Середа, 23.05.2018, 03:22
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Сікальська О., ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Ефективність бізнесу в у мовах трансформації економіки » Сікальська О., ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО...
Сікальська О., ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО...
conf-cvДата: Середа, 04.05.2011, 16:20 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Ольга Сікальська


Наук. кер.- к.е.н., доцент Разборська О. О.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Вінниця

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ


Постановка проблеми. Реалізація стратегічного курсу України на побудову соціально орієнтованої економіки європейського типу й забезпечення її сталого розвитку потребує суттєвого підвищення ефективності системи управління підприємств корпоративного типу, серед яких особливе місце виводиться промисловим підприємствам. Однієї з основних функцій системи управління виробничих підприємств, що забезпечує процес їх розвитку є система внутрішнього контролю (СВК). Вітчизняні підприємства, як правило, не мають достатнього досвіду розробки і реалізації систем, які дозволяють своєчасно сигналізувати про відповідність прийнятих управлінських рішень місії та стратегічним цілям розвитку промислових підприємств. [1, с.17]
У залежності від етапу розвитку і типу господарства, його інституційних особливостей підходи до побудови СВК можуть суттєво відрізнятися. У промислово розвинених країнах наука про незалежний контроль (аудит) спирається на надійний фундамент результатів, що накопичувалися протягом багатьох десятиліть у межах відомих наукових напрямів і теорій загального і внутрішнього аудитів. У їхній розвиток вагомий внесок внесли такі фахівці, як Р. Адамс, А. Аренс, Г. Дженік, Ф. Дефліз, Д. Кармайкл, Д. Лоббек, ін. [3, с. 15]
Успіх промислового підприємства в умовах кризової економіки в Україні залежить від багатьох чинників, але перш за все від формування системи внутрішнього контролю й системи захисту інформації та рівня облікової політики щодо забезпечення надійної фінансової звітності. [5, с. 62-64]
Метою статті є підтвердження гіпотези щодо прямої залежності ефективного функціонування господарського механізму на промисловому підприємстві від побудови та сталого розвитку належної СВК. Це питання є особливо актуальним сьогодні, коли відбуваються докорінні зміни у напрямку керівного стану і апарату внутрішнього контролю (наприклад, відділ внутрішнього контролю перетворюється на важливу складову керівного складу промислових підприємств). Належна (надійна і ефективна) СВК повинна стати вагомим поштовхом розвитку промислових підприємств, особливо, в умовах транзитивної економіки в Україні. Для досягнення поставленої мети було використано логічний, системний підхід узгодження побудови належної СВК в українських промислових підприємствах.[2, с. 25-28]
За результатами проведеного дослідження щодо розвитку системи внутрішнього контролю на промислових підприємствах, дозволяють зробити наступні висновки:
1. Чільне місце у забезпеченні функціонування господарського механізму промислового підприємства посідає внутрішній контроль, який забезпечує реалізацію місії й мети створення підприємства, збереження власності, суттєво впливає на виявлення та мобілізацію наявних резервів виробництва.
2. Універсальний характер розроблених принципів ефективності СВК спрямований на постійне удосконалення господарських процесів, що є необхідним для належного функціонування та розвитку сучасного промислового підприємства.
3. Призначення методики внутрішнього контролю полягає у безперервному спостереженні за керованими процесами й об'єктами, їх вивченні, вимірюванні та порівнянні, оскільки внутрішній контроль забезпечує зворотний зв'язок, який сигналізує про хід і стан реалізації управлінських рішень.
4. Використання різних форм внутрішнього контролю (внутрішньої ревізії, структурно-функціональної форми контролю, внутрішнього аудиту) створює умови для об'єднання ефективної структури і реалізації контрольного механізму промислового підприємства будь-якого розміру і форми власності.
Таким чином, в сучасних умовах ведення господарської діяльності внутрішній контроль стає центральною ланкою управління промислового підприємства. Особливістю розвитку українського внутрішнього контролю у сучасних умовах є його модифікація у складні системи управління підприємством. СВК - це важлива складова управління сучасним промисловим підприємством, яка є основою безперебійного його функціонування та розвитку.[4, с. 19-22]
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні положення щодо побудови раціонально сконструйованої належної СВК з ретельно визначеними об'єктами контролю, суб'єктами, взаємозв'язками, спрямована на запобігання негативних подій і сприяє ефективності функціонування і сталого розвитку окремого підприємства, а через це - й всієї промислової галузі.

Список використаних джерел:
1. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. - К.: АПУ, 1999. - 274 с.
2. Ткаченко Надія Марківна Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.- К.: А.С.К., 2008.
3. Мисака, Ганна Вікторівна Облік та аналіз витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі: організація та методологія: Автореф. дис. канд. економ. наук:Спец. 08.06.04.- К., 2007.- 19с.
4. Пышная Е. Б. Принципы эффективности и основные требования к организации внутреннего контроля на промышленном предприятии в Украине // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Роль регіонів у забезпеченні стійкого розвитку національної економіки України". Випуск І. -Економічні науки. - Чернівці: АНТ Лтд. - 2008. - С. 362-366
5. Романів Михайло В. Державний фінансовий контроль і аудит.- К.: НІОС, 2009.- 224с.

 
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Ефективність бізнесу в у мовах трансформації економіки » Сікальська О., ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: