Субота, 26.05.2018, 04:06
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Ляхова І., ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Ефективність бізнесу в умовах транформації економіки » Ляхова І., ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА...
Ляхова І., ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА...
conf-cvДата: Вівторок, 14.12.2010, 17:25 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Ілона Ляхова


Наук. Кер. – Доц. Лозовський О.М.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Вінниця


ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ


В умовах ринкової економіки, кожного дня зростає необхідність планування виробничої програми на підприємстві. Актуальність даної теми пов'язана з розвитком сучасної підприємницької діяльності. Виробнича програма підприємства - це завдання по виробництву й реалізації визначеної кількості продукції у номенклатурі, асортименті і якості у вста-новлений термін. Виробнича програма є одним із центральних розділів планування й регулювання економічної й господарської діяльності підприємства. Виробнича програма є тим розділом плану, на основі якого визначається потреба в трудових, матеріальних і інших виробничих ресурсах. Вона дуже впливає на плани розви-тку техніки, капітального будівництва, на рентабельність виробництва й фінанси підприємства [2].
В умовах переходу України до ринкової економіки, від віджилих форм розподілу готової продукції до попиту на неї, відбувається зародження інших методів планування виробничої програми, заснованих на новому для нас економічному мисленні - знанні теорії й методів маркетингової стратегії у виробництві. Виробнича програма підприємства в нових умовах господарювання по-винна розроблятися по всіх розділах у тісному зв'язку з плануванням ринків збуту, тобто з повною реалізацією продуктів виробництва [1].
Внутрішньозаводське планування є одним із визначальних розділів вироб-ничої програми підприємства. Серед принципів, застосовуваних при розробці виробничої програми, слід зазначити:
• напруженість виробничої програми - максимальне використання ресур-сів, які приймають участь у виробництві;
• взаємна погодженість усіх розділів виробничої програми, їхнє економічне обґрунтування;
• взаємна погодженість виробника з постачальниками і споживачами продукції;
• систематичне відновлення виробленої продукції (номенклатура, асорти-мент);
• безперервне нарощування випуску і збуту продукції.
Виконання виробничої програми підприємства залежить від забезпечення виробництва визначеною групою виробів (номенклатури, асортименту) усіма видами ресурсів, що беруть участь як у процесі виготовлення продукції, так і в її реалізації. Технічний рівень виробництва на визначений момент часу в значній мірі визначає можливості виконання виробничої програми. Для обґрунтування виробничої програми з урахуванням виробничих поту-жностей, представлених засобами праці, необхідно знати динаміку виробництва і збуту продукції [1].
Виробнича програма підрозділів підприємства повинна мати ресурсне обґрунтування. До ресурсів, які забезпечують виконання виробничої програми, належать виробнича потужність, персонал і матеріали.
Виділяють три основні тактики планування сукупного обсягу виробництва:
1. Постійний обсяг виробництва при постійній величині виробничого потенціалу незалежно від коливань попиту;
2. Обсяг випуску продукції, який враховує зміни попиту при постійній величині виробничого потенціалу;
3. Змінний попит і обсяг випуску при змінній величині виробничого потенціалу .
В умовах ринкової невизначеності можуть використовуватись різні методи формування виробничої програми:
1) рівневе прогнозування;
2) послідовне прийняття планових рішень;
3)створення ситуаційних планів;
4) лінійне програмування;
5) диверсифікація продуктів і ринків тощо. Рівневе прогнозування — це процес передбачення очікувані обсягу продажу і прибутку за трьома рівнями: мінімальний, імовірний, максимальний .
Загальноприйнятим критерієм оптимальності при формуванні виробничої програми підприємства є максимум прибутку від реалізації продукції. Процес визначення оптимальних цін і обсягів реалізації знаходить своє відображення, насамперед, у зміні ваги окремих видів продукції в загальному обсязі виробни-цтва. Критерієм зміни питомої ваги окремих видів продукції є показник рента-бельності продукції [2].
Виробнича програма підприємства, що забезпечує максимальний прибуток від реалізації продукції, приводить до мінімізації підприємницького ризику, пов’язаного з діяльністю даного підприємства, але не забезпечує максимально можливої ефективності виробництва [1].
В ринкових умовах господарювання розробка планування виробництва, продажу продукції, інші організаційні кроки є такими, що значно підвищують ефективність економічної діяльності підприємства. Складання плану виробництва є головним завданням комплексного планування техніко-економічного розвитку підприємства. План виробництва визначає генеральний напрям діяльності всіх структурних підрозділів підприємства, виступає основою поточного внутрішньо-виробничого планування [2].

Список використаних джерел:
1. Горемыкин В.А., Богомолов О.А. Экономическая стратегия предприятия. Учебник./ В.А.Горемыкин. – М., 2007.
2. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент. - Львів: ІВЦ «ШТЕЛЕКТ+», 2006.

 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Ефективність бізнесу в умовах транформації економіки » Ляхова І., ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: