Субота, 26.05.2018, 04:10
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Гречка А., Світовий досвід запровадження Рамкових Стандартів - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Правові аспекти функціонування економічних систем » Гречка А., Світовий досвід запровадження Рамкових Стандартів
Гречка А., Світовий досвід запровадження Рамкових Стандартів
conf-cvДата: Четвер, 05.05.2011, 22:38 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Алла Гречка

Наук. кер. – Федорюк А.Л.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м.Чернівці


Світовий досвід запровадження Рамкових Стандартів безпеки та полегшення світової торгівлі. Досвід та перспективи для України.


Аналізуючи історію людства та сучасні дні світова торгівля була і буде основою міжнародних економічних відносин. За минулі роки зміцнилась впевненість у тому, що світова торговельна система буде приносити користь усім країнам, зокрема країнам, що розвиваються та країнами з перехідною економікою, але така переконливість не завжди знаходить втілення у відповідній торговельній та митній політиці.
Актуальність даної роботи пов’язується з тим, що міжнародна торгівля як раніше стикається із суттєвими перешкодами у вигляді: тривалої затримки товарів при перетинанні державного кордону, ушкодження упакування товарів або їх зіпсування під час митного контролю та інше. Тому у 2005 році Всесвітня Митна Організація (далі ВМО) та відповідні митні адміністрації країн − членів ВМО взяли на себе ініціативу щодо створення сучасного механізму реалізації митної політики, основним елементом якого є забезпечення безпеки міжнародного торговельного ланцюга постачання товарів при спрощенні митних процедур, а саме прийняття Рамкових Стандартів з безпеки та полегшення світової торгівлі[1, с.4].
Мета даної роботи полягає в аналізі світового досвіду запровадження стандартів Всесвітньої Митної Організації та перегляд сучасного стану та виявлення перспектив для України.
Завдання роботи – перегляд основних положень Рамкових Стандартів, та перегляд проблем, котрі дані положення можуть вирішити.
Дана тема була представлена в літературі багатьма науковцями, зокрема Денисенком С. І., що розглядав тему Рамкових Стандартів у міжнародних торговельних операціях, Щербакова М. – стандарти ВМО, Павленко Є.Б., Квеліашвілі І.М. та інші.
Далі розглянемо детальніше суть даної проблематики. Міжнародна торгівля - це вельми важливий чинник економічного процвітання. Хоча не існує універсальної моделі для сучасних митних служб, але світова спільнота вважає, що всі заходи розвитку інституційних спроможностей на митницях повинні бути зосереджені на покращенні діяльності в галузі митної справи відповідно до кожного ключового принципу, визначеного в новій редакції Конвенції Кіото, і ключова роль у координації цих зусиль належить ВМО[2, с.5].
Система рамкових стандартів із забезпечення безпеки та сприяння глобальній торгівлі (SAFE) була прийнята в 2003 році. Цей юридично необов’язковий документ містить в собі стандарти із забезпечення безпеки ланцюга постачань та спрощення процедур міжнародної торгівлі, дозволяє реалізовувати інтегроване управління ланцюгом постачань для всіх видів транспорту, сприяє розвитку зв’язків між митними службами з метою виявлення ризикових товарів, а також сприяє співпраці митних органів та ділових кіл за допомогою введення концепції уповноваженого економічного оператора.
Рамкові стандарти ВМО – це пакет з декількох взаємопов’язаних документів, що узагальнюють прогресивну практику та досвід країн, митні адміністрації яких, найповніше відповідають потребам сьогодення, насамперед США та ЄС. Ці документи окреслюють шляхи подальшого розвитку митних адміністрацій, визначаючи такі основні:
• удосконалення міжнародного митного співробітництва,
• налагодження співпраці з діловими колами,
• збільшення повноважень митних адміністрацій у правоохоронній сфері,
• застосування методів вибірковості та аналізу ризиків,
• підвищення ролі аналітичної й розвідувальної роботи,
• комп’ютеризацію, використання більш досконалих технічних засобів митного контролю.
Виконання такого завдання можливе лише за умови модернізації діяльності митних адміністрацій [3].
Рамкові Стандарти безпеки і полегшення світової торгівлі встановлюють мінімальні принципи і стандарти, які, після їх ухвалення, мають стати мінімальним переліком заходів для членів ВМО у сфері забезпечення безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі.
Переважна більшість країн - членів ВМО висловило готовність впроваджувати принципи Рамкових стандартів, у тому числі Україна(яка є повноправним членом Всесвітньої митної організації з 1992 року).
Розглядаючи сучасну ситуацію для України, характерне постійне зростання обсягів та розширенням масштабів міжнародної торгівлі, ускладнення та посилення динамізму торговельних процесів, посиленням вимог міжнародних організацій щодо забезпечення вільного доступу іноземних товарів на внутрішні ринки та зниженням національних торговельних бар’єрів. Відбувається поглиблення інтеграції міжнародних вимог в національну практику митного регулювання України.
Також існують наступні проблеми, а саме:
1. щодо управління персоналом у митній системі, а саме мотивації праці посадових осіб митних органів.
2. усі розвинуті країни спрямовують близько 1,5% бюджетних коштів на фінансування митних органів, в Україні цей показник становить приблизно 0,8% витрат бюджету, що є недостатнім для розвитку матеріально-технічної бази митниць та забезпечення соціальної та матеріальної захищеності працівників митниць.
3. низький рівень оплати праці посадових осіб митних органів призводить до поширення корупції, зловживання службовим становищем або ж переходу до комерційних структур та
4. розробки складних схем ухилення від оподаткування на основі набутих знань та досвіду роботи на митниці [4].
Враховуючи вищезазначене, державна митна служба України підписала Декларацію щодо впровадження Рамкових стандартів ВМО на національному рівні й затвердила Концепцію модернізації діяльності митної служби України (Наказ Держмитслужби України від 17 жовтня 2006 р., № 895) [3], що, як показує практика дає можливість не лише використовувати міжнародні стандарти у розбудові національної митної системи, але й сприятиме кращій погодженості національних пріоритетів у митній сфері з міжнародними стандартами і дозволить ефективніше захищати національні інтереси України у сфері розвитку міжнародної торгівлі та економічної співпраці, перш за все шляхом використання механізмів ВМО для модернізації митних служб та подальшої імплементації стандартів.
Варто зазначити, що запровадження Рамкових Стандартів з безпеки та полегшення світової торгівлі мають ряд особливостей:
• Тлумачення і застосування положень стандартів у всіх країнах буде різним через їх рекомендаційний характер;
• Рамкові Стандарти призначені для застосування всіма членами ВМО незалежно від рівня їх економічного розвитку що є запорукою використання позитивних факторів глобалізації. Ці стандарти засновані на чотирьох елементах.
По-перше, вони передбачають гармонізацію вимог щодо попереднього електронного повідомлення про вантаж при вхідних, вихідних і транзитних відправленнях.
По-друге, всі країни, приєднуються до Рамкових стандартів, беруть на себе зобов'язання послідовно підходити до питань управління ризиками з метою вирішення питань безпеки.
По-третє, Рамкові стандарти вимагають, щоб за обґрунтованим запитом приймаючої країни, заснованому на порівняльній методиці відстеження ризиків, митна адміністрація країни, що направляла товар, проводила огляд контейнерів і вантажів підвищеного ризику при експорті, бажано з
використанням неінтрузивної апаратури виявлення, такої як великоформатні рентгенапарати і детектори радіації.
По-четверте, в Рамкових стандартах визначаються пільги, які митні служби будуть надавати компаніям, що дотримують мінімальні стандарти безпеки міжнародної ланцюга поставок товарів і використовують ефективні методи роботи. [5]
В загальному, дані Рамкові Стандарти, зважаючи на ряд вищезазначених проблем України, мали б вирішити ,ряд наступних:
комплексне управління ланцюгом постачання товарів,
повноваження на перевірку вантажу,
сучасні технології під час огляду,
надання попередньої електронної інформації,
високий рівень управління персоналом,
цільовий вибір та комунікації,
оцінка безпеки і т.п.[4]
Отже, підсумовуючи все вищезазначене, слід зауважити те, що Рамкові Стандарти ВМО з безпеки та полегшення світової торгівлі покликані на світове врегулювання взаємовідносин між митними адміністраціями держав учасниць ВМО, полегшеного та безпечного перетину кордону для товарів, в решті-решт використання позитивних факторів глобалізації.. Аналізуючи ситуацію в цій сфері для України, існує також ряд проблем, пов’язаних із імплементацією стандартів, через дороговартість даного проекту, корупцію в митних органах, необвязковість, а просто рекомендаційність для всіх країн учасників Всесвітньої Митної Організації, гнучкість структури.

Список використаних джерел:
1)Денисенко С.І. Рамкові стандарти у міжнародних торговельних операціях // Зовнішня торгівля: право та економіка – 2008. - №4 (39) – с.64 - 69
2)Щербакова М. Стандарти від ВМО: світова система безпеки // Митниця. – 2006. - №7. – С.4-7
3) Павленко Б.Є. Концептуальні підходи до впровадження Рамкових Стандартів безпеки SAFE та їх роль у процесах боротьби з контрабандою, електронне джерело, режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal....nko.htm
4) Квеліашвілі І.М. Пріорітетні напрямки розвитку митної служби України у контексті забезпечення національної безпеки, електронне джерело, режим доступу: www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2010-7/zmist/R.../04Kvelischvili.pdf
5) Рамкові Стандарти ВМО, електронне джерело, режим доступу: http://ambu.org.ua/files/ram_standart.html

 
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Правові аспекти функціонування економічних систем » Гречка А., Світовий досвід запровадження Рамкових Стандартів
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: