Пятниця, 28.02.2020, 08:19
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Захарук Н., ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Захарук Н., ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ...
Захарук Н., ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ...
conf-cvДата: Неділя, 25.11.2012, 20:14 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Захарук Надія,4 курс, спец. «Облік та аудит», д.ф.н.
Наук. керів. – Труфен А. О.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІЗаробітна плата є основним джерелом доходів працівників і найсильнішим мотиватором трудового потенціалу більшості населення. В свою чергу витрати на оплату праці були і залишаються важливою економічною категорією, яка характеризує ефективність продуктивності праці.
Актуальність написання роботи полягає в тому, що витрати на оплату праці є на кожному підприємстві, а це потребує постійного дослідження і детального розгляду відповідно до змін у законодавстві.
Теоретичні питання суті оплати праці підіймали такі відомі вчені як Д. Рікардо, У. Бетті, А. Маршал, А. Сміт, Ж.Б. Сей, Дж. Кейнс. Щодо бухгалтерського обліку витрат на оплату праці, то їх досліджували В.Д. Баршевич, Ф.Ф. Бутинець, Т.Г. Завіновська, В.В. Кулішова та інші.
Метою даної статті є розкриття документального оформлення витрат на оплату праці.
Відповідно до Закону України «Про оплату праці» заробітна плата –це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства [1].
Питання законодавчого регулювання оплати праці визначаються Конституцією України, міжнародно-правовими актами, Законами України «Про оплату праці», «Про колективні договори й угоди» та іншими законами, Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам", Податковим кодексом в частині «Податок на доходи фізичних осіб», Наказом Державного комітету статистики «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» [2], «Про затвердження інструкції зі статистики заробітної плати» [3].
Міністерством статистики України затверджені наступні первинні документи
для обліку особового складу [4].
Таблиця 1
Типові форми первинних документів з обліку розрахунків з оплати праці
№ Номер типової форми Назва типової форми
1 2 3
Кадрова документація
1 П-1 Наказ(розпорядження) про прийняття на роботу
2 П-2 Особова картка
3 П-3 Алфавітна картка
4 П-4 Особова картка спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні, проектно-конструкторські та технологічні роботи
5 П-5 Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу
6 П-6 Наказ (розпорядження) про надання відпустки
7 П-7 Список про надання відпустки
З обліку використання робочого часу
8 П-8 Наказ (розпорядження) про припинення дії трудового договору
9 П-12 Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати
10 П-13 Табель обліку використання робочого часу
11 П-14 Табель обліку використання робочого часу
12 П-15 Список осіб, які працювали у понаднормовий час
13 П-16 Листок обліку пристроїв
З обліку розрахунків з працівниками з оплати праці
1 П-49 Розрахунково-платіжна відомість
2 П-50 Розрахункова відомість
3 П-51 Розрахункова відомість
4 П-52 Розрахунок заробітної плати
5 П-53 Платіжна відомість
6 П-54 Особовий рахунок
7 П-54-А Особовий рахунок
8 П-55 Накопичувальна картка виробітку та заробітної плати
9 П-56 Накопичувальна картка обліку заробітної плати
Згідно з внесеними змінами у Наказі Державного комітету статистики «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» № 496 від 25.12.2009 [2] для обліку заробітної плати використовують такі типові форми первинних документів:
- П-1 "Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу".
- П-2 "Особова картка".
- П-3 "Наказ (розпорядження) про надання відпустки".
-П-4 "Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)".
- П-5 "Табель обліку використання робочого часу".
- П-6 "Розрахунково-платіжна відомість працівника".
- П-7 "Розрахунково-платіжна відомість (зведена)".
Оформлення працівника на роботу здійснюється на основі наказу (розпорядження) про прийняття на роботу, який складається у довільній формі. В наказі зазначається назва структурного підрозділу, професія, посада, кваліфікація, табельний номер працівника, умови прийняття на роботу, умови роботи, розмір окладу.
Облік особового складу працівників підприємства веде відділ кадрів, інспектор з кадрів або інша уповноважена особа.
Основним документом про трудову діяльність є трудова книжка. Ведуть її на кожного працівника, який пропрацював на підприємстві понад 5 днів, включаючи осіб, які є власниками чи співвласниками підприємства. На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи.
Для обліку трудових книжок на підприємстві ведуть Книгу обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них, Книгу обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, Акт на списання бланків трудових книжок або вкладишів до них.
У книзі обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них обліковуються операції, пов'язані з одержанням і витрачанням бланків книжок. Зазначена книга ведеться бухгалтерією підприємства.
Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ведеться відділом кадрів підприємства. В ній реєструються усі трудові книжки видані та прийняті від працівників при влаштуванні на роботу. Бланки трудових книжок і вкладишів до них обліковуються як документи суворої звітності [5, с.223].
На працівника відкривається особова картка, в якій зазначаються необхідні анкетні дані і всі зміни, які відбуваються у його роботі і водночас роблять позначку про прийняття на роботу у трудовій книжці. Записи в ній здійснюються на підставі паспорта, трудової книжки, військового квитка, диплома, наказів про приймання, переведення та звільнення.
На керівних та інженерно-технічних працівників, службовців, матеріально-відповідальних осіб і наукових керівників, крім особових карток, заповнюється особовий листок з обліку кадрів. На наукових керівників, крім того, заповнюється особова картка наукового працівника.
Крім того кожному працівнику присвоюється табельний номер, який у подальшому проставляється на всіх документах, котрі стосуються цього працівника.
Регулювання трудових відносин між працівником і роботодавцем здійснюється за допомогою трудових договорів і угод. Особливою формою трудового договору є контракт, у якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення й організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі довгострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.
Для обліку використання робочого часу застосовують табель обліку використання робочого часу. Табелі ведуть у структурних підрозділах підприємства. В табелі зазначають підрозділ, на який мають відноситися витрати з оплати праці, і відмічають назву аналітичних рахунків споживачів. Табель являє собою іменний список усіх працівників з позначками проти кожного прізвища про використання робочого часу. У табелі проставляють за датами відпрацьований час, неявки на роботу із зазначенням причини [5, с.223].
Для відображення завдання та обліку обсягу фактично виконаних робіт, відпрацьованого часу і нарахування оплати праці у промисловості, будівництві, допоміжних виробництвах, майстернях застосовують наряд на відрядну роботу. Він є двох варіантів: для бригади та індивідуальний.
Зведеним документом, який відображає розрахунки з робітниками і службовцями, є розрахунково-платіжна відомість. Ця відомість складається щомісяця у розрізі працівників. Відомість складається з чотирьох частин. У першій частині вказується прізвище, ім’я, по-батькові кожного працівника і його посада, у другій – суми всіх видів нарахованої заробітної плати, в третій – утримання за їх видами, а в четвертій – суми, які належать до виплати [5, с.223].
Видача авансу на підприємстві виконується за відомістю на виплату грошей. Дані про аванс, який виплачується, про суми утримання податків, які обчислюються по заробітній платі, та інші утримання записуються протягом місяця у відкриту на поточний місяць розрахунково-платіжну відомість.
У відомості « Розрахунок заробітної плати» вказано суму заробітної плати, яка нарахована, і суму до видачі.
Отже, для документального оформлення витрат по заробітній платі використовують такі основні первинні документи: наказ (розпорядження) про прийняття на роботу, трудова книжка, книгу обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них, книгу обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, акт на списання бланків трудових книжок або вкладишів до них, особову картку;особовий листок з обліку кадрів, особову картку наукового працівника;табельний номер;трудовий договір і угоду, табель обліку використання робочого часу, наряд на відрядну роботу, розрахунково-платіжну відомість, відомість на виплату грошей, відомість « Розрахунок заробітної плати».
Список використаних джерел:
1. Про оплату праці: Закон України від 24 березн. 1995 р. № 108/95-ВР / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: ВВР, 1995.
2. Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці : наказ Держкомстату України від 25.12.2009 N 496. - (норм. документ Держкомстату України. Наказ).
3. Про затвердження інструкції зі статистики заробітної плати : наказ Держкомстату України від 13 січн. 2004 р. № 5. – (норм. документ Держкомстату України. Наказ) / [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/z0114-04.
4. Гадзевич О.І. Оплата праці в умовах ринку: теорія, практика: / [навч. посіб.] / Гадзевич О.І. – К.: Кондор, - 2009. - 400с.
5. Сук Л.К. Фінансовий облік: [навч. посіб.] / Л.К.Сук, П.Л.Сук. – К.: Знання, 2010. – 631с.

 
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Захарук Н., ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: