Четвер, 21.06.2018, 02:59
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Литва І., Вплив інноваційної діяльності на підвищення ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Особливості інвестиційно-інноваційної діяльності в економічній системі України » Литва І., Вплив інноваційної діяльності на підвищення ...
Литва І., Вплив інноваційної діяльності на підвищення ...
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 12:37 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Ірина Литва,

3 курс, спец. 6.030504 «Економіка підприємства», денна форма навчання
Наук. кер. – Гутафель В.В.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці

Вплив інноваційної діяльності на підвищення прибутковості підприємства


В статті розглядається роль інноваційної діяльності в підвищенні прибутковості підприємств, її вплив на конкурентоспроможність та ефективність діяльності підприємств. Наведено основні напрямки збільшення прибутку підприємств, шляхом впровадження інновацій

Одним із визначальних системних факторів підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки є утвердження інноваційної моделі розвитку. Останнім часом замічається усвідомлення зростаючої важливості інноваційної складової економіки. Перехід України до змішаної економіки призвів до зміни розуміння місця і основної мети інноваційної політики на підприємстві. Підприємство, яке діє в умовах ринкової економіки, головною внутрішньою метою ставить максимізацію прибутку. Ціллю інноваційної діяльності підприємств є отримання певних інновацій у вигляді нової продукції, технологій, сировини, методів організації і управління, що наділені певними характеристиками. На підприємстві інноваційна діяльність відіграє визначальну роль в максимізації прибутку, що є головним чинником його економічного розвитку.
Актуальність даної теми полягає в тому, що багато українських підприємств на сьогоднішній день перебувають у кризовому стані і мають обмежені фінансові ресурси, які в перспективі можуть бути спрямовані на проведення інноваційної діяльності, що може вивести їх кризового стану та забезпечити прибуток.
Мета роботи – дослідження впливу інновацій на підвищення показників прибутку.
Дослідженням впливу інновацій на підвищення рівня прибутку підприємства займались такі фахівці як Василенко В.О. Гаєць В.М., Іжевський В.В. Ілляшенко С.М., Чухрай Н. В., Чорний Л.Е., Волков О.І., Шумпетер Й.А. та інші.
Основою стабільності положення підприємства на ринку є висока його ефективність, на яку впливають різні чинники :
Випуск продукції, що користується попитом;
1. Випуск продукції, що користується попитом;
2. Якості продукції;
3. Положення підприємства на фінансовому ринку ;
4. Інноваційна діяльність.
Внутрішньою метою підприємства є отримання прибутку та його максимізація. Одним із шляхів максимізації прибутку є впровадження на підприємстві інноваційної діяльності. Головною метою інноваційної діяльності – одержання певного числа інновацій у вигляді нової продукції, технології, сировини, методів організації й керування й т.д., що володіють певними (відповідним вимогам підприємства) характеристиками. Вони повинні орієнтуватись, з одного боку, на якнайбільш повне задоволення потреб споживачів, а з іншого – на отримання певного економічного ефекту для підприємства у вигляді прибутку. Інноваційна діяльність відіграє вирішальну роль у максимізації прибутку підприємства.
Інноваційна діяльність – це діяльність, спрямована на впровадження новітніх науково-технічних ідей, винаходів, розробок, і передбачає їх удосконалення у процесі застосування. У повному обсязі до інноваційної діяльності належать усі види наукової діяльності, проектно-конструкторські, технологічні, дослідні розробки, діяльність із впровадження нових ідей у виробництво [1, с. 45].
Для прийняття рішень з приводу інновацій на підприємстві важлива точна класифікація чинників, що формують інноваційну діяльність. Такі чинники поділяються на дві групи: внутрішні і зовнішні. До внутрішніх чинників відносяться матеріальні та фінансові ресурси, техніку і технологію, організацію та управління, ступінь сприйняття інновацій тощо, а до зовнішніх чинників - стан ринку, бюджетну, податкову та фінансово-кредитну політику, природні ресурси, наявність конкурентів, науковий потенціал країни, стан макроекономіки
Можна виділити ряд основних напрямків, які тісно пов’язані з інноваційною діяльністю, що забезпечують підприємству максимальний прибуток :
По-перше - розширення номенклатури реалізованої продукції (послуг). Розширення номенклатури продукції (послуг) для підприємства можливе у двох напрямках, серед яких : випуск абсолютно нової продукції (послуг), яку підприємство раніше не випускало (не надавало), або ж за рахунок удосконалення продукції, що вже випускалась на підприємстві, або ж послуги, що вже надавалась шляхом їх модернізації та модифікації. Цих два напрямки, що забезпечують розширення номенклатури продукції (послуг), призводять до збільшення прибутку і це тісно пов'язано з інноваційною діяльністю, адже роботи, пов'язані з розробкою, освоєнням і поліпшенням уже виробленої продукції за своєю суттю є інноваційною діяльністю.
По-друге - максимізація ціни, за якою реалізується продукція або надається послуга. При ринковій економіці можливе збільшення ціни реалізації продукту або послуги прямо залежать від попиту та пропозиції продукції на ринку. Велике значення відграє те, в яких умовах і яке положення займає підприємство (чи діє в умовах конкурентної боротьби, чи займає монопольне положення). При монопольному положенні є нічим не обмежена можливість збільшення ціни реалізації продукту або послуги та, як наслідок - прибутки. В цьому випадку інноваційна діяльність, що здійснюється на підприємстві, та одержувані інновації є одним із способів, за допомогою яких вони можуть забезпечити монопольне положення на ринку або попит на продукцію й необґрунтоване завищення ціни її реалізації. В такому випадку збільшення прибутку буде
залежати від виду реалізованої інновації .
По-третє - зменшення витрат на виготовлення та реалізацію одиниці продукції (послуги). Мінімізувати витрати на виготовлення та реалізацію одиниці продукції або послуги можливо: 1) за рахунок мобілізації резервів уже використовуваної технології, 2) за рахунок освоєння нового технологічного ланцюга чи нових елементів у старому технологічному ланцюзі. Тобто освоєння нової техніки, технології, так і нових методів організації та керування виробництвом і збутом продукції.
По-четверте - максимізація обсягів реалізації продукції або послуги. Зростання та обсяг реалізації продукції або послуги в найменшою мірою залежить від зусилля підприємства, але й існує певний вплив на споживчий попит. Виокремлюють два головних напрямки : збільшення обсягів реалізації старої продукції (послуг), що вже випускається на підприємстві, і нової продукції (послуг). Збільшення обсягів реалізації старої продукції можливо за рахунок проведення комплексу маркетингових заходів, які стимулюють збут (реклама, конкурси, розпродаж ), вихід на нові ринки зі старою продукцією, а також за рахунок підвищення споживчої привабливості продукції [5, с. 13].
Отже, на нашу думку, якщо підприємство в своїй діяльності втілить хоч один такий напрям, то це може привести до збільшення прибутку. Також ми вважаємо, що одними з самих ефективних напрямів є перший і третій. Якщо підприємство вибере перший напрям, а саме, розширення номенклатури реалізованої продукції (послуг) шляхом інновацій, то на ринку, на якому діє підприємство його продукція не буде мати аналогів, що відповідно призведе до збільшення прибутку. Вибравши третій напрям, підприємство за допомогою інновацій створює нове устаткування чи новий елемент до устаткування, який призведе до зниження витрат на виробництво продукції або послуги, що також в своєму результаті призведе до збільшення прибутку.
Інновації на підприємстві – це нові ідеї, втілені з метою підвищення прибутку. Вони можуть мати різну форму :
1) Інновації, що стосуються вартості виробництва, вони спрямовані на зменшення собівартості продукції (послуг), тим самим забезпечуючи собі збільшення прибутку;
2) Інновації продукту, вони спрямовані на те, щоб вдосконалити продукт тим самим зробивши його унікальним, що надає підприємству великі конкурентні переваги;
3) Технологічні інновації – певні нововведення, які можна ввести в технологію, виробництво і розробку нових продуктів;
4) Інновації цінової політики – створюють нові додаткові конкурентні переваги;
5) Інновації процесу виробництва, вони передбачають впровадження нових методів, програм, способів виробництва для підвищення ефективності кожного кроку виробничого процесу;
6) Інновації в рекламі – дають можливість створити ілюзію унікальності їхнього товару завдяки психологічного впливу на споживачів рекламою [1, с. 124].
З метою підвищення ефективності функціонування підприємства інноваційна діяльність повинна забезпечувати:
• найбільш повне і своєчасне задоволення потреб;
• конкурентоспроможність підприємства за різними показниками : якість продукції, ефективність виробництва, досягнення балансу між стабільністю (управління традиційною технологією) і зусиллями по впровадженню нової технології. Зберігаючи традиційну технологію, необхідно частину ресурсів одночасно спрямовувати на впровадження нової технології.
• ефективність у широкому діапазоні радикальності нововведень і гнучке пристосовування як до нововведень, що постійно реалізуються, так і радикальних, періодично здійснюваних нововведень. При цьому слід забезпечувати поєднання безперервного управління еволюційними технологічними нововведеннями і програмним управлінням радикальними нововведеннями;
• Організацію взаємодії внутрішніх і зовнішніх елементів системи розвитку, головними чинниками якого є система інформації про ринок нововведень, відбір проектів з числа альтернатив і взаємна зацікавленість [3, с. 22].
Вплив інноваційної діяльності на ефективність підприємства здійснюється за двома напрямками. Перший напрям передбачає аналіз динаміки частки прибутку кожного продукту в загальному її обсязі. Інакше кажучи, приріст прибутку по кожному продукту номенклатури виробів, що випускаються. Керівництво підприємства, повинне забезпечувати послідовну зміну продукції і технологій, щоб забезпечити високу і стійку норму прибутку, що у свою чергу досягається за рахунок активізації інноваційної діяльності. Другий напрям передбачає аналіз приросту прибутку, який забезпечується за рахунок розширення номенклатури виробів, що випускаються, збільшення цін реалізації, зниження витрат на виробництво і реалізацію, збільшення обсягів реалізації [4, с. 118].
Аналіз ефективності діяльності підприємства є основою для подальших інноваційних перетворень. При такому аналізі не тільки позначаються ймовірні напрями інноваційної діяльності, а і обґрунтовуються, який самий напрям є найбільш економічно ефективний. Під такими напрямами інноваційної діяльності розуміються певні інноваційні проекти, які направлені як на розробку, так і на освоєння нових продуктів і технологій. Також необхідно проводити і порівняльний аналіз прибутковості кожного з напрямів інноваційної діяльності. В такому аналізі потрібно визначати ймовірний приріст прибутку по кожному напряму інноваційної діяльності і вибрати той, який забезпечать найбільші показники. Впровадження інноваційних розробок для вітчизняних підприємств особливо актуально, адже більшість з них потребує вибору найліпших шляхів розвитку через інноваційні перетворення [2, с. 101].
Висновки. Проведений аналіз показав, що інновації дають можливість підприємству підвищити прибуток. Є чотири основних напрямки збільшення прибутку для підприємства: розширення номенклатури реалізованої продукції (послуг), максимізація ціни, за якою реалізується продукція або надається послуга, зменшення витрат на виготовлення та реалізацію одиниці продукції (послуги), максимізація обсягів реалізації продукції або послуги. Однією з самих головних вимог інноваційної діяльності на підприємстві це створювати таку інновацію, яка зможе найбільш повно та найбільш своєчасно задовольнити потреби споживачів і тільки тоді ця інноваційна діяльність зможе привести до збільшення прибутку. Отже, інноваційна діяльність на підприємстві відіграє важливу роль. Від неї залежить: здатність підприємства задовольняти потреби споживачів, конкурентоспроможність, положення на ринку і як в наслідку величину прибутку підприємства та його фінансову стійкість, спроможність до виживання в нестабільних умовах.

Список використаних джерел:
1. Волков О. І. Економіка та організація інноваційної діяльності : [підручник] / О. І. Волков // – К. : Вид-во ЦУЛ, – 2007. – 664 с
2. Кавурко Т. В. Оцінювання інноваційного потенціалу підприємства / Т. В. Кавурко // [Текст] – Держава та регіони. Серія : Економіка і підприємство. - 2009. - №6. - С. 101 – 105
3. Миронов Ю. Б. Оцінювання і вибір варіантів інноваційного розвитку підприємств у нестабільному ринковому середовищі / Ю. Б. Миронов // [Текст] Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. - 2009. - №6. - С. 22-27
4. Семернікова І.О. Економіка підприємства : Навчальний посібник / І. О. Семернікова// – Херсон, ХДТУ, 2003. – 292 с.
5. Чорний Л. Е. Роль інноваційної діяльності в збільшені прибутку підприємства / Л. Е. Чорний // Економіка. Фінанси. Право. – 2003. – № 8. – С. 13–17 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Особливості інвестиційно-інноваційної діяльності в економічній системі України » Литва І., Вплив інноваційної діяльності на підвищення ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: