Понеділок, 05.12.2022, 16:00
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Соліляк М., Футулуйчук О., АСПЕКТИ СУТНОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності » Соліляк М., Футулуйчук О., АСПЕКТИ СУТНОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ...
Соліляк М., Футулуйчук О., АСПЕКТИ СУТНОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ...
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 14:35 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Марина Соліляк, Ольга Футулуйчук,

4 курс, спец. «Менеджмент організацій», д/ф.
Науковий керівник – Бутирська І.В.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці


АСПЕКТИ СУТНОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ЯК ВАЖЛИВОГО ЕЛЕМЕНТА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Ринкова економіка завжди формує нові вимоги до підприємства, які обумовлені необхідністю гнучко реагувати на зміни зовнішньої ситуації. Успіх підприємства залежить від здатності передбачати та змінювати структуру виробництва і управління, розробляти та впроваджувати у виробництво нові види продукції, правильно планувати обсяги виробництва різних товарів, інвестиції та прибутки, щоб досягти найбільшого ефекту і забезпечити існування підприємства в довгостроковій перспективі. Світовий досвід показує, що найбільш ефективно ці завдання вирішуються на основі використання концепції стратегічного управління, яка полягає у виборі стратегії, яка дозволить підприємству найкращим чином використати свій потенціал. Розробка системи стратегій зазвичай розпочинається з вибору його корпоративної стратегії, що визначає загальний напрямок розвитку у перспективі. Також на корпоративному рівні приймається рішення про бізнес-портфель підприємства, вирішуються питання про злиття, придбання або вихід з якого-небудь бізнесу [5, с. 132].
Саме тому проблема розробки суб’єктами господарювання ефективної загальної стратегії розвитку набуває все більшої актуальності. При цьому правильно розроблена, обрана і обґрунтована корпоративна стратегія є запорукою майбутнього успіху підприємства.
Метою статті є розкриття сутності корпоративної стратегії, принципів її формування та вибору і побудови ефективної корпоративної стратегії підприємств.
Питаннями пов’язаними з корпоративною стратегією займається багато науковців. Наприклад, Кононенко Г.С. вважає, що при розробці загальної стратегії необхідно, з однієї сторони мати чітке уявлення про сильні та слабкі сторони діяльності підприємства , його позицію на ринку, а, з іншої сторони, розуміти структуру національної економіки в цілому та структуру галузі, в котрій працює підприємство [2, с. 98]. Соколова М.І. розглядає корпоративну стратегію як таку, що направлена на знаходження способу і методу утвердження диверсифікованої компанії своїх ділових принципів в різних галузях [6, с.124]. Також існують напрацювання авторів: Яремка І.Й., Чечетов М., Мендрул О., Пестрецової О., Бутнік - Сіверського О.Б., Дерев'янко О.Г., Семенович А.І., Василенка В.О., Ткаченко Т.І., Шершньової З.Є., Оборської С.В., Мамонов К.А., Скоков Б.Г., Короп О.О., Мізік Ю.І. та інших, які пов’язані з даним питанням.
Існує багато визначень терміну «корпоративна стратегія». Наприклад, Р.Кох термін «корпоративна стратегія» використовує в двох підходах: перш за все він розглядає його «як напрям для зміцнення конкурентних переваг діяльності суспільства і більшого збільшення його вартості», потім «він використовується для характеристики діяльності вищого менеджменту» [3, c.85]. М. Портер обґрунтував базові концепції стратегії, на основі яких мали формуватися індивідуальні конкурентні стратегії організацій з урахуванням особливостей їхнього внутрішнього і зовнішнього середовищ [4, c. 122].
Вивчення літературних джерел дає можливість розглядати корпоративну стратегію як:
• стратегію, яка описує загальний напрямок росту підприємства, розвитку його виробничо-збутової діяльності.;
• всеохоплюючу картину майбутнього, що визначає в довгостроковій перспективі напрямок та область діяльності компанії в умовах їх галузей та ринків;
• складну і гнучку систему численних відносин, здатну включати в себе різні ринкові, організаційні, технологічні та інші зміни;
• спосіб, яким компанія створює вартість, формуючи і координуючи свої дії на різних ринках.
Отже, можна вважати, що корпоративна стратегія – це стратегія, що стосується підприємства в цілому, розробляється вищим керівництвом на результатах всебічного стратегічного аналізу зовнішніх і внутрішніх умов функціонування підприємства, для реалізації місії і загальних стратегічних цілей підприємства і отримання на цій основі глобальних конкурентних переваг.
На сьогоднішній день, корпоративна стратегія – це спосіб, за допомогою якого підприємство створює вартість, формуючи та координуючи свої дії на різних ринках. Вона включає:
• розподіл ресурсів між господарськими підрозділами на основі портфельного аналізу;
• рішення про диверсифікацію виробництва з метою зниження господарського ризику та отримання ефекту синергії;
• зміну організаційної структури управління фірм або інтегрованих взаємодіючих підприємств;
• єдину стратегічну орієнтацію підрозділів.
Ефективна корпоративна стратегія повинна визначати: загальну ефективність діяльності підприємства; унікальне становище підприємства стосовно його конкурентів; доцільні дії і вигідні особливості продукції порівняно з продукцією конкурентів; конкурентну перевагу підприємства як наслідок узгодженості дій; життєздатність підприємства як результат ефективності його діяльності [1, с.253].
Принципи формування корпоративної стратегії ставлять певні вимоги до неї. Дотримання цих принципів є запорукою ефективної роботи корпорації, уникнення негативних результатів під час реалізації обраної стратегії. До основних з них належать такі:
1) принцип цілісності - корпоративна стратегія має бути сформована як система, тобто сукупність певних елементів;
2) принцип точності - стратегія повинна бути конкретизована і деталізована;
3) принцип гнучкості - здатність стратегії змінювати свою спрямованість у зв’язку з непередбачуваними обставинами;
4) принцип безперервності - стратегію необхідно використовувати постійно, уникаючи розбіжностей у часі;
5) принцип участі - розроблення стратегії передбачає участь якомога більшої кількості працівників різних рівнів управління.
Існує три типи корпоративної стратегії і підприємство може дотримуватися одного з цих типів або використовувати певні їх комбінації;
1. Стратегія зростання (розвитку) передбачає збільшення підприємства, зокрема через проникнення на нові ринки та їх захоплення. Вона реалізується за допомогою поглинання конкуруючих фірм шляхом придбання контрольного пакета акцій, злиття, створення спільних підприємств. До стратегії зростання відносять вертикальну та горизонтальну інтеграцію.
2. Стратегія стабілізації (обмеженого зростання) впроваджується з метою підтримки існуючого стану впродовж якомога довшого періоду. Дану стратегію в якості базової корпоративної застосовують підприємства, що знаходяться в галузях зі стабільною технологією, випускають товари, які перебувають на стадії зрілості життєвого циклу товару, а власники та менеджери в цілому задоволені станом свого підприємства.
3. Стратегія скорочення (виживання) використовується в умовах економічної кризи, нестабільності, високої інфляції або коли товари перебувають у стадії насичення і спаду ЖЦТ. Полягає в спробах пристосуватися до важких ринкових умов господарювання та існуючої ситуації. Цю стратегію використовують, коли фінансово-економічні показники діяльності підприємства набирають стійкої тенденції до погіршення, коли саме існування підприємства перебуває під загрозою з різних причин.
Формування сукупності всіх видів діяльності підприємства або створення певного цільового господарського портфеля для реалізації рекомендованих вище дій мають передбачити те, що нестабільне середовище, обмежені можливості в умовах кризи загострюють проблеми підприємства у досягненні цілей у межах вибраного напряму. Цих цілей можна досягти вибором ефективної стратегії розвитку конкретного виду діяльності з сукупності стратегічних альтернатив або формуванням певного набору варіантів стратегій. Формування корпоративної стратегії підприємства є досить складним і тривалим процесом, оскільки з певної множини стратегічних альтернатив необхідно вибрати одну або декілька. І тут важлива роль відводиться стратегічному аналізу. Лише на основі глибокого дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, вивчення сформульованої місії та мети можна розробити різноманітні можливі варіанти розвитку підприємства, його економічні можливості на перспективу, стратегічну поведінку.
Саме стратегічний аналіз допомагає керівникам підприємств розробити конкретну програму розвитку даного підприємства, яка є реальною для виконання і зорієнтована на досягнення успіху.
Чітке формулювання концепції корпоративної стратегії, спирається на ресурсах. Ресурси являються важливими складовими компонентами із яких будується стратегія. Вони являють собою довгострокові активи, що визначають конкурентоспроможність на рівні бізнес-підрозділу і дають можливість відрізняти одну фірму від іншої. Ресурси визначають діапазон ринкових можливостей, якими володіє фірма, переслідуючи свої цілі. Це є причиною основного впливу на корпоративну стратегію. Наявність достатньої кількості цінних ресурсів дає можливість компанії успішно конкурувати більше, ніж на одному ринку.
Отже, корпоративна стратегія є однією із важливих складових забезпечення успішної діяльності суб’єктів господарювання в перспективі. На сьогоднішній день, актуальним є питання розгляду загальної (корпоративної) стратегії як антикризової, тобто такої, що оптимізує поведінку підприємства в умовах спаду в галузі, стійкого зниження основних фінансових показників її діяльності і загрози банкрутства.

Список використаних джерел:
1. Коллис Д.Дж. Корпоративная стратегия: ресурсный поход / . Коллис Д., Монтгомери С.А.; пер. с англ.: Ю.Кострубов. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007 –400 с.
2. Кононенко Г.С. Загальна економічна стратегія розвитку підприємств: необхідність і розробка. [Електронний ресурс] / Г.С. Кононенко.- Режим доступу: http:// www.confcontact.com/2009_03_18/ek1_kononenko.htm.
3. Кох Р. Стратегия: как создавать и использовать эффективную стратегию / Р. Кох; пер. с англ.– СПб. : Питер, 2004. – 2-е вид. – 320 с.
4. Портер М. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів [Текст] / М. Портер; Пер. з англ. А.Олійник та Р.Сільський. – К.: Основа 1997. – 390 с.
5. Саєнко М. Г. Стратегія підприємства : [навч. посіб.] / М. Г. Саєнко. – Тернопіль :Економічна думка, 2007 – 322 с.
6. Соколова М.И. Корпоративная стратегия / М.И. Соколова // Управление корпоративными финансами.- [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:/ www.gaap ru/magazines ucf/4/ 006/. 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності » Соліляк М., Футулуйчук О., АСПЕКТИ СУТНОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: