Пятниця, 25.05.2018, 04:52
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Кравченко К., ТУРИЗМ ЯК СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Туризм як складова сталого розвитку економіки » Кравченко К., ТУРИЗМ ЯК СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Кравченко К., ТУРИЗМ ЯК СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
conf-cvДата: Середа, 15.12.2010, 18:30 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Ксенія Кравченко


Наук. кер.- Пожарук С.Ю.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м.Чернівці


ТУРИЗМ ЯК СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ


Постановка проблеми. Сьогодні туризм є найбільш розвинутою та однією з найдинамічніших галузей світової економіки. Проте на тлі загострення конкуренції на міжнародному туристичному ринку, загальносвітової тенденції до посилення ролі держав у забезпеченні сталого розвитку туризму, вітчизняний національний туристичний продукт стає все менш привабливим та конкурентоспроможним. Як наслідок, сфера туризму і діяльності курортів у державі не спроможна забезпечити повноцінного виконання економічних, соціальних і гуманітарних функцій, не сприяє збереженню довкілля та культурної спадщини, наповненню бюджетів усіх рівнів, створенню робочих місць, збільшенню питомої ваги сфери послуг у структурі ВВП.
Аналіз дослідження та публікацій. Цю проблему досліджував Кифяк В.Ф. у навчальному посібнику “Організація туризму”. В ньому описано вплив туризму на економіку країни, та проблеми розвитку туризму в Україні. Також над цією проблемою працював Мігущенко Ю.В у статті “Cтан і проблеми розвитку готельного господарства України в контексті підготовки до Євро-2012”. Тут зосереджена увага на проблемах підготовки туристичної індустрії до Євро 2012.
Мета дослідження – це аналіз стану туристичної індустрії України та пошук нових шляхів розвитку туризму .
Завдання статті:
– висвітлити стан розвитку туризму в Україні;
– сформулювати головні проблеми розвитку туризму і шляхи їх вирішення;
– розкрити вплив проведення Євро 2012 на стан та рівень туризму в Україні.
Основні результати дослідження. Сучасна туристична індустрія — дуже складна й багатогранна економічна система. Туризм не тільки прямо чи опосередковано охоплює більшість галузей економіки, у тому числі промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, страхування, зв’язок, торгівлю, громадське харчування, житлово-комунальне господарство, сферу побутових послуг, культуру, мистецтво, а й стимулює їхній розвиток. Туризм може і повинен стати одним із найефективніших засобів отримання прибутку, стимулювання ринкових відносин, активного впливу на зайнятість населення. Крім економічного, важливим є і політичний аспект впливу туризму, оскільки імідж країни на світовій арені залежить і від вражень туристів, які її відвідали. Значну роль туризм відіграє також у питаннях охорони здоров’я та духовної культури населення.
З економічної точки зору привабливість туризму як галузі, що надає послуги, полягає у більш швидкій окупності вкладених коштів та отриманні доходу у вільно конвертованій валюті. У багатьох країнах туризм входить у першу трійку провідних галузей держави, розвивається швидкими темпами і відіграє важливе соціальне та економічне значення, оскільки туризм:
– збільшує місцеві доходи;
– створює нові робочі місця;
– розвиває всі галузі, пов'язані з виробництвом туристичних послуг;
– розвиває соціальну та виробничу інфраструктури у туристичних центрах;
– активізує діяльність народних промислів і розвиток культури, а також сприяє їм;
– забезпечує зростання рівня життя місцевого населення;
– збільшує валютні надходження.
Туризм є вагомим джерелом утворення робочих місць і за прогнозами, протягом наступних 5-ти років у світі створюватиметься 2500 нових робочих місць щодня. Це одна з небагатьох галузей економіки, де залучення нових технологій не приводить до скорочення працюючого персоналу[2,с.31]. Але позитивний вплив туризму на економіку держави відбувається тільки у тому випадку, якщо туризм розвивається всебічно, тобто не перетворює економіку країни в економіку послуг. Іншими словами, економічна ефективність туризму передбачає, що він у державі повинен розвиватися паралельно і у взаємозв'язку з іншими галузями соціально-економічного комплексу.
Проте, очікувана соціально-економічна результативність туристичної індустрії залежить не тільки від обраної тактики і стратегії розвитку, а й від того, який економічний клімат буде встановлено у взаємовідносинах суб'єктів туристичного господарювання як між собою, так і з державою. Механізм формування таких відносин сьогодні знаходиться у стадії становлення. Але очевидним є те, що розвиток туристичної індустрії має опиратись на нові методи господарювання, ефективні організаційні структури, економічну свободу виробників туристичного продукту, що в умовах наростаючої конкуренції забезпечить насичення туристичного ринку високоякісними послугами і сприятиме соціально-економічному прогресу території [5,с.149].
Україна посідає одне з провідних місць в Європі за рівнем забезпеченості цінними природними та історико-культурними ресурсами, здатними генерувати значний інтерес у вітчизняних та іноземних туристів. Розвиток сфери туризму і діяльності курортів України в цілому характеризується позитивною динамікою, зростанням кількісних та якісних параметрів в'їзного та внутрішнього туристичного потоку.
Ситуація у сфері туризму та діяльності курортів в Україні характеризується такими основними чинниками:
– низьким рівнем усвідомлення населенням країни та органами, що здійснюють регулювання у сфері туризму і діяльності курортів, ролі та значення туризму для соціально-економічного розвитку держави;
– відсутністю ефективної системи захисту прав та інтересів туристів;
– відсутністю сприятливих умов для розвитку індустрії туризму, державної інвестиційної політики у сфері туризму і діяльності курортів та належної підтримки розвитку пріоритетних видів туризму, зокрема в'їзного та внутрішнього, сільського;
– руйнацією системи соціального туризму, практичною недоступністю туризму для малозабезпечених верств населення;
– відсутністю цілісної та комплексної системи управління туристичними ресурсами країни, різним відомчим підпорядкуванням туристичних ресурсів, відсутністю спеціального уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань діяльності курортів та інше.
Щоб поліпшити ситуацію з розвитком туризму в Україні пропоную виконати ряд програм та дій, які будуть спрямовані на популяризацію та вдосконалення туристичної діяльності в Україні:
– популяризація рекреаційних можливостей туризму в Україні;
– створення відповідної інфраструктури для туристів, шляхом реконструкції, модернізації існуючої готельної бази та впровадження нових технологій, створення економічних стимулів для залучення інвестицій у будівництво та введення в експлуатацію нових готелів, що, із свого боку, потребує значних капіталовкладень.
– широке залучення інвестицій у курортно-рекреаційну сферу туризму;
– поліпшення умов діяльності суб'єктів туристичної діяльності;
– сприяння діяльності галузевих, регіональних і місцевих громадських організацій у сфері туризму;
– формування національної мережі туристичних маршрутів;
– створення єдиної бази даних про туристичні об’єкти на території України, з детальною інформацією про них, та створення відкритого доступу до цієї бази;
– сприяння розвитку сільського туризму, що зменшить рівня безробіття на селі та привабить іноземних туристів.
Також одним з чинників, що поліпшить розвиток тризму, є проведення ЄВРО 2012 в Україні. Підготовка спортивної та транспортної інфраструктури до ЄВРО 2012 здійснюється за рахунок державних коштів, водночас готельна інфраструктура в приймаючих містах та містах розвивається за рахунок приватних інвестицій (у 2008 р. вартість укладених угод близько з 240 інвесторами склала 46,5 млрд.грн.). Загалом до 2012 року в Україні має бути підготовлено 372 заклади [3,c.4]. Наприклад, до Євро-2012 в Одесі збудують вісім п’ятизіркових готелів, кілька чотиризіркових та реконструюють близько 12-ти існуючих готельних комплексів.
Крім розвитку готельної інфраструктури до ЄВРО 2012 також займаються створенням туристичного бренду та популяризацією України за кордоном. Для цього створено низку відео-роликів, які будуть зображувати найвизначніші пам’ятки України, її традиції, культуру, рекреаційні можливості [1,c.2].
Європейський досвіт показує: після проведення країною континентального чемпіонату з футболу кількість туристів, які відвідують її, щорічно зростає на 50% [4,c.3].
Висновки. В умовах національного і культурного відродження України на шляху розбудови незалежної держави туризм набуває виняткового значення як важливий фактор міжгалузевих зв'язків і ринкових відносин у національній економіці нашої країни.
Отже, подолання наявних негативних тенденцій, створення системних та комплексних передумов для сталого розвитку туризму має стати одним з пріоритетних напрямів забезпечення сталого розвитку країни в цілому та суттєвою складовою у вирішенні питань підвищення якості життя населення.
Список використаних джерел:
1. Інформаційний центр «Україна-2012» Увімкни Україну. – www. ukraine2012.gov.ua.
2. Кифяк В.Ф. Організація туризму: Навчальний посібник. –Чернівці: Книги ХХI. 2008. – 344с.
3. Мігущенко Ю.В Cтан і проблеми розвитку готельного господарства України в контексті підготовки до Євро-2012. – www.niss.lviv.ua
4. Ринок готелів в Україні: чи стане Євро-2012 визначальною подією для готельного бізнесу. – www.football.unian.net.
Школа І.М. , Ореховська Т.М., Козменко І.Д., Лошенюк І.Р., Кравчук Р.В. Менеджмент туристичної індустрії : Навчальний посібник. –Чернівці: Зелена Буковина. 2003.-413с
 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Туризм як складова сталого розвитку економіки » Кравченко К., ТУРИЗМ ЯК СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: