Понеділок, 05.12.2022, 15:42
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Буряк М., Роль операційної стратегії в управлінні... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності » Буряк М., Роль операційної стратегії в управлінні...
Буряк М., Роль операційної стратегії в управлінні...
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 15:02 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Марина Буряк


4 курс, спец. «Менеджмент готельного, курортного і
туристичного сервісу», д/ф,
Наук. кер. – Долга Г.В.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці

Роль операційної стратегії в управлінні підприємством

У статті розглянуто питання сутності операційної стратегії, її ролі в управлінні підприємством, а також ієрархічні рівні стратегії.
В статье рассмотрены вопросы сущности операционной стратегии, ее роль в управлении предприятием, а также иерархические уровни стратегии.
The article considers the nature of the operating strategy, its role in enterprise management and hierarchical levels of strategy.

В сучасних ринкових умовах кожне підприємство повинно визначити основну мету діяльності підприємства, методи досягнення поставлених цілей та визначення конкурентних переваг. Щоб встояти на ринку та втримати існуючі позиції, потрібно шукати нові шляхи поліпшення діяльності. Саме в цьому і полягає актуальність даної теми роботи.
Метою статті є дослідження сутності операційної стратегії, її значення в управлінні підприємством та досягненні конкурентних переваг.
Питанням розробки та значення операційної стратегії підприємства займалось багато осіб, кожен з яких вносив свою частину у дослідження та вирішення поставлених перед ними завдань. Серед дослідників можна виокремити А. З. Курочкиного, І. Ансофф, Р. Акофф, У. Кінг, Д. Клеланд, Т. Коно, П. Друкер, Х. Минцберг, М. Портер
Система операційного менеджменту формується, виходячи з операційної стратегії.
В операційному менеджменті стратегія передбачає принципово новий підхід до проблем, пов’язаних з операціями, а також ряд нових концепцій і методів. Цей підхід передбачає концепцію, в якій приймаються рішення, згідно яких поряд з загальною стратегією фірми, враховуються потреби споживачів. Кожна фірма, що є виробником світового класу, визнає, що її здатність успішно конкурувати на ринку, в більшій мірі, залежить від того, наскільки правильно розроблена її операційна стратегія і наскільки вона відповідає місії обслуговування споживачів.
Отож, операційна стратегія підприємства — система заходів, що забезпечує досягнення мети в основному та інших видах діяльності підприємства, крім інвестиційної і фінансової [1].
Розробляють операційні стратегії, використовуючи загальні принципи управління. Навіть конкретна операційна стратегія, спрямована на вирішення конкретних завдань, підпорядкована загальній меті — досягненню певних конкурентних переваг підприємства.
Операційна стратегія — це більш вузька стратегія для основних структурних одиниць, таких як завод, відділ (внутрішньо функціонального напрямку), торгове регіональне представництво. Заходи, характерні для цього рівня стратегії — вирішення вузькоспеціальних питань і проблем, пов'язаних з досягненням цілей окремого підрозділу. Звичайно операційні стратегії доповнюють і завершують загальний бізнес-план роботи компанії [2].
Операційні стратегії визначають, як керувати ключовими організаційними ланками і як забезпечити виконання стратегічно важливих оперативних завдань (купівля матеріалів, управління запасами, ремонт, транспортування, рекламні кампанії, використання відповідного каналу розподілу й ін.). Відповідальність за розробку операційних стратегій лягає на менеджерів середньої ланки. Але їхні рішення повинні бути розглянуті і прийняті вищестоящим керівництвом.
Операційна стратегія полягає в розробці загальної політики і планів використання ресурсів фірми, націлених на максимально ефективну підтримку її довгострокової конкурентної стратегії. Операційна стратегія, разом із корпоративною стратегією, охоплює увесь спектр діяльності компанії і передбачає довгостроковий процес, покликаний забезпечити фірмі можливість швидко реагувати на будь-які неминучі зміни у майбутньому.
У практиці країн із ринковою економікою прийнято виділяти три ієрархічні рівні стратегій:
• корпоративний;
• бізнесовий, або діловий;
• функціональний.
Корпоративна стратегія міститься на первинній ієрархії. Її формує вище керівництво (рада директорів, керівники функціональних підрозділів). Менеджери корпоративного рівня вивчають конкурентні переваги підприємства на основі моделювання та розробки довгострокових планів.
Бізнесовий, або діловий рівень, — це середній рівень в ієрархії прийняття рішень. Бізнесова стратегія зосереджує увагу на кращих засобах досягнення успіхів при реалізації ділових пропозицій. Вона націлена на визначення типу переваг на ринку, передбачає заходи у відповідь на зміни зовнішніх умов і ринкової ситуації. Менеджери цього рівня повинні доводити до відома конкретних підрозділів ідеї, генеровані на корпоративному рівні. Вони визначають, як підприємство повинно конкурувати на ринку з огляду на конкурентні переваги підприємства.
Функціональний рівень стратегії — найнижчий в ієрархічній системі. Стратегія цього рівня спрямована на здійснення плану дій з управління окремими функціональними підрозділами всередині підприємства і повинна підтримувати стратегію ділового рівня.
Функціональна стратегія охоплює такі види діяльності:
• виробництво продукції підприємства;
• дослідження і розвиток;
• управління персоналом;
• управління запасами;
• оперативне управління;
• управління фінансами, маркетинг тощо.
Функціональні стратегії, як правило, розробляють керівники підрозділів, а переглядають керівники підприємств.
Головним завданням функціональних менеджерів є впровадження стратегічної політики й виконання стратегічних планів організації [3].
Особлива роль операційної стратегії полягає в тому, що стабільність функціонування операційної стратегії є необхідною умовою побудови загальної.
Ведучий елемент операційної стратегії, так само як і будь-якої іншої спеціалізованої стратегії, — це її особливі стратегічні цілі. При правильно поставленому процесі розробки, корпоративної стратегії система цілей операційної стратегії повинна логічно випливати з міні стратегії організації. Операційна стратегія підтримує стратегію організації таким чином, що у центрі уваги знаходилися завдання, сформовані з урахуванням потреб клієнта [4].
Операційна стратегія успішна лише в тому разі, якщо вона бере до уваги всі можливі варіанти пріоритетів, кожен з можливих компромісів. Ця стратегія враховує, з одного боку, потреби споживачів, а з іншого – завдання інших елементів структури підприємства. Такий підхід пов’язує загальну стратегію підприємства із цільовими ринками, виробничою структурою та операційними можливостями підприємства. Основний об’єкт уваги стратегічного операційного менеджменту – розробка перспектив розвитку організації за рахунок використання її операційного потенціалу щодо загальної стратегії та типу конкурентної поведінки організації. Його кінцевою метою є координування й управління виконанням завдань для підвищення ефективності та продуктивності організації з метою забезпечення конкурентоспроможності фірми й отримання прибутку. Потреби споживача та дії конкурентів формують створення нових чи модифікацію вже існуючих товарів або послуг. Стратегія підприємства полягає в тому, щоб урахувати ці обставини.
Із вищесказаного видно, що операційна стратегія розробляється на основі економічної стратегії підприємства, тому вона охоплює ті самі елементи і фактори, але конкретизує їх для кожного структурного підрозділу. Іншими словами, шляхом декомпозиції стратегії підприємства формується економічна стратегія виробництва — загальна концепція того, як досягаються визначені конкретні цілі виробництва продукції при відповідних обмеженнях ресурсів.
Отже, операційна стратегія — комплекс управлінських рішень, що визначає вимоги до операцій та забезпечує розробку планів, що гарантують відповідність операційних можливостей вимогам. Операційна стратегія є частиною загальної стратегії організації і спрямована на визначення політики фірми і системи використання її ресурсів для того, щоб досягти довгострокової конкурентної переваги на ринку. Вона передбачає вирішення вузькоспеціальних питань і проблем, пов'язаних з досягненням цілей окремого підрозділу та визначає, разом із корпоративною стратегією, пріоритети та цілі організації, на які буде орієнтуватися фірма у своїй діяльності.
Список використаних джерел
1. Операційна стратегія [Інтернет джерело]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/18800413/marketing/operatsiyna_strategiya
2. А.П. Міщенко Стратегічне управління [Інтернет джерело]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/18800413/marketing/operatsiyna_strategiya
3. Операційна стратегія підприємства [Інтернет джерело]. – Режим доступу: http://www.refmaniya.org.ua/konspek....i-mstva
4. Операційна стратегія як основа проектування операційної діяльності [Інтернет джерело]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1072071....alnosti 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності » Буряк М., Роль операційної стратегії в управлінні...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: