Вівторок, 21.01.2020, 19:23
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Фордук С., Проблеми функціонування системи місцевих бюджетів - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Фордук С., Проблеми функціонування системи місцевих бюджетів
Фордук С., Проблеми функціонування системи місцевих бюджетів
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 11:17 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineСтепан Фордук,

5 курс, спец. «Фінанси і кредит», д/ф
Наук.кер. – Рошило В.І.
Чернівецький торговельно-економічний
інститут КНТЕУ, м. Чернівці


Проблеми функціонування системи місцевих бюджетів в сучасних умовах

Стаття присвячується розв’язку проблем, з якими стикаються місцеві бюджети в умовах економічної кризи. Проводиться моніторинг виконання доходної та видаткової частин місцевих бюджетів Сторожинецького району та пропонуються шляхи посилення фінансової незалежності бюджетів місцевого самоврядування.

Варто визнати, що світова фінансова криза мала тяжкі наслідки для багатьох держав, викликавши до життя велику кількість проблем у галузі економіки, зокрема у функціонування бюджетної системи України.
В умовах нестабільної економічної і політичної ситуації в країні актуалізується проблема розвитку окремих регіонів. Ефективне задоволення потреб населення залежить від фінансової самодостатності території. Основою фінансової автономії органів місцевого управління є місцеві бюджети, які використовуються для регулювання господарських процесів, розвитку культури і освіти, вирішення соціальних проблем тощо. Саме місцеві бюджети виступають важливим елементом системи фінансового регулювання не тільки регіону, але й економіки загалом; їх збалансованість та оптимальність являє собою одну з основних умов економічного зростання, бюджетне регулювання дає змогу цілеспрямовано впливати на темпи розвитку суспільного виробництва. У зв'язку з цим, завдання підвищення ефективності управління соціально-економічними процесами в регіонах та їх фінансове забезпечення на даному етапі розвитку України набуває особливої актуальності.
Відтак, в Україні основною проблемою є відсутність належної фінансової бази, що потребує вдосконалення ресурсного забезпечення місцевого і регіонального розвитку, розширення кола місцевих податків, запровадження механізму зацікавленості органів місцевого самоврядування у збільшенні надходжень у дохідну частину державного бюджету на відповідних територіях, достатньо високий рівень централізації бюджетних ресурсів, що перешкоджає проведенню децентралізації державних фінансів; високий рівень державного та місцевого боргу; значні диспропорції соціально-економічного розвитку окремих територій.
Як показує міжнародний досвід, питання організації і використання фінансів на будь-якому рівні економічного розвитку мають першочергове значення у проведенні державної політики. Через політику збирання коштів і їх витрачання відбувається державотворчої концепції і саме в цьому процесі на недосвідчених людей чатують прикрі і фатальні помилки. Саме через цей процес має створюватись нова держава і нове ринкове середовище, в яких посядуть провідне місце інтереси всіх верств населення.
Від формування фінансів місцевих органів влади залежить ефективність та можливість інститутів місцевої влади, що є однією з головних передумов дієвості стабільності усієї державної влади в Україні. Проблема підвищення ролі фінансів місцевих органів влади – ключова в процесі державного будівництва в Україні. Без стабільних і достатніх фінансів не може існувати дієздатна та ефективна місцева влада.
Дослідженням проблем формування та використання фінансових ресурсів регіону присвятили свої праці вітчизняні вчені: О. Кириленко, Ц. Огонь, С. Слухай, О. Сунцова, C. Юрій, В. Швець та інші. Проте, сьогодні бракує ґрунтовного дослідження процесів формування, розподілу та використання фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, що спрямовуються на соціально-економічний розвиток регіонів, нечітко визначені теоретичні основи здійснення зазначених процесів.
Система місцевих бюджетів існує у всіх країнах світу. Проте її розвиток і функції зумовлені рядом національних, політичних, економічних та інших факторів. Найбільший вплив мають економічні та політичні фактори. У промислово розвинених країнах їм належать значна роль в економічному і соціальному розвитку. Так, у США, Японії, Німеччині з місцевих бюджетів фінансується біля 40 відсотків всіх бюджетних витрат цих держав. Більшу частину видатків направляють на утримання закладів освіти, охорони здоров’я і соціального забезпечення, органів правопорядку, будівництво місцевих шляхів тощо.
Роль місцевих бюджетів в Україні також зумовлена необхідністю забезпечення надання в основному соціальних послуг населенню, а також функціонування місцевого господарства. Зазначеним виконується один із принципів побудови бюджетної системи – принцип субсидіарності. Слід відмітити, що розподіл як доходної так і видаткової частини місцевих бюджетів чітко затверджено Бюджетним кодексом України.
В структурі фінансування видатків з місцевих бюджетів значна увага приділяється фінансуванню соціально-культурної сфери.
Так на фінансування установ та заходів соціально-культурної сфери з бюджету Сторожинецького району в 2010 році спрямовано 254398,2 тис.грн. при планових призначеннях 258449,5 тис.грн., що становить 98,4 відсотка.
В 2011 році на фінансування соціально-культурної сфери з бюджету Сторожинецького району спрямовано 294476,7 тис.грн. при планових призначеннях 297960,3 тис.грн., що становить 98,8 відсотка.
В 2012 році на фінансування соціально-культурної сфери з бюджету Сторожинецького району спрямовано 349577,4 тис.грн. при планових призначеннях 353366,7 тис.грн., що становить 98,9 відсотка.
В структурі видатків на соціальну культурну сферу основну питому вагу займають видатки на освіту, які в 2010 році становили 43,1 відсотка всіх видатків на соціально-культурну сферу, в 2011 році – 42,4 відсотка, в 2013 році – 42,1 відсотка (рис.1.)
2010 рік
2011 рік


2012 рік
Рис. 1. Структура видатків на соціально-культурну сферу з бюджету Сторожинецького району за 2010-2012 роки
Як видно з рис.1. видатки на охорону здоров'я займають 13,5-15,6 відсотка всіх витрат, видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення – 36,2-39,7 відсотка, видатки на культуру – 4,2-4,7 відсотка, видатки на фізичну культуру і спорт – 0,4-0,5 відсотка.
З бюджету Сторожинецького району проводяться видатки не тільки на утримання бюджетної соціально-культурної сфери. Великий вплив бюджет має і на виконання органами місцевого самоврядування власних повноважень, а саме: утримання житлово-комунальних мереж, розвиток дорожньої інфраструктури, проведення будівельних робіт.
Так на фінансування житлово-комунального господарства з бюджету Сторожинецького району в 2010 році спрямовано 1938,9 тис.грн., у 2011 році – 1998,5 тис.грн., у 2012 році – 1501,7 тис.грн. На фінансування будівництва у 2010 році спрямовано 4824,1 тис.грн., у 2011 році – 2215,2 тис.рн. у 2012 році – 4087,1 тис.рн. На фінансування транспорту, дорожнього господарства, зв'язку в 2010 році спрямовано 2355,4 тис.грн., в 2011 році – 2811,0 тис.грн., в 2012 році – 6212,9 тис.грн.
За рахунок коштів місцевих бюджетів району лише у 2012 році здійснено нове будівництво гімназії в смт Красноїльськ, ЗОШ на х. Зруб у с. Давидівка, спортивного залу в Комарівській ЗОШ, житлового будинку в м. Сторожинець, лісових доріг району, здійснювались капітальні та поточні ремонти в загальноосвітніх, медичних та дошкільних закладах, доріг в районі, капітальні ремонти мостів по області.
Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що місцеві бюджети мають велике значення у соціально-економічному розвитку регіону, проведенні соціальної політики, забезпеченню функцій державних органів влади. В той же час функціонування місцевих бюджетів потребує подальшого вдосконалення.
Одним із таких напрямів є зміцнення фінансової бази місцевих бюджетів. Допомогою у розширенню цього напрямку є досвід побудови місцевих бюджетів у зарубіжних країнах. Зокрема у таких країнах місцеві бюджети формуються в основному за рахунок податку на доходи фізичних осіб і податку з корпорацій, які становлять в середньому 34,2 % від загальної суми податків і обов’язкових платежів, загальні та спеціальні податки на споживання – 30,4 %, внески на соціальне старшування – 26,1 %. Найважливіший податок місцевого значення – майновий податок. Об'єктами обкладання цим податком служать земля, будівлі (промислові і житлові), інші види нерухомості.
Великі надії у покращенні функціонування місцевих бюджетів покладається на введення програмно-цільового методу формування та виконання місцевих бюджетів.
Однією з основних відмінностей програмно-цільового методу від постатейного методу формування бюджету є те, що на відміну від постатейного підходу, згідно з цим методом бюджет формується не за функціями, а за програмами. Водночас коди програмної класифікації мають бути пов’язані із кодами функціональної класифікації, що дає можливість представляти бюджет в розрізі функцій. Функції служать для того, щоб мати можливість формувати показники зведеного бюджету, які використовуються для здійснення міжнародних порівнянь та у статистичних цілях.
Крім того для постатейного підходу формування бюджету був характерним так званий “принцип утримання бюджетних організації” згідно з яким, головне забезпечити мережу існуючих бюджетних установ та їх штати належним фінансуванням згідно до існуючих норм, при цьому не проводиться аналіз того, який кінцевий результат очікується, і чи є необхідною існуюча мережа цих установ (чи ефективною є діяльність, яку проводять бюджетні установи, чи належною є чисельність штату тощо). Наприклад, існування мережі лікарень і відповідного штату лікарів та обслуговуючого персоналу диктує відповідні вимоги щодо кількості ліжкоднів, відповідних норм забезпечення лікарськими препаратами та інвентарем тощо. А в період значного дефіциту коштів, можливо є зміст подумати про існування меншої кількості лікарень, які будуть краще забезпечені, або про проведення програм профілактичних заходів, які попереджатимуть епідемії певних захворювань тощо.
Програмно-цільовий методу формування бюджету передбачає те, що спочатку вирішується, який результат має бути досягнутий внаслідок виконання програми, і вже потім приймається рішення щодо того, які заходи потрібно здійснити та які ресурси (людські та фінансові) знадобляться для цього. Це, звичайно, повинно узгоджуватися із наявними ресурсами. Таким чином, кожна бюджетна програма передбачає формулювання чіткої мети її здійснення, завдань, конкретних заходів по їх здійсненні (напрямків діяльності) та показників результативності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бюджетний кодекс України: Затверджений Верховною Радою України 8 липня 2010 року № 2456-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - №50-51. - С. 572.
2. Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». - Режим доступу: http:/ http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf
3. Бечко П.К. Місцеві фінанси: Навчальний посібник [Текст] / П.К.Бечко, О.В.Ролінський. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 191 с.
4. Гулевська С.Ф. Роль органів місцевого самоврядування у здійсненні регіональної соціальної політики [Електронний ресурс] / С.Ф.Гулевська. – Режим доступу: http://www.nbuv. gov.ua/portal/Soc_Gum/Apdu/2008_2 /doc/3/06.pdf.
5. Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади: Монографія/ В.І.Кравченко. – Нац. інститут стратегічних досліджень. – К., 2001. - 106 с.
6. Павлюк К.В. Досвід реформування державних фінансів у нових країнах – членах Європейського Союзу / К.В.Павлюк, І.В.Іголкін //Фінанси України – 2007, – №2. – С.32-37.
7. Статистична звітність про виконання місцевих бюджетів Сторожинецького району за 2010-2012 роки.
8. Слухай С.В. Зарубіжний досвід організації місцевих фінансів / С.В.Слухай, О.В.Гончаренко //Фінанси України – 2006, – №7. – С.32-37. 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Фордук С., Проблеми функціонування системи місцевих бюджетів
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: