Вівторок, 22.05.2018, 15:52
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Костинян К., Організація аудиту собівартості продукції... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Костинян К., Організація аудиту собівартості продукції...
Костинян К., Організація аудиту собівартості продукції...
conf-cvДата: Вівторок, 24.12.2013, 17:31 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Костинян Крістіна
4 курс, спец. «Облік і аудит», д/ф,
Наук. кер. – Машталяр Г. П.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці
Організація аудиту собівартості продукції на підприємствіНа сьогоднішній день існує велика кількість підприємств, більшість з яких не хочуть сплачувати великий відсоток податку на прибуток. У зв`язку з цим виникає свого роду шахрайство: тобто собівартість випуску продукції навмисно завищується підприємствами для зменшення отримання прибутку. Тому, щоб правильно організовувати роботу, випуск і реалізацію продукції, проводиться внутрішній аудит або аудит із залученням кваліфікованих працівників аудиторської фірми.
Собівартість – це подана у грошовому виразі величина ресурсів, використаних з метою виготовлення продукції окремим підприємством [4, с 454].
При організації проведення аудиту собівартості важливим є визначення мети і завдання, які стоять перед аудитором.
Різними авторами визначені ці напрямки по-різному, оскільки у кожного існує своя думка щодо цих питань. Визначення мети і завдань аудиту собівартості продукції різними авторами наведено в таблицях, щоб побачити відмінності і схожості між їхніми трактуваннями (табл. 1, 2).
Таблиця 1
Визначення мети аудиту собівартості продукції
№ п/р Автори Визначення

1. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. [4, с. 452] Метою аудиту витрат і собівартості продукції є складання аудитором висновку про те, чи відповідає інформація, відображена у фінансовій звітності щодо витрат і собівартості реалізованої продукції, в усіх суттєвих аспектах нормативним документам, які регламентують порядок обліку, підготовки і подання фінансових звітів.
2. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. [ 8, c.249] Метою аудиту собівартості є економічно обґрунтоване визначення величини витрат, необхідних для виробництва кожного виду та всієї промислової продукції підприємства, що відповідає вимогам щодо її якості.
3. Іванова Н.А.,
Ролінський О.В.
[3, c. 144] Мета витрат і собівартості– підтвердження достовірності формування витрат, виходу
продукції та правильності відображення їх в обліку
4. Власюк Г.В.
[1, c 80]. Метою аудиту виробничих витрат є впорядкування виробничої діяльності та виявлення резервів
для збільшення випуску продукції, поліпшення її якості в обліку витрат за звітний період
Враховуючи думки вчених, можна сказати, що при визначенні мети собівартості продукції одні автори вважають це достовірність відображення у фінансовій звітності витрат і собівартості продукції [4, с. 452; 3, с.144]. Інші вважають, що це визначення витрат, необхідних для виробництва продукції та виявлення резервів для збільшення випуску продукції [8, с. 249; 1, с. 80].
Визначення завдань аудиту собівартості продукції
Таблиця 2
№ Завдання аудиту собівартості продукції Кулаковська Л. П., Піча Ю.В. [4, 454 с.] Савченко Я.В.[5, 277с.] Гордієнко Н.Г., Харламова О.В., Карпенко М.Ю.[2, 118с.] Сопко В.В., Шило В.П. [6, 472с.]
1 Перевірка правильності віднесення витрат до складу собівартості продукції + + + +
2 Оцінка стану синтеричного і аналітичного обліку витрат на виробництві, що включаються до собівартості продукції + + + +
3 Перевірка наявності і правильності оформлення первинних документів, які є підставою для записів з формування собівартості продукції + + + -
4 Оцінка обгрунтованості застосування того чи іншого методу обліку затрат і його вплив на правильність визначення собівартості + - + +
5 Вивчення складу затрат за видами калькуляційних статей + - - -
6 Вивчення повноти оприбуткування матеріальних цінностей і дотримання норм їх витрачання на виробництво продукції + + - +
7 Перевірка елементу "Затрати на оплату праці" витрати на оплату праці основного виробничого персоналу, премії робітникам і службовцям за виробничі результати, стимулюючі й компенсуючи виплати, виплати заробітної плати за фактично виконану роботу, розраховані виходячи з відрядних розцінок). + + + +
Як бачимо із даних таблиці 2, автори по-різному визначають завдання аудиту собівартості продукції. Так, Савченко Я. В. вважає, що основними завданнями є перевірка правильності віднесення витрат до складу собівартості продукції, оцінка стану синтеричного і аналітичного обліку витрат на виробництві, перевірка наявності і правильності оформлення первинних документів, вивчення повноти оприбуткування матеріальних цінностей і дотримання норм їх витрачання на виробництво продукції а також перевірка елементу "Затрати на оплату праці" витрати на оплату праці працівників. Гордієнко Н.Г., Харламова О.В., Карпенко М.Ю. відносять до завдань оцінку обґрунтованості застосування того чи іншого методу обліку затрат, а також всі ті,що і Савченко, окрім вивчення повноти прибуткування матеріальних цінностей і дотримання норм їх витрачання на виробництво продукції. Сопко В.В., Шило В.П. завданнями аудиту собівартості продукції вважає усі перелічені в табл.. 2, крім перевірки наявності і правильності оформлення первинних документів а також вивчення складу затрат за видами калькуляційних статей.
На наш погляд, для організації аудиту собівартості продукції є не лише знання в правильності перевірки бухгалтерських документів, а й також розуміння інформації про перевіряюче підприємство, тобто інформація про технологію виробництва, виробниче обладнання, структуру виробничого управління.
Отже, метою аудиту собівартості продукції є складання висновку про достовірність інформації в обліку та фінансовій звітності щодо собівартості реалізованої продукції. Основними завданнями є перевірка наявності і правильності оформлення первинних документів щодо собівартості продукції, перевірка правильності віднесення витрат до складу собівартості продукції, оцінка правильності формування собівартості продукції за об’єктами калькулювання витрат, що включаються до собівартості продукції, перевірка витрат на оплату праці щодо персоналу, який задіяний у виготовленні продукції, а також оцінка стану синтетичного та аналітичного обліку витрат на виробництві.
Список використаних джерел:
1. Власюк Г.В. Особливості аудиту витрат виробництва та собівартість продукції / Г.В. Власюк / Держава та регіон Серія: Економіка та підприємництво. – 2007. – № 1.
2. Гордієнко Н.І. Аудит, методика і організація: навч. посіб. (для студентів економічних спеціальностей), 2 част. / Н.І. Гордієнко, О.В. Харламова, М.Ю. Карпенко. −X. : ХНАМГ, 2007. – Ч. 2. – 294с.
3. Іванова Н.А. Організація і методика аудиту : навч. посіб. / Н.А. Іванова, О.В. Ролінський. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 216 с
4. Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Організація і методика аудиту. / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча: навч. посіб. – К.:Каравела, 2004. – 568с.
5. Савченко В.Я. Аудит : навч. посіб. / В.Я. Савченко. – К. : КНЕУ, 2002. – 322 с.
6. Сопко В.В, Шило В.П., Верхоглядова Н.І. Організація і методика проведення аудиту : навч. посіб. / [В.В. Сопко, В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова та ін.]. – 2-ге вид. – К. : Професіонал, 2006. – 576 с.
7. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. / Г. М. Тарасюк, Л.І. Шваб: навч. посібник. – К.: Каравелла, 2003. – 432с.
8. Швед І. Аудит собівартості продукції. / І. Швед. Електронний ресурс]. // http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/4892/1/94.pdf

 
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Костинян К., Організація аудиту собівартості продукції...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: