Неділя, 22.04.2018, 14:46
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Іванческул Н., ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Теорія та історія держави і права » Іванческул Н., ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА...
Іванческул Н., ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА...
conf-cvДата: Субота, 24.11.2012, 21:44 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Наталія Іванческул,4 курс, спец. «Облік і аудит», д.ф.н.,
Наук.кер. – Маначинська Ю.А.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м.ЧернівціТИПОВІ ПОРУШЕННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ПРОЦЕСІ КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ЗАПАСАМИПроблеми обліку запасів в умовах реформування економіки набувають особливої актуальності у зв’язку із потребою в отриманні точної і правдивої інформації. Запаси займають надзвичайно важливе місце в діяльності суб’єктів господарювання. Щодня відбувається їх рух: надходження матеріальних ресурсів, продаж готової продукції, рух всередині підприємства між різними підрозділами. Отже, існує суттєвий ризик помилок в обліку або умисних махінацій з метою розкрадання ТМЦ та грошових коштів. Керівництву організацій досить складно відслідкувати всі ці процеси та діяльність персоналу в цілому. Тому постає питання про необхідність удосконалення методики проведення контрольних процедур.
Метою даної статті є розгляд та аналіз існуючих теоретичних положень контролю за станом та ефективним використанням запасів на підприємствах та дослідження типових порушень чинного законодавства в процесі методології застосування контрольних процедур.
Дослідженням проблеми контролю запасів та порушень, пов’язаних з їх відображенням в обліку, займалися такі вітчизняні науковці, як Ф. Ф. Бутинець, О. В. Сметанко, Г. В. Савицька, С. В. Панібратова, С. Г. Михалевич, О. Г. Череп, М. Т. Білуха, С. В. Мочерний, М. Г. Чумаченко та інші.
Запаси є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства, вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності, при визначенні результатів господарської діяльності та при висвітленні інформації про його фінансовий стан.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси регулюються П(С)БО 9 «Запаси». Запаси - активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності, перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва, утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством [1].
Контроль за станом запасів – це вивчення і регулювання рівня запасів продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання з метою виявлення відхилень від норм запасів і прийняття оперативних заходів до ліквідації відхилень.
Необхідність контролю за станом запасів обумовлена підвищенням витрат в разі виходу фактичного розміру запасу за рамки, передбачені нормами запасу. Контроль за станом запасу може проводитися на основі даних обліку запасів, переписів матеріальних ресурсів, інвентаризацій або по мірі необхідності [9].
На підприємстві під процедурами контролю використання запасів слід розуміти організовану систему нагляду і перевірок щодо запасів в силу таких обставин ревізору необхідно виконати такі завдання:
• перевірку наявності і порядку зберігання товарно-матеріальних цінностей;
• перевірку правильності та своєчасності документального відображення операцій з надходження, відпуску та внутрішнього переміщення запасів;
• оцінку забезпечення процесу контролю за збереженням запасів на всіх етапах їх руху та зберігання;
• перевірку правильності визначення первісної вартості запасів та відповідності її обліковій політиці та П(С)БО;
• контроль дотримання норм витрачання запасів для здійснення господарської діяльності та порядку обліку витрачання запасів у виробництві;
• перевірку додержання підприємством встановлених норм списання;
• ревізію дотримання підприємством податкового законодавства по операціях, пов’язаних із формуванням собівартості продукції;
• перевірку правильності відображення в обліку руху МШП;
• ревізію переоцінки товарно-матеріальних цінностей;
• оцінка якості проведених інвентаризацій запасів;
• встановлення законності дій, пов’язаних із рухом виробничих запасів, та відсутності суттєвих порушень і помилок у бухгалтерському обліку та звітності.
Типові можливі помилки і порушення, які виникають під час обліку запасів представлено в табл.1.
Таблиця 1
Можливі порушення чинного законодавства операцій з запасами
№п/п Зміст порушення Нормативний документ, який порушено Методи перевірки
1 2 3 4
1. Невірне документальне оформлення надходження запасів, невиділення у первинних документах податку на додану вартість, відсутність податкових накладних. Наказ про затвердження типових форм первинних документів з обліку сировини і матеріалів № 193 від 21.06.96 р.
Закон України «Про податок на додану вартість» від03.04.97 р. № 168/97-ВР, із змінами і доповненнями [3] документальна перевірка по суті, фактична перевірка, обстеження, документальна перевірка за формою,по суті

2. Незадовільна організація бухгалтерського обліку Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV, із змінами і доповненнями [2] обстеження, опитування
3. Незадовільна організація складського господарства та зберігання запасів Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV, із змінами і доповненнями обстеження, оглядова перевірка
4. Відпускання запасів за зниженими цінами Закон України «Про податок на додану вартість» від03.04.97 р. № 168/97-ВР, із змінами і доповненнями [3] документальна перевірка по суті, арифметична перевірка
5. Порушення норм або лімітів списання запасів Типовий порядок визначення норм запасів ТМЦ№ 17-60/29, 07-102 від 31.05.93р., зареєстрований від 15.06.93 р. [4] документальна перевірка по суті, арифметична перевірка
6. Виявлення недостач, лишків, присвоєння запасів Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів і документів та розрахунків № 69 від 11.08.94р. [5] фактична перевірка, спостереження
7. Завищення собівартості заготівельних матеріалів Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів і документів та розрахунків № 69 від 11.08.94р. [5] документальна перевірка по суті, арифметична перевірка
8. Порушення порядку проведення інвентаризації Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів і документів та розрахунків № 69 від 11.08.94р. [5] фактична перевірка, спостереження
Продовження табл.1
1 2 3 4
9. Проведення інвентаризації при відсутності матеріально-відповідальної особи Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів і документів та розрахунків № 69 від 11.08.94р. [5] документальне, по суті, спостереження і опитування, обстеження
10. Помилки та фальсифікація при кодуванні документів Наказ Міністерства статистики України № 193 «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку сировини та матеріалів» від 21.06.96р. [6] документальна перевірка по суті
11. Неправильне оформлення первинних документів з обліку запасів та їх неправильне застосування Наказ Міністерства статистики України № 193 «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку сировини та матеріалів» від 21.06.96р. [6] документальна перевірка за формою
12. Відсутність договору про повну матеріальну відповідальність ст.121 Кодексу законів про оплату праці[7] обстеження
13. До складу запасів віднесено об’єкти, які не можуть бути визнані активами П(С)БО 9 «Запаси» пункт 5 документальна перевірка за формою
14. Неправомірне визначення первісної вартості запасів при їх придбанні:
–завищення величини первісної вартості;
–витрати, що включені до первісної вартості, документально не обґрунтовані або не передбачені П(С)БО 9; –витрати з доставки запасів віднесено на витрати збуту.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», пункт 9 і 14 документальна перевірка по суті, арифметична перевірка
15. Неправомірне визначення первісної вартості запасів виготовлених власними силами підприємства П(С)БО 9 «Запаси» пункт 10 та П(С)БО 16 «Витрати» пункт 11[8] документальна перевірка по суті, арифметична перевірка
16. Неправомірне визначення справедливої вартості запасів при їх внесенні до статутного капіталу, безоплатному одержанні П(С)БО 9 «Запаси» пункт 11 документальна перевірка по суті, арифметична перевірка
17. Неправильне визначення справедливої вартості запасів під час бартерного обміну П(С)БО 9 «Запаси» пункт 13 документальна перевірка по суті, арифметична перевірка
18. Безпідставна зміна первісної вартості в обліку П(С)БО 9 «Запаси» пункт 15 документальна перевірка по суті, арифметична перевірка
19. Використання декількох методів оцінки при відпуску запасів, що мають тотожне призначення та рівноцінні умови використання П(С)БО 9 «Запаси» пункт 16 документальна перевірка за формою
20. Неправомірне визначення середньозваженої собівартості П(С)БО 9 «Запаси» пункт 18 документальна перевірка по суті, арифметична перевірка
21. Невірний розрахунок норм витрат на одиницю продукції П(С)БО 9 «Запаси» пункт 21 документальна перевірка по суті, арифметична перевірка

Продовження табл.1
1 2 3 4
22. Неналежна організація обліку сум уцінки П(С)БО 9 «Запаси» пункт 27 обстеження, оглядова перевірка
23. Проведення дооцінки запасів після їх уцінки до чистої вартості реалізації на суми, що перевищує первісну вартість(завищення вартості активів, порушення принципу обачності) П(С)БО 9 «Запаси» пункт 28 документальна перевірка по суті, арифметична перевірка
24. Відсутність інформації про методи оцінки вибуття запасів
П(С)БО 9 «Запаси» пункт 29 обстеження, оглядова перевірка
25. Необґрунтовані претензії до постачальників договірні взаємовідносини з постачальником документальна перевірка по суті, опитування

За результатами проведеного дослідження, можна зробити висновок, що запаси є дуже важливим елементом діяльності будь-якого підприємства, тому й документальне оформлення їх руху є досить відповідальним процесом, який повинен забезпечити необхідною інформацією, як обліковий, так і контрольний процес та систему оперативного управління рухом матеріальних цінностей суб’єкта господарювання.
Своєчасний і всебічний контроль сприяє збереженню та ефективному використанню матеріальних цінностей. Він дає змогу не тільки вчасно виявити недоліки в системі обліку запасів та їх використанні, але й допомагає виявити невикористані резерви в системі здійснення нормування і використання матеріальних цінностей в сучасних умовах невизначеності ринкового середовища.

Список використаних джерел:
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»(із змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 31.03.1999р. №87. [Електронний ресурс].– Режим доступу: – http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO9.aspx
2. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні(з наступними змінами і доповненнями): закон України, прийнятий Верховною Радою України від 16.07.99 р. № 996-ХІV. [Електронний ресурс].– Режим доступу: – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
3. Про податок на додану вартість (з наступними змінами і доповненнями): закон України, прийнятий Верховною Радою України від 03.04.97р. №168/97. [Електронний ресурс].– Режим доступу: – http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/168/97-вр
4. Типовий порядок визначення норм запасів ТМЦ : Міністерство юстиції України від 31.05.93р., зареєстрований від 15.06.93 р. № 17-60/29, 07-102. [Електронний ресурс].– Режим доступу: – http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0070-93
5. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів і документів та розрахунків : Наказ Мінфіну України від 11.08.94р. № 69. [Електронний ресурс].– Режим доступу: – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0202-94
6. Про затвердження типових форм первинних документів з обліку сировини та матеріалів : Наказ Міністерства статистики України від 21.06.96р № 193. [Електронний ресурс].– Режим доступу: – http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.2329.0
7. Кодексу законів про оплату праці: закон України, прийнятий Верховною Радою України від 20.04.95р. №17. [Електронний ресурс].– Режим доступу: – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»(з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 31.12.99 № 318. [Електронний ресурс].– Режим доступу: – http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu16/
9. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту навч.посіб. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – К.: Каравела, 2004. – 568с.

 
Форум » Матеріали конференції 23.11.2012 » Теорія та історія держави і права » Іванческул Н., ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: