Субота, 26.05.2018, 04:07
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Шпарка І., МІЖНАРОДНИЙ ФРАНЧАЙЗИНГ: ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ.. - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 18.11.2011 » Аспекти міжнародної інтеграції України в контексті глобалізаційних процесів » Шпарка І., МІЖНАРОДНИЙ ФРАНЧАЙЗИНГ: ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ..
Шпарка І., МІЖНАРОДНИЙ ФРАНЧАЙЗИНГ: ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ..
conf-cvДата: Субота, 19.11.2011, 21:38 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Ірина Шпарка,4 курс, спец. «Менеджмент», д.ф.н.,
Наук. кер. – Короп Б. М.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
МІЖНАРОДНИЙ ФРАНЧАЙЗИНГ: ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІНаявність конкурентного середовища є однією з основних ознак сучасних економічних відносин. Організації, які здійснюють підприємницьку діяльність, мають забезпечувати не тільки своє ринкове виживання, а й пошук та реалізацію шляхів свого розвитку. Сучасні світові компанії для того, щоб досягнути максимальних економічних результатів та довгострокового існування на ринку, сьогодні активно застосовують такий вид комерційної діяльності як франчайзинг, який є своєрідним каталізатором та прискорювачем процесів формування та розвитку бізнесу. Наразі, навіть в умовах економічної кризи, франчайзингова діяльність не втрачає актуальності та економічної доцільності, особливо це стосується франчайзингу світового рівня. Саме тенденція швидкого поширення використання франчайзингу в світі, зумовила актуальність дослідження даної питання в діяльності вітчизняних суб'єктів господарювання, адже у сучасних умовах розвитку економіки франчайзинг як форма господарських зв’язків є вдалою формою розвитку бізнесу обох сторін договірних відносин та приносить їм одночасно бажані результати.
Багато вітчизняних та зарубіжних вчених займалися дослідженнями питань франчайзингу, а саме: Терещенко М., Суховатий О., Цірат Г., Андрощук Г. Проте не всі питання франчайзингу були досконало вивчені, тому мета даної роботи полягає у дослідженні основних особливостей та перспектив застосування франчайзингу в нашій державі.
Франчайзинг є угодою, згідно з якою одна із сторін (франчайзер), передає іншій стороні (франчайзі) право практикувати певний бізнес згідно формату фра¬н¬чайзера і за встановлену плату. Франчайзинг надає можливість "копіювання" успішного бізнесу фірми, що володіє багатим досвідом і хорошою репута¬цією. Згідно з визначенням Міжнародної асоціації франчайзингу "франчай¬зинг – це система перманентних відносин, що встановлюються між франчайзе¬ром і франчайзі, в результаті яких знання, імідж, успіх, методи виробництва і маркетинг передаються франчайзі в обмін на взаємне задоволення інтересів" [1].
Франчайзинг має ряд переваг, які дозволяють знизити операційні витрати та підвищити ефективність виробничої діяльності, що особливо важливо для Ук¬раїни в сучасних умовах. Франчайзинг, як метод ведення бізнесу, передбачає створення однорідних підприємств, що мають єдину торговельну марку і дотр謬муються однакових умов, форм, методів продажу, єдині вимоги до якості і єдині ціни [3]. Переваги франчайзера полягають у: розширенні бізнесу, отриман¬ні додаткових доходів, уникненні законодавчих бବр'єрів. Натомість серед недоліків варто відмітити, що невдачі од¬нго франчайзі поширюються на всю мережу. В той час, переваги для франчай¬зі полягають у тому, що він зберігає статус юридичної особи та права власності на майно, може розраховувати на всебічну підтримку материнської структури при проведенні виробничо-комер¬ційної діяльності, отримує кращий доступ до кредитів. А недоліками водночас є: вартість франшизи, об¬ме¬ження, що стосуються закупівель та асортименту товарів [2].
Франчайзинг в Україні набуває все більшої популярності. Зростання цього ринку щороку становить 20%. Сьогодні в Україні вже працює близько 700 франшиз, лише за минулий рік їх кількість збільшилася на 110. Найбільше під¬приємств за франшизами працюють у сфері торгівлі. Так, левова частка бізнесу, який працює за франшизами, – це дрібний бізнес, обсяги інвестування у який не перевищують 10 тис. дол. Крім того, для того щоб розпочати власний бізнес не обов’язково купувати франшизу, деякі компанії пропонують укласти лише один договір співпраці [4]. Найбільш відомі бренди, які є водночас франшизами – це піца “Челентано”, “Форнетті”, магазини Sela, Mexx та Arber.
У травні 2011 р. журнал «Forbes Україна» опублікував дослідження ринку франчайзингу в Україні, використовуючи головний критерій відбору – ак¬ти⬬не зростання в 2009-2010 рр [5]. Згідно з результатами, до п'ятірки актуальних і швидкозростаючих увійшла франшиза від торгової мережі «Наш Край» - націо¬наль¬ний оператор ринку ритейлу, представлений у трьох форматах: супермар¬кет, магазин біля дому та експрес. Стратегічне управління проектом здійснює інвестиційна компанія «VolWest Group», а операційне – компанія «Наш Край-ЛЦ», яка на сьогодні налічує 45 франчайзингових об'єктів у своєму складі. Протягом 2010 р. було відкрито 15 франчайзингових магазинів.
Варто зосередити увагу на останніх досягненнях франчайзингових компаній на українському ринку. Так, активно розвивається ломбардна діяльність на умовах франчайзингу, яка найяскравіше представлена мережею ломбардів «СОКОЛ» , що розпоча¬ли діяти в 2008 р., а відділення, створені на умовах франчайзингу, з'явилися вже в 2010 р. Сьогодні – це всеукраїнська мережа ло¬м¬бардів, що налічує понад 40 ус¬танов на території всієї України. Значними є й здобутки меб¬ле¬вої компанії «Avanti», яка сьогодні представлена 7 власними точками в Киє¬ві, Харкові, Одесі, Миколаєві, Дніпро¬пет¬ровську та 3 франчайзинговими в Чер¬нівцях, Івано-Франківську й Севасто¬по¬лі. Франчайзі компанія пропонує 2 фор¬мат¬и співпраці: брендовий салон Avanti та розміщення продукції в мульти¬брендово¬му магазині [6].
Серед найновіших франчайзингових послуг на теренах вітчизняного ринку варто відзначити зокрема такі два наступних:
1) «Taxofly »( франшиза - із Росії) – це перший і єдиний сервіс, що дає змогу замовляти таксі без участі диспетчера. Місія компанії – дати змогу у будь-якій то¬ч¬ці світу замовляти таксі через мобільні додатки, он-лайн на сайті компанії, те¬ле¬фоном, через корпоративний додаток для закладів міста. Франшиза розвиває¬ть¬ся з минулого року, проте вже працює в Києві, Львові та Тернополі.
2) Мережа магазинів електронних сигарет “Е-сигаретка” - функціонує з 2010 р. За цей час з'явилися 22 точки продажу продукції компанії, 12 з яких франчайзингові. Власні магазини компанія відкриває лише в Києві та Київській об¬ласті, а франчайзинг - Донецьку, Ужгороді, Полтаві та Луцьку.
Таким чином питання розвитку франчайзингу в майбутньому – відкрите й
однозначне, крім того, варто зауважити, що двома головними факторами, що визначають розвиток франчайзингу на¬далі, стане пожвавлення в економіці (або відсутність такого), а також продов¬жен¬ня росту сфери обслуговування. Міжнародні експерти прогнозують, що внаслідок активних глобалізацій них процесів на¬с¬ту¬п¬ні два десятиліття стануть пе¬ріо¬дом стрімкого розвитку міжнародного франчайзингу.
Головними причинами зростання ринку франчайзингу у 2011 р. та в майбут¬ніх роках в Україні будуть наступні: зростання безробіття, перехід економі¬ки у стадію рецесії, обвал фондового ринку, розподіл бюджетних коштів на підтримку підприємств під час кризи відбувається на користь великих корпора¬цій та фінансово-промислових груп, зниження вартості нерухомості [3].
Однак поряд із численними перевагами, ринок франчайзингу в Україні має ряд проблем, які потребують вирішення. До таких слід віднести: економічні (не¬стабільність розвитку економіки, значна вартість франшизи), організаційнопра¬вові (недосконалість нормативно-правової бази, відсутність необхідного інформаційного забезпечення), со¬ці¬а¬ль¬но-психологічні (необізнаність українських підприємців з при¬н¬ци¬пами ве¬ден¬ня бізнесу на умовах франчайзингу, відсутність кваліфікованих кадрів).
Для вирішення вище зазначених проблем необхідно: включити системи розвитку франчайзингу в урядову програму підтримки малого підприємництва,
створити систему податкових пільг для франчайзі, надати можливість застосуван¬ня франчайзі спрощеної системи бухгалтерського обліку, створити мережу навчально-консультаційних центрів з франчайзингу, необхідно зміцнити законодавчу базу шляхом прийняття Закону України "Про франчайзинг".
Підсумовуючи, варто зазначити, що франчайзинг в Україні є перспективним напрямком економічної діяльності, розвиток якого може виявитися однією з найбільш ефективних форм підтримки підприємництва, одним з можливих рішень важливих державних завдань.
Список використаних джерел:
1. Терещенко М. Франчайзинг як партнерський бізнес // Економіка. Фінанси. Право. – 2003. - № 10. – С.6.
2. Суховатий О.В. Особливості реалізації франчайзингу в Україні // Проблеми науки. – 2007. - № 2. – С. 62-64.
3. Сайт асоціації франчайзингу Режим доступу. [Електронний ресурс] http://www.franchising.org.ua/index.php?pageid=63
4. Франчайзинг в Україні набуває все більшої популярності. Режим доступу. [Електронний ресурс]. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.
5. Журнал «Forbes Україна» дослідив ринок франчайзингу в Україні. Режим доступу. [Електронний ресурс]. http://www.vlasbiz.net/news/detail/100
6. Franchising. Ua – портал для бізнесу. Режим доступу. [Електронний ресурс]. http://franchising.ua/

 
Форум » Матеріали конференції 18.11.2011 » Аспекти міжнародної інтеграції України в контексті глобалізаційних процесів » Шпарка І., МІЖНАРОДНИЙ ФРАНЧАЙЗИНГ: ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ..
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: