Вівторок, 21.01.2020, 19:19
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Андрійчук Х., СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Андрійчук Х., СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ...
Андрійчук Х., СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ...
conf-cvДата: Неділя, 25.11.2012, 20:08 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Христина Андрійчук,4 курс, спец. «Облік і аудит»
Науковий керівник – Труфіна Ж. С.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯВ сучасних умовах господарювання проблеми обліку виробничих запасів набувають особливої актуальності в зв’язку з потребою швидкої і достовірної інформації. Кожне підприємство намагається максимально уважно будувати політику ефективного управління виробничими запасами, адже вони є базою підтримання виробничого процесу. Займаючи домінуючу частину активів підприємства, запаси відіграють вагому роль у формуванні структури витрат підприємства, а їх вартість суттєво впливає на рівень рентабельності виробництва.
Процес відображення їх в обліку, який складався роками не задовольняє інформацією управлінський персонал. Тому станом на сьогоднішній день важливим є вирішення питання пристосування сучасної системи обліку виробничих запасів на підприємствах до вимог оптимізації оперативності та достовірності надання інформації для потреб менеджменту з метою раціоналізації управління такими активами та підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання в цілому [1].
Проаналізувавши численні дослідження щодо питань організації обліку виробничих запасів, можна стверджувати, що багато теоретичних положень і питань обліку потребують вдосконалення і доопрацювання.
Можна виділити такі негативні аспекти щодо обліку виробничих запасів:
– складність визначення справедливої (ринкової та неринкової) вартості запасів, що полягає у використанні підприємствами бартерного обміну, більше того, обміну на неподібні активи;
– низький рівень оперативності інформаційного забезпечення управління виробничими запасами підприємств;
– невідповідний рівень контролю та оперативного регулювання процесів утворення запасів;
– обмеженість контролю використання виробничих запасів;
– застосування підприємствами застарілих галузевих нормативно-правових актів з обліку і контролю виробничих запасів;
– відсутність комплексного поєднання усіх видів обліку підприємства для забезпечення керівництва підприємства необхідною управлінською інформацією [2].
Розв'язання цих питань зумовить вихід на якісно новий рівень побудови обліку запасів, значно підвищить їх роль в управлінні підприємством.
Для вирішення даних проблем необхідно здійснювати наступні організаційні заходи:
1) підвищити оперативність інформаційного забезпечення управління виробничими запасами підприємств, яка забезпечується запровадженням інформаційних технологій обробки економічної інформації;
2) обґрунтувати категорійний апарат терміну «виробничі запаси», їх класифікації та складу;
3) удосконалити систему автоматизації обліково–аналітичних робіт в управлінні виробничими запасами та обґрунтувати раціональні методи проведення інвентаризації виробничих запасів, оскільки успішне функціонування підприємств залежить, перш за все, не тільки від вдосконалення внутрішньогосподарської діяльності взагалі, а і від того, наскільки розвинута система автоматизації їхньої діяльності;
4) узгодити механізми бухгалтерського і податкового обліку виробничих запасів;
5) обґрунтувати систему обліку матеріальних витрат на освоєння нової техніки і технології виробництва;
6) чітко організувати обліково–контрольні процедури руху запасів підприємства (застосування прийомів обліку за центрами відповідальності, заходів контролю та оперативного регулювання процесів утворення запасів) [3].
Важливим напрямом удосконалення організації оперативного й складського обліку запасів є раціоналізація форм документів документообігу й всієї системи оформлення, реєстрації й обробки документів.
Розмаїття форм облікових документів у тому числі лімітно-забірних карток істотно ускладнює роботу з обліку матеріальних ресурсів на заводських складах виробничих підрозділів у групах відділів матеріально-технічного постачання [2].
На нашу думку, до основних заходів щодо удосконалення обліку виробничих запасів належать:
– обґрунтування нормативної бази матеріальних затрат;
– впровадження засобів автоматизації;
– при організації та виборі методики обліку виробничих запасів враховувати особливості діяльності кожного окремого підприємства.
Отже, можна зробити висновок, що реалізація вище перелічених напрямів удосконалення обліку запасів призведе до значного підвищення результативності їх фінансово-економічної діяльності. Вирішення комплексу суперечливих та дискусійних питань обліково-аналітичного управління виробничими запасами є досить актуальним і потребує подальших досліджень з метою створення передумов для формування більш ефективної обліково-управлінської моделі.
Список використаних джерел
1. Ловська І. Д. Організація та ведення обліку виробничих запасів в інформаційному середовищі / І. Д. Ловська / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2012_1/20.pdf
2. Чобанюк О.А. Сучасні проблеми та напрями вдосконалення ведення обліку виробничих запасів / О.А. Чобанюк/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ekon/2011_34/.../6_4.htm
3. Князюк І. Актуальні проблеми обліку виробничих запасів на підприємствах України / І. Князюк // Удосконалення обліку й аналізу в системі управління підприємства. – 2012. – с.63-65

 
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Андрійчук Х., СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: