Четвер, 19.04.2018, 13:56
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Бровченко А., АНАЛІЗ КОНКУРЕНЦІЇ ТА КОНКУРЕНТІВ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Міжнародна конкурентоспроможність України в умовах євроінеграційних процесів » Бровченко А., АНАЛІЗ КОНКУРЕНЦІЇ ТА КОНКУРЕНТІВ
Бровченко А., АНАЛІЗ КОНКУРЕНЦІЇ ТА КОНКУРЕНТІВ
conf-cvДата: Неділя, 25.11.2012, 19:26 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Андрій Бровченко,
5 курс, спец. «Маркетинг» д/ф,
Науковий керівник: Чаплінський Ю.Б.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м.Чернівці
АНАЛІЗ КОНКУРЕНЦІЇ ТА КОНКУРЕНТІВОдним з аспектів ринкової економіки є конкуренція. Щоб вижити і добитися успіху, організації повинні знати своїх конкурентів, їхні досягнення та успіхи. Оскільки конкуренти прямо і опосередковано впливають на збут продукції і прибуток підприємства, їх необхідно ретельно вивчати в ході аналізу ринку. При ідентифікації конкурентів визначальними є наступні питання: хто є основним конкурентом, які компанії є непрямими конкурентами, які їхні сильні і слабкі сторони, яку частку ринку вони контролюють, які способи продажів вони використовують, як вони себе позиціонують, на яких клієнтів вони спираються.
Обрана тема є актуальною на сьогодні, адже жорстка конкуренція на ринку вимагає ефективної діяльності, а особливо конкурентоспроможності всіх аспектів даної діяльності. Аналіз конкуренції та конкурентів є дуже важливим завданням, оскільки дозволяє зробити висновок про стан того чи іншого ринку, ступінь впливу суб’єктів господарювання один на одного й на інші складові економічної системи, перспективи існування певних підприємств на ринку.
Метою статті є дослідження особливостей аналізу конкуренції та конкурентів.
Питанню конкуренції та конкурентів у науковій вітчизняній і зарубіжній літературі присвячено праці таких вчених: Азоєв Г., Портер М., Гончарук Т., Юданов А., Ухачевич Я., Рибакова О., Очеретна М., Ануфрієв С., Греджева Т., Вовк В., Кольцова Д., Михайлик Г., Хрущ Н. та ін..
Конкурент – особа, група осіб, підприємство, що змагаються за досягнення ідентичної мети володіння тими самими ресурсами, благами сектором ринку тощо [5].
Конкуренція – це економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків, водночас - це механізм стихійного регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин. Конкуренція є важливим елементом механізму саморегулювання ринкової економіки і водночас конкретною формою її функціонування. У перекладі з латинської це слово означає «сходитися», «стикатися» [1, с.87].
За М.Портером конкуренція є складним процесом, що визначається взаємодією п’яти основних сил: суперництва вже існуючих на ринку конкурентів; появи нових конкурентів; появи нових конкурентноздатних товарів (замінників); конкурентною здатністю постачальників (продавців); можливостями покупців [3,с.24].
Хрущ Н. А. відмічає, що аналіз конкуренції на ринках проводиться у два етапи:
- на першому етапі дається загальна характеристика конкуренції,
аналізується рівень конкуренції на окремих ринках, розглядаються
різні показники інтенсивності конкурентної боротьби. Основна мета
цього етапу складається у визначенні ступеня конкуренції на кожному
ринку й внесенні виправлень у подання про перспективи збуту на цих
ринках;
- на другому етапі аналізується структура виробничо-збутових
показників діяльності конкурентів, і виділяються ключові фактори
їхнього успіху в цілому й на окремих ринках. У підсумку проводиться
зіставлення ключових факторів успіху фірми із ключовими факторами
успіху її конкурентів і виявляється положення фірми на ринках збуту
продукту, її основні достоїнства й недоліки, тим самим визначаються
напрямки вдосконалювання маркетингової діяльності фірми.
Перший етап аналізу конкуренції на ринку - оцінка ступеня його
схильності процесам конкуренції на базі аналізу основних факторів,
що обумовлюють інтенсивність конкуренції [10].
Аналіз конкуренції дозволяє вести систематичне спостереження за співвідношенням сил свого підприємства та найважливіших його конкурентів. Методика аналізу призначена для здійснення таких важливих функцій сучасного маркетингу, як моніторинг конкурентів, визначення сильних і слабких сторін підприємства та оцінка конкурентоспроможності його продукції, що дає змогу розробити адекватну конкурентну стратегію і тактику підприємства в ринкових умовах. Аналіз конкуренції здійснюється за такими етапами:
1. Визначення конкурентів. Необхідно дати перелік всіх реальних і потенційних конкурентів фірми. Складно спостерігати за всіма реальними конкурентами, тому необхідно виділяти тільки ті підприємства, які є прямими конкурентами або використовують схожі маркетингові стратегії діяльності на ринку.
2. Збір відомостей про конкурента. Необхідно тримати в полі зору всі дії конкурента і регулярно поповнювати зібрану інформацію про нього.
3. Аналіз конкурентів. На підставі зібраної інформації визначають сильні та слабкі сторони конкурентів. Дані аналізу представляються у вигляді таблиці
4. Аналіз конкурентоспроможності підприємства, який проводиться по факторам визначальним успіх підприємства щодо виявлених конкурентів [9].
Підсумком аналізу є виявлення конкурентних переваг та вразливих позицій підприємства та його конкурентів для утримання і розвитку конкурентоспроможності підприємства. Підприємство, як правило, повинно мати кілька конкурентних переваг. Розроблені пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства враховуються в плані маркетингу.
Метою аналізу конкурентів є визначення напрямів діяльності та способів ведення конкурентної боротьби, проте це пов'язано з певними труднощами, оскільки галузь може характеризуватись діяльністю десятків або сотень підприємств. Визначення головних конкурентів дозволяє більш ефективно будувати свою конкурентну стратегію і тактику, економить час та гроші на проведення аналізу конкурентів. Класифікація конкурентів може здійснюватися на основі багатьох підходів [7].
Виділяють підходи до аналізу конкурентів. Для чіткого аналізу і отримання високих результатів принципово важливим є вільний вибір об`єктивної бази аналізу. Об’єктами аналізу конкурентів можуть виступати:
– майбутні цілі конкурентів (на всіх рівнях управління та в багатьох вимірах); поточна стратегія (як фірма веде конкурентну боротьбу зараз); припущення (що стосуються самої компанії та галузі); можливості (сильні та слабкі місця конкурента); характер реакції конкурента; слід зазначити, що зібрати достовірну інформацію, якої вимагає проведення аналізу за цими компонентами достатньо складно, оскільки погляд на конкурента тут здійснюється не ззовні, а немовбито з середини (за М. Портером) [3];
– стратегічна орієнтація організації та її економічна політика; рівень якості продукту; організація збуту та реалізації продукції; маркетингові можливості; виробничий потенціал, забезпеченість енергією та сировиною; фінансова ситуація; рівень наукових досліджень і розробок; географічна локалізація системи виробництва та збуту; рівень витрат на виробництво; якість підготовки керівників і персоналу; марка/імідж фірми (за А. Роу) [5].
Ухачевич Я.П. пропонує методику маркетингового аналізу конкуренції та конкурентів, яка грунтується на аналізі стану конкурентів і конкурентних можливостей власного підприємства щодо прогнозованого рівня потреби споживача. Оскільки за базу порівняння береться конкретна потреба споживача, а не аналогічних товарів – об’єктів конкуренції, то можливе порівняння і неоднорідних товарів (наприклад, товару і його замінника), оскільки вони є лише різними способами задоволення однієї й тієї ж потреби [4, с. 238].
На відміну від традиційних підходів, досліджувати діяльність конкуруючих підприємств Ухачевич Я.П. пропонує не в три, а в сім етапів:
1) виявлення і класифікація конкурентів;
2) позиціонування конкурентів;
3) визначення цілей конкурентів і стратегій їх досягнення;
4) оцінка сильних і слабких сторін діяльності конкурентів;
5) аналіз конкурентних можливостей власного підприємства;
6) прогнозування можливих конкурентних реакцій;
7) вибір конкурентів, яких необхідно атакувати і яких необхідно уникати [4, с. 242].
Результатом такого дослідження є оцінка сильних і слабких сторін їх діяльності з метою формування адекватної конкурентної стратегії, яка дає змогу реалізувати підприємству свої конкурентні переваги, зайняти міцні позиції на ринку та в остаточному результаті – підвищити свою конкурентоспроможність.
Кінцевим етапом аналізу є побудова конкурентної карти, яка допомагає класифікувати конкурентів, виявити основні тенденції зміни їх позицій на ринку. Конкурентна карта ринку – матриця 4 х 4, що базується на використанні перехресної класифікації розміру та динаміки ринкових часток підприємств по конкретному типу продукції. Конкурентна карта дозволяє виділити 16 типових положень підприємств, що розрізняються ступенем використання конкурентних переваг та потенційною можливістю протистояти тиску конкурентів. Найбільш значимим статусом володіють підприємства 1-ї групи (лідери ринку з конкурентною позицією, що швидко поліпшується), найбільш слабким – підприємства 16-ї групи (аутсайдери ринку з конкурентною позицією, що швидко погіршується) [9].
Отже, метою аналізу конкурентів є визначення напрямів діяльності та способів ведення конкурентної боротьби, проте це пов'язано з певними труднощами, оскільки галузь може характеризуватись діяльністю десятків або сотень підприємств. Головним результатом аналізу є: аргументований доказ наявності небезпеки і/або сприятливих можливостей, конкурентів, що з'являються внаслідок активізації діяльності; оцінка резерву часу, що залишився до початку масованих дій конкурента; можливий вплив цих дій на найважливіші економічні показники діяльності підприємства і його позицію на ринку, що аналізується. Кінцевим етапом аналізу є побудова конкурентної карти, яка допомагає класифікувати конкурентів, виявити основні тенденції зміни їх позицій на ринку.
Список використаних джерел:
1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. / Г.Л. Азоев - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.-208 с.
2. Липчук В.В. Маркетинговий аналіз: навчальний посібник. / В.В. Липчук. – К.: «Академвидав», 2007. – 216 с.
3. Портер М. Конкуренция / М. Портер; пер. с англ. О.Л. Пелявского. – М.: Вильямс, 2006. – 608 с.
4. Ухачевич Я.П. Методика маркетингового аналізу конкуренції та конкурентів / Я.Д. Ухачевич // Вісник Державного університету "Львівська політехніка". - 2009. - № 391. - С. 235-246.
5. Вовк В.Я. Матричні моделі аналізу діяльності конкурентів на кредитному ринку [Електроний ресурс]– Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua/ Portal/ soc_gum/ VUbsNbU/2011_2/VUBSNBU11_p220-p227.pdf
6. Греджева Т.В. Конкуренція в підприємницькій діяльності: теоретичні аспекти [Електроний ресурс]– Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua/ portal/ Soc_Gum/ Oif_apk/ 2009_2/3_Gredzh.pdf
7. Михайлик Г.В. Методика визначення конкурентів в процесі аналізу конкурентного середовища підприємства [Електроний ресурс]– Режим доступу: http:// www. nbuv.gov.ua/ portal/natural/ Logistyka/ 2008_ 633/ 63. pdf
8. Очеретна М. Ю. Конкуренція як економічна категорія [Електроний ресурс]– Режим доступу: http:// www. nbuv.gov.ua/portal/ 2011_17_2/ Ocheretna. pdf
9. Рибакова О.В. Конкуренція і конкурентоспроможність: економічна суть та фактори підвищення [Електроний ресурс]– Режим доступу: http:// www. nbuv. gov.ua/ portal/Soc_Gum/Nvamu_ekon/2009_7/09rovaif.pdf
10. Хрущ Н. А. Особливості застосування елементів конкурентного аналізу в стратегічному управлінні підприємствами [Електроний ресурс]– Режим доступу: http:// www. nbuv. gov.ua/portal/ Soc_Gum/ 2009_6_1/ 115-118. pdf

 
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Міжнародна конкурентоспроможність України в умовах євроінеграційних процесів » Бровченко А., АНАЛІЗ КОНКУРЕНЦІЇ ТА КОНКУРЕНТІВ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: