Пятниця, 28.02.2020, 08:44
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Юрасова А., ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Юрасова А., ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ...
Юрасова А., ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ...
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 11:16 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineАнна Юрасова,

2 курс, спец. 6.030504 «Економіка підприємства», денна форма навчання
Наук. кер. – Москальов А.А.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці


ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

В статті розглянуто діяльність комерційних банків в Україні, досліджені показники їх діяльності. Наведено важливість функціонування комерційних банків для держави та її суб’єктів.

Банківська сиcтема - одна з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплітався. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці. Сьогодні, в умовах розвинутих фінансових, товарних ринків, структура банківської системи різко ускладнюється. З’явились нові види фінансових установ, кредиті інструменти і методи обслуговування клієнтів.
Українські банки змушені працювати в умовах підвищеного ризику, тому вони частіше, ніж їх закордонні колеги, бувають в кризових ситуаціях, приклади яких не зникають зі сторінок періодики. Причому більшість таких випадків пов’язана з неадекватною оцінкою банками власного фінансового стану, а також надійності і стійкості їх основних клієнтів і бізнес партнерів.
Актуальність даної теми полягає в тому, що вона дозволяє розібратися з проблемою розвитку комерційних банків як складової фінансової банківської системи України та її економічного зростання взагалі. Адже саме через фінансову систему здійснюється процес акумуляції фінансових ресурсів суспільства і забезпечується їх найефективніше і раціональне використання. Звідси походить провідна роль таких фінансових інститутів у суспільстві як комерційні банки. Сьогодні вони здатні запропонувати клієнту до 500 видів різних банківських продуктів та послуг.
Дослідження в цій галузі здійснюють провідні фахівці Інституту світової економіки і міжнародних відносин HAН України, вітчизняні та зарубіжні аналітики, а саме Савлук М.І., Версаль Н.І., Гаврилюк О. Н., Маршал Дж., Редхерд К., Рогач О.І., Ханкель В.
Мета цієї статті — дослідити діяльність комерційних банків в ринковій економіці, дати визначення банку як унікального явища економічного життя, проаналізувати структуру банківської системи, яка виконує функції "кровоносної системи" економіки, дати оцінку їх впливу на формування ринкової соціальної економіки в Україні і показати перспективи розвитку.
Розвиток системи комерційних банків є одним із визначальних чинників розвитку економіки країни. Кредитна система в країнах із ринковою економікою включає банківську систему і небанківські кредитні установи. Основною ланкою банківської системи виступають комерційні банки. Вони співпрацюють з господарюючими суб’єктами, населенням і державою та надають їм різноманітні банківські послуги. Це перетворює комерційні банки у важливий елемент організації та функціонування всієї ринкової економіки. У нашій країні комерційні банки, крім цього, стали ще й потужним важелем перетворення адміністративно-командної системи в економіку вільного підприємництва [3, c. 167].
Сьогодні до групи комерційних банків у різних країнах належить цілий ряд інститутів з різноманітною структурою і різним співвідношенням власності, їхня головна відмінність від центральних банків — відсутність права емісії банкнот.
Комерційний банк — це багатофункціональний фінансовий інститут, що здійснює широкий спектр послуг кредитного, страхового і платіжного характеру, а також виконує різноманітні фінансові функції відносно будь-якого підприємства в економіці з метою одержання прибутку. Основними сферами діяльності комерційних банків в Україні є:
− приймання заощаджень та інших коштів, що підлягають поверненню;
− надання кредитів за рахунок власних і залучених коштів;
− здійснення інвестицій за рахунок власних коштів;
− переміщення коштів у рамках платіжної системи України.
Комерційні банки мають право на здійснення іншої комерційної діяльності, яка не суперечить чинному законодавству. Комерційним банкам забороняється діяльність у сферах матеріального виробництва і торгівлі (крім золота, дорогоцінних металів, монет, цінних паперів), а також діяльність у всіх видах страхування. Тому межа між банківськими і небанківськими інститутами досить умовна.
Комерційні банки утворюються як акцiонернi товариства або на пайових засадах i є кредитними установами унiверсального характеру. Їх часто називають “фінансовими універмагами” [1], [2 с. 212].
Однією з найважливіших функцій системи комерцiйних банкiв є управлiння грошовим обiгом у країні, а також здатність “робити гроші” — розширювати кредитні ресурси народного господарства, через що їх часто називають “фабриками кредиту”, а також рiзноманiтнi послуги у виглядi надання гарантiй, доручень, консультацій, управлiння майном тощо [4 с.310].
Однією з основних цілей комерційних банків є відповідність структури їхніх активів структурі пасивів. Якісна й кількісна рівновага між залученими і розміщеними коштами — одна з головних умов підтримання на необхідному рівні ліквідності банків як гарантії своєчасного виконання зобов´язань перед клієнтами та розширення сфери діяльності.
Як правило, кредитна діяльність комерційного банку залежить від обсягу наявних в нього фінансових ресурсів. Основним джерелом залучення таких ресурсів у випадку їх відсутності є депозитні операції. Саме така взаємозалежність кредитування банком від його депозитної діяльності зумовлює необхідність розгляду цих двох операцій у взаємозв'язку.
Сучасний стан розвитку економіки України потребує постійної уваги до комерційних банків, проведення політики, спрямованої на створення сприятливих умов для їх стабільного та ефективного функціонування.
Для розуміння сучасного стану банків розглянемо деякі дані. Здійснимо дослідження діяльності комерційних банків на кредитному ринку України протягом 2009-2011 років, шляхом аналізу обсягів наданих кредитів та залучених депозитів (табл. 1) [5].

Таблиця 1
Діяльність комерційних банків на кредитному ринку України протягом 2009-2011 рр., млн. грн.
Позичальник Обсяг наданих кредитів та залучених депозитів станом на
31. 12. 2009 31. 12. 2010 31. 12. 2011
Кредити Депозити Кредити Депозити Кредити Депозити
Резиденти 723 295 334 953 732 823 416 650 801 809 491 756
Інші фінансові корпорації 14 014 15 621 13 430 19 022 16 441 21 799
Сектор загальнодержавного управління 5755 - 8817 - 8532 -
Нефінансові корпорації 462 215 94 796 500 961 116 105 575 545 153 120
Домашні господарства 241 249 214 098 209 538 275 093 201 224 310 390
Інші депозитні корпорації 20 580 26 810 26 477 21 722 40 343 28 026
Нерезиденти 16 970 40 614 14 942 25 928 4 923 33 218
ВСЬОГО 1478350 726892 1498171 874520 1640285 1038309
Як видно з даних таблиці, комерційні банки більше кредитують ніж залучають фінансових ресурсів у вигляді депозитів. Але необхідно відмітити позитивну тенденцію до нарощування обсягів депозитів протягом останніх років, а саме: у 2011 році порівняно з попереднім відбулось збільшення на суму 163789 млн. грн., а в порівнянні з 2009 роком збільшення складало 311417 млн. грн. Такій тенденції сприяло зростання депозитних вкладень серед усіх суб'єктів даного ринку, що в свою чергу було спричинено підвищенням довіри вкладників до банківської системи [3 с. 278].
Що стосується динаміки кредитування в розрізі позичальників, то необхідно відмітити постійну тенденцію до збільшення обсягів залучення фінансових ресурсів резидентами, нефінансовими та іншими депозитними корпораціями як у 2010, так і у 2011 році, що є позитивним.
На кінець 2011 року обсяги кредитів виданих резидентам комерційними банками становили 801809 млн. грн., що на 68986 млн. грн. більше ніж у 2010 році та на 78514 млн. грн. більше ніж у 2009 році.
Обсяги кредитів наданих іншим фінансовим корпораціям у 2011 році порівняно з попереднім роком зросли на 3011 млн. грн., а порівняно з 2009 роком – на 2427 млн. грн. Насамперед така динаміка була зумовлена позитивними тенденціями розширення ресурсної бази банків, поліпшенням фінансового стану окремих підприємств.
Сектор загальнодержавного управління у 2011 році залучив фінансових ресурсів менше ніж у 2010 році на 285 млн. грн., але більше ніж у 2009 році на 2777 млн. грн. В основному такі зміни залежали від ситуації з державним бюджетом.
Кредитування нефінансових корпорацій продемонструвало тенденцію до збільшення, а саме: у 2011 році вони залучили на 74584 млн. грн. більше ніж у минулому та на 113330 млн. грн. більше ніж у 2009 році. Цьому сприяло поліпшення фінансового стану даних суб'єктів.
Домашні господарства протягом останніх трьох років все менше отримують кредитів від комерційних банків. Станом на 31 грудня 2011 року кредити видані домогосподарствам становили 201224 млн. грн., що на 8314 млн. грн. менше порівняно з 2010 роком та на 40025 млн. грн. порівняно з 2009 роком. Така тенденція спричинена нестабільністю фінансового стану даних позичальників та високим рівнем заборгованості.
Обсяги кредитів залучених іншими депозитними корпораціями станом на кінець 2011 року складали 40343 млн. грн., що на 13866 млн. грн. більше порівняно з 2010 роком та на 19763 млн. грн. порівняно з 2009 роком.
У обсягах кредитування нерезидентів спостерігається постійна тенденція до зниження. У 2011 році даний показник знизився порівняно з попереднім роком на 10019 млн. грн., а в порівнянні з 2009 роком на 12047 млн. грн. Це спричинено тим, що нерезиденти не виявляють довіри до українського банківського кредитування.
За 2011 рік постерігаються як позитивні, так і негативні тенденції в роботі НБУ. До позитивних результатів відносяться такі:
− станом на 1 січня 2012 р. обсяг активів банківської системи становив 1054,3 млрд. грн., приріст з початку року склав 112,2 млрд. грн., в основному він відбувся за рахунок зростання кредитних вкладень банків, яке становило 70,3 млрд. грн. або 9,3%;
− за 2011 рік зобов’язання банків зросли на 94,4 млрд. грн. і на 01.01.2012 року становили 898,8 млрд. грн. При цьому зростання коштів клієнтів банків склало 77,6 млрд. грн.;
− власний капітал банківської системи України зріс на 17,8 млрд. грн. і 01.01.2012 становив 155,5 млрд. грн. Слід зазначити, що збільшення обсягу статутного капіталу банків з початку року склало 26,01 млрд. грн. (17,8%);
− кредитні ставки банків у національній валюті з початку року зросли з 15,0% до 17,2% річних. За цей же період обсяг кредитів, наданих суб’єктам господарювання, зріс на 14,3%, а фізичним особам зменшився на 6,4%;
− облікова ставка НБУ протягом року не змінювалася та складала 7,75% річних.
Зокрема, до негативних результатів відносять такі:
− за даними НБУ в Україні станом на 1 січня 2012 року ліцензію на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стадії ліквідації перебуває 21 банк;
− за 2011 рік банки отримали збиток у розмірі 7,7 млрд. грн. (у 2010 році збиток склав 13,0 млрд. грн.) [6].
Комерційні банки, займають основну частку кредитного ринку України і виступають важливою його складовою, бо забезпечують задоволення потреб суб'єктів ринку у фінансових ресурсах, стимулюють розширення інвестиційно-інноваційної діяльності, економічне зростання країни загалом. Вони пов'язані з усіма сферами та фазами відтворення, мають широкі права і базують свою діяльність на двох постулатах - ризику та прибутку [2 с. 234].
Висновки. Можна чітко визначити, що таке сучасний комерційний банк: це автономне, економічно самостійне, незалежне комерційне підприємство, яке функціонує за умов партнерських взаємовідносин з клієнтами в межах державного контролю з боку органів банківського нагляду.
Сьогодні комерційний банк може запропонувати клієнту широкий асортимент різноманітних банківських продуктів і послуг. У кожного банку є певний базовий набір, без якого він не може існувати і нормально функціонувати: прийом депозитiв вiд юридичних i фiзичних осiб, відкриття та ведення поточних рахункiв і банкiв кореспондентів, переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштiв на них, розміщення залучених коштiв від свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.
Користування послугами комерційних банків стає все нагальнішою потребою підприємств, фірм, державних установ, громадських організацій і приватних осіб. Всі вони потребують відкриття в банках різних рахунків для зберігання грошових коштів, для здійснення різноманітних платежів, для „доходного” розміщення своїх вільних коштів, послуг з обміну валюти, купівлі-продажу цінних паперів, надання позичок тощо.

Література

1. Про банки і банківську діяльність: закон України (з наступними змінами і доповненнями): Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 20.03.1991 № 872-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/872-12
2. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. [Текст]//.- – К.: Видавничий центр „ Академія”, 2001. – 320 с.
3. Кириченко О.А., Гіленко І.В., Роголь С., Сиротян С.В. Банківський менеджмент. Навчальний посібник. [ Текст ]//. - К.: Знання-Прес, 2002.- 438 c.
4. Мороз А.М. Банківські операції. - 2е Вид. ВИРЮ. [ Текст ]//. – К.; КНЕУ, 2002. – 476 с.
5. Підсумки діяльності комерційних банків України за 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://aub.org.ua/index.p....mid=113
6. Щербакова О.С. Розвиток Системи Комерційних банків в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://udau.edu.ua/library.php?pid=1084 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Юрасова А., ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: