Понеділок, 21.05.2018, 06:52
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Клим М., Основні проблеми та напрямки вдосконалення... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки України » Клим М., Основні проблеми та напрямки вдосконалення...
Клим М., Основні проблеми та напрямки вдосконалення...
conf-cvДата: Пятниця, 06.05.2011, 00:09 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

М. Клим

Наук. кер. – Мінтянський І. С.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці

Основні проблеми та напрямки вдосконалення державного фінансового контролю в сучасних умовах


Державний фінансовий контроль є основним засобом забезпечення фінансової дисципліни та порядку, повного та своєчасного наповнення бюджету коштами, запобігання масовим розкраданням та порушенням законодавства. Проте на сьогодні система державного фінансового контролю в Україні не може забезпечити на високому рівні фінансово-бюджетну дисципліну в державі в цілому та на її регіональних рівнях. Це є результатом існування великої кількості проблем, які призводять до зростання кількості та обсягів фінансових порушень. Таким чином, проблеми виявлення, усунення недоліків, вдосконалення та реформування державного фінансового контролю є актуальними в наш час у зв’язку з невирішеністю низки теоретичних та практичних питань.
Проблемам та шляхам їх вирішення присвячено чимало праць як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Серед них виділяються: М.І. Баканов, Н. С. Барабаш, І.А. Василик, Л. П. Воронова, Г. В. Дмитренко, І. М. Іванова, Є.В. Калюга, Є. В. Кучерявенко, Л.Г. Ловінська, А. Любенюк, М. О. Никонович, Н. І. Рубан, І. Б. Стефанюк, М. І. Сивульський, М.М. Каленський, В.Ф. Палій, А. В. Чупіс, В. О. Шевчук, та інші.
Метою написання тез є визначення проблем державного фінансового контролю та знайдення шляхів їх вирішення в сучасних умовах.
Серед основних проблем фінансового контролю виділяються: відсутність єдиного погляду щодо визначення поняття державного фінансового контролю; недосконалість нормативно-правового забезпечення діяльності суб’єктів контролю, що спричиняє недосконалість їх координації; відсутність єдиної інформаційної та методологічної бази контролю, що ускладнює досягнення його загальної мети; недосконалість організаційної структури контролю; недотримання принципу гласності контролю [2]. А також в нашій державі мають місце відсутність моніторингу в системі державних органів, постійної оцінки якості функціонування системи державного фінансового контролю; недостатньо швидке реагування правоохоронних органів у випадках фінансових порушень, відсутня належна відповідальність посадових осіб за порушення законів, норм, правил та відповідне відшкодування втрачених ресурсів; існування невзаємопов’язаних окремих державних контролюючих органів, дублювання окремих їх функцій; відсутність жорсткої адміністративної відповідальності за бюджетні правопорушення та не відшкодування спричинених збитків, неможливість притягти винних осіб до кримінальної відповідальності або ж тільки в окремих випадках та інші.
Напрями удосконалення системи фінансового контролю мають різноманітний характер. Одним із напрямів є поліпшення нормативно-правового забезпечення контрольної функції держави. Система державного фінансового контролю в Україні функціонує згідно Конституції та чинного законодавства України, регламентується підзаконними актами. Ці норми часто носять суперечливий характер, не охоплюють потрібні сфери, не розмежовують функції та повноваження контрольних органів, що призводить до того, що система не має цілісності й дієвості.
Використання всіма суб’єктами державного фінансового контролю у своїй діяльності єдиних базових принципів і основних процедур буде сприяти підвищенню якості контрольних заходів, більш повному охопленню ними фінансових операцій.
Відсутність єдиної інформаційної та методологічної бази контролю знижує ефективність роботи контролюючих органів. З метою вирішення цієї проблеми необхідно створити єдину інформаційну базу, узгодити і удосконалити законодавство, відпрацювати методику проведення перевірок.
Дієвий державний фінансовий контроль не лише вказує на відхилення від норм, а здатний забезпечити запобігання незаконному та неефективному використанню фінансових ресурсів держави. Проблема в тому, що фінансовий контроль в Україні до цього часу не має системного характеру і не забезпечує виконання тих завдань, які повинен виконувати як на макро-, так і на макрорівні [1].
З метою вдосконалення організації фінансового контролю потрібно використовувати досвід зарубіжних країн. Це дасть можливість українським фахівцям якнайкраще вдосконалити існуючу в Україні систему контролю.
Основними пріоритетними напрямами, спрямованими на підвищення ефективності функціонування фінансового контролю, є:
1) організація фінансового контролю, побудована на міжнародній практиці, але адаптована до України, що дасть змогу органам державного фінансового контролю забезпечити контроль за використанням бюджетних коштів і правильністю складання фінансової звітності суб’єктами господарювання;
2) прийняття Закону України «Про державний фінансовий контроль» і законодавче забезпечення принципу незалежності органів державного фінансового контролю під час проведення контрольних заходів;
3) дотримання принципу гласності контролю, що передбачає періодичне оприлюднення системою державного фінансового контролю своєчасної та достовірної інформації щодо напрямів використання бюджетних коштів;
4) розробка і практична реалізація концепції цілісної системи державного фінансового контролю, заснованої на єдиних принципах, правилах, методології та інформаційній базі;
5) узгодження основних напрямів взаємодії правових актів державного фінансового контролю з актами інших підгалузей (сфер) фінансового права;
6) оптимізація функцій та повноважень кожного контрольного органу, що сприятиме формуванню ефективної організаційної структури системи державного фінансового контролю [3].
На нашу думку, запропоновані напрями удосконалення сприятимуть створенню єдиної системи державного фінансового контролю в Україні, удосконаленню законодавчих актів, що регламентують організацію контролю, підвищенню якості його організаційного, методологічного та інформаційного забезпечення.
Таким чином, вдосконалення системи державного фінансового контролю залишається актуальною темою для науковців, оскільки ряд проблемних питань залишаються спірними або ж взагалі не вирішеними. Їх вирішення дозволить сформувати єдину ефективну систему державного фінансового контролю. Тобто, необхідно забезпечити функціонування такої системи контролю, яка б ефективно запобігала усім можливим порушенням і зловживанням, а також вказувала на ті недоліки, які існують на об’єктах контролю та можливості їх усунення в майбутньому.

Список використаних джерел

1. Дмитренко Г.В Проблеми удосконалення державного фінансового контролю в контексті зарубіжного досвіду // Економіка та держава. – 2009. – №7. – С.76-79.
2. Любенко А. Сучасні вимоги до державного фінансового контролю в Україні //Економічний аналіз. – 2010. – №6. – С. 441-443.
3. Чупіс А.В. Пріоритетні напрями удосконалення системи державного фінансового контролю // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2009. – №2. – С.65-68.

 
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки України » Клим М., Основні проблеми та напрямки вдосконалення...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: