Понеділок, 25.06.2018, 21:52
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Мiгорян М., РОЛЬ ТНК В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки » Мiгорян М., РОЛЬ ТНК В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Мiгорян М., РОЛЬ ТНК В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
conf-cvДата: Неділя, 25.11.2012, 18:56 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Мiгорян Мaрiaннa,4 курс, с-ть «Мiжнaроднa економiкa», д/ф,
Нaук. кер. – Михайловська О. В.,
Чернiвецький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ,
м. ЧернiвцiРОЛЬ ТНК В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИСучaсний етaп розвитку свiтового господaрствa хaрaктеризуються стрiмкими тенденцiями до трaнснaцiонaлiзaцiї тa взaємної iнтегрaцiї нaцiонaльних економiк. При цьому основною рушiйною силою дaних перетворень виступaють нaйбiльш могутнi учaсники мiжнaродного бiзнесу - трaнснaцiонaльнi корпорaцiї.
Феномен ТНК, механізм їх функціонування, проблеми розвитку досліджено в ряді праць зарубіжних і вітчизняних науковців: Р. Робінзон, Ф. Рут, С. Хірш, О. Рогач, А. Семенов, І. Сорока та ін. Незважаючи на велику кількість наукових публікацій, проблема впливу ТНК на розвиток України залишається недостатньо дослідженою.
За визначенням ООН [2], транснаціональні корпорації (ТНК) – це «підприємства, що є власниками, або такими, що контролюють виробництво товарів чи послуг за межами країни, в якій вони базуються», при цьому ТНК можуть як набувати статусу корпорації, так і не мати цього статусу.
Дослідження вчених із різних наукових шкіл дозволили сформувати основні чинники появи транснаціональних корпорацій: отримання дешевих або якісних факторів виробництва; вихід на нові рикни збуту; зниження рівня конкуренції; зниження витрат виробництва; підвищення конкурентоспроможності. На основі перелічених чинників були сформовані теоретичні концепції діяльності ТНК:
1. Теорія привласнення – компанія прагне підвищити ефективність використання новітніх технологій та створювати нові кращі продукти;
2. Теорія організаційних форм ТНК - основним показником ефективності діяльності ТНК є форма її організації;
3. Теорія ринкової влади - отримання ринкової влади;
4. Теорія інтернаціоналізації - мета створення ТНК – зменшення трансакційних витрат та економія на масштабі сфери діяльності;
5. «Податкова» теорія - метою прямого іноземного інвестування ТНК є створення філії в країні з низькими податками; використання трансфертного ціноутворення;
6. Концепція міжнародної конкурентоспроможності - модель життєвого циклу продукту;
7. Еклектична теорія міжнародної інвестиційної та виробничої діяльності - увібрала в себе основні положення всіх вищерозглянутих підходів[1, с. 132].
ТНК на сучасному етапі контролюють більше половини світової торгівлі і фінансів, найбільш прибуткові галузі і виробництва в різних країнах. На сьогоднішній день ТНК є основою народногосподарського комплексу країн з розвинутою ринковою економікою.
Комісія ООН по ТНК виділяє ряд ознак, за якими у сучасних умовах варто розпізнавати ТНК. До таких умов відноситься: річний оборот повинен складати більше ніж 1 млрд. дол. США; філії та/або дочірні компанії повинні знаходитись не менше ніж в 6 країнах світу; частка закордонних активів повинна становити 25 -30% у загальній вартості активів компанії; 1/5 – 1/3 загального обсягу обороту компанії повинна походити із зовнішніх ринків, ніж ринок країни базування [2].
Процеси інтеграції, що відбуваються в сучасному світі, стосуються й України. Світові економічні зв’язки та взаємодія національних економік можуть стабілізувати розвиток продуктивних сил і забезпечити зростання життєвого рівня населення. При цьому провідними силами поглиблення та розширення цих зв’язків є ТНК. Вітчизняна національна економічна система, розвиваючи транснаціональну діяльність має на меті вирішення двох основних задач: залучення необхідного для розвитку капіталу та проведення власної політики експансії на зарубіжних ринках.
На сьогоднішній день більша частина іноземних підприємств зосереджена в галузі торгівлі та ремонту, в переробній промисловості, в операціях з нерухомістю, будівництві. Іноземні компанії в основному інвестують торгівлю – галузь, яка дозволяє швидко отримувати високі прибутки [3].
До основних проблем, які існують в Україні щодо розширення діяльності ТНК можна віднести: нестабільність політико-правового середовища країни; нерозвиненість ринкової інфраструктури; нестабільність курсу національної валюти; нерозвиненість внутрішнього інвестиційного ринку; інформаційна та науково-технологічна відсталість країни тощо.
Напрями та перспективи транснаціоналізації України: інтеграція України до світових ринків металургійної продукції та послуг; розбудова транскордонного співробітництва за участю України. Ефективна реалізація зазначених напрямків повинна забезпечуватись виконанням ряду умов: залучення та ефективне використання іноземних інвестицій; розвиток галузей матеріального виробництва; створення умов для найбільш повного використання експортних можливостей України.
Таким чином, можна зробити висновок, що основою забезпечення економічної безпеки країни в процесі транснаціоналізації її господарства є постійна цілеспрямована діяльність держави зі створення конкурентних переваг провідних галузей національної економіки на зовнішніх і внутрішніх ринках.

Список використаних джерел
1. Рогач О. І. Міжнародні інвестиції. Теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій. – Київ: Либідь, 2005. – 720 с.
2. United Nations Conference on Trade and Development. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.unctad.org.
3. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

 
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки » Мiгорян М., РОЛЬ ТНК В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: