Четвер, 19.04.2018, 19:29
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Боднараш Л., Куделько Н., ОЦІНКА ВІДКРИТОСТІ ЕКОНОМІКИ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки » Боднараш Л., Куделько Н., ОЦІНКА ВІДКРИТОСТІ ЕКОНОМІКИ...
Боднараш Л., Куделько Н., ОЦІНКА ВІДКРИТОСТІ ЕКОНОМІКИ...
conf-cvДата: Неділя, 25.11.2012, 18:51 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Лілія Боднараш, Настя Куделько,3 курс, спец. «Фінанси», д.ф.н.,
Наук. кер. – Харюк К.Б.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
ОЦІНКА ВІДКРИТОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИУ статті досліджено основні аспекти відкритості економіки України. Проведено порівняльний аналіз з іншими країнами. Досліджено динаміку основних статистичних показників, що пов’язані з відкритістю української економіки.
В статье исследованы основные аспекты открытости экономики Украины. Проведен сравнительный анализ с другими странами. Исследована динамика основных статистических показателей, связанных с открытостью украинской экономики
The main aspects of the openness of the Ukrainian economy are considered in the article. A comparative analysis with other countries is performed. Dynamics of the main statistic data connected with the openness of Ukrainian economy is considere.

Характерною ознакою глобальної економіки є те, що вона являє собою відкриту систему завдяки своїй ринковій природі. Рівень відкритості економічної системи визначається ступенем відкритості міжнародних економічних організацій, національних економік, транснаціональних корпорацій. Збільшення відкритості міжнародної економіки здійснюється протягом декількох останніх десятиліть поступовим переходом великої кількості національних економічних систем до економіки відкритого типу, більшим своїм обсягом орієнтованої на зовнішні ринки. Відкрита економіка є умовою успішного розвитку зовнішньоторговельної відносин між країнами, організації зон вільної торгівлі, ефективного використання порівняльних переваг.
Найважливішими умовами відкритості економіки є:
• вигідні умови щодо інвестицій, які заохочують іноземних інвесторів до співпраці;
• доступність внутрішнього ринку для іноземної робочої сили, систем технологій, управлінського досвіду та інформації.
Сукупність таких характеристик ринків капіталів, технологій, праці та інформації, визначають якісні параметри економіки відкритого типу.
До якісних параметрів можна віднести:
• участь у міжнародному поділі праці на основі принципів порівняльних переваг;
• організація зон вільного підприємництва;
• використання форм підприємництва із залученням іноземного капіталу;
• відсутність державної монополії зовнішньої торгівлі.
Значний доробок у наукове дослідження проблеми формування відкритості економіки України належить таким вітчизняним вченим: Г. Аніловська, О. Бадрак, О. Даниленко, Р. Кулинич, В. Новицький, Л. Шостак, В. Базилевич, Л. Лазебник, О. Рогач, А. Філіпенко, О. Шнипко та інші.
На думку науковців, стан відкритості економіки України на сьогоднішній день знаходиться на високому рівні. Наприклад, у 2010 р. в структурі ВВП частка експорту склала – 50,2 %, а співвідношення між ВВП та імпортом становило – 0,53. Як ми бачимо за 2008 – 2010 рр. відкритість вітчизняної економіки залишалась майже на тому ж самому рівні, не виявляючи тенденції до зниження (табл.1) [4, c.120], [5,c.75].
Таблиця 1
Показники відкритості української економіки

Показник 2008 рік 2009 рік 2010 рік
Частка експорту в структурі ВВП, у % 46,9 46,3 50,2
Співвідношення між ВВП та імпортом 0,549 0,480 0,532

Порівняно з попередніми роками у 2011 році ще більше підвищився ступінь відкритості української економіки. За даними Державної служби статистики України частка експорту в структурі ВВП у першому кварталі 2011 р. склала – 59,4 %, а співвідношення між ВВП та імпортом – 0,656 [1]. В той час як у 2010 р. за таким же періодом частка експорту в структурі ВВП склала – 50,5%, а співвідношення між ВВП та імпортом – 0,523, і відповідно за 2009 р. – частка експорту в структурі ВВП – 47,6 %, а співвідношення між ВВП та імпортом – 0,512. Таким чином, за статистичними даними, починаючи з 2000 р. такого співвідношення між ВВП та імпортом ще не було зафіксовано.
Приблизно такий же обсяг товарного експорту мали ще 13 країн: Словаччина, Перу, Нова Зеландія, Аргентина, Аргентина, В’єтнам, Чилі, Ізраїль, Казахстан,Філіппіни, Португалія, Перу, Нова Зеландія, Колумбія, Греція, Словенія. В середньому по групі цих країн, разом з Україною, частка експорту в структурі ВВП склала 42,3 %, а для України цей показник дорівнював 46,9 % [3].
Також, українська економіка у великому обсязі залежність від імпорту. Так, протягом 2005 – 2009 рр. вітчизняні підприємства щорічно імпортували товари в середній кількості на 54 млрд. дол. Такий обсяг товарного імпорту мали приблизно ще 15 країн, такі як: В'єтнам, Словенія, Філіппіни, Словаччина, Аргентина, Чилі, Ізраїль, Єгипет, Венесуела, Колумбія, Пакистан, Казахстан, Марокко, Нова Зеландія, Хорватія. Співвідношення між імпортом і ВВП в середньому по групі даних країн складало 0,42, а для України цей показник дорівнював 0,51. Тобто у співставленні з ВВП Україна імпортувала більше товарів і послуг ніж в середньому по групі [3].
Аналізуючи рівень відкритості країни, також потрібно звернути свою увагу на міжнародний рух факторів виробництва, а не лише на міжнародну торгівлі. А отже, станом на 1 січня 2009 р. прямі іноземні інвестиції в Україну склали 35723,4 млн. дол. США, тоді як прямі іноземні інвестиції з України в економіку інших країн світу майже у шість разів менші – 6198,6 млн. дол. США [2].
Одним з основних напрямків для оцінювання торговельної та фінансової відкритості є надання оцінки ступеня відкритості державних кордонів, тобто наскільки вільно відбувається переміщення товарів (послуг) та факторів виробництва. І тому варто зазначити, що на думку Дж. Сакса и Е. Уорнера, видатних американських економістів, рівень відкритості економіки визначається наявністю прийнятних умов конвертації національної валюти та відсутністю надзвичайно великого імпортного та експортного мита у відповідній країні.
Однак, за період світової фінансової кризи 2008-2010 рр., занадто велика відкритість залишила після себе певні наслідки, які є негативними для економіки України. За показниками, які висвітлюють спад реального ВВП у 2009 р. серед країн Східної Європи та Центральної Європи Україна поступилась лише Латвії (табл.2) [3]. Окремі джерела свідчать про те, що Україна та Латвія у 2009 р. також були лідерами щодо спаду реального ВВП і у світовому масштабі.
Таблиця 2
Річний приріст або зниження реального ВВП, %

Країна 2008 рік 2009 рік 2010 рік
Україна 2,1 -15,1 4,2
Туреччина 0,7 -4,7 8,9
Словацька Республіка 5,9 -4,8 4,0
Угорська Республіка 0,8 -6,7 1,2
Російська Федерація 5,2 -7,8 4,0
Естонія -5,1 -13,9 3,1
Литва 2,9 -14,7 1,3
Латвія -4,2 -18,0 -0,3
Республіка Польща 5,1 1,7 3,8
Республіка Білорусь 10,2 0,2 7,6
Румунія 7,4 -7,1 -1,3

Вважається, що занадто велика відкритість національної економіки була спричинена певними факторами. З них найвагомішими є: низький рівень конкурентоспроможність національного виробництва, достатньо висока залежність від імпортних енергоносіїв, механізм глобалізаційних процесів та незадовільний інвестиційний клімат.
Таким чином, з одного боку, підвищення відкритості економіки надає країні ряд переваг, зокрема поглиблення спеціалізації та розвиток кооперації, раціональний розподіл і використання ресурсів, широкі можливості використання досвіду інших країн, посилення конкуренції, зростання добробуту нації тощо, але з іншого – відкритість призводить до формування загроз фінансово економічній безпеці держави та загострення дилеми в процесі визначення пріоритетів розвитку країни: орієнтація національної економіки на вільну торгівлю чи захист внутрішнього ринку.
На нашу думку, до проблеми надмірної відкритості вітчизняної економіки, потрібно підходити свідомо, враховуючи незадовільний ступінь розвитку внутрішнього ринку і ринкової інфраструктури, а також незавершеність структурної перебудови економіки. Для того, щоб забезпечити економічний розвиток країни необхідно розвивати не лише зовнішньоторговельну складову відкритості економіки, але й технологічну, фінансову, комунікаційну та зокрема інвестиційну.

Список використаних джерел:

1. Валовий внутрішній продукт і валовий національний доход України за 1 квартал 2011 року : експрес-випуск від 30.06.2011 р., № 164 : відомче видання [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. – Режим доступу : URL : http://ukrstat.org/uk/Noviny/new2012/new2012_u/new_u03.html
2. Звіт про діяльність Державного агентства України з інвестицій та інновацій за 2008 рік [Електронний ресурс] Державне агентство України з інвестицій та інновацій. – Режим доступу : URL : http://arch.ukrproject.gov.ua/index.php?lang=ua&get=549&id=2014
3. Оцінка відкритості економіки України / Олефір В.К./ [Електронний ресурс] Режим доступу : URL : http://economy.kpi.ua/files/files/26_kpi_2012.doc
4. Статистичний щорічник України за 2009 рік: відомче видання/Державний комітет статистики України; відп. за вип. Н. П. Павленко; за ред. О.Г.Осауленка. - К. 2010. - 566 с.
5. Україна у цифрах у 2010 році : відомче видання/Державний комітет статистики України; відп. за вип. Н. П. Павленко; за ред. О. Г. Осауленка. - К. 2011. - 252 с.

 
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки » Боднараш Л., Куделько Н., ОЦІНКА ВІДКРИТОСТІ ЕКОНОМІКИ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: