Вівторок, 22.05.2018, 17:31
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Караушу А., Гонца Т., АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ІНДЕКСУ СПОЖИВЧИХ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Використання інформаційних технологій та економіко-математичних методів » Караушу А., Гонца Т., АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ІНДЕКСУ СПОЖИВЧИХ...
Караушу А., Гонца Т., АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ІНДЕКСУ СПОЖИВЧИХ...
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 10:19 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Караушу Адріан, Гонца Тетяна,

3 курс, спец. «Фінанси», д.ф.н.,
Наук. Кер. – Пертен С.І.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці

АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ІНДЕКСУ СПОЖИВЧИХ ЦІН ВІД РІВНЯ МОНЕТИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

На сучасному етапі глобалізаційні процеси обумовлюють характер грошово-кредитної політики держави. Через експансію транснаціонального капіталу та глобальну незбалансованість виникли макроекономічні дисбаланси, які унеможливили використання традиційних показників ефективності розвитку монетарної системи. Серед таких показників є рівень монетизації.
Все частіше в працях як іноземних так і вітчизняних науковців приділяється увага безінфляційному підвищенню рівня монетизації економіки, що підкреслює необхідність та актуальність дослідження взаємного впливу рівня монетизації економіки та індексу споживчих цін.
Завданням даного дослідження є вивчення взаємозв’язку між індексом споживчих цін та коефіцієнтом монетизації.
Кількісна міра кореляційного зв’язку оцінюється за значеннями коефіцієнтами кореляції у межах від -1 до +1. Від’ємні значення коефіцієнтів указують на зворотний зв'язок, додатні - на прямий. Нульове значення може свідчити про відсутність лінійного зв’язку. Інтенсивність зв’язку (слабкий зв’язок - помірний - суттєвий - сильний) оцінюється за абсолютним значенням коефіцієнтів кореляції [4, c. 59].
Пакет «Аналіз даних» в програмному комплексі MS Excel, дозоляє швидко проводити економіко-математичні розрахунки, будувати багатофакторні лінійні та нелінійні моделі.
В економічних дослідженнях взаємозв’язку двох факторів серед множини функцій часто розглядається прямолінійна форма зв’язку, яка виражається рівнянням прямої лінії. Так взаємодія результуючого показника Y з факторною ознакою X традиційно описується рівнянням лінійної регресії, що визначається наступною формулою:
(1)
де – модельоване значення економічного показника (залежна змінна); – значення факторної ознаки (незалежна змінна).
Коефіцієнти регресії і є величинами іменованими і мають одиниці вимірювання, що відповідають змінним, між якими вони характеризують зв’язок.
Якщо , то зв’язок прямий, якщо , то зв’язок обернений, якщо , то зв’язок відсутній.
Параметри рівняння і визначають за допомогою методу найменших квадратів. Він дає можливість знайти ту пряму, яка порівняно з іншими проходить найближче до точок кореляційного поля, що відображають фактичні дані, тобто дає найменшу суму квадратів відхилень фактичних значень результативної ознаки від вирівняних (теоретичних) значень:
(2)
Параметри і рівняння прямої лінії можна визначити за такими робочими формулами [1, c. 343]:
, , (3)
де – середнє значення фактора, – середнє значення досліджуваного показника.
Розглянемо приклад аналізу кореляційного зв’язку між показником монетизації економіки і величиною індексу споживчих цін. Обчислювальний експеримент проведемо для економічних реалій Польщі та України.

Роки Польща Україна
Монетизація економіки Індекс споживчих цін Монетизація економіки Індекс споживчих цін
1994 20,5995 37,47 31,99 3,93
1995 27,9755 47,98 31,69 18,72
1996 31,0891 57,49 33,2 33,75
1997 31,5124 66,16 35,12 39,13
1998 36,6977 73,92 37,7 43,27
1999 33,7294 79,3 40,7 53,08
2000 32,2349 87,27 40,6 68,05
2001 33,6496 92,07 44,44 76,19
2002 31,366 93,82 41,99 76,77
2003 35,1659 94,55 42,43 80,75
2004 38,8706 97,94 40,21 88,05
2005 51,4264 100 43,51 100
2006 59,305 101,11 46,93 109,06
2007 79,6513 103,53 47,82 123,06
2008 96,4794 108,03 52,36 154,11
2009 73,8391 112,17 53,71 178,6
2010 77,6379 115,2 55,43 195,36
2011 91,2243 120,11 57,88 210,91
2012 85,9397 124,38 57,88 212,08
Отримане рівняння регресії Y=0,78X-0,50 Y=7,56X-2,34
Коефіцієнт детермінації ( )
0,647309 0,965299

Коефіцієнт кореляції для України набув значення r=0,982496, а для Польщі – r=0,804555. Це означає, що залежність між Х та Y є лінійною, і всі точки функції лежать на прямій, яка відображає зростання Y при зростанні X.
Проведений обчислюваний експеримент засвідчив тісний лінійний зв’язок між коефіцієнтом монетизації та індексом споживчих цін, а саме для України та Польщі, тобто існує суттєвий вплив індекса споживчих цін на рівень монетизації. Таким чином, задача безінфляційного підвищення рівня монетизації залишається актуальною проблематикою для обох країн.

Список використаних джерел:
1. Мармоза А.Т. Теорія статистики підручник / А. Т. Мармоза – 2-ге вид. перероб. Та доп. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 592 с.
2. Матвієнко П. Монетизація економіки України: реальний рівень та проблеми його визначення // Вісник НБУ. – 2003. – № 1. – С. 29-32.
3. Морозов А. Причини зміни рівня монетизації економіки України // Економіка 138/2012. – С. 57-60.
4. Руденко В.М. / Математична статистика. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 304 с. 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Використання інформаційних технологій та економіко-математичних методів » Караушу А., Гонца Т., АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ІНДЕКСУ СПОЖИВЧИХ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: