Пятниця, 28.02.2020, 08:43
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Захарук Н., ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТОВАРНИХ ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Захарук Н., ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТОВАРНИХ ...
Захарук Н., ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТОВАРНИХ ...
conf-cvДата: Неділя, 25.11.2012, 20:15 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Захарук Надія,4 курс, спец. «Облік та аудит», д.ф.н.
Наук. керів. – Труфіна Ж. С. ,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ТА ОБЛІК ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВІнвентаризація є одним із методів фінансового бухгалтерського обліку і важливим засобом контролю за збереженням і закріпленням матеріальних цінностей за певними об’єктами і матеріально відповідальними особами. Це дозволяє вести послідовний та достовірний бухгалтерський облік. Саме тому питання порядку проведення інвентаризації та обліку її результатів є досить актуальним на сьогоднішній день.
Інвентаризація - це спосіб виявлення та обліку тих засобів і джерел (або їх відсутності), які не знайшли документального відображення у поточному обліку [5].
Об'єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов'язковим згідно з законодавством.
Інвентаризація товарних запасів проводиться наступним чином:
1. Створюється інвентаризаційна комісія та відбувається підготовка запасів (сортування, групування) для проведення інвентаризації.
2. Безпосереднє здійснення інвентаризації. Інвентаризаційна комісія перевіряє фактичні залишки запасів та відображає їх у інвентаризаційному описі.
3. Після внесення всіх даних про фактичну наявність запасів у інвентаризаційний опис, матеріально-відповідальна особа засвідчує правильне складання опису розпискою. Підписані інвентаризаційні описи передаються в бухгалтерію для звірки фактичних залишків товарних запасів, зафіксованих у інвентаризаційному описі, з даними бухгалтерського обліку. Товарні запаси, по яких виникли розбіжності, записуються у порівняльну відомість. Також факт розбіжності необхідно відобразити у висновках інвентаризаційної комісії.
4. Прийняття рішень за результатами інвентаризації. Різниці, виявлені в ході інвентаризації, можуть бути відображені в обліку лише після того, як інвентаризаційна комісія прийме відповідне рішення, а керівник затвердить його. Інвентаризаційна комісія повинна прийняти рішення за такими питаннями: за якими запасами нестачу та надлишки можна відобразити як пересортування, визначити винних осіб, якщо виникла нестача запасів, та визначити суму стягнень, при виявленні надлишкових запасів визначити за якою вартістю їх відображати в обліку.
5. Відображення результатів інвентаризації запасів в обліку. Первинним документом, на підставі якого бухгалтерія відображає в обліку операції щодо інвентаризаційних різниць є висновок інвентаризаційної комісії, затверджений керівником підприємства [4].
Відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник підприємства, який повинен створити необхідні умови для її проведення у стислі строки, визначити об'єкти, кількість і строки проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим [2].
Розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей визначається відповідно до Закону України "Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей" [1] та "Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року N 116 [3].
При регулюванні інвентаризаційних різниць:
- взаємний залік лишків і нестач внаслідок пересортиці може бути допущено тільки щодо товарно-матеріальних цінностей однакового найменування і в тотожній кількості за умови, що лишки і нестачі утворились за один і той же період, що перевіряється, та однієї і тієї ж особи, яка перевіряється;
- у разі, коли при заліку нестач лишками при пересортиці вартість цінностей, що виявились у нестачі, більше вартості цінностей, що виявились у надлишку, різниця вартості повинна бути віднесена на винних осіб.
- протокол інвентаризаційної комісії повинен бути у 5-денний термін розглянутий і затверджений керівником підприємства;
- затверджені результати інвентаризації відображаються в бухгалтерському обліку підприємства в тому місяці, в якому закінчена інвентаризація, але не пізніше грудня місяця звітного року [2].
Типова кореспонденція результатів інвентаризації товарних запасів відображено у табл. 1 [5].
Таблиця 1
Кореспонденція рахунків господарських операцій при здійсненні інвентаризації
№ Зміст господарської операції Д-т К-т
1 2 3 4
1 Відображення суми уцінки товарів, що не мають, збуту більше 3-х місяців і не користуються попитом у покупців, а також товарів, що початково втратили свою початкову якість 946 281(282)
2 Створення резерву на покриття втрат від природних втрат товарів при перевезенні та зберіганні 93 474
3 Списання виявленої при інвентаризації недостачі товарів:
- за обліковими цінами
- на суму торгової націнки, що відноситься на дані товари
947
285
281(282)
947
4 Списання втрат від недостачі і псування товарів:
а) в межах норм природної втрати:
- якщо резерв створено
- якщо резерв не створено
б) понад норму природних втрат з вини матеріально-відповідальної особи

474
93
375

947
947
716

5 Віднесено на рахунок матеріально-відповідальних осіб суми різниці між обліковою вартістю збитку 375 716
6 Відшкодування матеріально-відповідальними особами належної суми збитку 30(31,66) 375
7 Відшкодування суми, що належить перерахуванню до бюджету (різниця між обліковою вартістю недостачі товарів і розрахованою сумою збитку). 716 641
Отже, для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію товарних ресурсів, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.

Список використаних джерел:
1. Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV / ВР / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: ВВР, 1999.
2. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 11.08.1994 р. № 69. / [Електронний ресурс] / – Режим доступу: www.minfin.gov.ua.
3. Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 116.
4. А. А. Чаплінська "Інвентаризація товарних запасів та особливості її відображення в обліку". / [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http:// nauka.kushnir.mk.ua/?p=30747.
5. Інвентаризація. / [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://www. grinchuk.lviv.ua/book/6/223.html.

 
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Захарук Н., ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТОВАРНИХ ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: