Середа, 20.06.2018, 09:09
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Комарніцька Ю., Овердрафт – як особлива форма кредитування - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки України » Комарніцька Ю., Овердрафт – як особлива форма кредитування
Комарніцька Ю., Овердрафт – як особлива форма кредитування
conf-cvДата: Пятниця, 06.05.2011, 00:08 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Юлія Комарніцька

Наук.кер. - Ткач С.В.
ЧТЕІ КНТЕУ, м.Чернівці

Овердрафт – як особлива форма кредитування


Сучасна система кредитування побудована на ліберальній основі: клієнт не закріпляється за банком, а сам вибирає кредитну установу, послугами якої він хотів би користуватися; йому надано право відкривати позичкові рахунки не в одному, а декількох банках. Лібералізація системи кредитування розширює можливості клієнта в отриманні кредиту та створює умови для розвитку міжбанківської конкуренції. В свою чергу, комерційні банки при проведенні кредитної політики, виходять з необхідності забезпечення поєднання інтересів банку, його акціонерів, вкладників та клієнтів із врахуванням загальнодержавних інтересів.
Комерційні банки здійснюють кредитні операції за рахунок власних і залучених коштів тобто в межах наявних кредитних ресурсів. Основними джерелами формування банківських кредитних ресурсів є власні кошти банку (фонди банку, нерозподілений прибуток), залишки на розрахункових та поточних рахунках.
Важлива умова кредитування - це пріоритетність надання кредитів, яка повинна зумовлюватися виключно ефективністю проектів (заходів) кредитування, рівнем кредитного ризику та розміром очікуваного банком прибутку.
Банківські установи, виходячи з пріоритетів грошово-кредитної політики, власних інтересів та потреб позичальників, можуть застосовувати різні методи кредитування, які визначають форму позичкового рахунку, порядок видачі та погашення, методи контролю за цільовим використанням позики та засоби регулювання заборгованості. У світовій банківській практиці одним із поширених методів кредитування є овердрафт.
Актуальність даної роботи полягає у вивченні овердрафта, як одного з доступних видів кредиту, від якого залежить стабільність фінансово-господарської діяльності підприємства. Саме даний вид кредиту - найбільш поширений серед підприємств, оскільки овердрафт може надаватись автоматично при виникненні негайної потреби.
Об’єктом даного дослідження є банківська діяльність з надання овердрафта.
Метою статті є розкриття сутності та особливостей укладання, а також дослідження корисності овердрафту для підприємств.
Завдання статті:
• дослідження необхідності надання овердрафту комерційними банками;
• вияснення суті та умов надання овердрафту;
• визначення переваг овердрафту над іншими банківськими продуктами.

Варто зазначити, що теоретичні основи овердрафту в нашій країні широко не висвітлювалися.
На нинішньому етапі розвитку вкрай важливо, спираючись на наявний досвід, проаналізувати характерні особливості функціонування та розвитку овердрафту, сконцентрувати увагу на розробці та вдосконаленні овердрафтового кредитування.
Основоположниками сучасного підходу до розуміння проблем овердрафту є Д. Барлтроп, Д. МакНортон, К.Гавальда, Ж.Стуфле, Р.Гроснан, Ж.Рівуар, А.Кашьяп, Р.Раджан, А.Ушер. Питанням сутності овердрафту присвятили свої роботи й ряд вітчизняних вчених, серед яких особливу увагу привертають Вишневський А.А., Іванов В.А., Полфреман Д., Челноков В. Особливості овердрафтового кредитування за пластиковими картками виявлені в дослідженнях Крюкової С., Савіної В. Серед сучасних авторів, які досліджують проблематику овердрафту, особливо варто виділити Арсентьєва Н.В., Афанасьєву О.М., Ігнатьєву Д.А., Іменітова Є.Л.
Аналіз наявної методичної та наукової літератури з питань овердрафтового кредитування показує, що спеціальних досліджень, які комплексно розглядають овердрафт в системі розрахункових і кредитних відносин, визначення потреби позичальника в банківському продукті «овердрафт», не проводилося. Недостатня теоретична і практична розробленість питань овердрафту в системі кредитних відносин обумовлює актуальність теми та визначає спрямованість дослідження.
Значення слова «овердрафт» перекладається з англійської «overdraft» - понад план або перевитрата. Значення терміна походить з 1728 року, коли Вільям Хог отримав дозвіл взяти на 1000 фунтів стерлінгів (на сьогоднішній день це 65000 фунтів стерлінгів) більше, ніж у той момент перебувало на його рахунку. Цей історичний крок в економіці зробив банк під назвою «Royal Bank of Scotland», який знаходився в Единбурзі. Саме з цього моменту термін і сама процедура стала поширюватися по всій Європі, переходячи в стандартну практику банків. [1]
Комерційні банки у країнах із розвинутою ринковою економікою, особливо англійські, практикують надання кредиту у формі овердрафту, який можна розглядати як особливий вид контокоренту. Він полягає в тому, що банк допускає тимчасову наявність дебетового сальдо на розрахунковому (поточному) рахунку клієнта.[6, с.132]
Овердрафт – це короткостроковий кредит, що надається банком клієнту понад залишок коштів на його поточному рахунку, в межах передчасно обумовленої суми, шляхом дебетування поточного рахунку. При цьому, на поточному рахунку формується дебетове сальдо.
Овердрафт – кредити надаються приватним підприємцям та юридичним особам, які мають поточний рахунок в банку та постійно використовують його для проведення поточних платежів. Цільова аудиторія повинна відповідати наступним вимогам, згідно кредитних процедур:
1. наявність діючого кредиту та/або позитивної кредитної історії;
2. наявність поточного рахунку в національній валюті, по якому постійно протягом не менше 2-х місяців здійснюється постійний рух коштів;
3. допускається видача кредиту при відсутності у «нового» клієнта обігів по поточних рахунках у банку при умові переходу на повне обслуговування по розрахунково-касових операціях (РКО); аналіз здійснюється по обігам банку, з якого переходить клієнт.[3]
Позитивна кредитна історія по кредитуванні передбачає, що клієнт раніше кредитувався протягом не менше 6-ти місяців, та з моменту погашення мікрокредиту пройшло не більше 2-х місяців, при цьому клієнт має високий ступінь довіри банку.
Окрім того, до цільової аудиторії по продукту овердрафт ставляться наступні вимоги:
• овердрафтове обслуговування корпоративних клієнтів здійснює спеціаліст одного напряму (мікрокредитування / Кредитний Центр / VIP бізнес);
• відсутність податкової застави на активи підприємства-позичальника;
• клієнт не знаходиться в процесі банкрутства;
• суб’єктивна позитивна думка кредитного спеціаліста про позичальника, сформована на підставі даних (дохідність бізнесу та ін.), отриманих при проведенні фінансово-економічного аналізу / моніторингу (за виключенням тих випадків, коли проведення ФЕА та моніторингу не є обов’язковим).
Договір про надання Овердрафт-кредиту укладається на термін до 12 місяців.
Обслуговування клієнтів за договором овердрафту здійснюється в межах ліміту та терміну, що встановлені в договорі, з дотриманням умови про обов’язкове погашення кредиту й відсотків не пізніше дати закінчення періоду безперервного користування кредитом.
При цьому початком періоду безперервного користування кредитом вважається перший день, починаючи з якого безупинно існувало дебетове сальдо на поточному рахунку клієнта при закритті банківського дня. Зменшення або зростання заборгованості по кредиту в цей період не впливають на зміну дати початку періоду безперервного користування кредитом. Датою закінчення вважається банківський день, по закінченні якого на поточному рахунку зафіксоване нульове дебетове сальдо.
Максимальна величина періоду безперервного користування кредитом вказується у договорі про надання «Овердрафт-кредиту» та регламентує режим функціонування поточного рахунку в програмному комплексі. Клієнт зобов’язується здійснювати повне погашення дебетового сальдо на поточному рахунку не пізніше терміну закінчення періоду безперервного користування кредитом. [2]
Стандартна величина періоду безперервного користування кредитом встановлюється рівною 30-ти дням.
У випадку невиконання умови про погашення кредиту та відсотків не пізніше терміну закінчення періоду:
• сума заборгованості за кредитом та відсотками вважається простроченою;
• банк припиняє обслуговування клієнта по овердрафт-кредиту
І за власним розсудом:
1. має право списати кошти з поточних рахунків клієнта в банку; у цьому випадку набуває чинності підвищена відсоткова ставка, що передбачається умовами договору;
2. змінити умови договору – зажадати від клієнта дострокового повернення кредиту, сплати відсотків за його користування, виконання інших зобов’язань за договором у повному обсязі;
3. розірвати договір у судовому порядку;
У випадку, якщо клієнтом повністю погашена прострочена заборгованість за договором, банком розглядається питання про доцільність поновлення оплати розрахункових документів клієнта на умовах, встановлених договором.
При цьому, банк вправі припинити подальше овердрафтові обслуговування клієнта, письмово повідомивши його про це. В такому випадку, дія договору припиняється після повного погашення простроченої заборгованості за кредитом, відсотками і комісійними платежами, а також сплати неустойки (пені, штрафів), передбачених договором.
Відсотки за користування кредитними ресурсами нараховуються щоденно на суму овердрафтного кредиту, який дорівнює розміру дебетового сальдо, сформованого по закінченні банківського дня на поточному рахунку клієнта. Розрахунок відсотків за користування кредитом здійснюється починаючи з дати утворення на поточному рахунку дебетового сальдо при закритті банківського дня, за фактичну кількість днів користування кредитними коштами, виходячи з кількості днів у році – 360 днів, до повного погашення заборгованості по кредиту. День повернення кредиту в часовий інтервал нарахування відсотків не включається.[3]
Погашення нарахованих відсотків здійснюється за рахунок надходжень на поточний рахунок клієнта. Відсотки повинні бути погашені не пізніше 30 днів.
По овердрафту встановлюється фіксована відсоткова ставка, розмір якої не залежить від терміну користування кредитом, виходячи з періоду часу, протягом якого безперервно існувало дебетове сальдо на поточному рахунку клієнта.
Зменшення або збільшення суми кредиту в період безперервного користування кредитом не впливає на зміну дати початку періоду безперервного користування кредитом. Відлік кількості днів, що минули з початку періоду, припиняється в той день, по закінченні якого на поточному рахунку зафіксоване нульове дебетове сальдо.
У випадку непогашення кредиту після закінчення 30-ти днів, починаючи з 31-ого дня встановлюється підвищена відсоткова ставка, визначена як подвоєна фіксована процентна ставка, що встановлюється договором.
Загальні переваги овердрафта над іншими кредитними продуктами можна навести наступним чином:

Рис1. Переваги овердрафта над іншими кредитними продуктами

Додатковою зручністю в порівнянні зі споживчими кредитами є те, що кредитний ліміт клієнт одержує на картку, а не готівкою, що захищає від випадкових втрат і крадіжок.[4, с.73]
Цей кредит характеризується відсутністю цільового призначення: він може бути витрачений на будь-які цілі, що задовольняють потреби клієнта. Позичальникові не потрібно звітувати перед кредитором на які саме цілі була витрачена сума овердрафту.
В Україні цей вид кредитування не одержав ще досить чіткого законодавчого врегулювання, однак тією чи іншою мірою він регламентується Законом України "Про банки і банківську діяльність" і Положенням Національного банку України "Про кредитування", у якому дані деякі роз'яснення щодо можливості застосування овердрафта як інструмент короткострокового кредитування українських підприємств.
На сьогоднішній день економіка України зазнала труднощів пов’язаних з виникненням несприятливих умов на фінансовому ринку. Це призвело до втручання держави у роботу банківської діяльності, що призвело до збільшення кредитних ставок і обмеження кількості видач кредитних операцій. А оскільки кредит прискорює розвиток економіки всієї країни, тоді не буде доцільним обмежувати діяльність овердрафту як фінансування підприємства. Адже, однією з основних операцій комерційного банку є кредитування. Кредити становлять більше 50% всіх активів банку й приносять близько 2/3 усіх прибутків. Тому економічні інтереси комерційних банків полягають у розширенні обсягів кредитних операцій. У зв'язку з цим зрозуміло, що найлегший шлях - припинення відносин з усіма сумнівними клієнтами не є найкращим.
Зважаючи на те, що позички є найприбутковішими активами банку і становлять основну частину їх активів, кредитна діяльність банку потребує ретельної організації. Правильна організація процесу банківського кредитування у формі овердрафту, розробка ефективної та гнучкої системи управління кредитними операціями виступають основою фінансової стабільності і ринкової стійкості комерційних банків. Частина банківських установ вже усвідомила важливість такого інструменту, як овердрафт, для підтримки міцних зв'язків з найбільш стійкими клієнтами.
Таким чином, можна зробити висновок, що овердрафт – один з найперспективніших видів кредитування суб’єктів господарської діяльності, що дозволяє своєчасно проводити розрахунки на підприємстві та підтримувати власну платоспроможність. Завдяки перевагам, які отримують клієнти в результаті операцій овердрафту, спостерігається розвиток саме даного виду кредитування в Україні. Перспективи розвитку овердрафту, як методу надання позик в нашій країні величезні.
Швидке поширення овердрафтного кредитування дасть можливість прискорити рух грошових коштів на поточних рахунках підприємств та подальше економічне зростання країни. Постійний розвиток та вдосконалення в Україні методів кредитування у формі овердрафту поступово призведе до появи на ринку банківських послуг все нових клієнтів як суб’єктів господарської діяльності.

Список використаних джерел:

1. История овердрафта [Електронний ресурс]. Режим доступу: URL : http://ru.wikipedia.org.
2. [Електронний ресурс]. Режим доступу: URL: https://privat24.privatbank.ua/p24/ecommerce
3. Внутрішній сайт ПАТ КБ Приватбанку – Корпоративний Університет Приватбанку [Електронний ресурс].
4. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика:Навч. посіб. / Лагутін В.Д. – К.: Знання, 2004.- С. 215
5. Арсеньєва І. Овердрафт: що це за кредит і як його обліковувати/ Ірина Арсеньєва// ГоловБух. – 2007р.- №68. – С. 19-21.
6. Шевченко Р.І. Кредитування і контроль: Навч.-метод. посібник для самост.вивч.дисц. / Шевченко Р.І. – К.: КНЕУ, 2002. – 183 с.

 
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки України » Комарніцька Ю., Овердрафт – як особлива форма кредитування
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: