Вівторок, 22.05.2018, 15:33
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Гур’янова А., Бабина І., Наслідки зміни рівня продуктивності - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки » Гур’янова А., Бабина І., Наслідки зміни рівня продуктивності
Гур’янова А., Бабина І., Наслідки зміни рівня продуктивності
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 10:38 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Анастасія Гур’янова, Ірина Бабина,

4 курс, спец. «Економіка підприємства», д/ф,
Чернівецький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Науковий керівник:
Головачук Т.І.

Наслідки зміни рівня продуктивності праці
у торгівельному підприємстві

В статті досліджено вплив зміни показника продуктивності праці на економічні процеси в країні в цілому та в межах торговельного підприємства. Запропоновано напрямки підвищення продуктивності праці.

Ключові слова: продуктивність праці, трудові ресурси, ріст продуктивності праці.

Постановка проблеми. На даному етапі господарювання продуктивність праці є важливим планово-економічним показником, що характеризує не тільки ступінь використання трудових ресурсів на торгівельному підприємстві, але й рівень ефективності всієї ринкової системи в цілому. Зміна рівня продуктивності праці в торгівлі відбувається не лише з впровадженням новітніх досягнень в області техніки, технології та управління підприємством, але й ефективною системою управління затратами праці. Саме тому у ринкових умовах господарювання забезпечення конкурентоспроможності та економічного зростання торгівельних підприємств можливе за умови підвищення продуктивності праці робітників торгівлі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Великий внесок у дослідження цих проблем внесли такі науковці як: В.І. Алєксєєнко, О.А. Грішнова, В.В. Максюта, О. М. Орленко, О.О. Петращак, М. В. Семикіна та інші, здійснивши значні дослідження питань ефективності праці й використання їх у керуванні підприємствами торгівлі. Саме їх розробки часто зорієнтовані на врахування передового досвіду у визначенні рівня продуктивності праці торгівельного підприємства. Незважаючи на численні дослідження науковців в Україні не вистачає системних досліджень у сфері дослідження саме наслідків зміни рівня продуктивності праці в торгівлі, що зумовлює втрату керованості процесами регулювання продуктивності праці на різних економічних рівнях.
Мета роботи. Головною метою статті є систематизація наслідків зміни рівня продуктивності праці торговельного підприємства.
Виклад основного матеріалу. З точки зору результативності праці та економічності витрат стабільність праці означає ступень стійкості, непорушності, постійності організаційних і економічних умов, які забезпечують ефективну роботу персоналу торгівельного підприємства, використання його трудового потенціалу, запобігання схованого безробіття.
Продуктивність праці є динамічним показником, тобто постійно змінюється під дією різної кількості факторів. Уся сукупність факторів по-різному впливає на зміну рівня та динаміки показника продуктивності праці, крім того, впливають різноманітні об’єктивні та суб’єктивні причини [5].
Найбільш розповсюдженим показником продуктивності праці працівників торгового підприємства є виробіток, який визначається середнім розміром товарообороту на одного працівника:
П = товарооборот / середньоспискова чисельність
Незважаючи на широке використання та простоту розрахунку, рівень та динаміка цього показника не дозволяє повною мірою відтворити рівень продуктивності праці та його зміну, провести порівняльний аналіз. Він не враховує трудомісткості реалізації окремих товарних груп, зрушень в структурі товарообігу та змін в трудомісткості продажу товарів. Крім того, в умовах інфляції зростання обсягу товарообігу відбувається не в результаті зростання фізичної маси товарів, що реалізуються, а в зв'язку зі зміною рівня цін на товари. З метою нейтралізації означених недоліків для дослідження динаміки продуктивності праці доцільно додатково використовувати наступні показники: продуктивність праці в порівняльних цінах; продуктивність праці в порівняльних цінах на один людино-день; продуктивність праці в порівняльних цінах та структурі товарообігу; продуктивність праці по реалізації одиниці товару; продуктивність праці в порівняльних цінах на одиницю торгово-оперативного персоналу (табл. 1).
Таблиця 1
Показники продуктивності праці в торгівлі
Показники Формула Пояснення даних
1 2 3
Продуктивність праці в порівняльних цінах
Пп - середній виробіток на одного працівника у порівняльних цінах, грн;
Т - товарооборот у фактичних цінах, грн.;
n - середньооблікова чисельність робітників підприємства, осіб;
Іц - індекс зміни цін даного періоду порівняно з базовим періодом
Продуктивність праці в порівняльних цінах на один людино-день
Пп - обсяг товарообороту в порівняльних цінах на один відпрацьований людино-день, грн;
Т - обсяг товарообороту у фактичних цінах, грн;
Іц - індекс зміни цін даного періоду порівняно з базовим періодом;
n - середньообліковаова чисельність робітників підприємства, осіб;
t - фонд відпрацьованого часу одним робітником, дн;
(nt) - загальні трудові витрати за період, люд. дн.
Продуктивність праці в порівняльних цінах та структурі товарообігу
Птр - обсяг товарообороту у порівняльних цінах на одного робітника, скоригований на коефіцієнт трудомісткості реалізації товарів, грн;
Ті - обсяг товарообороту у фактичних цінах, отриманий від продажу і-ї групи товарів або і-м відділом магазину, грн.;
Іц - індекс росту цін цього періоду порівняно з базовим періодом;
n - середньооблікова чисельність робітників торговельного підприємства, чол;
КТі - коефіцієнт трудомісткості реалізації і-ї товарної групи або трудомісткість реалізації товарів і-м відділом магазину
Продуктивність праці по реалізації одиниці товару ,

Кі - кількість натуральних або умовно-натуральних одиниць реалізації і-го товару;
nі - чисельність робітників підприємства, зайнятих реалізацією і-го товару;
t - фонд відпрацьованого часу одним робітником (днів або годин)
Продуктивність праці в порівняльних цінах на одиницю торгово-оперативного персоналу ,

nоп - чисельність торгово-оперативного персоналу;
ПВоп - питома вага торгово-оперативного персоналу, в долях одиниці

Розрахунок продуктивності праці в порівняльних цінах дозволяє нейтралізувати вплив фактору зміни цін на значення показника продуктивності праці. Розрахунок продуктивності праці в порівняльних цінах на один людино-день дозволяє отримати розмір обсягу товарообороту, що виробив у середньому один працівник торговельного підприємства за один день. Цей показник, як і попередній показник, враховує дію цінового фактора впродовж періоду, а також вплив зміни режиму роботи торговельного підприємства (кількості робочих днів у періоді). Значення цього показника зростає при необхідності порівняння рівня продуктивності праці за періоди, протягом яких торговельне підприємство працювало різну кількість робочих днів та годин (в зв'язку з ремонтом, вимушеним закриттям, реорганізацією тощо). Розрахунок продуктивність праці в порівняльних цінах та структурі товарообігу відбувається на базі оцінки трудомісткості реалізації окремих товарних груп, дозволяє порівнювати рівень продуктивності праці при зміні в структурі товарообігу, по товарних відділах одного підприємства та кількох підприємств аналогічного профілю. Незважаючи на певну неточність розрахунку трудомісткості, практичне використання даного показника дозволяє отримати певне уявлення про вплив структурного фактора та його значення. Продуктивність праці по реалізації одиниці товару є натуральним показником, оцінює продуктивність не в грошовому вимірі, а як кількість одиниць товару, яку реалізує один працівник за період оцінки. У торгівлі використання цього показника продуктивності доцільне в підприємствах та товарних відділах, що реалізують складні побутові, мірні або штучні товари (тканини, бакалія, хліб та інше) при наявності відповідного інформаційного забезпечення. Застосування показника продуктивність праці в порівняльних цінах на одиницю торгово-оперативного персоналу, дозволяє врахувати вплив на рівень продуктивності праці змін в складі персоналу підприємства.
Зміна рівня продуктивності праці, саме її підвищення має для торговельної галузі важливе економічне значення. Воно ефективно впливає на багато показників: товарооборот, витрати обігу, фонду заборгованості плати, прибутку. Зростання продуктивності праці в торгівлі є одним із факторів зростання обсягів товарообороту та прибутків торгового підприємства.
Будь-яке торговельне підприємство зацікавлене в зростанні продуктивності та ефективності праці робітників, оскільки це дозволяє скорочувати витрати живої праці (робочого часу) на одиницю продукції (робіт, послуг) підприємства, нарощувати обсяги товарообігу без зміни чисельності працюючих. Вплив продуктивності праці не обмежується лише обсягом товарообігу, а має більш широку сферу впливу.
Типові наслідки зміни рівня продуктивності праці на торгівельному підприємстві відображені у табл. 2.
Таблиця 2
Вплив продуктивності праці на ефективність господарсько-фінансової діяльності торговельного підприємства
Зміна рівня показника продуктивності праці Наслідки
1 2
Зниження продуктивності праці - втрата позицій на ринку;
- зниження ефективності використання ресурсів;
- зниження ефективності використання виробничих потужностей;
- втрата обсягу товарообороту;
- підвищення рівня витрат обігу;
- зниження рентабельності господарської діяльності та рентабельності трудових ресурсів;
Зростання продуктивності праці - підвищення конкурентоспроможності;
- підвищення ефективності використання ресурсів;
- зростання рівня використання виробничих потужностей;
- підвищення обсягів товарообороту;
- зниження рівня витрат обороту;
- підвищення рентабельності господарської діяльності та рентабельності трудових ресурсів.

На окремих підприємствах робота з підвищення продуктивності праці може проводитися за такими напрямами:
– за рахунок резервів зниження трудомісткості, а саме: впровадження нових технологій роботи, автоматизації та модернізації виробничих процесів у торгівлі тощо;
– за рахунок резервів удосконалення використання робочого часу: організації праці та управління виробничих процесів у торгівлі, удосконалення структури підприємства;
– за рахунок удосконалення структури кадрів: підвищення кваліфікації співробітників, зміни співвідношення виробничого та управлінського персоналу;
– підвищувати продуктивність праці торгового персоналу за рахунок збільшення площі торгового магазину [6].
Важливе значення для виявлення резервів має порівняльний аналіз показників продуктивності праці в магазинах одного типу чи спеціалізації, які працюють в подібних умовах. Наявність значних відхилень в досягнутих рівнях виробітку працівників цих магазинів може свідчити про невикористані можливості підвищення продуктивності праці і росту товарообороту. Однак при оцінці реальності використання цих можливостей слід враховувати черговість впливу факторів на товарооборот і затрати праці. І, насамперед, розглянути стан платоспроможного попиту та забезпеченість товарами.
Таким чином, підвищення продуктивності можна констатувати, коли відбувається зростання результатів праці при зменшенні витрат праці; зростання результатів праці при стабільних витратах праці; є стабільність результатів при зниженні витрат праці; коли темпи зростання результатів випереджують темп зростання витрат праці та темпи зниження результатів нижчі за темпи зниження витрат.
Висновки. Отже, в умовах посиленої конкуренції на ринках товарів, послуг і праці великого значення набуває підвищення продуктивності праці на торгівельних підприємствах. Підвищення продуктивності праці означає, що частка витрат живої праці в продуктах зменшується, а частка витрат уречевленої праці збільшується. При цьому загальна сума праці, яка міститься в кожній одиниці продукту зменшується. Зростання продуктивності праці сприяє скороченню часу виробничих процесів у торгівлі й обігу товару, збільшенню маси і норми прибутку.
В Україні становлення ринкової економіки, створення конкурентоспроможної продукції, збільшення обсягу продажу можливо лише за умови ефективного використання ресурсів на кожному робочому місці, торгівельному підприємстві, тобто глибокої реформи системи управління, виробництва і реалізації товару. Тому зростання продуктивності праці є важливим показником економічного зростання країни.

Список використаних джерел:
1. Алєксєєнко В.І. Вплив продуктивності праці персоналу на ефективність роботи підприємства / В.І. Алєксєєнко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal....ko.pdf.
2. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини / О.А. Грішнова: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 535 с.
3. Максюта В.В. Дослідження впливу організаційно-економічних факторів в механізмі управління продуктивністю праці / В.В. Максюта // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. - № 2 (Т. 1). – С. 65-69.
4. Орленко О. М. Продуктивність праці як критерій ефективності інноваційної діяльності підприємства / О. М. Орленко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 2, T.2. – С. 91-95.
5. Петращак О.О. Застосування організаційних та економічних факторів підвищення продуктивності праці у практичній діяльності підприємств регіону /О.О. Петращак // Фінансовий простір. – 2011. – № 3. – С. 139-146.
6. Семикіна М. В. Науково-методичні засади управління продуктивністю праці / М. В. Семикіна // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управляння. – Чернігів, ЧДЕУ, 2010. – Вип. 3. – С. 23-31. 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки » Гур’янова А., Бабина І., Наслідки зміни рівня продуктивності
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: