Вівторок, 19.06.2018, 19:44
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Добруцький І., Актуальні проблеми розвитку аудиту ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Добруцький І., Актуальні проблеми розвитку аудиту ...
Добруцький І., Актуальні проблеми розвитку аудиту ...
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 10:56 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Іван Добруцький,

5 курс, спец. «Облік і аудит», д/ф
Наук. кер. - Труфен А. О.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці

Актуальні проблеми розвитку аудиту необоротних активів в сучасному інформаційному середовищі

Одним із найважливіших факторів, які впливають на результати діяльності кожного підприємства, є наявність необоротних активів, без яких неможливо уявити виробництво продукції (товарів, послуг). Тому якісний аудит необоротних активів є життєво необхідним для кожного господарюючого суб’єкта.
Організація та методика аудиту необоротних активів розглянута у наукових працях багатьох вітчизняних вчених, серед яких такі, як: Н.А. Іванова, О.В. Ролінський, Ю.М. Крот, Л.Ф. Ларікова та ін. Варто зазначити, що питання щодо організації і методики проведення аудиторської перевірки необоротних активів вже достатньо досліджені. Комп’ютеризація аудиту основних засобів за сучасних умов розвитку інформаційного середовища потребує більш детального розгляду науковцями та впровадження в реальне життя.
Аудит необоротних активів означає перевірку дотримання в бухгалтерському обліку методологічних засад формування інформації про основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи, довгострокову дебіторську заборгованість та інші необоротні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності. Об’єктами аудиторської перевірки операцій з необоротними активами є елементи облікової політики щодо необоротних активів, операції з обліку, записи в первинних документах, облікових регістрах та звітності. Обов’язковою процедурою аудиторської перевірки є вивчення законності правового і правильності документального оформлення об’єктів необоротних активів та операцій з ними; тестування стану внутрішнього контролю таких активів підприємства, а також оформлення робочих документів на кожній ділянці перевірки, а для прискорення роботи аудитора і якості наданих послуг необхідно використовувати комп’ютерну програму, яка дозволить оперативніше обробляти дані, узагальнювати їх та сприяти правильному формуванню аудиторського висновку. [1, с. 39].
Повертаючись, до питання аудиту необоротних активів в інформаційному середовищі слід зауважити, що за відсутності відповідних готових програмних продуктів аудит необоротних активів слід розглядати в розрізі існуючих. Відповідно, аудиторам необхідно мати змогу коригувати методику проведення аудиту необоротних активів у відповідній програмі. Отже, комп’ютерна програма має бути забезпечена можливістю коригування запропонованої методики за допомогою програми-конструктор. Крім того, необхідно, щоб така комп’ютерна програма мала здатність імпортувати інформацію, скажімо з Excel, яким найактивніше користуються як вітчизняні, так і іноземні аудитори. Імпорт таких даних має адаптувати їх до бази даних комп’ютерної програми, в робочі документи аудитора, або, навіть, на основі певного алгоритму формувати аудиторський висновок. З таким висновком аудитор може погодитися або ні, адже аналізувати створене легше, ніж створювати власне. У будь-якому разі це значно зменшило б витрати робочого часу аудитора безпосередньо на робочу документацію тощо. Разом з тим це надало б можливість зосередитись на важливіших етапах та процедурах аудиту, які сьогодні комп’ютер не здатен задовольнити, зокрема таких, як професійне судження аудитора, що ґрунтується на його інтуїції. Зокрема, Audit Vault «є окремою системою в інфраструктурі замовника, яка допомагає підприємствам вирішувати питання, пов’язані із захистом даних від внутрішньої загрози шляхом контролю за діями користувачів і дотримуючись стандартів з безпеки (SOX, GLBA, HIPAA, PCI тощо)» [14]. Цей продукт з’явився на ринку в 2007 році і попри новизну постійно вдосконалюється, розширюючи спектр баз даних, з яких можна накопичувати інформацію (Oracle; Sybase 12.5, 15; IBM DB2 версії 8.5 або 9.5, запущені під Linux, Unix, Windows) [3]. Audit Vault, на перший погляд, забезпечує аудит ефективною методикою збирання, моніторингу, контролю, складання звітів, але наразі залишається проблемою впровадження в комп’ютерне середовище власної методики проведення аудиту, що прирівнюється до комерційної таємниці. Щоправда, цей продукт адаптовано для розроблення нових методичних підходів та до роботи з іншими програмами та системами. Реальна перевага цього продукту полягає в тому, що система акумулює інформацію аудиту в окреме сховище даних, де аналіз проводиться в реальному часі та відповідно до встановлених правил безпеки. Це дає змогу попередити несанкціоноване застосування інформації, яка є вхідною та вихідною для аудиту.
Зазначимо, що кожен програмний продукт, як правило, формується з урахуванням вимог та методики певного напрямку аудиту, який не можливо повністю адаптувати під інші, що значно обмежує коло користувачів. Так, «IT-audit: Аудитор v 2.0» орієнтований на роботу з великими підприємствами, але не є економічно доцільними для аудиту необоротних активів малих та середніх підприємств. За прогнозами, основна маса аудиторів, окрім «великої четвірки» та декількох найуспішніших вітчизняних аудиторських фірм, будуть співпрацювати саме з малими та середніми підприємствами. Своєю чергою, «велика четвірка» працює з такими програмними продуктами, як Vector 6, My Client, Audit System/2 і т.д. [3], що робить «IT-audit: Аудитор v 2.0» недостатньо актуальним для «великої четвірки».
Програма «ЭкспрессАудит: ПРОФ 3.0» дає можливість розроблення загального плану та програми аудиту необоротних активів; здатна супроводжувати аудит необоротних активів від початкового етапу до кінцевого; розподіляти об’єкти аудиту необоротних активів за виконавцями; створювати робочу документацію аудиту необоротних активів; збирати, систематизувати й обробляти результати аудиторської перевірки; формувати звітну документацію за результатами аудиту; зберігати результати аудиторських перевірок; та інші можливості.
На відмінну від програми «ЭкспрессАудит: ПРОФ 3.0», програма «AuditXP Комплекс Аудит вер.2009» пропонує оригінальну методику проведення аудиту необоротних активів, що містить вбудовані алгоритми розрахунків методів амортизації на основні засоби, нематеріальні активи, визначення первісної вартості необоротних активів, планування, формування та аналізу вибірки перевірки певного об’єкта необоротних активів, вибору видів виявлених порушень та автоматичного побудови висновків за розділами аудиту необоротних активів та підсумкового погодження; містить бланки, процедур, довідкові таблиці і звіти за чотирма етапами проведення аудиту необоротних активів (підготовчий, планування аудиту, проведення аудиту, заключний); включає методику контролю якості аудиторської перевірки необоротних активів, блок аналітичних процедур та фінансового аналізу; надає можливість автономної роботи аудиторам на переносних комп’ютерах з подальшим вивантаженням результатів аудиту необоротних активів за розділами в один обраний комп’ютер без використання мережевої версії; вбудований редактор бланків дає змогу створювати нові та змінювати вже існуючі бланки аудиторських процедур або взагалі повністю змінити програму під внутрішні стандарти організації.
Програма «Abacus Professional» на стадії перевірки правильності оформлення документів по руху необоротних активів і пов’язаних з ними бухгалтерських проведень, накопичувальних регістрів і звітів аудитор може використовувати спосіб дослідження за будь-якою ознакою, наприклад, за сумами або контрагентами, які видаються «підозрілими»; для формування звітів довільної форми є спеціальний конструктор документів і звітів – Abacus Designer, за допомогаю якого розробники доопрацьовують звіти за технічним завданням самих аудиторів; • на основі Abacus Designer можна також підготувати контрольні акти звіряння розрахунків, спеціальні звіти, в яких інформація може бути представлена в різних розрізах, з різною глибиною аналітики; • аудитор може моделювати ситуацію зміни облікової політики щодо вибору того чи іншого методу нарахування амортизації на основні засоби, нематеріальні активи фірми-клієнта на основі реальних даних [3].
Таке порівняння аудиторських програм в сучасному інформаційному середовищі є актуальним, оскільки цей продукт є комп’ютерним забезпеченням, повністю або частково, більшості вітчизняних аудиторських організацій.
Зазначимо, що Excel в аудиті застосовують як окремо, так і у взаємозв’язку із програмою «Audit System/2», оскільки останній також є продуктом Windows™, що значно прискорює роботу аудиторів. З цих причин, Audit System/2 активно застосовують лідери ринку аудиту [2]. Безпосередньо застосування Excel в аудиті зумовлено, по-перше, тим, що офіційні програмні продукти вимагають значних витрат на придбання, встановлення тощо. По-друге, більшість аудиторських організацій вважають такі програмні продукти не дієвими та економічно не вигідними, що знову повертає користувачів до Excel. Крім того, сучасні комп’ютерні програми з аудиту вимагають додаткового введення інформації про клієнта аудиторських послуг з відповідних баз «1С», «Парус» або вносити всі дані про клієнта та його облік самостійно, якщо облік ведеться вручну. Крім того, аудитори при проведенні аудиту необоротних активів користуються програмними продуктами не лише для аудиту, а й для бухгалтерського обліку, такими як «1С», Abacus Professional. Але, мета створення таких продуктів не орієнтована інформаційним забезпеченням на аудит, на незалежне оцінювання, що може призвести до необ’єктивного аудиторського висновку, звіту та судження, а також вимагає значних витрат на адаптацію такого продукту саме для аудиту.
Проте, в сучасних умовах в нашій країні з’явилось два програмних продукти, які дають можливість в тій, чи іншій мірі автоматизувати аудит необоротних активів. Програма «Турбо Аудит» є більш оптимальною для українського ринку. Вона має більші можливості і автоматизує майже всі аудиторські процедури аудиту необоротних активів. Аудитору цей програмний продукт допомагає автоматизувати всі рутинні операції при перевірці необоротних активів, суттєво знизити трудомісткість, знизити вірогідність помилки, скоротити термін проведення аудиту.
Що стосується пропозицій щодо методики проведення аудиту необоротних активів, то, на наш погляд, необхідно якомога повніше забезпечити контроль за законністю проведення та правильністю оформлення операцій із земельними ділянками, адже сучасний етап характеризується інтенсивним проведенням із переходу права власності на земельні ділянки, оскільки земля виступає надзвичайно особливим товаром, і операції з нею торкаються не однієї особи. Тому доречним є встановити обов’язковість аудиторської перевірки операцій щодо розпаювання земель та передачі їх у приватну власність. Таким чином, якість роботи аудитора при проведенні аудиту необоротних активів та аудиту, в цілому, перейде на новий світовий стандарт.

Список використаних джерел:
1. Іванова Н.А. Організація і методика аудиту : навч. посіб. / Н.А. Іванова, О.В. Ролінський. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 216 с.
2. Крот Ю.М. Аудиторська перевірка довгострокових активів: практика та перспективи [Електронний ресурс] / Ю.М. Крот. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/natural/npkntu_e/2011_19/stat_19/46.pdf.
3. Ларікова Л.Ф. Процедури щодо створення комплексної системи автоматизації аудиту / Л.Ф. Ларікова // Аудитор України. – 2009. - № 13-14. – С. 54-59. 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Добруцький І., Актуальні проблеми розвитку аудиту ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: