Понеділок, 27.01.2020, 20:05
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Курчак А., Соціально-економічна ефективність... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Курчак А., Соціально-економічна ефективність...
Курчак А., Соціально-економічна ефективність...
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 11:28 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineАнна Курчак,

5 курс, спец. «Фінанси», д.ф.н.,
Наук. кер. – Гогіна О.М.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці


Соціально-економічна ефективність та напрямки удосконалення оподаткування фізичних осіб в Україні

Найбільшою мірою перерозподіл суспільних доходів в країні стосується населення, що відбувається через механізм фіскального адміністрування доходів фізичних осіб. Податки з населення вважаються найпершими та найстарішими податками, які відіграли важливу роль у розвитку кожної держави. Їм властива ознака не тільки економічна, а й ще більш соціальна, оскільки вони є засобом перерозподілу доходів і регулювання соціальної напруженості в суспільстві, виступаючи найважливішим важелем регулювання соціальної сфери за допомогою державних фінансів.
Політика оподаткування фізичних осіб повинна вчасно реагувати на будь-які зміни в стратегічних орієнтирах і тактичних завданнях соціально-економічної політики держави, виходячи із загальної ситуації в країні.
Нормативно-правове регулювання оподаткування фізичних осіб закріплюється у законодавстві України. І в першу чергу – у Конституції України, стаття 67 якої говорить: «Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом».
Основною умовою для появи у фізичної особі в Україні обов’язків платника податків є наявність об’єктів оподаткування або здійснення діяльності, що є об’єктом оподаткування, незалежно від резидентського статусу даної особи.
Фізичні особи, як платники податків поділяються на дві групи: фізичні особи, що мають статус суб’єктів підприємницької діяльності та такі, що не мають такого статусу.
В сучасній структурі податкової системи України основними податками, які сплачує значна кількість фізичних осіб є податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, а також плата за землю. В подальшому передбачається посилення впливу податку на нерухоме майно, враховуючи введення його в дію з 2013 року.
Аналіз форм та механізмів оподаткування фізичних осіб в Україні підтверджує існування налагодженої системи оподаткування доходів фізичних осіб, яку можна охарактеризувати як складне поєднання традиційних фіскальних і спрощених податкових технологій. Система оподаткування власності громадян наразі перебуває на стадії становлення.
Сучасний стан фіскальної ефективності податків, що сплачують фізичні особи в структурі податкових надходжень, а також динаміка зазначених показників свідчить, що поступово відбувається перерозподіл податкового навантаження з юридичних на фізичних осіб.
Основним податком, яким оподатковується більшість громадян в Україні є податок на доходи фізичних осіб. Обсяги його сплати та стан виконання запланованих показників надходжень свідчать про те, що податок є достатньо передбачуваним. Це надзвичайно важливо з огляду на його роль в якості головного джерела доходної частини місцевих бюджетів.
Головним джерелом сплати ПДФО є доходи, отримані громадянами у вигляді заробітної плати, перераховані до бюджету податковими агентами. Частка податку, що сплачується з доходів від провадження підприємницької діяльності, а також з доходів, отриманих від володіння та операцій із власністю не приносять у бюджет значних надходжень. На цьому фоні більш тісно прослідковується залежність динаміки надходжень ПДФО саме від зростання мінімальної заробітної плати. Тому на зменшення бази оподаткування ПДФО має вплив низький рівень доходів громадян, отриманих у вигляді заробітної плати, а також застосування до цих доходів податкових пільг, передбачених законодавством.
Отже, надходження податку на доходи фізичних осіб цілком залежить від середніх рівнів заробітної плати, шкали податкових ставок і податкових пільг, не оподаткування певного рівня доходів громадян.
До вад чинної податкової системи щодо податку з доходів громадян треба віднести нерівномірність і несправедливість оподаткування, - на відміну від тих, хто отримує помірковану зарплату і сплачує усі зобов'язання з податку на індивідуальні доходи, особи із великими доходами через високе оподаткування фондів зарплати приховують справжні суми своїх доходів, повністю або частково ухиляючись від зобов'язань. Основна частина тіньового сектора економіки України складається за рахунок уникнення оподаткування особистих доходів. Боротьба з «тіньовим сектором» шляхом адміністративних заходів довела свою малоефективність. Єдиним дієвим способом боротьби є усунення причин та умов його існування.
Для забезпечення соціально-економічної справедливості податкової політики в частині оподаткування доходів громадян доцільним є застосування таких моментів зарубіжного досвіду, як: врахування сімейного стану, кількість працюючих у сім'ї, наявність дітей та утриманців тощо, які широко використовуються у розвинутих країнах [2]. Запровадження аналогічного підходу до оподаткування особистих доходів в Україні дасть змогу диференційовано оподатковувати різні верстви населення і досягти позитивних соціальних зрушень. Крім цього потребує реформування та значного спрощення система пільгового оподаткування з податку на доходи фізичних осіб.

Список використаних джерел:

1. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]: 02.12.2010 № 2755-VI. Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.?nreg=2755-17.
2. Безпалько, І. Р. Досвід оподаткування доходів фізичних осіб у зарубіжних країнах [Текст] / І. Р. Безпалько // Регіональна економіка. - 2010. - N 2. - С. 159-166.
3. Опарін В. М.Фінанси (Загальна теорія): [Текст] / Навч. посібник. - 2-ге вид., доп. і перероб. В. М. Опарін - К.: КНЕУ, 2002. - 240 с. 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Курчак А., Соціально-економічна ефективність...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: