Середа, 23.05.2018, 11:01
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Войтюк Н., ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Туризм як складова сталого розвитку економіки » Войтюк Н., ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО...
Войтюк Н., ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО...
conf-cvДата: Середа, 15.12.2010, 18:38 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Наталія Войтюк


Наук. кер. – Пожарук С.Ю.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м.Чернівці


ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ


Постановка проблеми. Міжнародний туризм сьогодні істотно впливає на розвиток світогосподарських зв'язків, економіку країн.
Розвиток туризму, ріст об'єму туристичних послуг збільшує кількість робочих місць. Міжнародний туризм являється активним джерелом надходжень іноземної валюти.
В сучасних умовах туризм являє собою одну з найбільш розвинутих галузей світового господарства, форм зовнішньоекономічної діяльності. А в деяких зарубіжних країнах туризм являється одною з пріоритетних галузей, внесок у валовий національний дохід яких складає 15-35% [1, с.227].
Туризм як соціально-економічне явище все більше набирає всіх ознак самостійної галузі національної економіки. По-перше, його суб'єктами є досить однорідні за призначенням і технологією виробництва товарів і послуг підприємства (туристичні бази, готелі, фірми, транспорт, зв'язок тощо). По-друге, поступово вдосконалюється система управління туризмом, логічним завершенням якої сьогодні є Державна туристична адміністрація України. І, по-третє, незважаючи на значну диверсифікацію, у туристичній індустрії створюється однорідна за цільовим призначенням продукція.
Розвиток галузі міжнародного туризму в нашій державі має важливе значення, оскільки Україна має всі можливості для цього.
Метою статті є пошуки шляхів розв’язання проблем в галузі міжнародного туризму Карпатського регіону, а також покращення якості та системи функціонування туристичних послуг, збільшення державного матеріального забезпечення, екологічних та соціально - економічних проблем, якості туристичних послуг, доступність цін. А також аналізування перспектив та прогнозування подальшого розвитку міжнародного туризму в регіоні.
Аналіз дослідження. Дослідженням даного питання займалися ряд вчених і науковців, такі, як: М. Я. Лємешев, В. К. Мамутов, П. В. Гудзь, В. К. Федорченко, С. І. Попович, І. М. Школа, М. І. Долішній, М. К. Орлатий. А. Т. Матвієнко, М П. Крачило, Г. П. Науменко, П. Т. Саблук, В. В. Шмагіна, А. І. Амоші, О. О. Любіцева.
Як підкреслюється в Державній програмі розвитку туризму на 2002-2010 роки, головною метою політики держави є створення конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного туристичного продукту, збільшення обсягів реалізації туристичних послуг, додаткових робочих місць, валютних надходжень, впровадження на основі міжнародного досвіду ефективної моделі інвестиційної політики в галузі туризму [2, с. 240].
Отже я пропоную основні завдання розвитку міжнародного туризму в Карпатському регіоні:
1. На державному та регіональному рівнях:
1. розробити та прийняти програму сталого розвитку національних природних парків Карпатського регіону;
2. створення сприятливих фінансово-економічних умов;
3. створення інфраструктури для розвитку "зеленого" туризму та рекреації, розвивання та збереження народних промислів;
4. збереження та стале використання біологічного та ландшафтного різноманіття регіону;
5. збереження культурної спадщини та традицій даного регіону;
6. об'єднання місцевих органів самоврядування та адміністрацій для розробки проектів щодо впровадження екологічно - ефективних систем збалансованого господарювання;
7. розробити і запровадити систему еколого - освітніх та навчально -виховних заходів, спрямованих на формування екологічного мислення, бережливого ставлення до гірських екосистем у населення, особливо дітей та молоді;
8. здійснення постійного контролю над природокористуванням на землях даного регіону;
9. розробити інформаційну стратегію для рекламування екологічно освітніх та рекреаційних програм національних природних парків: зняти науково-популярні фільми, створити веб-сайти та інформаційні центри. Видати каталог позитивних прикладів діяльності національних парків США та Європи у сферах наукової, освітньої, виховної діяльності та співпраці із місцевим населення;
10. налагодження потужної реклами вітчизняного туристичного продукту;
11. будівництво нових, модернізація діючих туристичних об’єктів за рахунок залучення коштів вітчизняних та іноземних інвесторів, кредитних коштів;
12. удосконалення системи державної статистичної звітності в галузі туризму.
2. На рівні вищих навчальних закладів:
1. організовувати міждисциплінарні семінари з проблем розвитку міжнародного туризму регіону;
2. впровадити навчальний курс "Екологічна етика" в університетські навчальні плани, метою якого було б обґрунтування потреб дбайливого ставлення до довкілля та ощадного використання ресурсів, запровадити навчальний курс "Екологічна проблематика в засобах масової інформації", розроблений в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також для студентів факультетів інших університетів країни;
3. заохочувати розробку навчального курсу з екологічної реклами, метою якого було б розробка інформаційних кампаній для екологічних організацій та природних парків;
4. організувати при університетах тренінги для навчання людей, які б хотіли займатися "зеленим туризмом". Широко залучати до цієї роботи як викладачів, так і студентів університетів.
3. На рівні працівників рекреаційних установ Карпатського регіону:
1. покращити інформаційно - роз'яснювальну роботу серед місцевого населення щодо збереження рекреаційних територій;
2. шукати шляхи залучення іноземних і національних інвестицій для розбудови туристичної інфраструктури в регіоні;
3. максимально використати усі можливості, пов'язані з проведенням різноманітних фестивалів та шоу національної мотивації регіону, залучувати також міжнародних спонсорів для підтримки таких проектів;
4. представникам адміністрації регіону потрібно зустрітися із туристичними агенціями у Львові, Києві та інших містах та запропонувати одноденні або багатоденні туристичні маршрути. Агентства повинні зацікавитись у наданні таких послуг і будуть рекламувати їх в межах країни та поза ї межами;
5. розробити рекламні буклети про екскурсії і розповсюдити по готелях, залізничних станціях, заправках, кіосках — всюди, де ці рекламні проспекти можуть забрати туристи;
6. створити інформаційні центри для відвідувачів у межах населених пунктів в та поза межами парку;
7. запровадити проведення шкіл молодих гідів [3, с.177].
Суттєве значення має облік наявних туристично-рекреаційних ресурсів Карпатського регіону.
Головним завданням інформаційно-рекламної політики повинно стати завоювання провідних позицій для вітчизняного турпродукту регіону на ринках країн СНД та формування позитивного іміджу в країнах ЄС, США, Південній Кореї, Китаї, Канаді, Японії. Слід приділити окрему увагу «просуванню» українського продукту на ринки країн Близького сходу та Перської затоки [4, с.153].
Для розвитку іноземного туризму в Карпатському регіоні є всі можливості для цього: особливості географічного розташування, сприятливий клімат, багатство природно-ресурсного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу. Проте спостерігаються значні диспропорції у розвитку в’їзного туризму на території країни. Наприклад, протягом 2009 року 75% іноземних туристів відвідали чотири регіони України, а саме: м. Київ (40%), АР Крим (17%), м. Севастополь (9%), Одеську область (14%). Найменша кількість туристів відвідала Житомирську, Луганську, Сумську, Тернопільську, Кіровоградську області. Поряд з цими областями і Карпатський регіон. Тому що регіон має низьку репутацію та малу довіру з боку іноземних відвідувачів через відносно низьку конкурентоспроможність вітчизняного туристичного продукту [4, с.200].
Найважливішою проблемою є те, що туристично-рекреаційний потенціал регіону мало відомий закордонному споживачеві.
Для подолання даної перешкоди необхідно:
- розробити національну систему бронювання та резервування туристичних послуг ;
- створити веб-сайт з туристичними пропозиціями Карпатського регіону України, проведення регулярних рекламних каманій у ЗМІ з метою представлення України та регіону у світовому туристично-рекламному просторі;
- відкриття туристичних представництв України за кордоном та забезпечення їх необхідною кількістю різноманітних інформаційно-рекламних матеріалів про туристично-рекреаційні можливості України та Карпатського регіону зокрема [5,с. 237].
Необхідною умовою для розвитку регіону є поліпшення транспортної інфраструктури, в зонах автомобільних шляхів та міжнародних транспортних коридорів, а також їх облаштування усіма необхідними об’єктами.
Ігнорування природоохоронного законодавства, безкарність правопорушників, відсутність науково-обгрунтованих планів рекреаційного освоєння гірських територій в Карпатському регіоні уже зараз призводить до непоправних втрат. Важливим є забезпечення умов для сталого функціонування національних природних парків у регіоні, екологічна та соціально-економічна роль яких в Україні применшувалась протягом радянського періоду. З урахуванням цих обставин необхідно більш виважено підходити до туристичного освоєння Карпат. При цьому необхідно враховувати, що українсько-словацька номінація «Букові праліси Карпат» занесена до переліку об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО, відповідними законами України передбачено розширення території природно-заповідного фонду та створення екологічної мережі. З огляду на це, важливе значення може мати Міжнародна науково-практична конференція «Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах». Після даної конференції було зроблено висновки, що розвиток екотуризму в Карпатському регіоні має велику перспективу, адже ця діяльність поліпшує міжнародний імідж регіону, економічний стан малих міст, селищ і сіл, дає прибуток місцевим бюджетам, створює нові робочі місця, збільшує дохід сімей, що спеціалізуються на наданні туристичних послуг. А також були проведенні такі конференції як: "Міжнародні аспекти вивчення та охорони біорізноманіття Карпат" (2001), "Карпатський регіон та проблеми сталого розвитку" (2007), "Екологічні та соціально-економічні аспекти катастрофічних стихійних явищ у Карпатському регіоні" (2008), "Гори і люди" (2008), та визначальна подія — Всеєвропейська конференції "Навколишнє середовище для Європи" (2009), на якій Україна підписала рамкову конвенцію про охорону навколишнього середовища і стійкий розвиток Карпат (Карпатська конвенція). Був проведений семінар на базі природно - заповідних територій карпатського регіону: національні природні парки та регіональні ландшафтні парки, які є членами Європарку [5, с.248].
Висновок. Отже, сучасний етап економічного розвитку курортно-рекреаційної сфери Карпатського регіону вимагає модернізації рекреаційного потенціалу, удосконалення обслуговування, орієнтуючись на високоякісні послуги. Подальший розвиток туристичного бізнесу в Україні пов’язаний з активною інвестиційною політикою та ефективним використанням інвестиційного потенціалу національної економіки.

Список використаних джерел:
1. Бухаріна. Л. М. Розробка стратегії розвитку сфери туризму в Україні// Економіка та держава. – 2009. - №1 – с. 103-303
2. Гамар Ф. Д. Екотуризм та сталий розвиток у Карпатах// Регіональна економіка. – 2008. - №1. – с. 360
3. Кифяк В.Ф. Організація туризму: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – 340с.
4. Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002р. №583//Офіц. вісн. України. – 2002. - №18. – с. – 935
5. Проблеми міжнародного туризму: Зб. наук. статей. — К.: Ін-т туризму. — 2006. — 380 с.

 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Туризм як складова сталого розвитку економіки » Войтюк Н., ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: