Вівторок, 21.01.2020, 19:13
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Фігель А., ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОБОРОТНИХ КОШТІВ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Фігель А., ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОБОРОТНИХ КОШТІВ...
Фігель А., ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОБОРОТНИХ КОШТІВ...
conf-cvДата: Неділя, 25.11.2012, 20:23 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Антоніна Фігель,6 курс, спец. «Облік і аудит», з.ф.н.,
Наук. кер.- к.е.н., доцент Грінчук М.С.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. ЧернівціЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОБОРОТНИХ КОШТІВ
ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМТСВАНа сьогоднішній день в умовах невизначеності та ризику функціонування суб’єктів підприємницької діяльності важливим є забезпечення підприємства оборотними коштами. Безперервність процесу виробничої та комерційної діяльності потребує постійного інвестування коштів у елементи оборотних активів для здійснення розширеного відтворення. Відсутність чи надлишок коштів призводить до розбалансування руху матеріальних і фінансових ресурсів, недофінансування господарської діяльності та до фінансових ускладнень на підприємствах.
Від ефективності використання оборотних коштів залежить ліквідність підприємства, його фінансова стійкість, платоспроможність та рентабельність.
І навпаки, неефективність використання цих коштів на підприємствах внаслідок нераціонального використання виробничих засобів; часткова реалізація готової продукції; незбалансованість дебіторської заборгованості з кредиторською; невизначеність частки дебіторської заборгованості в оборотних активах (значна частка дебіторської заборгованості в оборотних активах призводить до ризику неповернення грошових коштів від дебіторів); незбалансованість грошових коштів на рахунках в банку чи в касі підприємства (велика сума грошових коштів може знецінитись під час інфляції, а незначна сума коштів свідчить про низьку ліквідність та платоспроможність підприємства) в кінцевому рахунку можуть призвести до зменшення прибутку.
Сьогодні проблема забезпечення підприємств оборотними коштами є першочерговою, враховуючи їх визначальну роль у процесі виробничого циклу.
Аналізуючи різні визначення оборотних коштів вченими-економістами, можна виділити основні три підходи [1, с. 87]:
1) кошти, які авансуються у виробничі оборотні фонди та фонди обігу;
2) сукупність майнових цінностей;
3) активи, які перетворюються у грошові кошти (готівку) протягом одного року.
Проаналізувавши основні поняття сутності оборотних коштів, оборотного капіталу та оборотних активів, необхідно розрізняти ці три визначення, враховуючи, що оборотні кошти – це кошти, які спрямовані на фінансування виробничого циклу з метою отримання додаткового прибутку, а оборотний капітал – об’єднує в собі як матеріальну-речову, так і вартісну форму капіталу, при тому, що оборотні кошти відображають тільки вартісну форму. Порівнюючи оборотні ктив из оборотними коштами, необхідно виділити, що оборотні активи – це ширше поняття, оскільки грошові кошти є одними із елементів оборотних активів.
Розглянувши різні підходи до економічної сутності оборотних коштів і конкретизувавши їх поняття, слід звернути увагу на формування джерел цих коштів.
Для здійснення безперервного виробництва підприємство повинно мати необхідну суму обігових коштів. Надлишок чи нестача цих коштів можуть призвести до знецінення коштів внаслідок інфляційних процесів або до скорочення виробництва та зменшення прибутку [2, с. 154].
Для покращення роботи підприємства та збільшення економічного блага (прибутку) йому необхідно порівнювати фактичну наявність обігових коштів з нормативом, що дає змогу визначити нестачу або надлишок власних обігових коштів.
Так, основними причинами нестачі власних обігових коштів може бути підвищення цін внаслідок інфляційних процесів, нецільове використання обігових коштів; несвоєчасне фінансування приросту нормативу обігових коштів; наявність дебіторської заборгованості тощо.
Надлишок власних обігових коштів може виникнути внаслідок перевиконання плану прибутку, неповного внеску платежів до бюджету, безоплатного надходження (отримання) товарно-матеріальних цінностей від інших організацій, неповного використання прибутку на цілі, передбачені фінансовим планом тощо [3, с. 112].
Отже, визначення джерел формування оборотних коштів є важливою ділянкою на підприємстві.
Результати дослідження продемонстрували різноманітні підходи щодо визначення економічної сутності оборотних коштів і дали змогу сформувати власне визначення цієї категорії.
Отже, оборотні кошти – це кошти, які спрямовані на фінансування виробничого циклу для виготовлення та реалізації новоствореного продукту з метою отримання додаткового доходу.
Список використаних джерел:
1. Ковалюк О.М. Фінансовий механізм організації економіки України (проблеми теорії і практики):монографія / О.М. Ковалюк. – Львів: идавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002. – 396 с.
2. Фінанси підприємств: підручник / [ А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін.]; кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – [6-те вид., перероб. та допов.]. – К.: КНЕУ, 2006. –552 с.
3. Городня Т.А. Діагностика управління обіговим капіталом підприємства // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – С. 109–113. − Вип. 20.2.

 
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Фігель А., ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОБОРОТНИХ КОШТІВ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: