Субота, 03.12.2022, 00:10
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Паскар Д.,Сутність та роль міжнародних транспортних коридорі - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Проблеми та перспективи розвитку міжнародних економічних процесів » Паскар Д.,Сутність та роль міжнародних транспортних коридорі
Паскар Д.,Сутність та роль міжнародних транспортних коридорі
conf-cvДата: Четвер, 05.05.2011, 23:03 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Паскар Дмитро

Студента 5 курсу. Спец. Міжнародна економіка
Чернівецький торговельно-економічний інститут
Науковий керівник: Галушка Є.О.

Сутність та роль міжнародних транспортних коридорів у соціально-економічному розвитку країни


У статті досліджено роль та значення міжнародних транспортних коридорів для соціально-економічного розвитку країни. Проаналізовано досвід розвитку міжнародних транспортних коридорів, доцільність та необхідність їх створення.
Розвиток світової економіки характеризується процесами глобалізації та регіоналізації. Глобалізація визначається як формування всеохоплюючої системи взаємозв’язків між елементами світового господарства, в першу чергу транснаціональними корпораціями (ТНК), внаслідок часткової втрати державними кордонами бар’єрної функції [1]. В умовах глобалізації зростає взаємозалежність національних економік, розвивається та поширюється міжнародна торгівля, зростає кількість міжнародних виробничих компаній, розширюється міжнародний потік капіталу у вигляді прямих інвестицій, збільшується кількість придбань та злиття підприємств, розвиваються глобальні системи транспорту і комунікацій.
Українськими науковцями достатньо широко висвітлені проблеми пов’язані з міжнародними транспортними коридорами (МТК), дослідженнями займались такі вчені, як Я.А. Боренько, Ю. Пащенко, Пирожков С, Якименко Н.В, В.Міщенко та інші. В їхніх працях не знайшли достатньо повного висвітлення явища і проблеми, пов'язані із теоретичним обґрунтуванням МТК, як інструментом активізації зовнішньо економічної діяльності в умовах глобалізації.
Проте значення МТК для соціально-економічного розвитку країни поки що досліджено недостатньо. Дана стаття у певній мірі розв’язує цю проблему.
Світова транспортна система сьогодні переживає глибокі зміни. Відбуваються процеси створення єдиного світового ринку, спрощується процедура перетину митних кордонів, формуються різноманітні міжнародні структури. Відповідно до цих змін трансформуються і вимоги безпосередньо до транспорту, умов перевезень та транзитної інфраструктури.
Швидке зростання міждержавних економічних та культурних зв’язків, а також необхідність покращення та здешевлення міжнародного сполучення за рахунок підвищення узгодженості у розвитку та експлуатації взаємодіючих ланцюжків транспортної інфраструктури різних країн поклали початок розбудові системи міжнародних транспортних коридорів (МТК), під якими розуміється система інституційних, технічних, технологічних та географічних елементів, що забезпечує значні перевезення вантажів на міжнародному рівні різними видами транспорту [2].
На думку Пирожкова С. [3], під міжнародними транспортними коридорами слід вважати маршрути, проходження якими є особливо сприятливим для вантажовідправника і вантажоодержувача, що досягається зручними умовами оформлення вантажоперевезень і наявністю відповідної інфраструктури, які забезпечують оперативне проходження вантажу, його кількісне і якісне зберігання.
МТК можна представити як маршрут або напрямок двостороннього масового переміщення вантажів і пасажирів, що здійснюється з високою швидкістю, без перешкод, надійно, під контролем та з конкурентоспроможними вартісними показниками або як сукупність різних видів транспорту, які забезпечують перевезення вантажів і пасажирів в напрямках, що мають велику концентрацію в міжнародних сполученнях [4].
Натомість, Якименко Н.В. вважає, що МТК це імпульсивний направлений рух транспортних потоків (усіх видів транспорту) переміщення вантажів через розвинену систему торговельно-транспортних логістичних центрів у міжнародному мультимодальному транспортному сполученні, організований на принципах “від дверей до дверей” та “точно в строк”, направлений на інтеграційні процеси підприємств транспорту і промисловості в міжнародні економічні відносини. При цьому під імпульсивним направленим рухом слід розуміти дискретність поставок в мережі МТК [5].
Таким чином МТК є комплексом наземних та водних транспортних магістралей з відповідною інфраструктурою на визначеному напрямку, включаючи допоміжні споруди, під’їзні шляхи, прикордонні переходи, сервісні пункти, вантажні та пасажирські термінали, обладнання та устаткування рухом, організаційно-технічних заходів, законодавчих та нормативних актів, які забезпечують перевезення вантажів та пасажирів на рівні, що відповідає вимогам Європейського Співтовариства.
МТК є суттєвим джерелом наповнення Державного бюджету країни, прямо впливають на її національні інтереси в економічній сфері, слугують передумовою сталого економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Вони є основними транспортними артеріями у світі, тому від їх надійного та стабільного функціонування прямо залежить безперебійне продовольче і товарне забезпечення населення.
Розвиток МТК впливає також на національну безпеку країни у соціальній та гуманітарній сферах, оскільки, дає змогу створити нові робочі місця в регіонах, сприяє покращенню життєвого рівня населення, шляхом підвищення рівня оплати праці та зниженню рівня безробіття. Таким чином, розвиток МТК створює передумови для подолання бідності і надмірного майнового розшарування в суспільстві, сприяє збереженню та зміцненню демографічного і трудового потенціалу країни, підвищенню рівня соціального захисту людини тощо.
Розвиток МТК супроводжується запровадженням високих європейських стандартів як у сфері транспорту так і в інших галузях економіки країни. Країни змушені переходити на ці стандарти, щоб виступати активними гравцями ринку міжнародних перевезень. МТК можуть бути прикладом для наслідування, зокрема, у питаннях дотримання вимог безпеки на транспорті, організації перевезень тощо.
Розміщення виробництв поблизу розвиненої транспортної мережі, і насамперед МТК, є запорукою їхньої конкурентоспроможності на міжнародних ринках. Це пов’язано, перш за все, зі швидкістю, надійністю постачання товарів споживачам та оперативного забезпечення потребою підприємств у сировині та комплектуючих.
Це, так званий, поза транспортний ефект МТК, який отримує промислове підприємство. Для успішного виживання і процвітання на ринку в умовах загостреної конкуренції підприємство мусить бути гнучким та динамічним. Першочерговим фактором конкуренції стає фактор часу, а головним критерієм функціонування МТК - час доставки вантажів [6].
Сьогодні для забезпечення успішної діяльності економіки, суб’єктами створюються торговельно-транспортні логістичні центри МТК в складі відповідних консорціумів які об’єднують промислові підприємства регіону, банківські установи, реінжинірингові, інвестиційні, транспортні компанії, страхові, торгові, охоронні, операторські організації.
Розвиток МТК впливає на всі сфери суспільного життя та галузі національної економіки. Показник ефективності розбудови та розвитку системи МТК на території України можна визначити показником суспільної економічної ефективності, який представляє собою різницю між сукупним доходом суспільства від функціонування МТК та витратами, пов’язаними з їх формуванням та діяльністю [7].
Таким чином, можна констатувати, що транспорт виступає ключовою ланкою соціально-економічної системи держави, належить до стратегічно важливих галузей національної економіки, без ефективної роботи якої неможливе підвищення добробуту суспільства. Транспорт взаємопозв’язує галузі економіки, а також сферу виробництва зі сферою споживання і має різносторонній характер, який створює найтісніший взаємозв’язок між розвитком транспорту та інших сфер економіки. Соціально-економічний розвиток регіонів і країни залежить від рівня забезпеченості інфраструктурою. Чим він вищій, тим кращі можливості вони мають для подальшого розвитку, розміщення нових виробництв, створення більш сприятливих умов для економічного розвитку.
До факторів, що стримують розвиток мережі МТК на території України, слід віднести: високий рівень зносу основних фондів на всіх видах транспорту, недостатній рівень фінансування розвитку транспорту і транспортної інфраструктури, низький рівень транспортно-логістичного сервісу при організації перевезень, митне законодавство, яке ускладнює процедури перевірки і документообігу експортно-імпортних вантажоперевезень, недостатній розвиток інформаційної інфраструктури забезпечення вантажоперевезень.
Розбудова системи МТК на території країни дозволяє підвищити рівень економічної незалежності та національної безпеки держави, збільшити надходження до бюджету,реконструювати національну транспортну мережу, відкрити нові можливості для регіонального розвитку, значно збільшити зовнішньоторговельні зв’язки за рахунок сучасного транспортно-технологічного комплексу.

Література:
1. Блудова Т. В. Розвиток транзитного потенціалу України: проблеми економічної безпеки : авторе-. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 21.04.01 «Економічна безпека держави» / Блудова Т. В. - К., 2006. - 36 с..
2. Мірошко В. М. Міжнародні транспортні коридори і Україна [Електронний ресурс] / В. М. Мірошко. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/12.APSN_2007/Economics/20623.doc.htm. - Назва з екрана.
3. Бакаєв О. О. Міжнародні транспортні коридори - пріоритет української економічної перспективи / О. О. Бакаєв, С. І. Пирожков, В. Л. Ревенко // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку : матеріали доп. V Міжнар. конгр. укр. економістів, м. Львів, 22-26 трав. 2000 р. / НАН України ; Ін-т регіон. дослідж. ; редкол. : відп. ред. акад. НАН України М. І. Долішній. - Львів, 2001. - Вип. ХХІІІ. - С. 495 - 514.
4. Дахно І.І. Світова економіка. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.
5. Державна політика в галузі розвитку міжнародних транспортних коридорів України [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://ekuzt2009.detut.edu.ua/sekcziy....ni.html
6. Міжнародні транспортні коридори України [Електроний ресурс] – Режим доступу : http://www.magistral.inc.ru/
7. Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період та до 2020 року. - Київ, 1998.

 
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Проблеми та перспективи розвитку міжнародних економічних процесів » Паскар Д.,Сутність та роль міжнародних транспортних коридорі
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: