Субота, 03.12.2022, 01:24
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Крецу М., ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності » Крецу М., ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ ...
Крецу М., ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ ...
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 15:05 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineМаріана Крецу,

4 курс, спец. «Митна справа», д.ф.н.,
Наук. кер. – Олійнич С.І.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці

ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

В умовах мінливого характеру світового ринку, коли спостерігається перенасичення різноманітними товарами, міжнародний маркетинг набуває дедалі більшу значення. Суспільно-політичні й економічні процеси викликають істотні зрушення у розвитку міжнародного маркетингу, формуючи його нові, більш різноманітні форми.
Метою роботи є дослідження проблем міжнародного маркетингу в сучасних економічних умовах.
Теоретичною базою дослідження стали праці вчених з проблем міжнародного маркетингу: Т. М Циганкова, Т.И. Будаева, А.М., Лупенко В.П. Онищенко, В. М. Варварук, О.С. Плотніков, М.І. Афанасьєв, Ф. Котлер, П.Ф. Друкер та інші.
Головною перевагою міжнародного маркетингу є можливість організації реалізації комплексу маркетингу на ринках різних країн за однією і тією ж схемою, при цьому товар або послуга можуть бути розроблені і повинні пройти перевірку у споживачів як на внутрішньому ринку країни перебування штаб-квартири ТНК, так і на одному або декількох ринках країн перебування дочірніх підприємств або філій.
Міжнародний маркетинг - це така система організації діяльності суб'єктів виробничої сфери, що сприяє оптимізації функціонального з'єднання виробничих цілей і поточних потреб інонаціональних споживачів, стикуванню приватних інтересів у всіх сферах економічного життя - виробничої, посередницької, споживчої. Завдяки їй можливе досягнення оптимальних показників підприємницької діяльності - прибутку, рентабельності, технічного і ресурсного забезпечення, заробітної плати та ін. Іншими словами, міжнародний маркетинг являє собою важливу умову встановлення діючого зворотного зв'язку між попитом та пропозицією в міжнародному масштабі, є своєрідним гарантом того що виготовлена продукція, пройшовши всі етапи виробничого процесу, знайде свій шлях до кінцевого споживача за рубежем. Термін "міжнародний маркетинг" відноситься до діяльності міжнародних фірм, сфера виробничої і комерційної діяльності яких поширюється на закордонні країни. Маркетингова діяльність міжнародної фірми здійснюється в глобальному масштабі компанією й охоплює технологічний процес у цілому, особливо в тих випадках, коли він частково чи в цілому розділений між виробничими закордонними компаніями міжнародної фірми [3, с. 12.]
Мiжнародний маркетинг може бути охарактеризований як маркетинг на зовнiшнiх ринках. Критерiєм, по якому його можна вiдрiзнити, є державні кордони. Вся робота по маркетингу, яка орієнтована на зарубiжнi iнтереси фiрми, вiдноситься до сфери мiжнародного маркетингу. Міжнародний маркетинг покликаний вирішувати багато глобальних проблем сучасного світового господарського процесу.
Основний напрям розвитку міжнародного маркетингу в Україні полягає у засвоєнні світового досвіду з тим, щоб активно і ефективно входити до світової економіки та бізнесу не тільки на правах об’єкта але і суб’єкта глобалізації. Але для цього необхідно готувати кадри, які були б за своїм фаховим рівнем та мисленням здатні до прийняття нестандартних рішень в умовах нестабільного і нелінійного розвитку і цим були б цікаві світу. Необхідно створювати інтелектуальний потенціал, адекватний вимогам не тільки сьогоднішньому часу, але й майбутнім.
Однак існують і проблеми розвитку сучасного міжнародного маркетингу, які пов'язані з тим, що спроби видати маркетинг за універсальний засіб від важких недуг сучасної економіки залишаються безуспішними. Будучи, по суті, специфічним монополістичним знаряддям конкурентної боротьби, маркетинг призводить до жорсткої сутички монополістичних гігантів за економічне панування, що має наслідком посилення нестабільності, веде до збільшення сукупних витрат на одиницю продукції, викликає зростання цін. Непрямим чином міжнародний маркетинг впливає і на соціальну стабільність в країнах з ринковою економікою, оскільки в його завдання входить активний вплив на споживчий попит, нав'язування населенню вигідного товаровиробникам стандарту споживання, що нерідко супроводжується роздуванням хибних потреб, фальсифікацій новизни пропонованої покупцю продукції і т.п.
Лупенко А.М. виділяє комплекс проблем міжнародного маркетингу серед яких чужа культура, інші мови, склад розуму, ділові традиції, стандарти, валютні проблеми, економічні і соціальні розходження, різні економічні системи і ступені відкритості і закритості ринків, різні політичні і правові системи, різні умови і передумови використання виробів, різні умови збуту, господарські різні інфраструктури реалізації продукції, різна обстановка з конкуренцією [5].
Міжнародний маркетинг змушений вирішувати багато глобальних проблем сучасного світового господарського процесу.
Перша проблема, з якою стикається міжнародний маркетинг, - пошук гарного продукту для імпорту або експорту, що задовольняє потребу або бажання покупця, і має прийнятну ціну. Це вимагає глобального планування з урахуванням чужої культури, складу розуму, мови, стандартів і торговельних порядків.
Друга проблема міжнародного маркетингу - законодавчі вимоги, що регулюють процедури експорту та імпорту, які можуть бути різними.
Наступна проблема пов'язана з податками, якими обкладаються ввезені продукти. Країна звичайно не зацікавлена в імпорті великої кількості деяких продуктів. Податки на імпортовані товари покликані приносити дохід державі і оберігати місцеву промисловість.
Центральне місце займають валютні проблеми, що приходитися вирішувати фірмі, займаючись міжнародною торгівлею. Для фірми, що орієнтується на експорт, валюта в остаточному підсумку визначає весь результат їхньої діяльності.
Проблемою є і хронічний торговий дефіцит багатьох країн, зокрема, країн, що розвиваються. З цим зв'язаний фінансовий ризик тому що в тім чи іншому ступені неплатоспроможної може виявитися вся країна і можуть виникати проблеми перекладу валютного виторгу.
Значні труднощі в експортній діяльності виникають унаслідок розходжень економічних систем і ступеня чи відкритості, відповідно, закритості ринків.
Також існують проблеми у фінансуванні. При перевезенні великої кількості товарів може знадобитися транспорт. На період транспортування, складування, маркетингу необхідно забезпечити фінансування продукту.
З цього випливає проблема транспортування, вид і час якої, а також пов'язаний з нею ризик залежать від типу продукту.
Ще одна проблема, яка може виникнути в рамках зовнішньої торгівлі, пов'язана безпосередньо з виробництвом. Це специфічні технічні вимоги.
Також існує можливість зіткнення з кримінальною діяльністю, і в першу чергу з хабарництвом урядовців, службовців митниці, підприємців, залучених в бізнес з виконання укладеного контракту.
Але найважливішою проблемою стає не стільки співробітництво різних систем, скільки взаємодія різнорівневих структур. Вони характеризуються як ступенем розвиненості, так і ступенем залучення у міжнародний поділ праці і світове господарство [2, с. 7].
Від так, існує ряд проблем, з якими стикаються вітчизняні виробники, застосовуючи міжнародний маркетинг. Основними з них є: застарілий асортимент продукції, що випускається; відсутність інформації про нові потенційні ринки; відсутність чітко розробленої ринкової (маркетингової) стратегії; неефективність організаційної структури компаній, малопристосованих для роботи в умовах ринку; невідповідність цін на готову продукцію і реальних видатків виробництва; відсутність досвіду у пошуку надійних партнерів і встановленні з ними ділової співпраці [1, с.13].
До помилок українських підприємств можна віднести хаотичне використання окремих елементів маркетингу, асоціювання маркетингу лише з рекламою, необґрунтоване застосування західних методик, нетворчий підхід до маркетингової діяльності, орієнтація на короткострокову перспективу, відсутність програм лояльності клієнтів, низький сервіс, «переслідування» клієнтів замість їх обслуговування, відсутність гнучкості та незнання власних споживачів.
Спільними проблемами для українських і західних маркетологів є ігнорування простої істини – будь-яка комерційна структура є частиною суспільства. Її ефективність залежить від таких імперативів:
 одночасно с потребами покупців існують інтереси суспільства, які усвідомлюються і приймаються суспільством;
 споживачі за інших рівних умов віддають перевагу товарам, які виробляє більш відповідальна компанія [4].
Плануючи вихід на зовнішні ринки, діяч міжнародного маркетингу повинний вивчити економіку кожної цікавої йому країни. Привабливість країни як експортний ринок визначається двома характеристиками: структура господарства та характер розподілу доходів у країні.
При вирішенні зазначених проблем важливе значення мають такі економічні фактори, як відкритість економіки країни; зайнятість населення і рівень цін; узгодження експорту з імпортом; імпортні бар’єри; валютне регулювання експортно-імпортних операцій; режим сприяння торгівлі [1, с. 14].
Не менш важливе значення необхідно відводити і конкурентним факторам підприємства: знання основних конкурентів, характер їхньої власності, фінансова стійкість, основна стратегія, способи ведення ділових операцій, ставлення до нових “прибульців” на ринок, сильні та слабкі сторони.
Від так, при розгляді конкретного зарубіжного ринку потрібно виходити з оцінки його економічних, політико-правових і культурних особливостей. Фірма повинна вирішувати, який відсоток загального обсягу своїх продажів вона планує здійснити на зовнішніх ринках, чи буде вона діяти тільки в декількох або відразу в багатьох країнах; а також у країнах якого типу вона припускає працювати, як саме вона буде виходити на ринок - за допомогою експорту, спільної діяльності або прямого інвестування. Фірма повинна чітко представляти, якою мірою слід пристосовувати свої товари, стратегію стимулювання, ціни і канали розподілу до специфіки кожного зарубіжного ринку. Їй належить визначити, на які конкретні ринки слід вийти, а це вимагає оцінки ймовірного рівня доходів на вкладений капітал у зіставленні зі ступенем існуючого ризику. Тому фірмі потрібна ефективна організаційна структура, спеціалізована на діяльність з міжнародного маркетингу.
Таким чином тенденції розвитку сучасного міжнародного маркетингу пов'язані з динамічним розвитком світового господарства, конкуренцією товаровиробників на світовому ринку, з інтернаціоналізацією та інтеграцією суспільства. Міжнародний маркетинг повинен забезпечувати розробку концепції для різних форм ринкової активності. Нерідко він орієнтується на збут продукції через рiзнi торгові фірми інших країн. Крім того, для нього також повинна бути характерна нацiленiсть на освоєння i обробку зарубіжних ринків на основі комерціалізації діяльності в інших державах. Розглянута проблема концепції міжнародного маркетингу вкотре підкреслює необхідність подальших наукових моніторингів і удосконалень з цієї проблематики.

Список використаних джерел
1. Будаева Т.И. Проблемы и перспективы развития международного маркетинга в Украине // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів і студентів. - Донецьк. – 2011. – 24-25 листопада. – С. 13-14
2. Онищенко В.П. Особливості міжнародного маркетингу ХХІ століття // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. - №3-4. – С. 4-12
3. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: навч. посібник / Т.Н.Циганкова. – К.: КНЕУ, 2008. – 120 с.
4. Варварук В. М. Становлення міжнародного маркетингу http:// intkonf. org/ varvaruk-vm-stanovlennya-mizhnarodnogo-marketingu/
5. Лупенко А.М. Розвиток міжнародного маркетингу під впливом сучасних євроінтеграційних процесів http:// www. nbuv. gov. ua/ portal/ soc_gum/ knp/ 212/ knp212_43-46.pdf 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності » Крецу М., ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: