Пятниця, 28.02.2020, 08:21
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Каланжіу А., Сучасний стан системи оплати праці... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Каланжіу А., Сучасний стан системи оплати праці...
Каланжіу А., Сучасний стан системи оплати праці...
conf-cvДата: Неділя, 25.11.2012, 20:18 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Аріна Каланжіу,6 курс, спец. «Облік і аудит», з.ф.н.,
Наук. кер.: Романчук А.Л.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНЕУ,
м. ЧернівціСучасний стан системи оплати праці: проблеми та шляхи їх вирішенняЗаробітна плата є одною із найважливіших і водночас суперечливих економічних категорій. Для більшості населення країни зарплата є основним джерелом формування родинного бюджету. Кожна працездатна людина, яка виконує певний масив робіт, може отримувати зарплату за використання своїх фізичних чи інтелектуальних здібностей. Отже, заробітна плата – це певна сума грошей, яку виплачують робітнику за використання його здібностей.
Для українців заробітна плата втратила свою відтворювальну та стимулюючу функції і фактично перетворилася на різновид соціальних виплат, не пов'язаних з кількістю, якістю та кінцевими трудовими результатами. При цьому, її рівень у нашій країні значно нижчий порівняно з розвиненими державами світу та країнами СНД. Праця та її оплата як ціннісні орієнтири втрачають своє соціально-економічне призначення, що руйнує основи економічного й соціального розвитку суспільства. Це потребує всебічного моніторингу, аналізу і контролю за цим процесом в Україні.
За даними Державної служби статистики, реальна заробітна плата в Україні в липні 2012 року збільшилася на 1,3 % порівняно з червнем 2012 року і на 14,6 % - порівняно з липнем 2011 року. Такі показники вказують про позитивні тенденції, проте заборгованість по виплаті зарплати в Україні в липні 2012 року зросла на 2,5 % і досягла 986,04 млн. грн. (рис.1).
Зростання заборгованості станом на 1 серпня зафіксоване в 10 областях, а, відповідно, її скорочення спостерігалося лише в 14 областях та АР Крим. Найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн.) на 1 серпня зафіксований в Донецькій області, а найнижчий – у Чернівецькій області. Такі значення показників заборгованості вказують про наявність суттєвих проблем як для економіки країни в цілому, так і для населення та підприємств зокрема.

Рис.1. Заборгованість по виплаті заробітної плати в Україні в розрізі областей станом на 1 серпня 2012 року

Оплата праці суттєвий важіль, від стану якого залежить розвиток практично всіх інших напрямків соціальної політики і можливість використання послугами галузей соціальної сфери (рис.2).
Так, від того, який розмір заробітної плати у вчителів, лікарів, продавців і т.д., багато в чому залежить розвиток та якість освіти й охорони здоров’я; рівень заробітної плати робітників визначається можливістю повноти та якості отримання потрібної освіти, медичних послуг, послуг ЖКГ, майбутніх пенсій і, врешті-решт, рівень та якість життя та здоров’я нації в цілому.

Рис.2. Вплив оплати на реалізацію галузей соціальної політики

Проблема організації оплати праці на підприємстві є однією з найбільш гострих. Актуальність проблеми зростає на фоні соціально-економічної кризи в країні. В умовах спаду продажів (укладання договорів страхування), скорочення чисельності працівників відбуваються зміни в організації праці та її оплаті. Така ситуація спостерігається на підприємствах різних галузях економіки. Для вирішення проблеми оплати праці насамперед потрібно звернути увагу на автоматизацію обліку, удосконалити систему рахунків, а також сприяти стимулюванню роботи працівників.
Дослідження провідних науковців в працях та публікаціях таких, як В. В. Адамчука, Ф. Ф. Бутинця, Д. П. Богині, П. М. Гарасима, С. Ф. Голова, О. А. Грішнової та інших щодо проблемних питань з організації й обліку оплати праці на даний час показує, що ці моменти так і залишаються не до кінця вирішеними та потребують постійного вдосконалення й адаптації відповідно до сучасних економічних вимог.
Удосконалення системи організації оплати праці підприємства в контексті створення ефективного мотиваційного механізму, за словами О. А. Грішнової, повинно базуватися на принципах дотримання конституційних прав і свобод людини на працю, що дозволить заробітній платі відігравати ту роль, яку вона повинна виконувати в реалізації соціальних прав людини і, перед усім, його права на працю.
В умовах ринкової економіки відбулися деякі зміни в оплаті, які залежать не тільки від результатів праці робітників, а також від ефективності діяльності виробничих підрозділів.
Слід відзначити, що облік оплати праці та розрахунків з робітниками і службовцями – одна з найбільш трудомістких та відповідальних ділянок бухгалтерського обліку. Для правильної організації обліку праці та заробітної плати важливе значення має класифікація персоналу за сферами застосування праці, професіями, кваліфікацією, стажем роботи та іншими ознаками. Не слід забувати і про необхідність постійного відслідковування бухгалтером нових змін і нововведень у чинному законодавстві України з питань оплати праці. А це суттєво ускладнює облікове навантаження відповідних спеціалістів.
Роль бухгалтерського обліку зростає в сучасних умовах, коли підприємства самостійно встановлюють форми і системи заробітної плати, умови преміювання, чисельність та склад працівників.
Вчені-економісти А.В. Калина, Мерзляк А.В. та їх послідовники справедливо вважають, що основними завданнями бухгалтерського обліку праці та її оплати є:
1) контроль за дотриманням затвердженого штатного розпису;
2) точний облік відпрацьованого часу, кількості та якості праці кожного працівника;
3) своєчасне і правильне нарахування заробітної плати і премій кожному працівникові;
4) забезпечення своєчасної видачі оплати за працю, точний облік всіх розрахунків з оплати праці, включаючи розрахунки з бюджетом, Пенсійним фондом, органами соціального страхування;
5) контроль за своєчасним і правильним утриманням із заробітної плати податків, сум за виконавчими документами та іншими платежами.
Роль і значення обліку особливо підвищилися з переходом до ринку, розширенням міжнародних економічних відносин і прийняттям Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», який визначає правові засади ведення бухгалтерського обліку й складання фінансової звітності для зовнішніх і внутрішніх користувачів з урахуванням загальноприйнятих у міжнародній практиці правил.
На нашу думку, одним із напрямів удосконалення системи ведення бухгалтерського обліку є зменшення кількості документації завдяки впровадженню багатоденних і накопичувальних документів, використання типових міжвідомчих форм, пристосованих до використання обчислювальної техніки. Подальше реформування заробітної плати має здійснюватися шляхом підвищення ціни робочої сили, встановлення єдиних регуляторів і рівноцінних умов відтворення робочої сили незалежно від форм власності; збільшення тарифної частини у заробітній платі; підвищення частки мінімальної заробітної плати у середній заробітній платі, удосконалення механізму державно-договірного регулювання заробітної плати.
Не слід забувати і напрямки удосконалення організації заробітної плати, які мають здійснюватися разом із проведенням загальної соціально-економічної, структурної, податкової, цінової політики. Заходи спрямовані на удосконалення оплати праці, включають насамперед забезпечення залежності розмірів заробітної плати від особистого внеску працівників у результати праці.
Отже, правильна організація заробітної плати є необхідною умовою ефективного стимулювання праці. Розрахунок заробітної плати є дуже відповідальною й трудомісткою роботою, яку треба виконати за короткий термін між наданням інформації та виплатою працівнику. Тому заздалегідь підготовлений порядок обліку допоможе зекономити час. В свою чергу, організація оплати праці справляє великий вплив на ефективність діяльності підприємства. Для ефективного вдосконалення елементів оплати праці необхідними є державна підтримка та надійна законодавча база з урахуванням сучасного темпу економічного життя та інших актуальних проблем.
Список використаних джерел:
1. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально трудові відносини: [підручник] / О.А. Грішнова. - К.: Знання, 2007. – 559с.
2. Гарасим П. М. Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах: [посібник] / П.М. Гарасим, Г.П. Журавель, П.Я. Хомин. – Тернопіль, 2003. – 522с.
3. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: [посібник] / С.Ф. Голов. – Дніпропетровськ, 2001. – 832с.
4. Малевич Е. Заработная плата в условиях рыночной экономики. / Е. Малевич // Вопросы экономики. – 2008 - №9. c. 32-36
 
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Каланжіу А., Сучасний стан системи оплати праці...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: