Середа, 12.08.2020, 06:22
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Маковій Т., Вплив ризиків на інвестиційні проекти - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Маковій Т., Вплив ризиків на інвестиційні проекти
Маковій Т., Вплив ризиків на інвестиційні проекти
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 11:26 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineТетяна Маковій,

5 курс, спец. «Менеджмент організацій», д/ф,
Наук. кер. – Соколюк О. В.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці

Вплив ризиків на інвестиційні проекти

У сучасних умовах фінансово-економічної нестабільності процес планування, фінансування та реалізації інвестиційних проектів зазнає впливу низки чинників (ризиків), що ускладнює визначення ефективності, окупності та конкурентоспроможності проектів. З метою мінімізації впливу ризиків на реалізацію інвестиційних проектів слід структурувати наявні види ризиків та виокремити чинники, що зумовлюють їх виникнення.
Теоретичні засади планування та реалізації інвестиційних проектів, вплив на них різноманітних ризиків, методи та шляхи їх мінімізації досліджували як вітчизняні, так і закордонні науковці, зокрема: О.Д. Вовчак, Г.О. Бардиш, В.В. Жуков, Г.М. Тарасюк, В.В., В.Г. Федоренко, Г та ін.
Мета даної роботи полягає у дослідженні впливу ризиків на інвестиційні проекти.
Реалізація інвестиційних проектів відбувається протягом певного визначеного періоду часу. Тому виділяють передінвестиційну, інвестиційну та експлуатаційну стадії або фази життєвого циклу проекту. Усі стадії життєвого циклу інвестиційного проекту супроводжує ймовірність виникнення певних непередбачуваних подій чи негативних результатів, тобто виникає поняття ризикованості проекту. При цьому, існують певні види ризиків, що супроводжують проект протягом усіх його стадій реалізації. Це такі ризики, як ризик неплатоспроможності підприємства, ризик зниження фінансової стійкості підприємства, ризик фінансування проекту, процентний ризик. Проте є також інші види ризиків, характерні лише конкретним стадіям і які можливо ідентифікувати лише на окремій або кожній із стадій. Наприклад, ризик учасників проекту, ризик перевищення кошторисної вартості проекту, ризик несвоєчасного завершення будівництва, конструкційний і технологічний ризики, виробничий ризик, управлінський ризик, збутовий ризик, фінансовий ризик, країнний ризик, адміністративний ризик, юридичний ризик, ризик форс-мажор.
Виникнення на деяких стадіях життєвого циклу інвестиційного проекту певних непередбачуваних подій чи негативних результатів пов'язано не лише із часовими параметрами, а й із багатьма іншими чинниками, зокрема, політичними, економічними, правовими, фінансовими, технічними, екологічними тощо. Ці чинники зумовлюють виникнення різноманітних ймовірних проектних ризиків. Саме тому, для ефективної реалізації інвестиційних проектів необхідно попередньо встановити види та визначити рівні проектних ризиків, розробити напрями та методи управління ними.
Проектні ризики – це сукупність ризиків, що загрожують реалізації інвестиційного проекту або здатні знизити його ефективність (комерційну, економічну, бюджетну, соціальну, екологічну та ін.) [1, с. 105]. Доцільність врахування усіх можливих видів ризиків на початкових стадіях життєвого циклу інвестиційного проекту є особливо важливим завданням, оскільки від своєчасного та правильного визначення залежить термін реалізації проекту та його майбутня ефективність.
Якщо ж говорити про інвестиційний проект, то це комплекс заходів, здійснюваних інвестором з метою реалізації стратегії економічного розвитку підприємства і які передбачають отримання прибутку чи соціального ефекту в майбутньому. Оскільки, реалізація інвестиційного проекту орієнтована на отримання певного ефекту у майбутньому, що пов'язано із значним впливом непередбачуваності та ймовірності невиконання інвестиційних планів, а отже, ступінь ризикованості проекту є досить високим, що відповідно потребує особливої уваги при його дослідженні.
Ризики бажано виявляти ще до того, як вони перетворилися на проблему. Після виявлення ризику необхідно прийняти рішення про відповідні дії. Задача керівника групи управління проектом – вибрати такі дії, які дозволять зменшити ймовірність несприятливих подій або зменшити їхні наслідки у разі реалізації ризику. При цьому бажано, щоб витрати ресурсів у рамках усієї корпоративної системи управління проектами були мінімальними.
Найчастіше використовуються наступні напрямки боротьби з ризиками.
1. Уникнення ризику, тобто реорганізувати проект таким чином, щоб він не залежав від даної події. Наприклад, при розробці товарів можна виключити функціональність, що викликає сумніви. Але це звужує функціональну придатність товару чи послуги.
2. Переадресування ризику, тобто замовник страхує договір від невиконання його умов виконавцем, а виконавець від порушення умов платежів замовником.
3. Погодження з наявністю ризику. Це не означає, що не треба нічого робити, а лише пасивно чекати на реалізацію ризику. Якщо погодитися з присутністю ризику, можна вдатися до деяких заходів, які спрямовані на зниження ймовірності його виникнення, зменшення його наслідків або розробити план альтернативних дій, який буде виконано при реалізації ризику.
Г.М. Тарасюк досить точно зазначив, що потрібно навчитися передбачати ризик, оцінювати його розміри, планувати заходи щодо його запобігання та не перевищувати допустимих меж. Планування та реалізація проектів відбувається в умовах невизначеності, що породжується змінами внутрішнього та зовнішнього середовища. Під невизначеністю розуміють відсутність повної та достовірної інформації про умови реалізації проекту. Невизначеність, пов'язану з можливістю виникнення в ході реалізації проекту несприятливих умов, ситуацій та наслідків, називають ризиком [3, с. 65].
Г.О. Бардиш вважає, що невизначеність – це стан неоднозначності розвитку конкретних подій у майбутньому, ступінь нашого незнання і неможливості точного передбачення основних величин і показників діяльності підприємства, зокрема й реалізації інвестиційного проекту. Ризик – економічна категорія, що може як бути, так і не бути, в основі якої лежить невизначеність конкретної господарської чи іншої ситуації і яка зумовлена браком повної інформації [4, с. 110].
Варто звернути увагу на те, що процес інвестування завжди пов'язаний з ризиком внаслідок того, що доходи та витрати від проекту є важко прогнозованими величинами на момент прийняття рішення про реалізацію об'єкта інвестування. Не можна наперед передбачити несприятливі ситуації та тенденції протягом наступних років. Ризик у процесі інвестування виникає через коливання курсу валют, відсотків за кредит, цін, зміну політичного курсу держави, податкової системи та інших причин. [6, с. 78]
Отже, характерною ознакою процесу реалізації інвестиційних проектів є можливість виникнення певної ризикованості та непередбачуваності подій. Проте, за умов своєчасної ідентифікації усіх можливих видів ризиків можна до певної міри передбачити процес проходження майбутніх фаз життєвого циклу інвестиційного проекту, виокремити джерела ризику, мінімізувати негативний їх вплив та досягнути економічного й соціального ефекту від конкретного проекту.
Список використаних джерел:
1. Жуков В.В. Проектне фінансування : навч. посібник / В.В. Жуков. К.: ІНЖЕК, 2004. – 236 с.
2. Вовчак О.Д. Інвестування : навч. посібник. / О.Д. Вовчак. К.: Львів : Вид-во "НовийСвіт-2000", 2008. – 250 с.
3. Тарасюк Г.М. Управління проектами : навч. посібник / Г.М. Тарасюк. К. : Каравела, 2006. – 126 с.
4. Бардиш Г.О. Проектне фінансування : підручник. / Г.О. Бардиш. К.: Львів : ЛБІ НБУ, 2006. – 380 с.
5. Бардиш Г.О. Проектний аналіз : підручник. / Г.О. Бардиш. К. : Знання, 2006. – 350 с.
6. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент : навч. посібник. / В.Г. Федоренко. К. : МАУП, 2006. – 436 с. 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Маковій Т., Вплив ризиків на інвестиційні проекти
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: