Пятниця, 28.02.2020, 08:23
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Чайковська У., СТАТИСТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Чайковська У., СТАТИСТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ...
Чайковська У., СТАТИСТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ...
conf-cvДата: Неділя, 25.11.2012, 20:24 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Уляна Чайковська,2 курс, спец.”Маркетинг”, д.ф.н.,
Наук.кер.-Маначинська Ю.А.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м.ЧернівціСТАТИСТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗДРІБНОГО ТОВАРООБОРОТУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИОсновним показником, що характеризує діяльність торговельних підприємств, виступає роздрібний товарооборот. Тема є актуальною тому, що саме через роздрібний товарооборот відбувається зміна форм вартості споживчих товарів, створеної в процесі виробництва. Він є одним із важливих показників соціально-економічного розвитку країни, який характеризує заключний етап руху товарів у сферу споживання, а також є одним із важливих показників рівня життя, матеріального та культурного благополуччя населення країни. Проблеми та шляхи розвитку роздрібної торгівлі в Україні досліджували багато вітчизняних учених: В. В. Апопій, С. Г. Бабенко, О. І. Бланк, Я. А. Гончарук, В. П. Косаріна, А.А. Мазаракі та ін. У працях цих авторів розглядаються різні аспекти формування та використання потенціалу торговельних підприємств. Метою статті є розгляд та аналіз основних показників обсягу роздрібного товарообороту України. Роздрібний товарооборот - це виручка від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів (як за готівку, так і за розрахункові чеки установ банків, банківські платіжні картки) через організований споживчий ринок, тобто спеціально організовану торгову мережу (магазини, аптеки, палатки, кіоски, автозаправні станції, розвозну і розносну мережі) і мережу ресторанного господарства (їдальні, кафе, ресторани тощо) усіма діючими підприємствами незалежно від відомчої підпорядкованості, форм власності і господарювання, а також виручка, одержана через касу неторговельних підприємств, організацій, установ від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів для особистого споживання за готівку або за наявності заяви працівника на відпуск товару в рахунок оплати праці. Не включається продаж для виробничої діяльності або подальшого перепродажу [1]. Цей показник визначає економічні відносини, які виникають на кінцевій стадії руху товарів зі сфери обігу в особисте споживання шляхом обміну грошових доходів населення. Роздрібний товарооборот — це дзеркало розвитку промисловості й сільського господарства. Він відображає найважливіші пропорції економічного та соціального розвитку держави, співвідношення промисловості з сільським господарством, розподіл національного доходу на фонд нагромадження та фонд споживання, співвідношення фонду індивідуальної оплати за працю із суспільними фондами споживання, а також попитом і пропозицією [2]. Детально динаміка роздрібного товарообороту підприємств за останні місяці характеризується даними, наведеними в табл.1
Таблиця 1
Тенденція зміни роздрібного товарообороту за січень–вересень 2012 року [3].


З/п
Показник
Січень-вересень 2012р.
Вересень 2012
1 Оборот роздрібної торгівлі,млн.грн 578154,3 -
2 Оборот роздрібної торгівлі у % до відповідного періоду попереднього року
116,0 -
3 Оборот ресторанного господарства, млн.грн 17640,7 -
Оборот ресторанного господарства у % до відповідного періоду попереднього року
107,8
-
4 Обсяг роздрібного товарообороту підприємств,які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства,млн. грн

292352,5

35158,8
5 Роздрібний товарооборот у % до відповідного періоду попереднього року

114,2
110,9
6 Попереднього місяця - 98,0

Із даних табл. 1 видно, що на початку року обсяги роздрібного товарообороту були більші, ніж всередині. Особливо зменшився обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства.
Таблиця 2
Динаміка обсягу роздрібного товарообороту підприємств України за січень–вересень 2012 р. [3].

№ з/п

Область

Роздрібний товарооборот,млн.грн Темпи зростання обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах), %

Січень-вересень 2012р. до січня-вересня 2011 р. Січень-вересень 2011р.до січня-вересня 2010 р.
1 2 3 4 5
1 Дніпропетровська 25984,3 116,8 111,2
2 м.Севастополь 3871,3 128,7 115,6
3 Тернопільська 3789,7 109,8 107,2
4 м. Київ 52940,0 114,9 116,3
5 Україна 292352,5 114,2 114,6

В табл. 2 можна побачити обсяги роздрібного товарообороту в різних областях [3]. За результатами оцінки табл.2, можна зробити висновки, що безумовним лідером є м. Київ, обсяг роздрібного товарообороту якого складає 52940,0 млн.грн. Найменшим він є в Терпопільській області, всього-3789,7 млн.грн. Щодо темпів зростання обсягу роздрібного товарообороту, то протягом січня-вересня 2012 року до січня-вересня 2011 року ─ то найстрімкішими вони є в м. Севастополі і складають 28,7 % . Позитивний вплив на ріст роздрібного товарообороту підприємств торгівлі в Україні мають: збільшення кількості універсальних магазинів (універсамів, супермаркетів), добре оснащених сучасним холодильним і технологічним устаткуванням; упровадження нових форм торгівлі; рекламні та заохочувальні заходи тощо. Вони сприяють також зниженню витратомісткості товарообороту, збільшують фінансові можливості подальшого розвитку галузі.
За допомогою табл. 3 можна прослідкувати, що обсяг роздрібної торгівлі цього року є найвищим в м. Киїєві ─ 73866,4 млн грн. [3]. Якщо аналізувати товарну структуру роздрібного товарообороту підприємств України за перше півріччя 2012 р., то найвищі показники спостерігаються у частці непродовольчих товарів─108427723,5 тис.грн., що у відсотках до підсумку становить 58,6%. У структурі непродовольчих товарів найбільший обсяг складає бензин моторний─22062432,0 тис.грн. Щодо продовольчих товарів, їхня частка в структурі роздрібного товарообороту складає 76554225 тис.грн., що у відсотках до підсумку становить 41,4 % [4].
Таблиця 3
Обсяги обороту роздрібної торгівлі за січень–вересень 2012 року [3].

№ з/п
Область
Оборот роздрібної торгівлі за січень-вересень 2012р., млн.грн
Темпи зростання обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах), %

січень-вересень 2012р. до січня вересня 2011р. Січень-вересень 2011р. до січня-вересня 2010р. 2011р. до 2010р.
1 2 3 4 5 6
2 Донецька 56972,7 117,5 114,4 115,8
3 Дніпропетровська 45061,0 117,6 112,7 110,1
4 Київська 22453,8 112,2 117,2 117,9
5 м. Київ 73866,4 116,0 116,3 115,8
6 Україна 578154,3 116,0 115,2 114,8
За результатами проведеного дослідження щодо розкриття змісту показників статистичних аспектів аналізу основних показників роздрібних торговельних підприємств України, можна зробити висновок, що роздрібний товарооборот відіграє ключову роль у забезпеченні безперервності процесу відтворення. Саме його динаміка є одним із важливих показників життєвого рівня населення країни. Він характеризує величину продажу, обсяг і структуру споживання, середньодушове споживання, забезпеченість житлом, дитячими закладами і лікувальними установами, культурний і освітній рівень нації, стан соціального забезпечення і медичного обслуговування, тривалість життя, умов праці та відпочинку. А тому на його підставі можна робити висновки про рівень розвитку і задоволення матеріальних і духовних потреб людства. В умовах динамічних ринкових змін торгівля як важлива складова сфери економіки України, набуває все більшого розвитку. На сучасному етапі споживчий ринок характеризується високим рівнем насиченості продовольчими та непродовольчими товарами, стабільним постачанням , що разом із підвищенням купівельної спроможності населення закріплює позитивну тенденцію росту обсягу роздрібного товарообороту.

Список використаних джерел:
1. Апопій А.А. Сучаснi проблеми та стратегiчнi прiоритети розвитку внутрiшньої торгiвлi України / А.А.Апопій // Вiсник ДДУЕТ iм. М. Туган-Барановського.─ «Економiчнi науки». ─2005. – №- 4.─
С. 145-153.
2. Марцин В.С.Економіка торгівлі/ В.С.Марцин─ [підручник].─К.:Знання─2006 ─ С.138-150.
3. Офіційний сайт державної служби статистики України/ [Електронний ресурс].─Режим доступу: www/ukrstat.gov.ua
4. Статистичний щорічник України ─К. : Техніка, 2012.─ 602 с. 
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Чайковська У., СТАТИСТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: