Субота, 21.04.2018, 02:15
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Трачик Т., Виноградський І., Сутність і характеристика... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності » Трачик Т., Виноградський І., Сутність і характеристика...
Трачик Т., Виноградський І., Сутність і характеристика...
conf-cvДата: Середа, 15.12.2010, 09:26 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Т.М. Трачик, І.Виноградський


Наук. кер. – Хотинь Л.В.
Чернівецький торговельно – економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці


Сутність і характеристика товаропостачання у торгівлі


У сучасних умовах задоволення потреб споживачів вимагає ефективної організації та прогресивної технології торгівлі товарами. Водночас, організація товаропостачання пов’язана з впровадженням спеціально розроблених управлінських процедур побудованих на логістичному підході, основою якого є планування, забезпечення товаропостачання, зберігання і транспортування як єдиного-матеріального потоку. Об.єктом застосування логістичного підходу може бути будь-яка діяльність, де сукупність процесів або подій, а також їх проміжних результатів має альтернативну послідовність у просторі і в часі. Логістика охоплює діяльність підприємства торгівлі як на рівні окремих процесів, так і на рівні координації всіх структур, займається напрямом, упорядкуванням і розподілом продукції від виробника до кінцевого споживача, враховуючи рентабельність, результативність, продуктивність, ефективність системи в цілому [1, ст. 198].
Теоретичними дослідженнями економічної сутності товаропостачання займались різні провідні як вітчизняні так і зарубіжні науковці, зокрема такі як Голошубова Н., Єгоров В., Платонов В., Апопій В., Міщук І., Ребицький В., Рудницький С., Хом’як Ю. та ін.
Метою статті зважаючи на те, що на сьогоднішній день відсутнє одностайне визначення поняття «товаропостачання», є його сутнісна характеристика.
Існує три групи підходів до визначення поняття товаропостачання:
1. Сукупність комерційних операцій;
2. Постачання та збут;
3. Конкурентоспроможність підприємства.
Представники першого підходу Апопій В, Міщук І., Ребицький В., Рудницький С., Хом’як Ю., Герасимчук З., визначили товаропостачання як сукупність комерційних операцій. На наш погляд, варто було б розглянути організацію товаропостачання з позиції логістики та ідентифікації товарів на основі штрих-коду. Також ці автори наголошували ще на тому, що товаропостачанням - це комплекс комерційних і технологічних операцій, спрямованих на доведення товарів до роздрібної торговельної мережі в кількості та асортименті, що відповідають попиту населення.
Товаропостачання роздрібних торговельних підприємств є необхідною передумовою доведення товарів від виробництва до споживання, задоволення попиту населення та реалізації товарів. Тільки за умови, коли вся товарна маса, закуплена від постачальників торговельним підприємством з метою продажу населенню, буде доведена до пунктів роздрібного продажу товарів (роздрібних торговельних підприємств або їх структурних підрозділів - торговельних одиниць) в необхідному обсязі та асортименті, можна буде задовольнити попит населення згідно з його грошовими доходами.
Завдяки раціонально організованому товаропостачанню торговельні підприємства мають можливість підтримувати повноту асортименту в магазинах, регулювати рівень і структуру товарних запасів, активно впливати на процеси реалізації товарів і рівень соціально-економічної ефективності власної торговельної діяльності загалом. Від організації товаропостачання залежить повнота і стабільність асортименту товарів на роздрібних торговельних підприємствах, розмір товарних запасів, швидкість обігу товарів, розмір витрат з доведення товарів до торговельної мережі, фінансово- економічні показники діяльності торговельних підприємств [3, ст. 37].
Інші автори розуміють під товаропостачанням комплекс операцій із закупівлі товарів у різних товаровиробників, оптових посередників та завезення товарів до місць продажу кінцевим споживачам. Однак, даною групою авторів, не в повній мірі досліджено застосування логістичних технологій в організації товаропостачання в торгівлю. Водночас не приділяється увага особливостям ідентифікації товару шляхом використання штрихового кодування. Постачання товарів є процесом досить відповідальним. Він включає комплекс комерційних, організаційних, технологічних операцій, що сприяють досягненню основної цілі - продажу товарів.
Товаропостачання повинне виконувати такі завдання:
- забезпечувати надходження товарів у потрібне місце і час, у визначеному обсязі та асортименті;
- максимально задовольняти попит населення, оперативно і з найменшими витратами забезпечувати завезення товарів;
- гнучко реагувати на зміни попиту та кон’юнктури ринку;
- забезпечувати наявність необхідних населенню товарів і прискорення їх обіговості;
- забезпечувати постачання товарів без зайвих проміжних ланок, найкоротшим шляхом.
Постачанню товарів повинне передувати:
- вивчення та прогнозування споживчого попиту;
- визначення потреб в товарах;
- виявлення джерел постачання товарів та вибір постачальників;
- встановлення господарських зв’язків з постачальниками.
В рамках другого підходу товаропостачання визначається з позиції постачання та збуту товару. Прихильниками цього підходу є Кальченко А., Вачевський М., Гаркавенко С. Платонов В., під товаропостачанням розуміють комплекс комерційних і технологічних заходів, здійснюваних промисловими, торговими і транспортними організаціями і підприємствами, направлених на доведення товарів від виробничих підприємств і оптових баз до магазинів [3, ст. 39].
Основами раціональної системи товаропостачання є:
- забезпечення повноти асортименту, оптимального рівня і структури товарних запасів в магазинах;
- підвищення економічної ефективності товаропостачання за рахунок прискорення товарообігу і скорочення руху товару;
- забезпечення чіткого взаємозв’язку технологічних процесів в оптовій і роздрібній торгівлі, раціонального розділення праці між ними;
- підвищення ефективності і достовірності вивчення попиту;
- застосування ефективних систем управління товаропостачанням.
Кальченко А. під товаропостачанням розуміє потік готової продукції до споживача, тобто постачання та збут.
Вачевський М. визначав товаропостачання як систему, яка забезпечує доставку товару до місця продажу в точно визначений термін з максимально високим рівнем обслуговування споживача.
Гаркавенко С. під товаропостачанням розуміє діяльність щодо планування, виконання та контролю фізичного переміщення всіх видів потоків (матеріалів, готових виробів, інформації), які супроводжують переміщення товару за обраним каналом від виробника до споживача з метою задоволення потреб споживачів та отримання прибутку.
Представник третього підходу Голошубова Н. пропонує розглядати товаропостачання як необхідність забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Так, Голошубова Н. під товаропостачанням розуміє забезпечення безперервного функціонування сфери товарного обігу, задоволення попиту населення та конкурентоспроможності підприємств роздрібні торгівлі [2, 146].
Товаропостачання роздрібної торгової мережі - це комплекс комерційних операцій по закупівлі товарів у різних товаровиробників, оптових посередників та технологічних операцій, пов’язаних із завезенням товарів до місць продажу кінцевим споживачам .
Для організації товаропостачання необхідно:
- визначити на основі розробленої товарної політики потребу в товарах, а саме розрахувати обсяг і асортимент структуру закупівлі товарів;
- знайти джерела закупівлі товарів та вибрати вигідних надійних постачальників, які зможуть запропонувати більш конкурентоспроможний товар (за ціною, якістю та іншими параметрами), на вигідних умовах забезпечувати їх поставку і порядок розрахунків, надавати різні послуги, що збільшують цінність товару;
- встановити господарські зв’язки з постачальниками товарів і документально їх оформити шляхом укладання договорів поставки;
- визначити оптимальні розміри партій завезення товарів, частоту та способи їх доставки, вибрати найбільш ефективний вид (види) транспорту для перевезення товарів, розрахувати потребу в ньому, розробити маршрути доставки товарів тощо;
- налагодити оперативний контроль за виконанням договорів поставки товарів, ходом реалізації, станом наявності товарних запасів та їх оборотністю, що дасть змогу своєчасно реагувати і вносити зміни в товаропостачання;
- створити оптимальні умови для накопичення і зберігання необхідних для безперебійної торгівлі товарних запасів;
- забезпечити належне приймання і підготовку товарів до продажу.
Товаропостачання - це складний процес, який потребує сучасних методів управління ним та високої кваліфікації працівників комерційних служб і маркетологів, що розробляють стратегію діяльності підприємства, товарну політику, цінову, комунікаційну та політику продажів, які є підґрунтям зважених рішень щодо закупівлі товарів, вибору каналів розподілу тощо[2, 156].
Товаропостачання роздрібної торговельної мережі з погляду теорії систем потрібно розглядати як складну динамічну систему, яка має свою функціональну структуру, основною метою якої є безперебійне доведення до роздрібної торговельної мережі товарів, необхідних для задоволення попиту населення. При цьому структура даної системи формується сукупністю взаємозв’язаних і взаємодіючих між собою суб’єктів даної системи, якими є джерела товаропостачання ( і окремі постачальники товарів), транспортні підприємства й організації (перевізники товарів, які забезпечують просторове переміщування товарів у процесі товаропостачання) і роздрібні торговельні підприємства, які є кінцевими пунктами завезення товарної маси (яка виступає як основний об’єкт системи товаропостачання). Поруч із цим, слід зважати на те, що торговельне підприємство є відкритою системою, яка підпадає під вплив чинників макросередовища, позитивний чи негативний вплив яких сприятиме або гальмуватиме розвиток роздрібної торгівлі. В зв’язку із цим, слід враховувати вплив цих чинників на розвиток роздрібної торгівлі.
Отже, під товаропостачанням торгівельної мережі будемо розуміти комплекс послідовних логістичних операцій щодо доведення товарів у торговельну мережу, за допомогою засобів системи штрихового кодування з урахуванням впливу чинників середовища, задля забезпечення високого рівня її конкурентоспроможності та задоволення потреб споживачів.Тобто, можемо сказати, що від правильного і безперебійного функціонування товоропостачання залежить вся подальша робота торговельної мережі.
Список використаних джерел:
1. Апопія В.В. - Організація торгівлі: Підручник;[Текст] / В.В. Апопія – К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 616 с.
2. Голошубова Н.О. - Організація торгівлі: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. [Текст] - К.: Книга, 2004. - 560 с.
3. Дерев’янко О.Г. Обґрунтування загальноекономічної стратегії організації та логістика [Текст] / О.Г. Дерев’янко - Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. - № 3, 1998 - 445 с.
 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності » Трачик Т., Виноградський І., Сутність і характеристика...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: