Понеділок, 05.12.2022, 15:58
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Кондрієвич С., ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Проблеми та перспективи розвитку міжнародних економічних процесів » Кондрієвич С., ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ...
Кондрієвич С., ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ...
conf-cvДата: Четвер, 05.05.2011, 23:13 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Світлана Кондрієвич ,


3 курс, спец. Фінанси, д.ф.н.,
Наук. кер. – Руснак Л.Р.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


Однією з головних причин виникнення тих проблем, які існують в Україні в економічній сфері, є недосконалість державного регулювання соціально-економічних процесів та повноцінного забезпечення зовнішньоекономічної безпеки. Протягом останнього часу проблемам забезпечення та функціонування політики щодо зовнішньоекономічної безпеки присвячені роботи таких вчених, як В.Т. Шлемка, І.Ф. Бінька, М.М. Єрмоленка, В.М. Геєця, С.І. Кирєєва та інші. Ця проблема в певній мірі розглядається в даній статті.
Серед негативних явищ і тенденцій, що були характерними для минулих років, особливе занепокоєння, з точки зору національної і економічної безпеки, продовжують викликати всім відомі явища, такі як спад виробництва та погіршення зовнішньоторговельного балансу разом зі збереженням його від'ємного сальдо, подальше поглиблення платіжної кризи та рівня “тінізації” економіки, зростання рівня заборгованості перед бюджетом, нарахованих сум штрафних санкцій, низькі обсяги іноземних інвестицій, зростання внутрішнього боргу держави, падіння життєвого рівня, загострення проблеми зайнятості населення, збільшення зовнішнього державного боргу України тощо. Говорячи про позитивні зрушення, що відбулися останнім часом, слід відзначити певне зниження рівня інфляції, поступове зростання обсягів виробництва окремих базових галузей промисловості, що дозволило знизити величину від'ємного сальдо в торговельному балансі. Проте загалом негативні наслідки все ще випереджають позитивні. Це, в свою чергу, посилює реальну загрозу національній безпеці країни, перешкоджає просуванню реформ, провокує зростання соціального невдоволення політикою держави. З-поміж причин, що зумовлюють складне соціально-економічне становище країни, більшістю експертів згадуються тяжкий фінансовий стан підприємств, відсутність попиту на вітчизняну продукцію через її високу ціну та низьку якість, брак інвестицій, надто повільний характер приватизації, недостатність інституціональних перетворень, недосконалість податкового законодавства та інше.
Незважаючи на це, в Україні поки що не відчувається рішучих намірів щодо перегляду і розробки ґрунтовних і цілісних концепцій діяльності державного апарату в нових умовах господарювання. Це спостерігається і в ухиленні від відповідальності за певні рішення, що приймаються органами як законодавчої, так і виконавчої влади. Помітна відсутність бажання щодо налагодження плідної співпраці між різними ланками державної влади в інтересах винайдення ефективної моделі економічного розвитку країни. Досвід, і саме український, засвідчив, що в умовах переходу від адміністративно-командних методів управління економікою до ринкового регулювання соціально-економічних процесів сподівання на автоматичну зміну гострої ситуації в країні лише шляхом прийняття та впровадження нових законів, навіть наближених до європейських стандартів, — марні. За цих обставин успішно подолати проблеми перехідного періоду можна лише за наявності у виконавчої влади чіткого уявлення про механізми реалізації і можливості виконання законів, які приймаються в парламенті.
При детальному вивченні даних проблем у зовнішньоекономічній безпеці України, виділяють причини кризи державної влади, до них належать:
1.Відсутність порядку та механізмів визначення загроз у системі забезпечення економічної безпеки, що призводить до не контрольованості соціально-економічної ситуації країни в цілому, неможливості об'єктивного визначення пріоритетів реформування економіки і, часто, до реагування на події не з метою попередження їх надмірного загострення, а вже постфактум.
2.Існують розбіжності в підходах та уявленнях різних органів державної влади щодо досягнення мети виконання основних покладених на них завдань.
3.Відсутність належної оцінки механізмів контролю за діяльністю виконавчої влади щодо виконання функцій, покладених на кожен з її органів у центрі і на місцях, створює умови для зловживань, розвитку корупції, хабарництва окремих чиновників.
4.Не визначено порядок переходу від галузевих до функціональних принципів державного регулювання соціально-економічних процесів.
5.Відсутність ефективних механізмів регулювання соціально-економічних процесів на місцевому рівні і взаємовідносин між органами виконавчої влади різних рівнів підпорядкування.
6.Сучасний підхід до формування системи важелів державного регулювання соціально-економічних процесів характеризується жорсткою централізацією, а також відсутністю прогнозування сукупних ефектів та ефективності їх практичного застосування.
7.Недосконала система державного регулювання соціально-трудових відносин у суспільстві [3, с. 56].
Отже, головним пріоритетом діяльності державної влади по забезпеченню зовнішньоекономічної безпеки в подальшій перспективі має бути реформування системи державного регулювання соціально-економічних процесів в Україні.
Процеси глобалізації світової економіки, розвиток фінансових технологій, безперешкодний рух капіталу створили сприятливі умови для "зрощення" кримінальних грошей зі світовою економікою. Економічний і політичний вплив злочинних організацій послаблює суспільний лад, руйнує етичні стандарти, а відтак і демократичні інститути суспільства. А подальше існування можливостей для відмивання грошей провокує зростання злочинності в країні.
Проблема легалізації та відмивання грошей буде нагальною доти, доки не вичерпаються джерела тіньових капіталів та стимули до їх творення. Оскільки тіньову економіку повністю викоренити неможливо, то й проблема існуватиме завжди. Питання полягає лише у зменшенні обсягів тіньового підприємництва і проблем, пов'язаних з його функціонуванням, до рівня, який би не справляв суттєвого впливу на соціально-економічні процеси в країні і не загрожував її економічній безпеці.
Специфіка відмивання грошей в Україні полягає в тому, що переважна частина такої діяльності має економічне підґрунтя. Це означає, що більшість доходів, які відмиваються в Україні, - це доходи, отримані від ухилення від сплати податків. У нашій країні така діяльність спричинена, перш за все, надмірним податковим тиском на підприємництво, недосконалим законодавством і корупцією. Звідси можна зробити висновок, що процес відмивання грошей в Україні зумовлений об'єктивними причинами.
В Україні відмивання коштів здебільшого здійснюється через фіктивні компанії (типу "front") за фіктивними зовнішньоекономічними контрактами з офшорними компаніями або через офшорні банки. Такі кошти часто реінвестуються в Україну через приватизацію або як іноземні інвестиції.
Таким чином, створення системи протидії відмиванню грошей, здобутих не законним шляхом, в окремо взятій країні не може дати бажаного результату, оскільки ця проблема має глобальний характер. Тому основним завданням світової спільноти на даному етапі повинно бути залучення якомога більшого числа країн (територій) до співробітництва з питань боротьби з відмиванням грошей, реформування національних законодавств відповідно до міжнародних стандартів, визначених FATF. Це дозволить створити ефективну систему протидії відмиванню "брудних" грошей на глобальному рівні.
Прагнучи до створення засад відкритої і прозорої економіки та спираючись на міжнародний досвід, Україні необхідно прискорити процес запровадження механізмів, які б унеможливлювали використання банківської системи з метою відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом.
Список використаних джерел:
1. Економічна безпека України: сутність і напрями забезпечення. Шлемко В.Т., Зінько І.Ф. – К. : НІСД. – 1997. – С. 144.
2. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення . Єрмошенко М.М. – К. : КНТЕУ. – 2001. – С. 309.
3. Концепція економічної безпеки України / Ін-т екон. прогнозування, кер. проекту Геєць В.М. – К. : Логос. – 1999. – С. 56.
4. Економічна безпека: індикатори та механізм забезпечення / Кирєєв С.І. // Національна програма забезпечення економічної безпеки в контексті стратегії соціально-економічного розвитку України. – 2000.

 
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Проблеми та перспективи розвитку міжнародних економічних процесів » Кондрієвич С., ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: