Вівторок, 22.05.2018, 10:10
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Григоряк І., АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Аспекти міжнародної інтеграції України в контексті глобалізаційних процесів » Григоряк І., АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ
Григоряк І., АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ
conf-cvДата: Неділя, 25.11.2012, 18:37 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Ірина Григоряк,3 курс, спец. «Міжнародна економіка», д.ф.н.,
Наук. кер. – Козменко В.М.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. ЧернівціАНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙОднією з форм міжнародного бізнесу, яка на сучасному етапі відіграє важливу роль у формуванні стратегії розвитку світової економічної системи, є транснаціональні компанії (ТНК), а транснаціоналізація є ключовою характеристикою сучасних світогосподарських відносин. В умовах формування
ринкової інфраструктури світової економіки, під впливом глобалізації та інтеграції світового господарства транснаціональні компанії завойовують все нові ринки і прагнуть подальшого розширення економічної влади. Їхній бурхливий розвиток в останні десятиліття відбиває загострення міжнародної конкуренції, поглиблення міжнародного розподілу праці.
Міжнародні компанії, з одного боку, є продуктом міжнародних економічних відносин, які швидко розвиваються, а з іншого боку, самі представляють могутній механізм впливу на них. Активно впливаючи на міжнародні економічні відносини, транснаціональні компанії формують нові відносини, видозмінюють сформовані їхні форми.
На підставі вищенаведеного можна зробити висновок про те, що вивчення розвитку ТНК та їх вплив на світову економічну систему є досить важливою та актуальною темою.
Основу досліджень у сфері економічного механізму та функціонування ТНК, пріоритетів та проблем розвитку в умовах глобалізації складають праці вітчизняних і зарубіжних науковців: Р. Робінзона, С. Кіндлбергера, Х. Перлмутера, Ф. Рута, Т. Білоус, В. Білошапка, В. Рокоча, В. Плотнікова, В. Новицького, Л. Руденко та ін.. Особливим їх внеском є здійснення аналізу передумов, етапів формування і факторів розміщення транснаціональних компаній, а також дослідження механізму їх функціонування [6].
Метою даної роботи є аналіз походження транснаціональних корпорацій.
Щоб досягнути даної мети, були поставлені такі завдання:
• теоретично дослідити історичний аспект розвитку ТНК;
• визначити вплив ТНК на економіку країн, що розвиваються;
• на основі досліджуваного визначити роль ТНК у світовій економіці.
Предметом нашого дослідження є вплив ТНК на економіку країн, що розвиваються та на глобальну світову економіку. Об’єктом дослідження є транснаціональні корпорації.
Можна вважати, що перші фірми, які мали ознаки ТНК, з’явилися ще в ХVІІ столітті. Зокрема, англійська East India Company утворилась ще в 1600 році, деякі інші великі фірми існують також не одне століття, але особливо інтенсивно концентрація капіталу у сфері виробництва, торгівлі та банківсько-кредитної діяльності, яка стимулювала утворення ТНК, відбувалася з другої третини ХІХ століття. А особливо бурхливе зростання кількості і масштабів діяльності ТНК припадає на другу половину ХХ ст.
У процесі становлення та еволюційного розвитку транснаціонального капіталу виділяють декілька етапів розвитку ТНК, а саме:
На першому етапі транснаціоналізації діяльності великих промислових компаній відбувався процес інвестування, передусім, у сировинні галузі іноземних економік. Він супроводжувався створенням розподільчих і збутових підрозділів компаній (1860 – 1914 рр.).
Другий етап, охоплює період між двома світовими війнами, охарактеризувався швидким розвитком міжнародних компаній у формі військово-промислових ТНК.
Третій етап (50-і – 60-і рр. ХХ ст.) охарактеризувався розвитком міжнародних компаній інтегруючого типу. Інтеграція виробництва йшла по горизонталі і по вертикалі. Стратегічною метою діяльності ТНК цього періоду було перенесення «брудних» та працемістких виробництв у країни, що розвиваються.
Четвертий етап (70-і – 80-і рр. ХХ ст.) охарактеризувався активним використанням досягнень науково-технічної революції та впровадженням досягнень науково-технічного прогресу у периферійні країни, відмовою від стратегії скидання виробництв і максимального викачування ресурсів з країн, що розвиваються.
П’ятий етап (кін. ХХ ст. (90-і р.) – поч. ХХІ ст.) характеризується утворенням мереж внутрішньофірмових зв’язків регіонального та глобального масштабу. Особливістю цього етану є формування ТНК у країнах, що не належать до промислово-розвинених [2, с.359-367].
Основною причиною бурхливого розвитку ТНК є низка незаперечних переваг їх у порівнянні з національними компаніями. Серед головних причин-переваг можна відмітити:
1) оптимізація розміру корпорації та намагання досягти економії на масштабі організації.
2) можливості підвищення ефективності та конкурентоспроможності шляхом доступу до ресурсів іноземних держав: сировини, робочої сили, фінансових ресурсів, науково-технічних розробок.
3) боротьба за нові ринки збуту продукції.
4) зниження собівартості та підвищення конкурентоспроможності за рахунок використання переваг міжнародного поділу та раціоналізації окремих операцій.
5) можливість використання у власних інтересах особливостей державної, зокрема податкової, грошово-кредитної політики в різних країнах для раціоналізації оподаткування, різниці в курсах валют.
6) здатність продовжувати життєвий цикл своїх технологій і продукції. Можливість «скидати» застарілі технології і продукти в країни, що розвиваються.
7) прагнення до технологічного лідерства, намагання максимально ефективно використати «невидимі» активи, управлінський та маркетинговий досвід.
8) близькість до споживачів продукції, можливість отримання достовірної інформації про перспективи ринків, конкурентний потенціал фірм, налагодження співпраці з політичними елітами [2, с.359-367].
На підставі вищенаведеного можна зробити висновок про те, що теоретично ми дослідили історичний аспект розвитку транснаціональних корпорацій.
Організація зарубіжних філій багато в чому зумовлена необхідністю збуту і технічного супроводу за кордон складної сучасної продукції, що вимагає наявності товарно- і послугопровідної мережі підприємств у приймаючій країні.
Причиною іноземного інвестування в економіку країни розміщення філій нерідко виступає інтерес до природних ресурсів приймаючих країн, за якими стоїть прагнення забезпечити гарантоване постачання сировини своїм підприємствам [1, с. 64-74].
Варто відмітити позитивний вплив ТНК на країни що розвиваються, тобто впалив прямих іноземних інвестицій від транснаціональних компаній. У країнах «третього світу» підприємства ТНК сприяють:
1) перетворенню цих країн з експортерів сировини на продавців готової продукції;
2) адаптації нових виробничих технологій;
3) прискоренню інноваційних процесів;
4) зростанню зайнятості населення;
5) поширення новітніх технологій і техніки шляхом їх вивезення та впровадження у філіях та відділеннях приймаючих країн, що розвиваються;
6) поступове підвищення рівня розвитку економік приймаючих (особливо – відсталих) країн, за рахунок надання їм коштів на модернізацію промисловості та інфраструктури, а також удосконалення кваліфікації їх трудових ресурсів.
Проте, крім низки позитивних факторів, негативним є те, що:
1) філії ТНК націлені на розвиток виробництва , яке спрямоване на експорт. З огляду на низькі ціни на місцеву сировину і невеликі розміри заробітної плати, міжнародні компанії створюють в країнах що розвиваються підприємства, що виробляють продукцію, призначену на експорт у країни свого базування чи в інші держави. Хижацьке ставлення до природних ресурсів країн розміщення філій ТНК.
2) пограбування слаборозвинутих країн шляхом монополізації їх внутрішніх ринків і цін, переманювання висококваліфікованих спеціалістів;
3) небажане втручання ТНК у діяльність приймаючих країн з метою впливу на їх політичну та економічну орієнтацію [4].
Важливий вплив ТНК мають на Нові індустріальні країни, до яких відносять ряд країн Азії та Америки, що характеризуються високими темпами економічного зростання. У формуванні НІК можна виділити 4 етапи. На першому чотири країни Південно-Східної Азії (Гонконг, Сінгапур, Тайвань, Південна Корея) та три країни Латинської Америки (Аргентина, Бразилія, Мексика) досить швидко досягли великих соціально-економічних зрушень і практично зрівнялися з державами, які мали стабільно високі темпи економічного зростання. На другому етапі до цих країн додалися ще Малайзія, Таїланд та Індія. На третьому етапі в групу НІК почали включати Кіпр, Туніс, Туреччину та Індонезію, на четвертому - Філіппіни та Китай. З'явились цілі регіони, які можна оголосити індустріальними, стабільно зростаючими [5].
Перетворенню цього ряду країн у Нові індустріальні країні послужило і те, що маючи традиційні порівняльні переваги (дешева робоча сила, наявність сировини, низькі ціни на землю і т. п.), вони стали зоною інтересів ТНК, які організували тут експортне виробництво промислової продукції. Залучення ТНК до індустріалізації виявилося найзначнішим у тих країнах, які створили сприятливий клімат для іноземних інвестицій.
Таким чином ми дослідили вплив ТНК на економіку країн, що розвиваються. Як видно з вищенаведеного, такий «вплив» має свої позитивні і негативні сторони, та незважаючи на всі його недоліки, саме ТНК слугували перетворенню цих країн у Нові індустріальні країни з вищим рівнем розвитку.
Сьогодні ТНК – це найпотужніші компанії, які проникають в усі галузі економіки, займають провідне місце в світовій економіці та світовій політиці. Саме ТНК сприяють перетворенню світу в єдине ціле, де його окремі частини стають функціонально взаємозалежними і де виникають нові тенденції і закони розвитку.
Водночас роль ТНК у сучасному світі багато в чому суперечлива. Зокрема, своєю діяльністю вони закріплюють перерозподіл світового продукту на користь провідних ринкових країн за дуже низьких показників споживання у найбідніших країнах Азії, Африки та Латинської Америки. Однак саме ТНК і є джерелом та рушійною силою науково-технічного прогресу в країнах, що розвиваються. ТНК відіграють важливу роль у забезпеченні зайнятості та надходження капіталів до цих країн.
Дослідивши історичний аспект розвитку, вплив ТНК на економіку країн, що розвиваються, а також роль ТНК у світовій економіці ми дійшли висновку, що ТНК тяжіють до країн зі сприятливою політичною ситуацією, а також привабливим інвестиційним середовищем. Ми переконались у цьому і на практиці, адже країни, що розвиваються істотно поступаються промислово-розвинутим країнам за масштабами міжнародного фінансування.
Список використаних джерел:
1. Даміров Я. Транснаціональні корпорації як фактор включення національних господарств до світової економіки/ Я. Даміров // Економіка України – 2009. - №5. – с. 64-74
2. Одягайло Б. М. Міжнародна економіка: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. – С.359 – 367.
3. Якубовський C.О., Козак Ю.Г., Савчук О.В. – Транснаціональні корпорації: Навчальний посібник. – Київ: 2006. – 486 с.
4. Люльов О.В. Плацинда С.С. Вплив ТНК на світову економіку [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstre....%20.pdf
5. Нікітіна Т.А. Особливості розвитку ТНК в сучасній економіці [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui....018.pdf
6. Терехов Є.М., Прокопенко О.В. Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток національних економічних систем [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/bitstre....ies.pdf

 
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Аспекти міжнародної інтеграції України в контексті глобалізаційних процесів » Григоряк І., АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: