Субота, 14.12.2019, 14:41
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Єремичук І., Мекетейчук О., Проблеми формування дохідної... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Єремичук І., Мекетейчук О., Проблеми формування дохідної...
Єремичук І., Мекетейчук О., Проблеми формування дохідної...
conf-cvДата: Неділя, 25.11.2012, 20:30 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Єремичук Ірина, Мекетейчук Олеся,4 курс,спец."Фінанси і кредит", д.ф.н.,
Наук. кер.- Каспрук А. Ю.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м.ЧернівціПроблеми формування дохідної бази місцевих бюджетівУ статті проаналізовано існуючі проблеми формування дохідної бази місцевих бюджетів в Україні та визначено механізми й інструменти вирішення цих проблем.

Ключові слова: місцеві бюджети, місцеві податки.

Однією з ключових функцій держави є забезпечення стабільних надходжень до бюджетів усіх рівнів. Проблеми формування дохідної бази місцевих бюджетів в Україні, браку фінансових ресурсів органів місцевої влади й нестабільності їхніх дохідних джерел стояли на порядку денному протягом усіх років незалежності й особливо актуалізувалися в умовах глобальної фінансової кризи. Зниження темпів соціально-економічного розвитку країни, зростання безробіття, загострення інфляційних процесів, девальвація національної валюти, що спостерігалися протягом 2008-2010 років, негативно впливають на динаміку надходжень до місцевих бюджетів при збереженні прискорених темпів зростання видатків на фінансування бюджетної сфери, що знаходяться в компетенції органів місцевої влади.
Формування дохідної бази бюджетів усіх рівнів перебуває під впливом макроекономічних чинників і залежить від загальної економічної ситуації. Однак, місцеві бюджети знаходяться у двоякому становищі - як фінансові плани самостійної діяльності органів місцевого самоврядування і як важелі, через які центральні органи влади впливають на соціально-економічний стан територій. Структура доходів місцевих бюджетів має відображати баланс самодостатності органів місцевої влади і фінансової залежності від держави.[5, с. 525]
Економічна сутність місцевих бюджетів виявляється у формуванні грошових фондів, які є фінансовим забезпеченням діяльності місцевих рад, та використанні цих фондів на фінансування, утримання й розвиток соціальної інфраструктури, місцевого господарства тощо. Тобто місцеві бюджети - це фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій, покладених на органи місцевого самоврядування. Як складова бюджетної системи держави і основа бази діяльності органів місцевого самоврядування, місцеві бюджети забезпечують необхідними коштами фінансування економічного й соціального розвитку, що здійснюються органами влади й управління на відповідній території. [5, с. 434]
Практика свідчить про недостатність дохідної бази місцевих бюджетів для забезпечення виконання функцій, покладених на місцеве самоврядування. Тому проблеми формування доходів місцевих бюджетів зумовлюють актуальність даної статті.
Зважаючи на надзвичайну важливість розробки шляхів вирішення проблем формування дохідної бази місцевих бюджетів, цьому питанню присвячено цілий ряд наукових досліджень як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, слід відзначити роботи таких вітчизняних авторів, як М. Бандида, В. Дем’янишина, В. Горохов, В. Кравченко, С. Юрій,
М. Кульчицький, П. Мельник, Ц. Огонь, К. Павлюк, В. Руденко, С. Слухай, В. Швець, О.Кириленко та інших. Проте, пошук оптимальних інструментів та механізмів комплексного вирішення проблем наповнення місцевих бюджетів продовжується .
Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні й розробці практичних рекомендацій щодо посилення дохідної бази місцевих бюджетів України. А також дослідження деяких змін в законодавстві та їх вплив на фінансову основу місцевого самоврядування.
Доходи місцевих бюджетів є частиною фінансових ресурсів держави. Згідно з діючим законодавством, доходи є власними та закріпленими видами надходжень, які мобілізуються у фондах грошових коштів органів місцевого самоврядування за рахунок податкових і неподаткових доходів, надходжень від операцій з капіталом, а також коштів, виділених з інших бюджетів з метою забезпечення ефективного та повноцінного виконання власних та делегованих функцій та повноважень.[1]
В розвинутих країнах основну частину коштів місцевого самоврядування становлять місцеві податки, в Україні - надходження від загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Частина зборів від місцевих податків до місцевих бюджетів не перевищує 10%. Біля 1/3 дохідної частини місцевих бюджетів України формується за рахунок трансфертів з державного бюджету, що ставить соціально-економічний розвиток територій в залежність від центрального бюджету.[5, с.155] Цей факт обумовлює доцільність забезпечення більшої вагомості місцевих податків і зборів при здійсненні бюджетних видатків.
Відповідно до Бюджетного кодексу доходи бюджету - це усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ ) [1].
Нормативно-правовими та законодавчими актами, які регламентують процес формування доходів місцевих бюджетів України, є Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, щорічні закони «Про Державний бюджет України», щорічні рішення про місцеві бюджети, інші закони України, укази Президента України, відповідні Постанови Кабінету Міністрів України.
Аналізуючи сучасний стан системи місцевого оподаткування, слід зазначити, що до прийняття Податкового кодексу в Україні справлялись два місцеві податки ( податок з реклами і комунальний податок) та 12 зборів. Проте, незважаючи на таку кількість, вплив їх на формування місцевих бюджетів був незначний – близько 2% усіх податкових надходжень. [4, с. 474], а з 2011 року відповідно до Податкового кодексу України був відмінений декрет Кабінету Міністрів України про місцеві податки і збори, відповідно до якого перелік місцевих податків та зборів було скорочено до 5 видів. До місцевих податків та зборів було віднесено:
а) єдиний податок;
б) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – вступив в дію з 2012 року.
Даний податок в найближчій перспективі матиме позитивні результати, зокрема: стане механізмом забезпечення місцевих бюджетів достатніми і стабільними фінансовими ресурсами для реалізації конституційних обов’язків органів місцевого самоврядування; розвиватиме інститут приватної власності; сприятиме детінізації майнових відносин;[3, с. 224]
в) туристичний збір;
г) збір за місця для паркування транспортних засобів;
д) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. Цей збір є своєрідним аналогом плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності, а його введення обумовлене необхідністю нормативно-правового регулювання діяльності з роздрібної торгівлі на території України, обміну готівкових валютних цінностей, надання деяких платних послуг.[2]
Також із нововведень податок з власників транспортних засобів замінено на збір за першу реєстрацію транспортних засобів.
Тому розпочата з прийняттям Податкового кодексу України податкова реформа має стати головним чинником у забезпеченні економічного та соціального розвитку адміністративно-територіальних одиниць, тому що її сутність полягає у зменшенні кількості місцевих податків і зборів, послабленні податкового навантаження. Незважаючи на те, що уряд нашої держави вже зробив низку кроків, спрямованих на досягнення головної мети податкової реформи, говорити про її завершення поки що зарано.
На сьогоднішній день можна виділити такі актуальні проблеми формування місцевих бюджетів в Україні як:
- існування істотних протиріч в нормативно-законодавчій базі, що регулює формування і використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів, а саме: діють протилежні за змістом законодавчі норми, кожна з яких використовується урядом залежно від завдань, що постають в новому бюджетному році, існують неузгодженості в термінології;
- надмірна централізація управління місцевими бюджетами та відсутність чіткого розподілу компетенції щодо вирішення конкретних завдань між центральними органами влади і органами регіонального та місцевого самоврядування;
- нестабільність джерел формування доходів місцевих бюджетів та відсутність ефективного механізму міжрегіонального перерозподілу державних доходів.[3, с. 158]
До найбільш гострих проблем у сфері формування місцевих бюджетів, а також їхніх відносин із державним бюджетом, у перше чергу, варто віднести нестабільність дохідної бази, неефективну систему вилучення надлишків загальнодержавних податків, недостатнє фінансування з державного бюджету.
Одним із суттєвих кроків, що міг би змінити ситуацію в плані збільшення дохідної бази місцевих бюджетів, є зарахування частини загальнодержавного податку, такого як податок на прибуток підприємств, що здійснюють свою діяльність на відповідній території до бюджетів регіонів. Зміцнення фінансової стабільності міст та регіонів можливе за рахунок зміни зарахування податку на доходи фізичних осіб до доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів і спрямовуються на виконання власних повноважень місцевих органів влади.
Зараз в Україні виникла така ситуація, що до місцевого бюджету прямо надходить надто мала частина податків, тому органи місцевого самоврядування не зацікавлені піклуватися про платників податків. Але й у населення та суб’єктів підприємницької діяльності регіону також немає стимулів до легалізації своїх доходів та сплати податків з цих доходів, бо немає зв’язку між тими податками, які вони сплачують до місцевого бюджету, та тими благами, які вони отримують за рахунок місцевого бюджету. Тому, якщо б створити муніципальну податкову інспекцію, яка б займалася адмініструванням виключно податків, які спрямовуються до міського бюджету, можна було би змінити ситуацію в кращу сторону.
Існують і інші шляхи зміцнення дохідної частини місцевих бюджетів, що не потребують значних змін у законодавстві країни. До них можна віднести:
1. Повернути ринковий збір до переліку місцевих податків і зборів;
2. Повернути 50% зарахування до бюджету сум надходжень від штрафів за порушення правил дорожнього руху;
3. Повернути видозмінений податок з власників транспортних засобів до бюджету міста. Цей податок і був введений для того, щоб підтримувати в належному стані міські дороги загального користування. Зараз цей ресурс забрали з міст, хоча і додатково розширили дохідну частину.
Збір за першу реєстрацію транспортних засобів держава компенсувала державному бюджету за рахунок введення акцизного податку на пальне [2]. Тобто податок сплачуватиметься при купівлі пального, ціна якого буде збільшена на вартість акцизу.
Реформування місцевих бюджетів, зокрема зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування і розмежування витратних повноважень органів місцевого самоврядування повинне відбуватися поетапно з урахуванням суспільно-політичних і економічних умов зі збереженням збалансованості бюджетної системи в цілому і у взаємозв’язку з проведенням реформ у галузях бюджетної сфери й інших сферах діяльності.
Отже, ефективність запропонованих заходів із реформування місцевих бюджетів підвищила б рівень забезпечення місцевих бюджетів реальними фінансовими ресурсами з метою ефективного здійснення повноважень органів місцевого самоврядування.

Список використаних джерел
1. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс] : офіц. текст: за станом на 1 жовтня 2011 р. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=
2542-14
2. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : офіц. текст: за станом на 11 жовтня 2011 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
3. Юрій С.І. Розвиток бюджетного процесу в умовах екон. перетворень: моногр. [Текст] / за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем’янишина. - К.: Кондор – Видавництво, 2012.- 376 с.
4. Федосов В. М. Бюджетна система: підруч. [Текст] / за наук. ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – К.: Центр учбов. літератури : Тернопіль: Екон. думка, 2012.-871 с.
5. Кириленко О. П. Місцеві фінанси: підруч. [Текст] / за ред. О.П. Кириленка. / К.: Знання, 2006.- 677 с.


 
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки країни » Єремичук І., Мекетейчук О., Проблеми формування дохідної...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: