Субота, 26.05.2018, 04:11
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Бурлака А. Державна система підтримки малого та середнього.. - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Ефективність бізнесу в у мовах трансформації економіки » Бурлака А. Державна система підтримки малого та середнього..
Бурлака А. Державна система підтримки малого та середнього..
conf-cvДата: Середа, 04.05.2011, 15:25 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Бурлака Анастасія

1 курс, спец. «Міжнародна економіка», д.ф.н.,
Наук. кер. – Добржанська І. М.,
Чернівецький торгово-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці

Державна система підтримки малого та середнього бізнесу


Формування ринкової системи в сучасних умовах безпосередньо пов'язане з розвитком підприємницької діяльності в усіх сферах економіки. Важливим напрямом економічної політики в сучасних умовах є підтримка малого та середнього підприємництва. У механізмі державного регулювання бізнесу особливе місце зай¬має його державна підтримка. Мета державної підтримки бізнесу - створення однакових умов для всіх суб'єктів господарювання, зайнятих у сфері бізнесу, а також вирівнювання підприємницьких структур з іншими сферами суспіль¬ного виробництва Особливо такої підтримки потребує малий та се¬редній бізнес. І не без підстав, оскільки ці форми в нових умовах гос¬подарювання виступають структуротворчим фактором економіки. Значні надії в реалізації стратегічних завдань розвитку національного капіталу, розширення місткості та структурного вдосконалення внутрішнього ринку, забезпечення підвищення рівня доходів населення, розвитку підприємницької активності й формування ринкового середовища в Україні покладаються на малий і середній бізнес. Підтримка становлення та розвитку останнього є одним з визначальних пріоритетів державної політики протягом всього періоду економічних реформ. Це знайшло свій вияв у створенні відповідної нормативно-правової бази, здійсненні спеціальних заходів державної політики щодо підтримки розвитку малого бізнесу, що дозволило досягти помітних успіхів у цій сфері.
Дослідження природи малого та середнього бізнесу, його місця та ролі в розвинутих ринкових економіках, реагування на заходи державного регулювання та підтримки є об’єктом уваги таких зарубіжних вчених як Т. Бартік, В. Баумоль, А. Брунетті, М. Вайт, Б. Ведер, П. Вестхед, Д. Гнявеллі, П. Девідсон, Д. Кібл, Р. Латімор, А. Мадж, В. Мартін, А. Моєс, А. Мюйцер, М. Портер, П. Рейнольдс, Х. Смітс, Й. Шумпетер. Проблеми державної підтримки малого бізнесу ставили і вирішували в контексті фундаментальних досліджень державного регулювання підприємницької діяльності українські науковці: З. Варналій, Л. Воротіна, Т. Кондратюк, В. Ляшенко, О. Мазур, Л. Мартинюк, А. Мельник, І. Михасюк, Є. Панченко, А. Поручник, О. Пересада, П. Пильнова, Н. Прокопович, А. Румянцев, В. Сизоненко, Т. Смовженко, С. Соболь, В. Сорокіна, В. Ткаченко, В. Хахулін, Т. Черняк [2., с.150].
Підприємства малого та середнього бізнесу багато в чому підвищу¬ють життєздатність великих, їх конкурентоспроможність. Висока рента¬бельність великого виробництва зумовлюється масовістю випусків продукції та стабільністю асортименту виробів. Разом з тим прискорен¬ня науково-технічного прогресу різко скорочує ці можливості: необхід¬но постійно вносити корективи в техніко-економічні параметри продук¬ції, реагуючи на зміни ринку. Зберегти свої переваги і пристосуватися до нових вимог гігантам допомагають підпри¬ємства малого та середнього бізнесу, які оперативно приводять асор¬тимент комплектуючих виробів у відповідність з досягненнями науки і техніки. Причому кількість таких підприємств повинна перевищувати безпосередні потреби складальних виробництв, оскільки тільки на по¬дібній основі існуватиме повноцінна конкуренція. Це одна з основних передумов успішної взаємодії малих, середніх та великих підприємств. [1., с. 14]
На жаль, у нашій економіці такого взаємозв'язку немає. Все це свід¬чить про те, що розвиток економіки без зміщення акценту в бік підпри¬ємств бізнесу неможливий. На жаль, боротьба політичних сил за владу призвела до того, що в саме поняття „державного”, як правило, вкла¬дається негативний зміст і громадськість нині схильна все державне вважати нераціональним і неприйнятним. Не є винятком і підтримка бізнесу, підприємництва. Однією з визначальних причин неефективності розвитку малого бізнесу є загальна несприятливість ділового середовища в Україні: слабке нормативно-правове забезпечення державної політики щодо підтримки малого підприємництва, посилення адміністративного тиску, відсутність дієвих механізмів фінансово-кредитної підтримки, надмірний податковий тиск, нестабільність умов ведення бізнесу тощо. Відповідно це веде до збільшення витратності бізнесу, а також зумовлює більш високі очікування щодо необхідної норми рентабельності, що зупиняють потенційних підприємців, і поглинає ресурси розвитку вже діючих МП. Відбувається “тінізація” малого й середнього бізнесу в Україні. Відсутність офіційного статусу середнього підприємства позбавляє МП стимулів до розширення.
Отже, бізнес в Україні сьогодні потребує допомоги і підтримки, щоб стати провідним сектором економіки. Прискорення розвитку малого та середнього бізнесу в Україні може бути здійснено шляхом його зваженої та цілеспрямованої державної підтримки, особливості формування якої мають враховувати наявність великого попиту з боку потенційних реципієнтів та жорстку обмеженість ресурсів, що можуть бути використані для її формування.
Список використаних джерел:
1. Галь В.М. Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні // Вісник Національного банку України (укр.). - 2003. - № 1. - с 13-15
2. Галан Н.І. Державна підтримка малих та середніх підприємств в Європейському Союзі // Фінанси України. - 2005. - №5. - С. 147-154.

 
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Ефективність бізнесу в у мовах трансформації економіки » Бурлака А. Державна система підтримки малого та середнього..
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: