Вівторок, 21.01.2020, 19:53
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Овачук Я., Проблеми та перспективи розвитку... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Овачук Я., Проблеми та перспективи розвитку...
Овачук Я., Проблеми та перспективи розвитку...
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 11:25 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Овачук Я. В.


студентка 254 групи
Спец. «Фінанси і кредит»
Наук. Кер.: Ковалевич Дарія Адамівна


Проблеми та перспективи розвитку загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття

Постановка проблеми. Будь-який ринок праці зводить разом продавців і покупців робочої сили. Зовнішньо це виглядає як процес пошуку роботи особами найманої праці і підбору працівників підприємствами і фірмами. Зусилля різноманітних груп населення в пошуках роботи для більшості тих, хто шукає її, зрештою, закінчуються працевлаштуванням. Неабияку роль в працевлаштуванні працівників займає державна служба зайнятості України, яка створена в грудні 1990 року, є, практично, ровесницею незалежної України. За цей час відбулася трансформація системи соціального забезпечення від безробіття у систему загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику державного соціального страхування, а також загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття розглядали в наукових працях Ю. Пасічник, Е. Лібанова, О.Купрій, В. Вербець, М. Мальований, П.Бечко, В.Бечко та інші. Проте в сучасних умовах розвитку потребують дослідження напрями вдосконалення загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття.
Постановка завдання. Щорічно зростає чисельність незайнятих громадян, які користуються послугами Державної служби зайнятості України: якщо у 1995 році це був кожен десятий з числа реально безробітних громадян (визначення за методологією Міжнародної організації праці), то в 2001 році – кожен другий; а в 2011 році – дві третини реальних безробітних.
Тому метою статті є визначення проблем та перспектив розвитку загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття на сучасному етапі.
Виклад основного матеріалу. Головним завданням державної політики зайнятості кожної країни є скорочення безробіття. Проблема безробіття має не лише соціальний аспект для суспільства в цілому втрати від безробіття виявляються в недовиробництві національного доходу, скороченні податкових надходжень, значних витратах на надання громадянам допомоги з безробіття, погіршенні якісних характеристик життя економічно активного населення тощо [2].
Діяльність Чернівецького обласного центру зайнятості спрямована на реалізацію заходів соціального захисту населення від безробіття, сприяння громадянам у підборі підходящої роботи, надання матеріального забезпечення та соціальних послуг, професійної орієнтації, надання послуг роботодавцям щодо добору працівників та інформаційно-консультаційних послуг, а також, реалізації інших завдань, визначених законодавством у сфері зайнятості населення та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, на території Чернівецької області.
Впродовж 2012 року соціальними послугами служби зайнятості Чернівецької області скористалося 30776 незайнятих осіб, що на 168 осіб (на 0,5%) менше проти 2011 року та на 1172 особи (на 4%) більше в порівнянні із 2010 роком. В 2012 році службою зайнятості зареєстровано 19923 незайнятих особи, які звернулися за сприянням у працевлаштуванні, що на 0,5% або на 99 осіб більше в порівнянні із 2011 роком та на 860 осіб (на 4,5%) більше проти 2010 року [2].
Чисельність громадян, охоплених активними заходами сприяння зайнятості населення, протягом звітного періоду становила 21542 незайнятих особи, що складає 70% від загальної чисельності незайнятих осіб, які перебували на обліку в службі зайнятості.
За сприянням обласної служби зайнятості з початку року працевлаштовано 10729 осіб, з них працевлаштовано 8878 незайнятих осіб, які перебували на обліку в службі зайнятості.
Таблиця 1
Динаміка основних показників діяльності
Чернівецького обласного центру зайнятості за 2010 – 2012 роки
Показники 2010 рік 2011 рік 2012 рік Абсолютне відхилення 2012 року до:
2010 року 2011 року
Перебувало на обліку незайнятих громадян протягом періоду 29604 30608 30776 1172 168
Працевлаштовані 9309 9985 8878 -431 -1107
Проходили професійне навчання протягом року 4128 4236 4455 327 219
Брали участь в оплачуваних громадських роботах протягом року 6666 8134 8208 1542 74
Охоплено профорієнтаційними послугами 60867 77430 73129 12262 -4301

Професійне навчання протягом 2012 року проходили 4455 осіб, що на 219 осіб більше, ніж в попередньому 2011 році.
З числа безробітних, які перебували на обліку в службі зайнятості, на робочі місця, створені за рахунок надання дотацій роботодавцям з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, працевлаштовано у звітному періоді 877 безробітних, що на 12,3% більше в порівнянні із 2011 роком. Також у 2012 році 111 безробітних працевлаштовано шляхом надання безробітним одноразово виплати допомоги по безробіттю для організації ними підприємницької діяльності [3].
Аналіз видатків Фонду загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття у Чернівецькій області за 2010 – 2012 роки наведені на рис.1. показав, що видатки на матеріальне забезпечення та надання соціальних послуг Чернівецьким обласним центром зайнятості зростають. Майже третина видатків спрямовується на надання соціальних послуг.
Проте, поряд із певним поліпшенням ситуації у сфері зайнятості існує ряд проблем, які потребують розв’язання. Передусім, це – недостатня економічна активність населення (чисельність економічно неактивного населення працездатного віку становить 194,6 тисяч осіб), кількісно-якісний дисбаланс між попитом та пропонуванням робочої сили, низький рівень кваліфікації осіб, які шукають роботу.

Рис. 1. Видатки Фонду загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття у Чернівецькій області за 2010 – 2012 роки

Серед основних причин недостатньої економічної активності населення, некерованої нелегальної трудової міграції, є низькі якісні характеристики переважної більшості вільних та новостворених робочих місць, особливо щодо рівня заробітної плати і умов праці, недосконалість механізмів державної підтримки підприємницької ініціативи громадян та створення сприятливого підприємницького середовища.
Відсутній взаємозв’язок напрямів вкладення інвестицій з регіональними потребами ринку праці. Має місце невідповідність обсягів та напрямів професійного навчання потребам економіки та ринку праці, значне перевиробництво спеціалістів з окремих профілів, у тому числі тих, які готуються за державним замовленням. Як наслідок, зберігається дисбаланс між попитом на робочу силу та її пропозицією, а також молодіжне безробіття.
Поряд з цими факторами все більш актуальними стає дефіцит кваліфікованої робочої сили в умовах зростаючих вимог до професійного рівня працівників, низький рівень кваліфікації кадрів серед тих, хто шукає роботу, недостатня мотивація молоді до оволодіння робітничими професіями.
Основною причиною невідповідності підготовки робочої сили потребам виробництва є відсутність ефективної системи професійного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації.
Залишаються гострими проблеми наявності нелегальної трудової міграції громадян області, тіньової зайнятості. Відсутність на державному рівні механізму вивчення та прогнозування потреби у кваліфікованих кадрах на більш тривалу перспективу, повноцінного функціонування системи кваліфікаційного планування на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності ускладнює відстеження такої потреби в області та виробленню обґрунтованих пропозицій щодо державного замовлення на підготовку кадрів.
Таким чином можна підсумувати, що Державна служба зайнятості постійно працює над розробленням та впровадженням сучасних інформаційних технологій, які є передовими, єдиним такого масштабу напрацюванням у соціальній сфері. Робота за Єдиною технологією обслуговування незайнятого населення дозволила суттєво скоротити пошук роботи безробітними та підбір фахівців роботодавцями.
Впровадження Єдиної інформаційно-аналітичної системи служби зайнятості України, що базується на сучасних INTERNET-технологіях, дає змогу підняти рівень соціального захисту населення від безробіття на якісно новий щабель. З метою запобігання безробіттю, скорочення терміну пошуку роботи, скорочення терміну укомплектування вакансій, сприяння соціальному захисту населення Державною службою зайнятості України розроблено та впроваджено нову безкоштовну соціальну послугу – мобільний сервіс “Пошук роботи”. В основу цієї нової послуги покладено популярні, особливо серед молоді, мобільні сервіси.
Політика України у сфері загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття має бути орієнтована на максимально швидке зменшення економічних та фінансових втрат від безробіття, на пришвидшену реінтеграцію безробітних у сферу оплачуваної зайнятості. Основний акцент має бути зроблено на зменшення чисельності претендентів на державну соціальну допомогу і відповідно соціальних витрат держави.
Список використаних джерел

1. Про зайнятість населення [Електронний ресурс] : Закон України від 5 липня 2012 року № 5067-VI. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
2. Конопліна Ю.С. Соціальне страхування: Навч. посібник /Ю.С. Конопліна. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 224 с.
3. Офіційний сайт Чернівецької служби зайнятості [Електронний ресурс] : - Режим доступу : http://www.dcz.gov.ua/chn/
 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Овачук Я., Проблеми та перспективи розвитку...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: