Середа, 12.08.2020, 05:59
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Ворнік Ф., Перспективи функціонування прямого оподаткування - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Ворнік Ф., Перспективи функціонування прямого оподаткування
Ворнік Ф., Перспективи функціонування прямого оподаткування
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 11:33 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineВорнік Федір,

5 курс, спец. «Фінанси», д.ф.н.,
Наук. кер. – Гогіна О.М.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці


Перспективи функціонування прямого оподаткування в Україні

Податкова система зобов’язана забезпечити гарантоване і стабільне надходження доходів бюджету, а державі - можливість всебічного впливу на соціально-економічний розвиток суспільства. Вона має містити такі податки, які б забезпечували стабільну фінансову базу держави, без якої держава не в змозі безперервно фінансувати свої видатки.
В основу поділу податків за формою оподаткування на прямі та непрямі покладено вид об'єктів оподаткування та характер взаємовідносин між платниками і фіскальними органами.
Зокрема, до прямих відносять податки, які встановлюються щодо платників та їх доходів і майна. З приводу їх сплати юридичні та фізичні особи - платники змушені вступати у безпосередні контакти з фіскальними органами. Натомість непрямими податками обкладаються товари та послуги.
Перевага прямих податків, як центрального елементу податко¬вої системи, є важливим напрямом побудови цивілізованої подат¬кової системи. Такі тенденції характерні для ряду провідних країн із розвиненою ринковою економікою, хоча кожна з них має свої особливості.
В зв’язку з цим, необхідною і доцільною є переорієнтація прямого оподаткування з переважно фіскального важеля до системи з органічним поєднанням фіскальної, регулюючої та стимулюючої складових, що на сучасному етапі має місце в економіці нашої країни [2].
Особливостями побудови податкової системи України останніх років є переважання непрямого оподаткування. Разом з цим, перевага непрямих податків є не суттєвою.
В структурі прямих податків найрозвинутішою є система прибуткового оподаткування, основними з яких є податок на доходи фізичних осіб та податок на прибуток підприємств. Надходження від оподаткування майна та платежі за використання природних ресурсів за своїм внеском у формування бюджету та виконанням стимулюючого впливу на платників податків на сьогодні недостатньо вагомі.
Адміністрування прямих податків в Україні в основному є фіскально зорієнтованим. З прийняттям Податкового кодексу, правила справляння багатьох податків зазнали суттєвих змін, але практика їх застосування дозволяє зробити висновки про актуальність подальшого реформування з огляду на необхідність посилення притаманних прямому оподаткуванню функцій.
Головні дискусії тривають щодо внесення змін до порядку справляння податку на прибуток підприємств. До основних недоліків даного податку науковці на сьогодні відносять недостатність реалізації його регулюючого потенціалу, а практики – високе податкове навантаження та складність ведення обліку та подання звітності. Установлюючи єдину ставку податку на прибуток, держава переслідує виключно фіскальні цілі, без вагомих елементів регулювання та стимулювання підприємницької діяльності.
Доцільним є диференціація ставок податку, залежно від виду діяльності, розміру отримуваного прибутку, рентабельності виробництва, що забезпечить реалізацію регулюючої функції податку. У сучасних умовах для оподаткування прибутку юридичних осіб в Україні найбільш оптимальною є регресивна шкала стягування податку, відповідно до якої із збільшенням доходу ставка податку зменшується. В зв’язку з цим відпадає потреба частини підприємств у заниженні прибутку з метою зменшення сплати податків.
Головною проблемою існування податку на доходи фізичних осіб на сьогодні є недотримання при його справлянні принципів нейтральності та соціальної справедливості. Більшу частину бюджетних надходжень цього податку формують громадяни із заробітною платою, нижчою ніж середня. У країнах ЄС, попри високі ставки персонального податку, основний фіскальний тягар, навпаки, несуть заможні громадяни.
Подальше реформування системи прибуткового оподаткування громадян повинно набути соціального спрямування і ґрунтуватись на принципах справедливості та рівності.
Для вирішення питань справедливого розподілу податкового навантаження між різними категоріями населення, перш за все потрібно забезпечити встановлення оптимального значення ставки податку з індивідуальних доходів з врахуванням соціального достатку, а також раціоналізацію системи податкових пільг.
Отже, загальними рисами подальшого вдосконалення прямого оподаткування в Україні є проведення реформ, спрямованих на забезпечення регулюючої та соціальної функцій прибуткових податків, а також вдосконалення та більш широке застосування майнового оподаткування.

Список використаних джерел:

1. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]: 02.12.2010 № 2755-VI. Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.?nreg=2755-17.
2. Мельник П. В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці [Монографія] / П. В. Мельник. — Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2001. — 362 с. 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Ворнік Ф., Перспективи функціонування прямого оподаткування
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: