Субота, 03.12.2022, 00:36
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Гнатик М., Система TQM як елемент ефективного управління... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності » Гнатик М., Система TQM як елемент ефективного управління...
Гнатик М., Система TQM як елемент ефективного управління...
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 14:58 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Гнатик М.П.,


Наук. кер. – Бутирська І.В.,
4 курс, с-ть «Менеджмент готельного,
курортного і туристичного сервісу», д/ф,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці

Система TQM як елемент ефективного управління підприємством
У статті досліджено систему TQM як один з елементів ефективного управління підприємством, а також розглянуто стратегії її застосування на підприємстві.

Запровадження систем якості на вітчизняних підприємствах – одна з передумов формування ринкового механізму, його гармонізації та поєднання зі світовою економікою. Це особливо важливо нині, коли у світі почався загальний перехід від тотального управління якістю (TQC) до тотального (всеосяжного) менеджменту якості – TQM. Якщо перший напрямок передбачає управління якістю з метою виконання встановлених вимог на основі контролю, то TQM додатково включає управління метою і власне самими вимогами. ТQM базується на системному підході до розвитку практичних навичок, прийомів і методів ефективного управління підприємством.
Концепція TQM охоплює всі структури підприємства, усі види виробничої діяльності і спрямована на використання матеріальних (технічних) і людських ресурсів в інтересах найбільш ефективного досягнення повного задоволення потреб споживачів, суспільства і співробітників підприємства. Концепція TQM може бути використана в організації будь-якого профілю діяльності, і, як показує міжнародний досвід, це веде до поліпшення якості результатів трудової діяльності і поліпшенню фінансових показників. На підставі концепції TQM може бути побудована система якості [3, C. 68-78].
Дослідження питань управління якістю ( TQM ) проведені й висвітлені в роботах зарубіжних і вітчизняних фахівців та вчених Е. Демінга, Дж. Джурана, К. Ісікава, Ф. Кросбі, А. Фейгенбаума, Л. Бадалова, А. Глічева, В. Диканя, М. Шаповалова, В. Шинкаренка, Г. Азарова, Г. Семенова, В. Колота та ін.
Мета TQM полягає у досягненні довгострокового успіху шляхом максимального задоволення запитів споживачів, суспільства і співробітників.
Можна виділити основні принципи, на яких базується TQM. До них належать такі:
1) орієнтація всієї діяльності організації на споживачів, від задоволення вимог і сподівань яких залежить її успіх у ринковій економіці;
2) погляд на виробничі відносини між працівниками як на відносини споживача з постачальником;
3) безперервне удосконалення виробництва і діяльності у сфері якості;
4) комплексне і системне вирішення завдань забезпечення якості на всіх стадіях її життєвого циклу;
5) перенесення головних зусиль у сфері якості в бік людських ресурсів (акцент на ставлення працівників до справи, на культуру виробництва, на стиль керівництва);
6) участь усього без винятку персоналу у вирішенні проблем якості (якість – справа кожного);
7) безперервне підвищення компетентності працівників організації;
8) концентрація уваги не на виявленні, а на попередженні невідповідностей;
9) ставлення до забезпечення якості як до безперервного процесу, коли якість об’єкта на кінцевому етапі є наслідком досягнення якості на всіх попередніх етапах;
10) оптимізація співвідношення в тріаді «якість – витрати – час» тощо.
TQM не має часу початку та завершення і не схожа на більшість програм, ініційованих на підприємствах. Заходи TQM не виконуються окремими працівниками, а отже ідею TQM дуже непросто втілити на підприємстві. TQM – не один з методів ведення бізнесу. TQM – нова філософія бізнесу
«Всеосяжний управління якістю» – сучасна концепція, яка увібрала в себе безліч вже відомих методів організації робіт, принципів збільшення комплексної продуктивності та заходів щодо вдосконалення організаційних процесів [4].
TQM покликана розвивати успіх підприємства за наступними напрямками:
– всебічний облік споживчих вимог;
– зниження кількості нарікань з боку споживачів;
– збереження постійної клієнтури;
– залучення нових споживачів;
– підвищення ефективності організаційних процесів;
– зниження витрат за рахунок зменшення втрат;
– підвищення прибутковості;
– захоплення більшої ринкової частки;
– підтримання конкурентної переваги;
– орієнтація на персонал.
Таким чином, TQM – це нова система принципів, інструментів і методів організації робіт, що забезпечують такий рівень управління підприємством, який би дозволив домогтися споживчого задоволення в стрімко змінних умовах глобальної економіки.
Для того, щоб реалізувати TQM на підприємстві, необхідно здійснити багато різних перетворень, які торкнуться не тільки процесів управління, а й менталітету, ставлення до всього того, що відбувається з боку усіх без виключення працівників [5].
Кожен працівник повинен відчувати свою роль у загальних процесах.
Для цього слід постійно проводити навчання та тренінги.
TQM розширює рамки поняття «споживач», щоб увібрати в себе абсолютно всіх, хто може мати потребу в продукції, що виробляється або надаються послуги. Вводиться поняття «внутрішній споживач» – працівники самого підприємства, яким потрібне надання послуг від інших його працівників.
Так, робота одного відділу може залежати від виконання певних робіт іншим відділом. Один відділ стає споживачем,другий - постачальником. Такі процеси повинні привести до зламу междівізіонних кордонів.
Часто на підприємствах між відділами може існувати конкуренція, а іноді – відверта ворожнеча, тоді як повинні бути відносини споживача та постачальника. Таким чином, коли на підприємстві щось іде не так, TQM передбачає спільний пошук помилок в процесах, а не взаємні звинувачення, висунуті відділами по відношенню один до одного. Тільки так можна добитися загальної ефективності процесів.
TQM дозволяє кожному відділу точніше усвідомлювати свої завдання і вибудовувати ефективну взаємодію для їх вирішення. В результаті всі роблять потрібну роботу в потрібний час. Такий підхід сприяє появі гордості за свою працю у працівників підприємства, що дуже часто недооцінюється [1].
Фірми, які впроваджують TQM, повинні зосереджувати ува¬гу на трьох ключових областях: стратегії, керуванні процесами, акцентуванні уваги на споживачах.
Впровадження TQM у сфері бізнесу забезпечується за до¬помогою таких стратегій:
а) чіткого уявлення про те, куди рухається компанія і доведення цього до кожного працівника;
б) чіткого визначення кількості головних цілей, які мають бути досягнуті;
в) інформування про головні цілі всіх працівників для розуміння їхньої ролі у виконанні спільної справи.
Впровадження системи загального керування якістю у сфері ресторанів, в яких індус¬трія швидкого обслуговування характеризується швидким роз¬витком і постійною зміною залежно від зміни характеру попиту на реалізовану продукцію. Звертається увага не тільки на якість продукції та доступність цін на неї, але й на якість обслуговуван¬ня відвідувачів. Практика свідчить, що залежно від якості об¬слуговування змінюються і доходи. Впровадження системи TQM дозволило фірмі «Макдональдз» збільшити обсяги реалі¬зації продукції за два роки на 20 млрд. дол.
Сила TQM полягає саме в побудові методики та плануванні окремих кроків з впровадження ідей управління на кожному підприємстві. Не варто чекати результатів через місяць або два. На закордонних підприємствах процесс постановки займає від трьох до пяти років. Тому крім рішучості домогтися покращення в якості процесів необхідно запастися терпінням [2].
Таким чином, кваліфіковане використання методо¬логії TQM забезпечує підприємству:
– збільшення ступеня задоволеності клієнтів продуктами та послугами. В умовах TQM обов’язковим є задоволення всіх клієнтів, а також додаткові зусилля щодо попередження їхніх очікувань;
– поліпшення іміджу та репутації фірми;
– підвищення продуктивності праці. Воно настає автоматично, як тільки працівники стають партнерами по впровадженню TQM;
– збільшення прибутку;
– підвищення якості і конкурентоспроможності продукції та послуг;
– забезпечення економічної стійкості підприємства, а також раціонального використання всіх видів ресурсів;
– підвищення якості управлінських рішень;
– впровадження сучасних досягнень у техніці і технологіях.
Отже, система TQM може стати реальним інструментом безперервного вдосконалення діяльності підприємства і джерелом економічних вигід. Адже згідно з принципами TQM успішними вважаються не ті підприємства, які просто виробляють продукцію відповідно до стандартів або вимог споживачів, а ті, які забезпечують високий рівень задоволеності споживачів, власного персоналу, взаємодії з постачальниками, допомагають у розв’язанні проблем суспільства і досягають при цьому високих фінансових результатів.

Список використаних джерел:
1. Арістов О. В. Управління якістю / О.В. Арістов. – М.: Инфра-М, 2006. –240с.
2. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управления качеством / Л.Е. Басовский, В.Б. Протасьев. – М.: 2001. – 212с.
3. Квитко А.В. Управления качеством: Учебное пособие / А.В. Квитко. – М.: МЭС, 2005. – 183с.
4. Кравченко М. О., Медуниця О. О. Управління якістю в системі інноваційного розвитку підприємства // Проблеми системного підходу в економіці. – 2009. – № 4.
5. Проскура В.Ф. Система управління якістю на підприємстві як складник ефективної діяльності / В.Ф. Проскура, В.І. Сімонова // НЛТУ. – 2009. - № 19.6. – С. 98 – 102. 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності » Гнатик М., Система TQM як елемент ефективного управління...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: