Четвер, 19.04.2018, 14:02
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Божовська М. Облік товарних надбавок в підприємствах... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 21-22.05.2009 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Божовська М. Облік товарних надбавок в підприємствах...
Божовська М. Облік товарних надбавок в підприємствах...
conf-cvДата: Четвер, 21.05.2009, 16:11 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Божовська М. А.

Наук. керівник Оленюк С. П.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м.Чернівці


Облік товарних надбавок в підприємствах роздрібної торгівлі


В умовах економічної кризи важливим питанням для підприємств роздрібної та дрібнооптової торгівлі є питання торгової націнки на товари та її відображення в обліку.
Правильне відображення в бухгалтерському обліку товарних надбавок торгівельних підприємств на товари, які оприбутковують та обліковують за продажними цінами (роздрібними) цінами, раціональне і об’єктивне визначення та списання товарних надбавок на реалізовані товари має важливе значення для визначення фінансових результатів діяльності та рівня рентабельності торгівлі.
У підприємствах роздрібної торгівлі та інших підприємствах торгівлі, що обліковують товари за продажними (роздрібними) цінами, дохід створюється за рахунок торгової націнки на реалізовані товари. В кінці місяця за підсумком торговельних операцій в звітному місяці ці підприємства визначають і відображують в обліку суми торгових націнок, що відносяться до реалізованих товарів.
Питання формування торгової націнки на підприємствах знайшли відображення в працях українських вчених: М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Г.Г. Кірейцева, Л.М. Кіндрацької, М.С. Пушкара, В.Г. Швеця. Але при цьому ними розглядався облік торгових націнок в цілому, поза залежністю від виду (групи) товарів.
На великому підприємстві торгову націнку доцільно визначати по окремим групам товарів, для того, щоб у період попиту на окремі товари можна було збільшити торгову націнку, а в період коли попит на товар падає – торгову націнку знизити на певний відсоток при цьому не зазнати значних втрат (різні знижки на товари, акції). Але не на всі товари підприємство може самостійно встановити торгову націнку, є товари, ціни на які контролюються законодавчо [6, с. 16].
В П(с)БО 9 «Запаси» вже встановлений порядок визначення суми товарних надбавок на реалізовані товари. Середній відсоток товарних надбавок у продажній вартості товарів визначається за такою формулою [4, с. 12]:
Торгова націнка на початок місяця + торгова націнка за місяць / товари на початок місяця + товари, що надійшли за місяць
Якщо рівень торгової націнки на окремі групи товарів (продовольчих, непродовольчих, господарських тощо)значно відрізняється (на 10% і більше), то обліковою політикою підприємства можна встановити порядок, за яким торгову націнку на реалізовані товари розраховують за визначеними групами товарів.
Наприклад, товари можна поділити на: продовольчі: 1) ціни (націнки) на які регулюються законодавством (молочна продукція, хлібобулочні вироби, товари дитячого харчування), які не підлягають регулюванню: в залежності від групи товарів, що реалізуються підприємством; непродовольчі товари: за групами, що реалізуються підприємством (наприклад побутова хімія, косметика, побутова техніка, та інші).
Проте такий порядок розрахунку вимагає ведення аналітичного обліку торгової націнки за окремими групами товарів та значно ускладнює визначення реалізованої торгової націнки й технологію обліку взагалі, і доцільно його запроваджувати коли на підприємстві ведеться автоматизована форма обліку [1, с. 15].
На сьогодні підприємства роздрібної торгівлі поряд з продажем товарів населенню за готівку здійснюють також операції з відвантаження (відпуску) товарів дрібним оптом іншим підприємствам і установам за безготівковим розрахунком. Виручку від реалізації товарів населенню за готівку та підприємствам та установам у відповідних продажних цінах за безготівковим розрахунком відображують за кредитом субрахунку 702 «Дохід від реалізації товарів». Суму податкових зобов’язань з ПДВ від обороту з продажу товарів (доходу) відносять на дебет цього субрахунку. Сальдо субрахунку 702 «Дохід від реалізації товарів» показує суму чистого доходу роздрібної та дрібнооптової торгівлі.
З метою правильного формування статистичної звітності, інформації, стосовно роздрібного товарообороту, відокремлення доходу від реалізації товарів покупцям в роздріб та дрібним оптом пропонується ввести субрахунки до рахунку 702 «Дохід від реалізації товарів»:
К-т 702/1 «Дохід від реалізації товарів в роздріб»
К-т 702/2 «Дохід від реалізації товарів дрібним гуртом»
При наявності у підприємства операцій з дрібнооптового відпуску товарів облік доходу від реалізації товарів за безготівковим розрахунком слід вести на окремому аналітичному рахунку з визначенням і відображенням на дебеті цього рахунку відрахувань податкового зобов’язання з ПДВ згідно з виписаними покупцям товарними документами та податковими накладними.
Фінансовий результат від здійснення роздрібної торгівлі, від дрібнооптових операцій визначають та відображають в обліку підсумком за рік на субрахунку 791 «Результат операційної діяльності» в порядку списання на нього й сальдування чистого доходу та фактичної собівартості реалізованих товарів [7, с. 47].
У підприємствах роздрібної торгівлі, що здійснюють також дрібнооптовий відпуск товарів покупцям за безготівковим розрахунком, товарні надбавки, що відносяться до реалізованих за місяць товарів, у тому числі податковий кредит з ПДВ, визначають за розрахунком. Проте податкове зобов’язання з ПДВ в цьому разі складається з двох частин:
1. ПДВ від обороту (доходу) з роздрібного продажу товарів за даними касових апаратів, відображують в обліку окремим записом одночасно з товарними надбавками, які відносяться до реалізованих товарів (в тому числі податковий кредит з ПДВ і реалізована торгова націнка підприємства).
2. ПДВ від обороту з дрібнооптового відпуску товарів за безготівковими розрахунками що відображують у синтетичному обліку за дебетом субрахунку 702/2 «Дохід від реалізації товарів в дрібнооптових підприємствах», за подією, яка відбулася раніше, з урахуванням порядку оплати товарів (передоплата чи наступна оплата товарів) [5, с. 50].
Аналітичний облік товарних надбавок за видами торговельної діяльності слід вести за видами надходжень (торгова націнка, податковий кредит, торговельна знижка та ін.)на кредиті відповідних субрахунків і за напрямами використання (списання) товарних надбавок (реалізовані товарні надбавки, списання товарних надбавок на інше вибуття товарів та ін.) – на дебеті субрахунків.
Слід підкреслити, що облік реалізації товарів і відображення в обліку доходу, податкових зобов’язань з ПДВ та реалізованих товарних надбавок регламентується Інструкціями № 141 [3] і №291 [2].
Правильне визначення і відображення в обліку торговельної націнки, що відноситься до реалізованих товарів, і податкових зобов’язань з ПДВ має важливе значення для визначення рентабельності й оцінки ефективності торговельної діяльності підприємства, забезпечення своєчасних і повних розрахунків з бюджетом з ПДВ.
Таким чином можна зробити наступні висновки:
1. Бухгалтерський облік торгової націнки на товари є одним із найскладніших та недостатньо врегульованих питань організації та ведення обліку в торгівлі.
2. На великих підприємствах пропонується вести аналітичний облік по групам товарів, для того, щоб можна було регулювати торгову націнку на окремі групи товарів.
3. З метою розділення роздрібного і дрібно гуртового товарообороту дохід від реалізації товарів в роздріб вести на субрахунку 702/1 «Дохід від реалізації товарів в роздріб», а дохід від реалізації товарів дрібним оптом можна відображати на субрахунку 702/2 «дохід від реалізації товарів дрібним гуртом».
Список використаних джерел
1. План рахунків - План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, зі змінами та доповненнями.
2. Інструкція №291 – Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. 291.
3. Інструкція №141 – Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затв. наказом Міністерства фінансів України від 01.07.97 р. № 141 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.12.2004 р. №818), зі змінами, внесеними наказами від 10.06.20005 р. №460 і від 20.10.2005 р. №717 у зв’язку зі змінами до Закону України «Про податок на додану вартість».
4. П(с)БО 9 – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» затв. наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. №246, зі змінами та доповненнями.
5. П(с)БО 15 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» затв. наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. №290, зі змінами та доповненнями.
6. І. Павлюк. Проблеми бухгалтерського обліку торгової націнки та шляхи її вирішення // Бух. облік і аудит. – 2008. - №2. – С. 15-25.
7. І. Павлюк. Проблеми бухгалтерського обліку реалізації товарів, що обліковуються за продажними цінами, податкових зобов’язань з ПДВ і шляхи їх вирішення // Бух. облік і аудит. – 2008. - № 1. – С. 41-54.
1. .
 
Форум » Матеріали конференції 21-22.05.2009 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Божовська М. Облік товарних надбавок в підприємствах...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: