Понеділок, 21.05.2018, 07:04
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Григоряк І., НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки » Григоряк І., НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
Григоряк І., НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 10:39 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Ірина Григоряк,

3 курс, спец. «Міжнародна економіка», д.ф.н.,
Наук. кер. – Гут Л. В.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ У ТОРГІВЛІ

Постановка проблеми. У ринкових умовах господарювання, в умовах значної залежності від інвестицій і кредитів, а також обмеженості внутрішніх екстенсивних чинників економічного росту стає очевидним, що підвищення ефективності національної економіки в цілому й окремого підприємства залежить від використання інтенсивних чинників і, насамперед, від підвищення ефективності праці. Без аналізу й оцінки даного показника неможливо визначити ступінь економічного росту та забезпечити конкурентну перевагу країні. Саме тому дана тема сьогодні є досить актуальною.
Вивченням проблемних аспектів управління продуктивністю праці займалися такі науковці: А. Ревенко, А. Колота, Т. Заяць, Г. Кулікова, О. Грішнова. Важливий вклад у розвиток питання продуктивності праці внесли такі зарубіжні дослідники як Д. Сінк, Ф. Тейлор, Г. Емерсон, Б. Генкін, Р. Колосова, Р. Яковлєв та ін. [2].
Метою даної статті є визначити показники виміру ефективності праці в торгівлі, дослідити основні напрямки підвищення продуктивності праці у торгівлі та зробити відповідні висновки.
Виклад основного матеріалу. За визначенням МОП, продуктивність праці – показник, який відображає ступінь ефективності використання одного конкретного фактору виробництва (або ресурсу) – праці. Дотримуючись саме такої позиції, Е. П. Качан, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний, В. М. Островерхов та їх прибічники стверджують, що «продуктивність праці – це ефективність затрат конкретної праці, яка визначається кількістю продукції, виробленої за одиницю робочого часу, або кількістю часу, витраченого на одиницю продукції» [3, с.150].
Підвищення продуктивності праці завжди мало вирішальне значення для розвитку економіки країни. В умовах становлення ринкових відносин, особливо поширення таких прогресивних форм господарювання, якими є побутовий і будівельний підряд, перетворення державних підприємств в приватні, акціонерні, казенні, змішані, за участю іноземного капіталу й інші, без радикального підвищення продуктивності праці неможливо досягти істотних результатів у збільшенні обсягу праці, що випускається, зниженні її собівартості (збільшені прибутків), підвищенні заробітної плати тощо. Зокрема, активізується увага щодо налагодження випуску та нарощування обсягів виробництва науково – технічного продукту.
В Україні щодо підвищення продуктивності праці в торгівлі є ще ряд невикористаних резервів та можливостей, а саме: проведення активного технічного переозброєння та реконструкції підприємств; використання сучасного обладнання; застосування прогресивних технологій; підвищення кваліфікаційної підготовки виробничого персоналу; зменшення затрат на виробництво продукції; дотримання технологічної дисципліни та культури обслуговування; підвищення уваги до якості продукції у кожній ланці – від виробника до споживача; зниження рівня травматизму.
Будь-яке торговельне підприємство зацікавлене в зростанні продуктивності праці робітників, оскільки це дозволяє скорочувати витрати живої праці (робочого часу) на одиницю продукції (робіт, послуг) підприємства, нарощувати обсяги товарообігу без зміни кількості працюючих.
Зростання продуктивності праці може бути забезпечене при виконанні таких умов:
1. Зростанні результатів праці при зменшенні витрат праці.
2. Зростанні результатів праці при стабільних витратах праці.
3. Стабільності результатів при зниженні витрат праці.
4. Темпи зростання результатів випереджують темп зростання витрат праці.
5. Темпи зниження результатів нижчі за темпи зниження витрат [5].
Для того, щоб продуктивність праці працівників у торгівлі була на високому рівні, її необхідно раціонально нормувати [4].
Найважливішим аспектом при нормуванні праці у сфері торгівлі є максимально висока точність нормативів.
Всі нормативи, залежно від точності, можна поділити на три види: занижені, точні, завищені. За таких умов термін «точність» набуває нового значення – справедливість. За роботу, яка виконується на десять гривень, і платити мають десять гривень.
Занижені нормативи дозволяють витрачати на виконання певних функцій більше часу. Продуктивність праці внаслідок встановлення таких нормативів не буде високою.
Завищені нормативи зазвичай є недосяжними, або змушують людей працювати виснажливо. На відміну від занижених нормативів, ці нормативи для керівників є цілком справедливими. Навіть якщо хтось вкладеться в занижений норматив затрачена праця буде більшою, ніж оплачена.
За умови встановлених оптимальних нормативів праці менеджери з продажу виконуватимуть роботу продуктивніше. За умови, що нормативи будуть завищені, працівники не прагнутимуть виконувати більше, у свою чергу завищені нормативи скоріш за все ніхто не прагнутиме досягти.
За основу треба брати нормативи, які зможе виконати середньостатистичний робітник, який володіє необхідною підготовкою і при цьому працюватиме якісно без надмірного навантаження.
Середньостатистичний робітник при таких нормативах зможе підтримувати однаковий темп роботи протягом всього робочого дня, що буде нормальним, не занадто швидким та не занадто повільним. При цьому темпі продуктивності обсяг виконаної роботи відповідатиме розміру заробітної плати. Досягнення цього нормативу є обов’язковою задачею для всіх працівників.
Таким чином, основними напрямками підвищення продуктивності праці у торгівлі є:
1) формування стабільного якісного складу персоналу;
2) навчання щодо гнучкості та швидкості реалізації товарів;
3) підвищення норм виробітку та якості обслуговування;
4) поглиблення спеціалізації;
5) скорочення непродуктивних втрат робочого часу та ін..
Загальновідомо, що вирішальною передумовою зростання продуктивності праці у сфері торгівлі є, передусім, науково-технічний прогрес, впровадження ресурсозберігаючих технологій, вдосконалення технології виробництва продукції. Витрати розвинених країн на науку і високі технології у десятки разів перевищують аналогічні витрати в Україні, що дозволяє розвивати виробництво високотехнологічної продукції, що приносить левову частку доходів від експорту, нарощувати обсяги виробництва конкурентоспроможних товарів і послуг.
Впровадженню інноваційних процесів сприяло прийняття Законів України «Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», а також Постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 року №447 «Про затвердження Державної цільової економічної програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 2009-2013 рр.», розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 680-р «Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи» і Постанови Верховної Ради України від 21 жовтня 2010 р. «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів».
Останнім часом торгові підприємства почали все більше уваги приділяти новим інструментам збільшення продажів, успіх яких неможливий без відповідного обладнання та інноваційних технологій.
Інноваційна діяльність в роздрібній торгівлі відбувається за такими напрямами:
– інновації, які спрямовані на впровадження змін у процесі реалізації товарів (зміна технології продажу, штрих-кодування, впровадження самообслуговування, електронної торгівлі тощо);
– інновації, пов'язані з управлінням та організацією всіх процесів на торговельному підприємстві (автоматизація системи обліку, прийом та облік товарів, аналіз товароруху, документообіг, цінова та маркетингова політика, система врахування ризику та прийняття управлінського рішення тощо);
– поліпшення умов праці шляхом автоматизації багатьох процесів і створення зручностей у побутових потребах;
– інновації, пов’язані з управлінням персоналом і спрямовані переважно на підвищення його мотивації та кваліфікації, підвищення продуктивності праці;
– створення ефективних систем оплати праці, преміювання, кар’єрного зростання та інших нематеріальних стимулів [1].
Основними напрямами сучасного динамічного розвитку роздрібних торговельних підприємств є нововведення в управлінні процесом обслуговування споживачів, що сприяло появі потужних роздрібних мереж, поширення самообслуговування, а також використання засобів зв’язку і комунікаційних технологій.
Висновки. Виходячи з вищевикладеного, ми вважаємо, що підвищення продуктивності праці торгових працівників не може бути самоціллю торговельного підприємства, адже пріоритетом в цивілізованому світі сьогодні є якісний людський розвиток, який опосередковано впливає на зростання продуктивності праці. Тому, опікуючись проблемою зростання продуктивності праці, не можна нехтувати значенням соціальних процесів, забезпечення мінімальних гарантій в оплаті праці і соціальному захисті, розвитку освіти, науки, забезпечення охорони здоров’я, безпеки праці, підвищення кваліфікації, постійного професійного навчання кадрів.

Список використаних джерел:
1. Бакунов О. О. Систематизація класифікацій видів інновацій торговельних підприємств / О. О. Бакунов, М. С. Рошка // Торгівля і ринок України : збірник наукових праць. – Донецьк : ДНУ економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2008. – Вип. 25.
2. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. - К.: Знання, 2004. - 535 с.
3. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб. / Є.П. Качан,О.П. Дяків, В.М. Островерхов та ін..; За ред. Є.П. Качана. – К.: Знання, 2008. – 407 с.
4. Аспірант Вікторія Максюта, Удосконалення нормування праці на підприємствах роздрібної торгівлі в контексті управління продуктивністю праці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal....uta.pdf
5. Доц. О.І. Ященко, канд. екон. наук; магістр Н.І. Капустяк – Львівська КА Продуктивність та ефективність праці у торгівлі, їх взаємозв’язок та методи оцінки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal....7_1.pdf 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки » Григоряк І., НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: