Субота, 26.05.2018, 04:12
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Куделько Н., Менеджер – складна професія сучасності - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності » Куделько Н., Менеджер – складна професія сучасності
Куделько Н., Менеджер – складна професія сучасності
conf-cvДата: Неділя, 25.11.2012, 19:14 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Настя Куделько,3 курс, спец. «Фінанси», д.ф.н.,
Наук. кер. - Чичун В.А.,
Чернівецький торговельно - економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
Менеджер – складна професія сучасностіУ статті обґрунтовуються кваліфікаційні вимоги та розкриваються основні складові професійної моделі сучасного керівника, аналіз характеристик менеджерів за умов новітньої економіки. Розкрито його сутнісні ознаки, якості, характерні риси характеру. Доведено необхідність оволодіння теоріями сучасного менеджменту та лідерства.
В статье обосновываются квалификационные требования и раскрываются основные составляющие профессиональной модели современного руководителя, анализ характеристик менеджеров По условиям новейшей экономики. Раскрыто его сущностные признаки, качества, характерные черты характера. Доказана необходимость овладения теориями современного менеджмента и лидерства.
The article justified qualification requirements and reveals the main components of a professional model modern leader, analysis of the characteristics of managers zaumov new economy. Reveals its essential features, quality, characteristic traits. The necessity of mastering the theories of modern management and leadership.

Варто відзначити, що наш бурхливий час, коли економіка набирає обертів, потребує енергійних і цікавих професій. До таких можна віднести одну з високооплачуваних та складних спеціальностей - менеджмент.
На сьогоднійшній день в Україні як ніколи гостро постає проблема формування менеджерів - носіїв високої професійної культури, яка виявляється у їхньому професіоналізмі, інтелігентності, соціальній зрілості, творчості та створює засади успішної самореалізації фахівців, досягнення ними життєвих цілей і бажаного соціального статусу.
Існує декілька тлумачень слова «менеджмент». Одні вважають, це слово походить від англійського manage - управляти, яке, своєю чергою, запозичило свій корінь від латинського мanus - рука . Тобто рукою вказують напрямок, у якому потрібно рухатися. На думку інших, слово «менеджмент» утворилося від італійського manegio / maneggiare та французького manege, що означає «арену, по якій бігають по колу коні, яких підганяє батогом шталмейстер» [6, с. 35].
Сучасних визначень менеджменту дуже багато. Найчастіше менеджмент розглядається як сукупність функцій, орієнтованих на ефективне використання людських, матеріальних та фінансових ресурсів задля досягнення цілей організації. Мені особисто більше до вподоби вислів одного із засновників наукового менеджменту Мері Паркер Фоллет, яка писала, що менеджмент - це мистецтво досягати успіху через керівництво людьми [3, c. 159].
Дослідженням особливостей форм і методів організації роботи персоналу займалия багато як вітчизняних так і зарубіжних усених, серед них необхідно виділити роботи М. Армстронга, Ю. Бабанського, Л. Балдарова, Г. Балла, Л. Виготського, В. Давидова, Е. Денисенко, П. Друкера, І. Зязюна, О. Капітанця, В. Рибалко, І. Сенча, А. Файоля та ін., у яких на основі здобутків провідних світових шкіл менеджменту розкриваються проблеми підготовки сучасних управлінців, пропонуються шляхи активного їх навчання [4].
Широко відомий вислів Карла Маркса: «Окремий скрипаль сам управляє собою, оркестр потребує диригента». Часто особу менеджера ототожнюють із диригентом. Він не вміє так професійно грати, як скрипаль або віолончеліст. Він не вміє писати музику як композитор. Проте шедевр музикантів та композитора ми можемо почути тільки завдяки кропіткій праці та таланту диригента».
Успіх організації ми пов’язуємо з ім’ям та діяльністю менеджерів. Вони формують цілі організації, забезпечують її ресурсами, планують і здійснюють контроль, приймають рішення й організовують діяльність. Особистість менеджера - це головний фактор забезпечення ефективного розвитку фірми.
Менеджер - це людина, яка в першу чергу вміє керувати, причому робити це грамотно і якісно [5]. Найпоширенішою думкою загалу є те, що роздавати накази - це найлегша робота, адже там не потрібно напружуватися. Але доведено, що це твердження хибне, адже навіть менеджер нижчої ланки 90% свого робочого часу спілкується з підлеглими. Буває зовсім не легло пояснити працівникові, що саме від нього вимагається. А менеджер середньої ланки, зазвичай, працює в понаднормові години, тому що для вирішення всіх питань, буває, що не вистачає робочого часу. Менеджер вищої ланки, який являється головним керівником, фактично постійно працює. Рамки його робочого часу настільки розмиті, а в неробочий час доводиться вирішувати стільки ділових питань, що все його життя практично проходить в роботі [4].
Управляти, на думку загалу, це роздавати накази. Це розуміння є надто вузьким, тому що менеджер повинен вирішити не тільки, що робити, а й розподілити час грамотно і раціонально. Також, ця людина повинна вміти обчислювати час закінчення проекту, для того аби передбачити можливий зрив термінів виконання роботи.
Крім вище згаданого, керівник повинен мотивувати працівників для кращої роботи, або за порушення правил - штрафувати їх. Тільки за таких умов можна добитися достатньої дисципліни на виробництві, а також отримувати від працівників оптимальний результат. Менеджер зобов'язаний знаходитися в курсі всіх подій, адже від цього на пряму залежить конкурентоспроможність компанії.
Сучасного менеджера можна описати в таких принципах:
1) це особа, наділена владою щодо управління великим колективом людей;
2) це лідер, здатний вести за собою підлеглих, який за основу використовує високий рівень професіоналізму, свій авторитет та позитивні емоції;
3) це людина, яка вдало залагоджує зовнішні і внутрішні суперечки, володіє високими комунікативними здібностями, весь час встановлює контакти з владою і партнерами;
4) це керівник, яка наділена стратегічним мисленням, може формувати цілі, основні види діяльності та напрямок «основного удару», визначати союзників і конкурентів, власні переваги та напрямок їх використання;
5) це новатор, який налаштовується під науково-технічний прогрес, вміє оцінити і без зволікання впровадити у виробництво той або інший винахід або ж раціоналізаторську пропозицію;
6) це особа, яка міцна і рішуча характером і в той же час розсудлива, чесна, з високим рівнем культури і освіченості;
7) це організатор і вихователь в одному лиці, який спроможний створити колектив і спрямувати його розвиток, він повинен володіти високими моральними якостями.
Згідно з перелічених вище характеристик, можна уявити ідеальний образ сучасного менеджера [3, с. 159].
Генотип людини є підґрунтям для формування таких якостей, як здатність до ризику, лідерські якості. Якщо провести спостереження за грою дворічних дітей у пісочниці, то з повною впевненістю можна вивести майбутнього лідера. Лідируючі особи не тільки нав’язуть свої погляди і змушують іти за собою, вони забезпечують і соціальний захист. Оскільки, лідерські якості закладено біологічно, то воно трапляється навіть у тварин. До прикладу можна взяти зграю рибок із акваріуму поділивши їх на дві частини і розселивши в два акваріуми, то в одному акваріумі ми побачимо, що рибки залишаться в зграї, а в іншому розпливаються по всьому акваріуму [2, с. 56]. Доведено, що там де лідер, ватажок, там і зграя.
Знаходитися на посаді керівника, особливо бути топ-менеджером, передбачає зоденні витрати емоційної, психічної та інших видів енергії. Людина народжується з лідерськими задатками, але не кожен лідер за генотипом стає лідером у житті. Найбільш вагомий вплив несе освіта та виховання. Вплив соціальних факторів обумовлює формування таких якостей менеджера, як толерантність, прагнення до професійного зростання, відповідальність, авторитетність, внутрішній контроль. Суспільство розвиває такі моральні цінності менеджера, як: інтелігентність, патріотизм, національну свідомість, людяність, почуття обов’язку, чесність, громадську позицію, інтелігентність, національну позицію і державницьку свідомість.
Менеджер повинен мислити перспективно і маштабно. Якщо робота управлінців не орієнтована на майбутня, то навіть при хорошій демонстрації результатів вони водночас можуть згубити всю компанію. Зрозуміло, компанія повинна отримувати прибуток, але вона повинна отримувати прибуток як можна довше. Якщо керівник буде зважати тільки на прибуток, то не побачить можливостей, що відкриваються попереду. Думки і мислення менеджера повинні постійно тренуватися на масштабність.
У порівнянні з менеджером минулого століття, менеджер ХХІ століття – це більш освічена людина, яка за умови демократичного громадянського суспільства має розвинене почуття права, людської гідності. Завдяки новим технологіям зростають можливості кар’єрного та професійного росту [1, с. 103]. Глобальне бізнес-середовище, що стрімко змінюється, спричиняє структурні зміни в організаціях, а й отже, розширюється коло завдань, які вирішуються менеджером, і підвищується його відповідальність за реагування на виклики зовнішнього оточення. Як наслідок, зросли вимоги до компетенцій менеджера нового формату, серед яких, зокрема:
– уміння мислити стратегічно;
– уміння швидко й ефективно виправляти власні помилки;
– обізнаність щодо загальнолюдської та національно-регіональних систем цінностей, ділової етики; чесність;
– уміння приймати ризиковані рішення й управляти організаційними змінами;
– знання іноземних мов;
– досвід роботи у міжнародних компаніях і організаціях;
– знання світових ринків і світової культури;
– високий інтелектуальний рівень;
– уміння працювати в команді;
– профільна освіта.
Отже, менеджер сучасності повинен володіти ґрунтовними управлінськими заннями і високими моральними якостіми, мати талант керівника, бути висококомпетентним в організації виробництва, психологічно грамотним лідером колективу.

Список використаних джерел:

1. Балабанова Л.В. Організація праці менеджера / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. - К. : Професіонал, 2009. - 304 с.
2. Вороненко Ю.В., Мегедь В.П. Кваліфікаційні вимоги та професійна модель сучасного керівника / Ю.В. Вороненко, В.П. Мегедь / / Український часопис. - 2010. № 1 (69). - 56 с.
3. Зінченко В. О. Професійна спрямованість майбутніх економістів як фактор ефективного формування кваліфікованого персоналу // Соціально-економічний розвиток України в умовах євроінтеграції: Зб. тез міжнар. молодіжної наук.- практ. конф. - Луганськ, 2007. - 159 с.
4. Професійна модель сучасного керівника / [Електронний ресурс] Режим доступу : URL :
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VAPSV_pdu/2011_4/St_3.pdf
5. Сутнісно-змістовна характеристика професійно значущих якостей менеджера / [Електронний ресурс] Режим доступу : URL :
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pfto/2011_21/files/P2111_31.pdf
6. Утлик Е. Особености личности менеджера / Е. Утлик // Вестник университета. - М. : ГУУ, 2009. - № 1. - 35 с.

 
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності » Куделько Н., Менеджер – складна професія сучасності
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: