Четвер, 24.05.2018, 13:50
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Тищенко Г., ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗДРІБНОГО... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Маркетинг і реклама в Україні: інтеграція теорії та практики » Тищенко Г., ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗДРІБНОГО...
Тищенко Г., ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗДРІБНОГО...
conf-cvДата: Вівторок, 24.12.2013, 12:49 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Ганна Тищенко,6 курс, спец. "Маркетинг", з.ф.н.
Наук. кер. Бозуленко О.Ю.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м.Чернівці
ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗДРІБНОГО ПІДПРИЄМСТВАРозвиток ринкового середовища в Україні потребує від підприємств постійного вдосконалення наявних стандартів господарювання, методів планування та управління.
Це визначає необхідність регулятивних трансформацій торгівлі у відповідності до потреб ринку, що насамперед пов’язане з формуванням товарної політики.
Роль товарної політики полягає у постійному підтриманні ресурсного потенціалу (товарного, кадрового, фінансового тощо), що у свою чергу забезпечує умови її реалізації. Призначення товарної політики передбачає управління товаром для забезпечення стабільної конкурентоспроможності торговельного підприємства на ринку.
Товарну політику торговельного підприємства слід розуміти як цілісну систему, до складу якої входять асортиментна, цінова та логістична політики, що обслуговують відповідні процеси.
Маркетингова товарна політика – це комплекс заходів, пов’язаних із формуванням конкурентних переваг і створенням товарів, що задовольняють потреби покупців і забезпечують одержання необхідного прибутку підприємством [1, с. 78].
Товарна політика в системі маркетингу включає:
- створення товарного асортименту;
- забезпечення конкурентоспроможності товарів;
- визначення товарних стратегій з урахуванням життєвого циклу товарів;
- впровадження політики нововведень;
- визначення товарної марки, упаковки;
- позицювання товарів;
- післяпродажний сервіс тощо[2, с. 277].
Рішення в галузі товарної політики є основними в рамках загальної маркетингової стратегії підприємства. Це пов'язано з тим, що товарє ефективним засобом дії на ринок та основним джерелом отримання підприємством прибутку. Крім того, він є центральним елементом комплексу маркетингу, оскільки ціна, збутова і комунікативна політики ґрунтуються на особливостях товару.
Розробка та здійснення товарної політики вимагає дотримання таких умов:
- чіткого уявлення про цілі, стратегії діяльності підприємства;
- хорошого знання ринку і його вимог;
- сприйманнясвоїх можливостей і ресурсів (дослідницьких, науково-технічних, виробничих, збутових) у даний час і в перспективі.
Для розробки товарної політики торговельним підприємствам у своїй діяльності доцільно застосовувати такі методологічні маркетингові підходи та інструменти як: SWOT-аналіз,GAP-аналіз, стратегічну модель Портера, матрицю Бостонської консультативної групи, матрицю МакКінзі і ДженералЕлектик, STP-аналіз та ін. [3, с. 436-438].
Для товарної політики торговельного підприємства притаманні такі відмінності:
1. У торгівлі оновлення товарів динамічніше, особливо модних товарів.
2. Формування асортименту пов’язано із спеціалізацією підприємства.
3. Оптимальне співвідношення постійної частини асортименту з додатковою.
4. Торгівля безпосередньо вивчає поведінку та попит покупців і передає інформацію виробникам.
5. Торгівля виконує, крім основної функції, ще й виробничу(транспортування і складування товарів)[4, с. 97].
Складність формування товарної політики, яка ґрунтується на прогнозуванні кон’юнктури споживчого ринку, полягає в тому , що вона не є незмінною, а потребує періодичного коригування з урахуванням мінливих умов зовнішнього середовища і виникаючих нових можливостей розвитку торгового підприємства.
Таким чином, завданням торговельного підприємства євмілопоєднуючи товарні ресурси з ринковими запитами, розробляти і реалізовувати таку політику, що сприяла б стійкому просуванню і зросту продажу товарів.

Список використаних джерел
1. Белявцев М.И. Маркетинг : [учеб. пособ.][Текст]/ М.И. Белявцев, Л.М. Иваненко. – Донецк, 2003. – 336 с.
2. Балабанова Л.В. Маркетинг : підручник[Текст] / Л.В. Балабанова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання-Прес, 2004. – 645 с.
3. Маркетинг : бакалаврський курс : навчальний посібник [Текст]/ [за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка]. – Суми : Університетська книга, 2004. – 976 с.
4. Ткаченко Н.Б. Програма маркетингової товарної політики торговельного підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/9728/1/20.pdf.

 
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Маркетинг і реклама в Україні: інтеграція теорії та практики » Тищенко Г., ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗДРІБНОГО...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: