих бюджетів.

Список використаних джерел:

1. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]: офіц. текст: за станом на 31 січня 2013 р. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2542-14.
2.Василенко Л. І. Фінанси : навч. посіб. [Текст] / Л. І. Василенко, А. В. Василенко - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2003. - 199 с. 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Білоконь А., Шляхи удосконалення функціонування місцевих...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: